BaByliss D665E Uživatelský manuál

Kategorie
Fény
Typ
Uživatelský manuál
SVENSKA MAGYARSUOMI ČESKYNORSK POLSKIΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ TÜRKÇE
Фен для сушки
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год):
см. на товаре
D665E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
• Torka håret med handduk och red ut hårtrassel.
• Sätt i kontakten i lämpligt eluttag.
• Välj önskade värme- och hastighetsinställningar.
Stäng av apparaten efter användning och dra ur
kontakten.
• Låt enheten svalna innan du sller undan den.
VIKTIGT! Se till att enhetens baksida aldrig kommer för
nära håret under användningen, håret kan dras in genom
luftltret.
Värmeinställningar
Det finns 3 värme- och 2 hastighetslägen plus
kalluftsknappen. Använd de högre inställningarna
för värme och hastighet när du börjar torka och sänk
inställningarna för styling och kramtorkning allt eftersom
håret börjar torka.
Låsbar kalluftsfunktion
Använd den låsbara kalluftsfunktionen på varmt hår för
att snabbt kyla ner håret och xera frisyren för att få en
långvarig eekt. Kalluftsknappen lyser när funktionen
används.
VIKTIGT! Kontrollera alltid att den låsbara
kalluftsfunktionen är avstängd när du använder
värminställningarna. Om kalluftsknappen är aktiverad när
du torkar håret med värme åsidosätts värmeinställningen
och luften blir kall.
Smalt fönmunstycke
Rikta luftflödet medan du stylar med det smala
fönmunstycket.
VIKTIGT! Använd endast det smala fönmunstycket med
den lägsta värme-/hastighetsinställningen.
Diuser
Använd diusern för att förbättra naturliga lockar och
skapa volym.
VIKTIGT! Använd endast diffusern med den lägsta
värme-/hastighetsinställningen.
RENGÖRING & UNDERHÅLL
Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa
skick:
Allmänt
Se till att apparaten är avstängd, att elkontakten är
urdragen och att apparaten har svalnat. Utsidan torkas
av med en fuktig trasa. Se till att inget vatten kommer
in i enheten och att den är helt torr innan användning.
Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den
löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
Rengöra ltret
Se till att apparaten är avstängd, att elkontakten är
urdragen och att apparaten har svalnat.
Håll enhetens handtag med ett fast grepp och vrid det
bakre ltret åt vänster för att avlägsna det.
Använd en mjuk borste och renr ltret från hår och
annat skräp.
Sätt tillbaka det bakre ltret genom att rikta in spåren
och vrid åt höger tills ltret klickar på plats igen.
D665E
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYTTÖ
• Kuivaa hiukset pyyhekuiviksi ja kampaa ne selviksi.
• Kytke laite sopivaan pistorasiaan.
• Valitse haluamasi lämpö- ja nopeusasetukset.
Käyn jälkeen sammuta laite ja kytke se irti
verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
TÄRKÄ! Pidä laitteen takaosa aina kaukana
hiuksista käyn aikana, jotta hiukset eivät juutu
takailmasuodattimeen.
Lämpöasetukset
Laitteessa on kolme lämpö- ja kaksi nopeusasetusta
sekä lukittava kylmä ilma -painike. Käytä korkeampia
lämpö- ja nopeusasetuksia esikuivaukseen ja alempia
lämpö- ja nopeusasetuksia hiusten muotoiluun ja niiden
kuivaamiseen rutistelemalla, kun hiukset alkavat kuivua.
Lukittava kylmä ilma -toiminto
Lukittavalla kylmä ilma -toiminnolla voit viilentää kuumat
hiukset ja viimeistellä pitkäkestoisen hiusten muotoilun.
Kylmä ilma -painikkeeseen syttyy valo käyn ajaksi.
RKEÄÄ! Varmista aina, että lukittava kylmä ilma
-toiminto on o-asennossa, kun käytät lämpöasetuksia.
Jos kylmä ilma -painike on käyssä, kun lämpöasetuksia
käytetään hiusten kuivaamiseen, se ohittaa
lämpöasetuksen, ja laitteesta tulee kylmää ilmavirtausta.
Keskitinsuutin
Suuntaa ilmavirtausta keskitinsuuttimen avulla
muotoillessasi hiuksia.
TÄRKEÄÄ! Käytä keskitinsuutinta vain alhaisimmalla
lämpö-/nopeusasetuksella.
Volyymisuutin
Käytä volyymisuutinta luonnollisten kiharoiden
parantamiseen sekä volyymin luomiseen.
RKEÄÄ! Käytä volyymisuutinta vain alhaisimmilla
lämpö-/nopeusasetuksilla.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
Yleistä
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
verkkovirrasta ja kylmä. Puhdista laitteen ulkokuori
pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen
ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
löysästi laitteen viereen.
Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
sen johto kiristyy liikaa.
• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
Suodattimen puhdistus
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
verkkovirrasta ja kylmä.
Pidä laitteen kahvasta kiinni tiukasti ja irrota
takasuodatin kiertämällä sitä vasemmalle.
Poista hiukset ja muu lika suodattimesta pehmeällä
harjalla.
Asenna takasuodatin takaisin kohdistamalla urat ja
kääntämällä oikealle, kunnes suodatin napsahtaa
takaisin paikalleen.
D665E
Elősr olvassa el a biztongi utasokat!
HASZNÁLAT
• Törölközővel szárítsa meg, majd fésülje ki a haját.
Dugja be a készüléket egy megfelelő hálózati
csatlakozóba.
• Válassza ki a kívánt hőrséklet- és sebességbeállítást.
A használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozól
a készüléket.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
FONTOS! A készülék hátsó részét mindig tartsa távol a
hajtól a használat során, ezzel meggátolva, hogy a haj
beakadjon a hátsó légszűrőbe.
Hőmérséklet-beállítások
A készülék 3 hőmérklet- és 2 sebességbeállítással,
valamint egy zárolható hideglevegő-gombbal
rendelkezik. Az előszárításhoz állítson be magasabb
hőmérsékletet és sebességet, majd amint a haj száradni
kezd, használja az alacsonyabb hőmérsékletet és
sebességet a hajformázáshoz és hullámosításhoz.
Zárolható hideglevegő-funkció
A zárolható hideglevegő-funkció segítségével hosszan
tartó hatás érhető el: gyorsan lehűtheti meleg haját és
tartóssá teheti frizuráját. A funkció használata közben a
hideglevegő-gomb világít.
FONTOS! A hőmérséklet-fokozatok használatakor a
hideglevegő-gombnak mindig kikapcsolt helyzetben
kell lennie. Ha valamelyik hőmérséklet-fokozattal szárítja
a haját, és eközben aktív a hideglevegő-funkció, utóbbi
felülírja a beállításokat, és a készülék hideg levegőt fúj.
Koncentrált fúvófej
Használja a koncentrált fúvófejet a hajformázás során a
légáramlat irányának beállításához.
FONTOS! A koncentrált fúvófejet csak a legalacsonyabb
hőmérséklet-/sebességbeállítás mellett használja.
Diúzor
A diffúzor használatával nagyobb természetes
hullámokat és dús hatású hajat érhet el.
FONTOS! A diúzort csak a legalacsonyabb hőmérséklet-/
sebességbeállítás mellett használja.
TISZTÍS ÉS KARBANTARS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük,
tartsa be az alábbi léseket:
Általános
Győződjön meg arl, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
és lehűlt. A készülék külső része nedves ronggyal
tisztítható. Gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön
víz a készülékbe, és használat előtt tökéletesen
megszáradjon.
Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lan tekerje
össze a készülék mellett.
Ne használja a késléket olyan távol a hálózati
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
• Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.
A szűrő tisztítása
Győződjön meg arl, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
és lehűlt.
Tartsa erősen a készülék fogantyúját, és fordítsa el balra
a hátsó szűrőt annak eltávolításához.
Egy puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajtól és egyéb
szennyeződésektől.
Helyezze vissza a hátsó szűrőt a bemetszésekbe
illeszkedve, majd fordítsa el jobbra, amíg vissza nem
kattan a helyére.
D665E
Nejprve si přtěte bezpečnostní pokyny.
NÁVOD K POUŽITÍ
• Ručníkem si vysušte vlasy a rozpusťte si je.
• Zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky.
• Vyberte požadované nastavení ohřevu a rychlosti.
• Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
DŮLEŽITÉ! Zadní stranu spotřebiče během používání
dy držte stranou od vlasů, aby nebyly vtaženy dovni
zadním vzduchovým ltrem.
Nastavení ohřevu
K dispozici jsou 3 tepelná a 2 rychlostní nastavení včetně
zamykatelného tlačítka studeného vzduchu. Použijte
vyšší teplotu a rychlost pro vysoušení, nižší teplotu a
rychlost pro úpravu vlasů a během vysoušení používejte
prsty k pročesávání vlasů.
Zamykatelný studený vzduch
Pomocí zamykatelného studeného vzduchu
aplikovaného na ohřáté vlasy můžete vlasy rychle
ochladit a uchovat získaný styl pro dlouhotrvající efekt.
Při použití se tlačítko studeného vzduchu rozsvítí.
LEŽITÉ! i používání nastavení ohřevu vždy dbejte
na to, aby byl zamykatelný studený vzduch v poloze
vypnuto. Pokud tlačítko studeného vzduchu aktivujete
při používání nastavení ohřevu pro vysušení vlasů, potlačí
nastavení ohřevu, takže proud vzduchu bude studený.
Koncentrní tryska
Pomocí koncentrační trysky nasměrujte tok vzduchu
během úpravy vlasů.
DŮLEŽITÉ! Koncentrační trysku používejte pouze s
nejnižším nastavením ohřevu/rychlosti.
Difuzér
Pomocí difuzéru vytvořte přirozené kadeře a objem.
DŮLEŽITÉ! Difuzér používejte pouze s nejnižšími
nastaveními ohřevu/rychlosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
postupujte podle kroků níže:
Obecně
Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, odpojený ze zásuvky
a vychladlý. Pokud chcete vyčistit vnější část spotřebiče,
otřete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do
spotřebiče nevnikla voda a aby byl před použitím úplně
suchý.
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
napnutý.
• Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
Čištění ltru
Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, odpojený ze zásuvky
a vychladlý.
Držte rukojeť přístroje pevně, otočte zadním ltrem
doleva a vyjměte jej.
Pomocí měkkého kartáčku odstraňte vlasy a další
nečistoty z ltru.
Vyměňte zadní filtr zarovnáním drážek a otáčením
doprava, dokud ltr nezapadne zpět na místo.
D665E
Les sikkerhetsinstruksjonene først.
BRUK AV APPARATET
• Tørk håret med håndkle og gre ut okene.
• Koble apparatet til en passende stikkontakt.
• Velg ønsket innstilling for varme og hastighet.
• Etter bruk skal du slå apparatet av og trekke ut kontakten.
• La apparatet få kle seg ned før du setter det bort.
VIKTIG! Hold alltid baksiden av apparatet borte fra håret
under bruk, for å hindre at det trekkes inn gjennom
luftlteret på baksiden.
Varmeinnstillinger
Det er tre varmeinnstillinger og to hastighetsinnstillinger,
samt en låsbar kaldluftknapp. Bruk høy varme og
hastighet for innledende tørking, og lav varme og
hastighet for styling og forming med hendene.
Låsbar kaldluftknapp
Slå på kaldluft med den låsbare knappen, og bruk
kaldluft på varmt hår for hurtig å avkjøle håret slik at
frisyren setter seg og holder lenger. Kaldluftknappen vil
lyse når den er på.
VIKTIG! Pass på at den låsbare kaldluftknappen er i
av-posisjon når du bruker varmeinnstillingene. Hvis
kaldluf tknappen aktiveres når varmeinnstillingene brukes
for å tørke håret, vil den overstyre varmeinnstillingene.
Dette fører til en kald luftstrøm.
Konsentratordyse
Bruk konsentratordysen for å rette luftstrømmen mot
ønsket område når du styler håret.
VIKTIG! Konsentratordysen må kun brukes ved laveste
varme/hastighet.
Diuser
Diuseren kan brukes til å fremheve naturlige krøller og
få volum.
VIKTIG! Diuseren må kun brukes ved laveste varme/
hastighet.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
nedenfor:
Generelt
Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengre apparatet
utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann
ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før
bruk.
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
opp.
• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
• Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
Rengjøre lteret
Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
ut og at apparatet er nedkjølt.
Hold i håndtaket på apparatet med et fast grep, og skru
det bakre lteret til venstre for å ta det av.
Bruk en myk børste og ern hår og annet smuss fra
lteret.
Filteret kan settes på plass igjen ved å rette inn sporene
med hverandre og skru det til høyre til det klikker på
plass.
D665E
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Στεγνώστε τα μαλλιά με μια πετσέτα και χτενίστε τα.
• Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.
Επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και
ταχύτητας.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη
συσκευή.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην πλησιάζετε το πίσω μέρος της
συσκευής στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης για να
μην μπλεχτούν στο πίσω φίλτρο αέρα.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ρυθμίσεις
ταχύτητας, καθώς και ένα κουμπί κλειδώματος κρύου
αέρα. Χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες ρυθμίσεις
θερμότητας και ταχύτητας για το αρχικό στέγνωμα των
μαλλιών και τις χαμηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας και
ταχύτητας για να φορμάρετε τα μαλλιά ενώ στεγνώνουν,
καθώς επίσης και για το στέγνωμα με φυσούνα.
Κουμπί κλειδώματος κρύου αέρα
Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλειδώματος κρύου αέρα
σε ζεστά μαλλιά για να τα κρυώσετε γρήγορα και να
φιξάρετε το χτένισμα για αποτέλεσμα που διαρκεί. Το
κουμπί κρύου αέρα φωτίζεται όταν χρησιμοποιείται.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να διασφαλίζετε πάντα ότι το
κουμπί κλειδώματος κρύου αέρα είναι στη θέση
απενεργοποίησης κατά τη χρήση των ρυθμίσεων
θερμότητας. Αν το κουμπί κρύου αέρα ενεργοποιηθεί
κατά τη χρήση των ρυθμίσεων θερμότητας για το
στέγνωμα των μαλλιών, θα παρακάμπτεται η ρύθμιση
θερμότητας με αποτέλεσμα να βγαίνει κρύος αέρας.
Στόμιο κατεύθυνσης
Χρησιμοποιήστε το στόμιο κατεύθυνσης για να
κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατά το φορμάρισμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να χρησιμοποιείτε το στόμιο κατεύθυνσης
μόνο στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας/ταχύτητας.
Φυσούνα
Χρησιμοποιήστε τη φυσούνα για να ενισχύσετε τις
φυσικές μπούκλες και να δημιουργήσετε όγκο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να χρησιμοποιείτε τη φυσούνα μόνο στις
χαμηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Γενικά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
αποσυνδεδεμένη και κρύα. Για να καθαρίσετε την
εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, σκουπίστε με ένα
στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη
συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή έχει στεγνώσει
εντελώς πριν τη χρήση.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι
της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
Καθαρισμός φίλτρου
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
αποσυνδεδεμένη και κρύα.
Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σταθερά και
περιστρέψτε το πίσω φίλτρο προς τα αριστερά για να το
αφαιρέσετε.
Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε τις τρίχες και τα
υπολείμματα από το φίλτρο.
Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ευθυγραμμίζοντας τις
εγκοπές και περιστρέφοντας προς τα δεξιά μέχρι το
φίλτρο να ασφαλίσει στη θέση του με ένα «κλικ».
D665E
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Промокните волосы полотенцем, чтобы облегчить
расчесывание.
Включите прибор в подходящую розетку
электросети.
Выберите требуемую температуру и скорость
воздушного потока.
После использования выключите прибор и
выдерните вилку из розетки.
• Перед тем как убрать устройство, дайте ему остыть.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Никогда не подносите
заднюю часть устройства близко к волосам во
время использования, чтобы их не затянуло в
расположенный сзади воздушный фильтр.
Регулировка температуры
В устройство введены 3 предустановленные
настройки температуры и 2 предустановленные
настройки скорости воздушного потока, также
имеется блокируемая кнопка режима «Прохладный
воздух». Используйте высокую температуру и
скорость для начальной сушки волос, а для укладки и
досушивания волос используйте низкую температуру
и скорость.
Блокируемая кнопка режима «Прохладный
воздух»
Используйте блокируемую кнопку режима
«Прохладный воздух», если вы хотите быстро
охладить нагревшиеся волосы и обеспечить себе
стильную завивку с продолжительным эффектом. При
использовании данного режима охлаждения кнопка
будет подсвечиваться.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! При использовании
регулировок температуры всегда проверяйте, что
блокируемая кнопка режима «Прохладный воздух»
находится в выключенном положении. Если кнопка
режима «Прохладный воздух» будет активирована
при использовании регулировок температуры,
произойдет переопределение температурного
режима, что приведет к подаче холодного воздуха.
Концентратор
Чтобы регулировать направление воздушного потока
при укладке, используйте концентратор.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Используйте концентратор
только при самой низкой настройке температуры/
скорости.
Диффузор
Используйте диффузор для естественной укладки
натуральных вьющихся волос и для создания объема.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Используйте диффузор
только при самой низкой настройке температуры/
скорости.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для продления срока службы устройства следуйте
приведенным ниже инструкциям:
Общие указания
Убедитесь в том, что устройство выключено,
обесточено и охлаждено. Для того чтобы очистить
внешнюю поверхность устройства, протрите ее
влажной тряпкой. Убедитесь в том, что вода не
попала внутрь устройства, и полностью просушите
его перед повторным использованием.
Не оборачивайте провод вокруг устройства; вместо
этого сверните его свободными петлями и положите
рядом с устройством.
При использовании устройства не натягивайте
электрический шнур.
Всегда отключайте устройство от розетки после
использования.
Очистка фильтра
Убедитесь в том, что устройство выключено,
обесточено и охлаждено.
Крепко удерживая ручку устройства, поверните
задний фильтр влево, чтобы извлечь его из
устройства.
С помощью мягкой щетки аккуратно удалите волосы
и прочие загрязнения из фильтра.
Поставьте задний фильтр обратно, выравнивая пазы
и передвигая его вправо до тех пор, пока фильтр не
встанет на прежнее место.
D665E
Należy najpierw przeczytać instrukcję
bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA
• Wytrzyj włosy ręcznikiem, a następnie je rozczesz.
• Podłącz urządzenie do gniazdka.
Wybierz preferowane ustawienie temperatury i
prędkości.
Po użyciu wyłącz urządzenie i oącz je od gniazdka
elektrycznego.
• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystyo.
UWAGA! W czasie korzystania z urządzenia zawsze
trzymaj jego tylną część z dala od włosów, aby nie zosty
one wciągnięte przez tylny ltr powietrza.
Ustawienia temperatury
Dostępne są 3 ustawienia temperatury, 2 ustawienia
prędkości oraz przycisk chłodnego nawiewu z blokadą.
Wybierz ustawienie wyższej temperatury i większej
prędkości w poctkowej fazie suszenia oraz ustawienie
niższej temperatury i mniejszej prędkości do układania
osów oraz do ich ckowitego wysuszenia.
Chłodny nawiew z bloka
yj funkcji chłodnego nawiewu z blokadą na ciepłe
osy, aby szybko je schłodzić i utrwalić fryzurę. Podczas
korzystania z tej funkcji przycisk chłodnego nawiewu
będzie podświetlony.
UWAGA! Podczas używania ciepłego strumienia
powietrza przycisk chłodnego nawiewu z blokadą
musi być ustawiony w pozycji wyłączonej. Jeżeli
naciśniesz przycisk chłodnego nawiewu podczas
stosowania ciepłego strumienia powietrza do suszenia
włosów, ciepły strumień zostanie zastąpiony zimnym
strumieniem powietrza.
Koncentrator
Koncentrator umożliwia skierowanie podmuchu
powietrza w dowolnym kierunku podczas układania
fryzury.
UWAGA! Korzystaj z koncentratora tylko przy najniższej
temperaturze i prędkości.
Dyfuzor
Korzystaj z dyfuzora, żeby podkreślić naturalne loki i
dodać włosom objętości.
UWAGA! Korzystaj z dyfuzora tylko przy najniższej
temperaturze/prędkości.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać urdzenie w doskonałym stanie, należy
stosować się do następujących zasad:
Ogólne
Upewnij się, że urdzenie jest wączone, odłączone od
gniazdka elektrycznego i wystudzone. Aby wyczyścić
zewnętrzną część urządzenia, wytrzyj je wilgotną
ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia
nie dostaje się woda i że jest ono ckowicie suche.
Nie owijaj przewodu wokół urdzenia, ale zwiń go
luźno z boku.
Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
używania urządzenia.
Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka
elektrycznego.
Czyszczenia ltra
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, oączone
od gniazdka elektrycznego i wystudzone.
Trzymając mocno rączkę urządzenia, przekręć tylny ltr
w lewo i usuń go.
Miękką szczoteczką usuń włosy i inne zanieczyszczenia
z ltra.
Załóż tylny ltr ponownie tak, aby rowki znajdowy
się w jednej linii, a następnie przekręcaj w prawo,
aż usłyszysz klikncie oznaczające, że filtr został
poprawnie zamocowany.
D665E
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
Saçınızı havluyla kurulayın ve saçınızın dolaşan
kısımlarını açın.
• Cihazı uygun bir prize takın.
• Gereken ısı ve hız ayarlarını seçin.
• Kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
ÖNEMLİ! Cihazı kullanırken, saçın arka hava ltresinden
içeri çekilmesini önlemek için saç kurutma makinesinin
arka kısmını kesinlikle saçınızdan uzak tutun.
Isı Ayarları
3 ısı, 2 hız ayarı ve bir kilitlenebilir soğuk üeme düğmesi
vardır. İlk kurulama için yüksek ısı ve yüksek hız ayarlarını
kullanın ve saç kurumaya başladıkça şekil vermek ve
sıkarak kurutmak için düşük ısı ve hız ayarlarını kullanın.
Kilitlenebilir Soğuk Üeme
Saçınızı hızlıca soğutmak için kilitlenebilir soğuk üemeyi
kullanarak uzun süreli etki için saç stilini sabitleyin.
Kullanım sırasında soğuk üeme düğmesinin ışığı yanar.
ÖNEMLİ! Sıcaklık ayarlarını kullanırken kilitlenebilir
soğuk üemeyi her zaman kapalı konuma getirin. Saçını
kurulamak için sıcaklık ayarlarını kullanırken soğuk
üeme aktifse soğuk üeme özelliği sıcaklık ayarları
geçersiz kılar ve cihaz soğuk üer.
Hava Yönlendirici
Hava akışını saçınıza şekil vererek yönlendirmek için hava
yönlendiriciyi kullanın.
ÖNEMLİ! Hava yönlendiriciyi yalnızca en düşük ısı/hız
ayarında kullanın.
Difüzör
Doğal dalgaları artırmak ve saçınıza hacim kazandırmak
için difüzörü kullanın.
ÖNEMLİ! Difüzörü sadece en düşük ısı / hız ayarında
kullanın.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
adımları takip edin:
Genel
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
emin olun. Cihazın dış yüzünü temizlemek için nemli
bir bezle silin. Cihaza su girmediğinden ve kullanmadan
önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi
etrafına sarın.
• Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
• Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
Filtreyi Temizleme
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
emin olun.
Cihazın tutma yerini sıkıca tutarak arka filtreyi sola
döndürün ve çıkarın.
Yumuşak bir fırça kullanarak ltredeki saçları ve diğer
birikintileri temizleyin.
Girintileri hizalayıp filtre yerine oturana kadar sağa
doğru döndürerek arka ltreyi değiştirin.
D665E IB-19/317A.indd 2 11/7/19 5:46 PM
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss D665E Uživatelský manuál

Kategorie
Fény
Typ
Uživatelský manuál