Trust compact dual stick gamepad gm 1500 Návod k obsluze

Značka
Trust
Kategorie
ovládání her
Modelka
compact dual stick gamepad gm 1500
Typ
Návod k obsluze
NÁVOD K POUŽITÍ
1
CZ
Informace o výrobku
Počítač PlayStation2
A
Tlačítka 1 - 4 Tlačítka , O, X,
B
Tlačítko 5 L2
C
Tlačítko 6 R2
D
Tlačítko 7 L1
E
Tlačítko 8 R1
F
Tlačítko 9 Výběr
G
Tlačítko 10 Start
H
Os X/Y + tlačítko 11 (stiskněte)
funkce pouze v analogovém režimu
Levý směr + L3 (stiskněte)
funkce v analogovém i digitálním režimu
I
Os Z + tlačítko 12 (stiskněte)
funkce pouze v analogovém režimu
Pravý směr + R3 (stiskněte)
funkce v analogovém i digitálním režimu
J
Digitální režim: Os X/Y
Analogový režim: Kloboukový spínač
(Pohled)
Směrový pad
K
Přepínač analogového/digitálního režimu Přepínač analogového/digitálního režimu
L
Turbo: Nepřetržitá akce (střílení) Turbo: Nepřetržitá akce (střílení)
M
Makro: Program série akčních tlačítek pod
jedním tlačítkem
Makro: Program série akčních tlačítek pod
jedním tlačítkem
N
Indikátor funkce Makro Indikátor funkce Makro
O
- Připojení gamepad
P
Připojení USB -
Připojení počítače
1 (1) Zapněte počítač. (2) USB kabel zapojte do počítače.
2 V Ovládacím panelu Windows otevřete ovladač hry.
3 Vyberte tento výrobek (Stav musí být OK) a potom klikněte na Vlastnosti.
4
(1) Klik Test:
Digitální režim
Stiskněte 8-D pad do každého směru a zkontrolujte, jestli podle toho kříž na obrazovce reaguje.
Jestli všechno pracuje správně, klikněte na OK. Výrobek je připravený k použití.
V opačném případě opakujte kroky 5 až 6.
Analogový režim
NÁVOD K POUŽITÍ
2
Stiskněte tlačítko Analog a aktivujete analogový režim.
Stiskněte 12 tlačítek a zkontrolujte, jestli reagují na 1-12 na obrazovce.
Stiskněte 8-D pad do každého směru a zkontrolujte, jestli podle toho kloboukový spínač reaguje.
Mini páku posuňte doleva a zkontrolujte, jestli podle toho kříž na obrazovce reaguje.
Mini páku posuňte doprava a zkontrolujte, jestli podle toho lišta Z-osy reaguje.
(2) Klikněte na OK. Ovladač je připraven k použití.
Poznámka:
Vibrace funguje pouze s PlayStation2 s hrami, které podporují vibrace.
Režim Turbo
(1) Stiskněte a podržte tlačítko Turbo, stiskněte tlačítko střílení (1 – 8 / , O, X, , L1, L2, R1, R2) = turbo
střílení zapnuto.
(2) Stiskněte a podržte tlačítko Turbo, opětovně stiskněte stejné tlačítko = automatické turbo střílení.
(3) Stiskněte a podržte tlačítko Turbo, opětovně stiskněte stejné tlačítko = turbo střílení vypnuto.
Režim Makro: Převedení tlačítka (tek) na tlačítko střelení
Program: (1) stiskněte a podržte Makro <
kontrolka svítí
>, (2) vyberte tlačítko, které se stane tlačítkem makro
(5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <
kontrolka bliká
>, (3) vyberte sérii tlačítek stláčením jednoho nebo více
tlačítek na D-padě, nebo 1 – 8 / , O, X, , L1, L2, R1, R2, (4) stiskněte Makro <
kontrolka vypnuta
>.
Použití: pro aktivaci programové sérii tlačítek stiskněte definované tlačítko <
při každém tlačítku kontrolka
zabliká
>.
Naprogramovaných může být maximálně 15 akcí.
Deaktivace: (1) stiskněte Makro <
kontrolka svítí
>, (2) stiskněte definované tlačítko <
kontrolka bliká
>, (3)
stiskněte Makro <
kontrolka vypnuta
>.
Nastavení rychlosti pro Makro (0,03 nebo 0,1 vteřiny):
- Rychlé: (1) Stiskněte a podržte Makro, (2) stiskněte na D-padě <
kontrolka 2 vteřiny rychle bliká
>.
- Pomalé: (1) Stiskněte a podržte Makro, (2) stiskněte na D-padě <
kontrolka 2 vteřiny pomaleji bliká
>.
Použití na PlayStation2
Postupujte prosím podle Návodu k použití PlayStation2.
Použití na počítači
Ujistěte se, že ovladač je nastavený jako prioritní zařízení (Windows XP), nebo ID je 1 (Windows
98SE/ME/2000), viz obrázek 5.
Ujistěte se, zda hra tento druh ovladače podporuje. Pro dosáhnutí nejlepšího nastavení si přečtěte návod
k použití hry.
USB kabely neprodlužujte přes 5 metrů.
NÁVOD K POUŽITÍ
3
CZ
Nejaktuálnější FAQ (nejčastější otázky) a manuály jsou na www.trust.com/14863. Pro rozsáhlý servis se za
registrujte na www.trust.com/register.
/