Acer K135i Rychlý návod

Kategorie
Datové projektory
Typ
Rychlý návod
čestina
INSTALACE
Karta Rychlého Startu
1. Napájecí adaptér AC/DC
2. Napájecí kabel
3. Disk/jednotka USB
(
)
USB WiFi adaptér
(
)
4. Karta Micro SD
(
)
5. Kabel HDMI
(
)
6. Kabel univerzální/D-Sub
(
)
7. Kabel univerzální/Audio výstup
(
)
8. Zvukový kabel jack/RCA
(
)
9.
USB kabel
(
)
Български
ИHCTAПAЦИЯ
Кратко ръководство за
включване
1. AC към DC захранващ адаптер
2. Захранващ кабел
3. USB диск/stick устройство
(
)
USB WiFi адаптер
(
)
4. Micro SD карта
(
)
5. HDMI кабел
(
)
6. Универсален кабел за D-Sub
(
)
7. Универсален адаптер за аудио изход
(
)
8. Жак за аудио кабел/RCA
(
)
9. USB кабел
(
)
Свързване към източник
1. Включете източниците си към
проектора, като използвате
подходящи кабели. Уверете се, че
кабелите са свързани правилно и
както трябва.
2. Свържете единия край на
захранващия кабел към AC контакт
(или DC конектора на захранващия
адаптер към DC входа) на
проектора; свържете другия край към
електрически контакт.
Включване на проектора
1. Махнете капачката от обектива. (като
опция)
2. Включете проектора.
3. Настройте позицията, фокуса и
увеличението на картината.
4. Стартирайте вашата презентация.
Изключване на проектора
1. Натиснете бутона за изключване два
пъти.
2. Не изключвайте или откачайте
проектора най-малко една минута
след включването му. (изисква се за
модели с лампа.)
ИНТЕРФЕЙСНИ
НАКРАЙНИЦИ
Забележка:
(
)
Като опция
Интерфейсът зависи от техническите данни на модела.
USB кабелът изисква удължител ако дължината е над 5м.
Připojení ke zdroji
1. Připojte zdroje k projektoru pomocí
vhodných kabelů. Zkontrolujte, zda
jsou všechny kabely správně a
bezpečně připojeny.
2. Připojte jeden konec k zásuvce
střídavého napájení (nebo konektor
stejnosměrného napájení napájecího
adaptéru ke vstupu stejnosměrného
napájení) na projektoru; připojte druhý
konec k elektrické zásuvce.
Zapnutí projektoru
1. Sejmete vcko objektivu. (volitelně)
2. Zapněte projektor.
3. Upravte polohu, zaostren a velikost.
4. Spustte prezentaci.
Vypnutí projektoru
1. Stisknete dvakrát vypnac.
2. Během jedné minuty od zapnutí
projektor nevypínejte ani neodpojujte.
(Vyžadováno pro lampové modely.)
PŘÍPOJKA ZAŘÍZENÍ
Poznámka:
(
)
Volitelně
Rozhraní konektorů závisí na specikacích modelu.
Pokud je kabel USB delší než 5 m, je zapotřebí napájený
prodlužovač.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Acer K135i Rychlý návod

Kategorie
Datové projektory
Typ
Rychlý návod