König ANT AMP-PRO20 Návod k obsluze

Značka
König
Kategorie
Zesilovače televizního signálu
Modelka
ANT AMP-PRO20
Typ
Návod k obsluze
2013-11-19
ANT AMP-PRO20
MANUAL (p. 2)
CATV home amplifier
ANLEITUNG (S. 4)
Kabel-TV-Heimverstärker
MODE D’EMPLOI (p. 6)
Amplificateur domestique CATV
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8)
CATV thuisversterker
MANUALE (p. 10)
Amplificatore CATV da casa
MANUAL DE USO (p. 12)
Amplificador doméstico CATV
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14.)
CATV házi erősítő
KÄYTTÖOHJE (s. 17)
CATV kotivahvistin
BRUKSANVISNING (s. 19)
CATV-hemmaförstärkare
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 21)
Zesilovač CATV pro domácí použitís
MANUAL DE UTILIZARE (p. 23)
Amplificator casnic CATV
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 25)
Οικιακός ενισχυτής CATV
BRUGERVEJLEDNING (s. 27)
CATV forstærker til hjemmebrug
VEILEDNING (s. 29)
CATV (kabel -TV) hjemmeforsterker
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 31)
Домашний усилитель CATV
KILAVUZ (s. 34)
CATV ev yükselteci
21
Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp:
via webbplatsen: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: [email protected]
via telefon: +31 (0)73-5993965 (under kontorstid)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLÄNDERNA
ČESKY
Zesilovač CATV pro domácí použitís
• Pro vnitřní použití CATV.
K dispozici jsou všechny F zásuvky a konektory IEC.
Vstupní/výstupní impedance 75 ohmů.
Použitá technologie SMD zaručuje vysokou stabilitu.
Kovový kryt se stíněním proti vysokofrekvenčnímu rušení RFI.
Ekvalizéry a nastavitelné ovládání tohoto zesilovače zajišťují správnou úroveň signálu.
• Vestavěný zpětný kanál pro budoucí služby, jako je placená televize a přenos.
• Vestavěný interní napájecí zdroj pro napájení střídavým proudem.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
OBOUSMĚRNÝ PŘENOS: Zpětný kanál Dopředný kanál
FREKVENČNÍ ROZSAH: 5–65 86–862
ZISK: MIN. -2 18
PLOCHOST ODEZVY: NENÍ K DISP. ±2
OVLÁDÁNÍ ZISKU: NENÍ K DISP. 0–18
ŠUMOVÉ ČÍSLO: NENÍ K DISP. MAX. 7 dB
ZTRÁTY ODRAZEM VSTUPU: MIN. 8 dB MIN. 8 dB
NAP
JEN
ST
DAV
M
PROUDEM 230 V PŘI
50 Hz
Z kabelu CATV
nebo jacku antény
Zadní strana televizor
u
22
ZTRÁTY ODRAZEM VÝSTUPU: MIN. 8 dB MIN. 8 dB
MIN. výstupní úroveň DIN 45004B rušení 3
nařízení intermod. 60 dB (dBμV):
100 dBμV
NAPÁJENÍ: 230 V při 50 Hz, 6 W
BLOKOVÉ SCHÉMA
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být
tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li
to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek
ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi
platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a
předpisy v zemi prodeje.
Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a identifikace
produktu), materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.
FILTR
Ovládání zisku
Zesilovač druhého
stupně
Zesilovač prvního
stupně
FILTR
Pasivní zpětný kanál 5–65 MHz
Aktivní dopředný kanál 86–862 MHz
VSTUP
VÝSTUP
23
V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:
Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO
ROMÂNĂ
Amplificator casnic CATV
Pentru utilizare CATV la interior.
• Toţi conectorii F mamă, conectorii IEC sunt, de asemenea, disponibili.
• Impedanţă de intrare/ieşire de 75 ohmi.
• Tehnologia SMD proiectată atinge cea mai mare stabilitate.
• Carcasă metalică ecranată RFI cu rame ABS din plastic.
• Datorită egalizatoarelor şi dispozitivelor de control reglabile, acest amplificator asigură nivele de
semnal corespunzătoare.
Cale de întoarcere incorporată pentru servicii precum pay-TV şi transmisii.
• Sursă de alimentare internă incorporată pentru alimentare cu c.a.
DATE TEHNICE
BIDIRECŢIONAL: Înapoi Înainte
INTERVALUL DE FRECVENŢĂ: 5-65 86-862
AMPLIFICARE: -2 MIN. 18
FRECVENŢĂ RĂSPUNS: N.A ±2
CONTROL AMPLIFICARE: N.A 0~18
FACTOR DE ZGOMOT: N.A max. 7 dB
ALIMENTARE la
230 V~ 50 Hz c.a.
De la CATV
Mufă pentru cablu
sau antenă
Vedere posterioară
către TV
/

Tato příručka je také vhodná pro