Palram Aquila 2050 701142 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

Montážní instrukce
CANOPY
Bezpečnostní pokyny
l
Dodržujte, prosím, instrukce uvedené v tomto manuálu.
l
Vyskládejte z krabice jednotlivé části a zkontrolujte podle obsahu balení.
l
Zbezpečnostních důvodů silně doporučujeme, aby montáž výrobku prováděli dva lidé.
l
Důrazně doporučujeme v průběhu montáže použití pracovních rukavic.
l
Neprovádějte montáž krytu – přístřešku za větrných nebo deštivých povětrnostních podmínek.
l
Vždy používejte ochrannou obuv a bezpečnostní brýle.
l
Zlikvidujte bezpečně všechny plastové sáčky – odstraňte je z dosahu malých dětí.
l
Zabraňte dětem vstupu do oblasti montáže.
l
Neprovádějte montáž přístřešku, jestliže jste unaveni, požili jste léky, medikamenty nebo alkohol, nebo jste-li náchylní k záchvatům závrati.
l
Používáte-li žebřík nebo nářadí pod proudem, zajistěte, že budete dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce.
l
Zjistěte se, že ve stěně nejsou žádné skryté trubky nebo kabely před začátkem vrtání.
l Prosím, poraďte se se svým místním orgánům případné povolení je třeba vystavět zápojem
Poznámka:
Jste výlučně odpovědní za rozhodnutí, zda manipulace, uskladnění, montáž, instalace nebo použití tohoto výrobku bude bezpečné a vhodné vzhledem k místu nebo pro libovolnou aplikaci. Palram není zodpovědný za jakékoliv
škody nebo úrazy, vaše ani jiných osob nebo poškození majetku vyplývající z nesprávného zacházení, uskladnění, instalace, montáže nebo použití tohoto výrobku, nebo pochybění v dodržení písemných instrukcí Palramu ohledně
manipulace, uskladnění, instalace, montáže a používání tohoto výrobku. Tento výrobek je určen výhradně pro běžné rezidenční použití. Nepoužívejte tento výrobek pro jakékoliv aplikace, které nejsou doporučovány v těchto instrukcích
nebo stavebním zákoně platné v místě, kde se tento výrobek bude používat. Vždy buďte pozorní a používejte odpovídající bezpečnostní vybavení (včetně ochrany zraku), když provádíte vlastní montáž nebo instalaci tohoto výrobku.
Pro další informace navštivte, prosím,
naši internetové stránky:
www.palramapplications.com
Nástroje a vybavení
l
Pásové měřidlo
l
Pracovní rukavice
l
Plastová nebo gumová palice
l
Mazadlo
l
Křížový šroubovák
l
Dvojitý žebřík
l
Vrták
l
Vrták do betonu 8 a 10 mm
Pokyny k čištění
l
Je-li potřeba váš přístřešek-kryt vyčistit, použijte k tomu slabý saponátový roztok a opláchněte čistou chladnou vodou.
l
K čištění panelu nepoužívejte aceton, abrasivní čistidla nebo jiné speciální čisticí prostředky.
Uputstvo za montažu
CANOPY
Savjeti za vecu bezbjednost pri sklapanju :
l
Molimo vas da slijedite upute navedene u ovom priručniku.
l
Razvrstajte dijelove i provjerite ih prema listu sadržaja.
l
Mi izricito preporučujemo da, iz bezbednonih razloga, na sklapanju ovog proizvoda rade istovremeno dva čovjeka.
l
Isto tako insistiramo na obaveznoj upotrebi zaštitnih rukavica za vrijeme sklapanja proizvoda.
l
Ne pokušavajte da sklapate nadstriješnicu kad je vjetrovito ili vlažno.
l
Uvjek nosite cipele I zaštitne naočare.
l
Sklonite na sigurno mesto sve plastične kese – čuvajte ih van domasaja male djece.
l
Držite djecu izvan prostora gde se obavlja montaža.
l
Ne pokušavajte da montirate nadstriješnicu ukoliko ste umorni, pod uticajem droge, ljekova ili alkohola ili ukoliko ste podložni vrtoglavicama.
l
Za vrijeme upotrebe prenosnih merdevina ili električnih alatki budite sigurni da pravilno slijedite savjete za bezbjednost pri sklapanju ovog proizvoda
koje preporučuje proizvodjač.
l
Pre početka bušenja provjerite da ne postoje skrivene cijevi ili kablovi u zidu.
l Ju lutemi konsultoni nëse autoritetet tuaja lokale ndonjë leje janë të kërkuara për të ngritur kulm.
Napomena:
Vi ste osobno odgovorni za odredjivanje da li je rukovanje ovim proizvodom,njegovo smještanje,montaža,instaliranje ili upotreba sigurno i da li je ovaj proizvod pogodan za postavljanje na svakoj lokaciji ili pogodan za bilo koju datu
primjenu.PALRAM nije odgovoran ni za kakvu štetu ili povredu nanetu vama, bilo kojoj drugoj osobi ili imovini, ako su one nastale kao rezultat neodgovarajućeg rukovanja,skladištenja,instaliranja, montaže ili upotrebe ovog proizvoda ili
zbog propusta da se sljede PALRAM - ove pisane instrukcije koje se odnose na rukovanje,skladistenje,instalaciju sklapanje I upotrebu ovog proizvoda. Ovaj proizvod je namjenjen samo za normalnu upotrebu na stanbenim objektima.
Ne upotrebljavati ovaj proizvod za bilo kakvu primjenu koja nije preporučena u ovim uputstvima ili u važećim graditeljskim oznakama na lokacijama na kojima ce ovaj produkt biti korisćen. Uvijek, kada montirate ili instalirate ovaj
proizvod, vodite računa da koristite odgovarajucu sigurnosnu opremu ( uključujuci iI protekciju za oči).
Za dodatne informacije molimo
vas da posjetite nas web site:
www.palramapplications.com
Uputstva za čišćenje:
l
Prilikom čišćenja nadstrešnice korisitite samo blage deterdžente i ispiranje vršite samo čistom hladnom vodom.
l
Za čišćenje okvira nadstrešnice ne koristite acetone, abrazivna sredstva za čišćenje ili neke druge specijalne deterdžente.
Alatke i Oprema
l
Metar
l
Zaštitne rukavice
l
Plastični ili gumeni malj
l
Sredstvo za podmazivanje
l
“Philips”-ov glavati odvijač
l
Prenosne merdevine
l
Busilica
l
8 x 10 mm busilica za beton
Czech
Bosnian
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Palram Aquila 2050 701142 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro