Kettler 7648-800 Návod k obsluze

Značka
Kettler
Kategorie
fitness, gymnastika
Modelka
7648-800
Typ
Návod k obsluze
21
baterií napětí minimálně 2,7 voltů (u přístrojů bez síťové pří-
pojky).
Seznamte se před prvním tréninkem na přístroji se všemi funk-
cemi a možnostmi nastavení přístroje.
Péče a údržba
Poškozené konstrukční díly mohou omezit vaší bezpečnost a ži-
votnost přístroje. Vyměňte proto ihned poškozené nebo opotře-
bované součásti přístroje a odstavte přístroj až do provedení
potřebných oprav z provozu. Používejte v případě potřeby
pouze originální náhradní díly KETTLER.
Aby byla dlouhodobě zaručena konstrukčně daná bezpeč-
nostní úroveň tohoto přístroje, měl by být přístroj pravidelně
kontrolován a udržován (jednou ročně) specialistou (distributo-
rem).
• Používejte pro pravidelné čištění, ošetřování a údržbu naší
speciálně pro sportovní přístroje KETTLER schválenou čistící
sadu (č. výr. 07921-000), kterou si můžete opatřit u vašeho
dealera.
Je třeba dbát na to, aby se nikdy do vnitřku přístroje nebo do
elektroniky nedostala žádná tekutina. Toto se vztahuje i na
tělesný pot!
Objednání náhradních dílů, strana 30-31
Při objednání náhradních dílů prosím udejte úplné číslo zboží,
číslo náhradního dílu, potřebný počet kusů a sériové číslo pří-
stroje (viz Manipulace).
Příklad objednávky: Č. zboží. 07648-800 / č náhr. dílu.
68009100 / 1 kus / sériové č.: .................... Dobře uschovej-
te originální balení přístroje, aby mohlo být případně později
použito m.j. jako přepravní balící materiál. Navrácení zboží je
možné provádět pouze po dohodě a v přepravně bezpečném ba-
lení, pokud možno v originálním balení. Důležitý je přesný popis
vady/přesné hlášení o poruše!
Důležité: Díly určené k přišroubování se účtují a dodávají zásad-
ně bez příslušného materiálu pro přišroubování. Jestliže je potře-
ba dodat odpovídající materiál pro přišroubování, je toto nutné
při objednání náhradního dílu uvést doplněním „ s materiálem
pro přišroubování“.
Pokyn k likvidaci
Výrobky firmy KETTLER jsou recyklovatelné. Odevzdejte přístroj
po skončení doby užívání k řádné likvidaci (místní sběrna).
Life Sport s.r.o.
Karlovarska Business Park
Na Hurce 1091/8 +420 235 007 007
161 00 Praha 6 - Ruzyne +420 235 007 090
www.kettler.cz Mail: [email protected]
CZ
K manipulaci
Zajistěte, aby tréninkový provoz nezapočal před řádným pro-
vedením a řádnou kontrolou montáže.
Používání přístroje v bezprostřední blízkosti vlhkých prostor se
z důvodu tvorby rzi, která je s tímto spojená, nedoporučuje.
Dbejte na to, aby se na jednotlivé díly přístroje nedostaly žád-
né tekutiny (nápoje, pot, atd.). Toto může vést ke korozi.
Tento tréninkový přístroj je koncipován pro dospělé osoby a ni-
koliv jako hračka pro děti. Mějte na paměti, že může násled-
kem přirozené touhy dětí si hrát a jejich temperamentu často
dojít k neočekávaným situacím, které vylučují zodpovědnost ze
strany výrobce. Když přesto pustíte děti na přístroj, je třeba je
řádně poučit o správném používání přístroje a je třeba na ně
dohlížet.
U ergometru se jedná o tréninkový přístroj, který nepracuje v
závislosti na otáčkách.
Eventuálně se vyskytující tichý, konstrukcí stroje podmíněný
zvuk při doběhu setrvačníku nemá žádný vliv na funkci pří-
stroje. Eventuálně se vyskytující zvuky při zpětném pohybu klik
pedálů jsou technicky podmíněné a taktéž nemají žádný vliv
na funkci.
Přístroj disponuje magnetickým brzdným systémem.
Pro bezvadnou funkci měření pulzu je potřebné na svorkách
Pozor: opětovně uvolněné bezpečnostní matky jsou nepouži-
telné (zničení samosvorného mechanizmu) a je proto nutné je
nahradit novými.
Z výrobně technických důvodů si vyhrazujeme právo na před-
montování konstrukčních dílů (např. koncovky trubek).
CZ
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
– D – Beispiel Typenschild - Seriennummer
– GB – Example Type label - Serial number
– F – Example Plaque signalétiqu - Numèro de serie
– NL – Bij voorbeeld Typeplaatje - Serienummer
– E – Ejemplo Placa identificativa - Número de serie
– I – Esempio Targhetta tecnica - Numero di serie
– PL – Przyklady Tabliczka identifikacyna - Numer serii
– P – Exemplo placa de características - número de série
– DK – Eksempel type label – serienummer
– CZ – Primer tipske ploščice – serijske številke
07648-_CrossP,MotoP,ViteoP_3070a-0313.de,en,fr,nl,es,it,pl,pt,dk,cs_selec HB 19.03.13 13:20 Seite 21
23
Messhilfe für Verschraubungsmaterial
– GB – Measuring help for screw connections
– F – Gabarit pour système de serrage
– NL – Meethulp voor schroefmateriaal
– E – Ayuda para la medición del material de atornilladura
– I – Misura per materiale di avvitamento
– PL – Wzornik do połączeń śrubowych
– P – Auxiliar de medição para materiais de aparafusamento
– DK – Hjælp til måling af skruer
– CZ – Měřící pomůcka pro materiál k přišroubování
1
– D – Beispiele; – GB – Examples; – F – Examples; – NL – Bij voorbeeld; – E – Ejemp-
los; – I – Esempio; – PL – Przyktady; – P – Exemplo; – DK – Eksempel; – CZ – Příklad
Schraubverbindung regelmäßig kontrollieren
– GB – The screwed connections must be controled
at regular intervals.
– F – Resserrer le raccord à vis à intervalles réguliers.
– NL – Schroefverbinding moet regelmatig
opnieuw vastgedraaid worden.
– E – La atornilladura debe ser apretada con regularidad.
– I – Il collegamento a vite va riserrato ad intervalli regolari.
– PL – Połączenie śrubowe musi być regularnie dokręcane.
– P – Verificação regular das uniões roscada
– DK – Kontrollér skrueforbindelsen regelmæssigt.
– CZ – Šroubové spojení pravidelně kontrolujte.
!
– D – Gehört nicht zum Lieferumfang.
– GB – Not included.
– F – Ne fait pas partie du domaine de livraison.
– NL – Is niet bij de levering inbegrepen.
– E – No forma parte del volumen de entrega.
– I – Non in dotazione alla fornitura.
– PL – Nie należy do zakresu dostawy.
– P – Não está incluído nas peças fornecidas
– DK – Er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
– CZ – Hjælp til måling af skruer
Ø 8x19
M 8x60 = 15 Nm
4x
07648-_CrossP,MotoP,ViteoP_3070a-0313.de,en,fr,nl,es,it,pl,pt,dk,cs_selec HB 19.03.13 13:20 Seite 23
1 1x 68009100 68009100 68009100
2 1x 68009101 68009101 68009101
3 1x 68009102 68009102 68009102
4 1x 68009103 68009103 68009103
5 1x 68009104 68009104 68009104
6 1x 68009107 68009107 68009107
7 1x 68009105 68009105 68009105
8 1x 68009106 68009106 68009106
9 1x 68009108 68009108 68009108
10 1x 68009109 68009109 68009109
11 1x 68009110 68009110 68009110
12 1x 68009111 68009111 68009111
13 1x 68009113 68009113 68009113
14 1x 68009114 68009114 68009114
15 1x 68009115 68009177 68009191
16 1x 68009112 68009176 68009190
17 2x 68009117 68009117 68009117
18 1x 68009118 68009178 68009192
19 1x 68009119 68009179 68009193
20 1x 68009120 68009120 68009120
21 1x 68009121 68009121 68009121
22 1x 68009122 68009122 68009122
23 1x 98009123 68009123 68009123
24 1x 68009124 68009124 68009124
25 1x 68009125 68009125 68009125
26 1x 68009126 68009126 68009126
27 1x 68009127 68009127 68009127
28 1x 68009018 68009018 68009018
29 1x 68009019 68009019 68009019
30 1x 68009130 68009130 68009130
31 1x 68009021 68009021 68009021
32 1x 68009022 68009022 68009022
33 1x 68009133 68009133 68009133
34 1x 68009134 68009134 68009134
35 2x 68009135 68009135 68009135
36 1x 68009136 68009136 68009136
37 1x 68009137 68009137 68009137
38 1x 68009138 68009138 68009138
39 1x 68009139 68009139 68009139
40 1x 68009140 68009140 68009140
41 1x 68009116 68009116 68009116
42 1x 68009059 68009059 68009059
43 1x 68003531 68003531 68003531
44 1x 68009141 68009141 68009141
31
– D – Ersatzteilbestellung
– GB – Spare parts order
– F – Commande de pièces de rechange
– NL – Bestelling van reserveonderdelen
– E – Pedido de recambios
– I – Ordine di pezzi di ricambio
– PL – Zamówiene części zamiennych
– P – Encomenda de peças sobressalentes
– DK – Bestilling af reservedele
– CZ – Objednání náhradních dílů
CROSS P MOTO P VITEO P
07648-800 07648-850 07648-860
07648-_CrossP,MotoP,ViteoP_3070a-0313.de,en,fr,nl,es,it,pl,pt,dk,cs_selec HB 19.03.13 13:20 Seite 31
/

v jiných jazycích