One For All SV 1620 Uživatelský manuál

Značka
One For All
Modelka
SV 1620
Typ
Uživatelský manuál
(např. jak vybrat váš digitální televizní přijímač, který je připojen ke vstupu )
1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k vašemu VÝSTUPU (např. HD televizor) ZAPNUTO.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko „(ON/OFF)/INPUT Select“ („(Zapnutí/Vypnutí)/Výběr VSTUPU“),
dokud nebude vybrán požadovaný port VSTUPU.
• Pokud vybraný port nezachytí videosignál, přepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch se přepne zpět do
automatického režimu.
22
Přepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch využívá technologii inteligentního přepínání, která automa-
ticky vybere správný zdroj a funguje s libovolným certifikovaným HDMI zařízením
(např. jak vybrat váš digitální televizní přijímač, který je připojen ke vstupu )
1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k VÝSTUPU (např. HD televizor) ZAPNUTO.
2. Zkontrolujte, zda jsou zařízení připojená k VSTUPŮM (např. HD set-top-box, DVD přehrávač
atd.) VYPNUTA (v pohotovostním režimu).
3. ZAPNĚTE zařízení, které chcete vybrat (např. váš digitální televizní přijímač, který je připojen
ke vstupu ) a přepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automaticky vybere správný
port VSTUPU tedy .
• Chcete-li použít jiný zdroj (např. váš DVD přehrávač, který je připojen ke vstupu ), VYPNĚTE zařízení,
které jste používali předtím (digitální televizní přijímač) a ZAPNĚTE příslušné zařízení, které chcete
používat (váš DVD přehrávač).
Přepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch může být také automaticky zapnut libovolným zařízením s
funkcí CEC (např. HD set-top-box, DVD přehrávač atd.).
1
. Připojte HDMI kabely vašich zdrojových zařízení (např. HD set-top-boxu, DVD přehrávače atd.)
k odpovídajícím portům VSTUPU přepínače ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
2. Připojte HDMI kabel vašeho televizoru (např. HD televizoru) k výstupnímu portu přepínače
O
NE FOR ALL Smart HDMI Switch.
3
. Připojte NAPÁJECÍ adaptér a zapojte jej do elektrické sítě.
Váš přepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch je nyní PŘIPRAVEN k použití.
Návod k použití
Instalace
Če
sk
y
AUTOMATICKÉ přepínání VSTUPU
MANUÁLNÍ přepínání VSTUPU
*
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 22
23
Obecné
Používejte pouze certifikovaná HDMI zařízení, která byla otestována autorizovanými testovacími centry.
• Používejte pouze certifikované HDMI kabely, které podporují požadovanou přenosovou rychlost. Doporučujeme používat
vysokorychlostní HDMI kabely.
Špatný nebo žádný obraz / zvuk
Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér přepínače ONE FOR ALL Smart HDMI Switch správně připojen a zda svítí dioda LED pro napájení.
• Zkontrolujte, zda jsou HDMI kabely správně připojeny.
• Zkontrolujte, zda vaše zdroje a obrazovka podporují požadovaná rozlišení.
• Zkontrolujte, zda HDMI zdroje a obrazovka podporují HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection (mechanismus pro ochranu
digitálního obsahu)).
• Pokud se váš 3D obsah nezobrazuje, zkontrolujte, zda zdroj 3D obrazu a obrazovka podporují stejný formát 3D obrazu.
• Vaše zdrojová zařízení připojte přímo k vašemu zobrazovacímu zařízení (např. HD televizoru) – nepoužívejte přepínač ONE FOR ALL
S
mart HDMI Switch. Můžete tak určit, které zařízení způsobuje problém.
Automatické přepínání nefunguje
Přepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch využívá různé metody, pomocí kterých zjistí, zda je zapotřebí provést automatické přepnutí.
Konkrétní metoda závisí na zdrojovém zařízení. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda automatické přepínání přepínače ONE FOR ALL Smart
H
DMI Switch funguje, je nejdříve vypnout všechna zdrojová zařízení. Poté zapněte požadované zdrojové zařízení a zkontrolujte, zda se
o
braz zobrazuje správně. Přepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automaticky vybere toto zdrojové zařízení.
• Pokud vaše zařízení podporuje rozhraní HDMI-CEC, zkontrolujte, zda je povoleno. Instrukce k provedení této akce naleznete v
u
živatelské příručce k zařízení.
POZNÁMKA: Rozhraní HDMI-CEC je spíše známo pod názvy, kterými jej označují jednotliví výrobci – například Anynet+ (Samsung),
SimpLink (LG), Easylink (Philips), BRAVIA Theatre Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic) atd.
• Požadované zdrojové zařízení se pokuste vybrat manuálně pomocí tlačítka Vstupu. Pokud tento způsob funguje bez problémů,
vypněte zdrojové zařízení, počkejte několik sekund, znovu jej zapněte a podívejte se, zda bude zdrojové zařízení nyní vybráno
automaticky.
Poradce při potížích
Společnost Universal Electronics Inc. se sídlem 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, USA a její dceřiné společnosti
Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau,
Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a
planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires,
Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia
Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620), na které se toto prohlášení týká, je ve shodě s:
Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 55022:2006+A1:2007: Class B
IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
IEC61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2007
IEC61000-4-4:2004
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:1993+A1:2000
IEC61000-4-11:2004
Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010
Enschede, 6th of January 2012
Paul J. Bennett
As Managing Director Europe, Executive Vice President International
CE
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 23
/