Electrolux EMS17006OX Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
.................................................. ...............................................
RO
HU
UA
CS
LT
CUPTOR CU MICROUNDE
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
EMS17006O MANUAL DE UTILIZARE
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTA
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
NAUDOTOJO VADOVAS
2
29
56
83
110
www.electrolux.com
2
CONŢINUT
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURAĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PREZENTAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PANOU DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DIAGRAME DE PROGRAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
REŢETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ÎNTREŢINERE & CURĂŢARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CE SĂ FACEŢI DACĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SPECIFICAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INSTALARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CONDII DE GARANŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vă mulţumim că i achizionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de
experienţă profesiona şi de inovie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoast.
Pentru ca atunci nd îl utilizai să veţi întotdeauna acelei rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot  găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modicări fără preaviz.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător.
Aici siţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informii care vă aju la rezolvarea unor probleme
apărute şi informii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi- produsul pentru a benecia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
ROMÂNĂ
3
Pentru evitarea incendiului
În timpul funcţiorii cuptorul cu microunde nu
trebuie sat nesupravegheat. Dacă valorile de
tensiune sunt prea mari sau perioadele de tire
sunt prea lungi, ncarea se poate supraînlzi şi
se poate aprinde. Priza electri trebuie să e într-
un loc accesibil, astfel ca în caz de urgenţă ştecherul
aparatul să poa scos or. Nu depozitaţi şi nu
folosiţi cuptorul în aer liber. Valoarea curentului
alternativ trebuie să e 230 V şi 50 Hz, iar pe
circuitul de alimentare trebuie să se monteze o
siguranţă de 10 A sau un întrerutor cu o valoare
minimă de 10 A. Pentru alimentarea cu energie
electrică a acestui aparat se recoman utilizarea
unui circuit separat.
Dacă mâncarea încălzită
începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi
cuptorul şi scoateţi ştecherul
din priză, apoi aşteptaţi până
ce mâncarea nu mai fumegă.
Pericol de incendiu, dacă
deschideţi uşa în timp ce
mâncarea fumegă. Folosiţi
doar recipiente şi ustensile
care prezintă siguranţă la
utilizarea cu cuptorul cu
microunde. Nu folosiţi
cuptorul nesupravegheat
când folosiţi recipiente din
plastic reciclabil, hârtie sau
alte recipiente de mâncare
inflamabile. După folosire
curăţaţi plăcuţa de protecţie a
ghidului de unde, cavitatea
cuptorului, platoul rotativ şi
suportul platoului rotativ. Ele
trebuie să fie uscate şi
degresate. Grăsimea
acumulată se poate încălzi,
poate fumega şi se poate
aprinde.
Nu aşezi materiale inamabile lân cuptor sau
oriciile de ventilare. Nu blocaţi oriciile de
ventilare. De pe alimente şi ambalajele alimentelor
îndepărti elementele de etanşare şi elementele
dexare din sârmă. Pericol de incendiu în urma
formării de arcuri electrice pe suprafe metalice.
Nu folosi cuptorul cu microunde la încălzirea
uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate
controla şi uleiul se poate aprinde.
Pentruoricele (popcorn) folosiţi aparate speciale
cu microunde pentru producereaoricelelor.
Nu depozitaţi alimente sau orice alte produse în
cuptor. Înaintea punerii în funcţiune a cuptorului,
verici setările pentru a vă convinge el va
funcţiona conform dorinţei dvs.
Citi sfaturile corespuntoare din acest manual.
Pentru evitarea accidentării
AVERTIZARE! Nu puneţi în
funiune cuptorul, dacă
acesta este deteriorat sau
prezintă disfunii.
Înaintea utilizării verificaţi
următoarele:
a)Uşa; asiguraţi-vă că uşa se
închide corespunzător şi
deasemenea că nu este
aliniată greşit sau
deformată.
b)Balamalele si încuietorile
de siguranţă; verificaţi-le
pentru a vă asigura ca nu
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: CITIŢI CU
ATENŢIE MANUALUL ŞI PĂSTRAŢIL PENTRU REFERINŢE
ULTERIOARE
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
www.electrolux.com
4
sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare ale
uşilor şi suprafeţele de
etanşare; asiguraţi-vă că
ele nu sunt deteriorate.
d)În cavitatea cuptorului sau
pe uşă; asiguraţi-vă că nu
există urme de lovituri.
e)Cablul de alimentare şi
ştecherul; asiguraţi-vă că
ele nu sunt deteriorate.
Niciodată nu încercaţi
ajustarea, repararea sau
modificarea cuptorului. Este
periculos pentru oricine
altcineva decât o persoana
competentă să efectueze
orice remediere sau reparaţie
ce implică înlăturarea unui
capac care asigură protecţie
împotriva expunerii energiei
microundelor.
Nu puni în funcţiune cuptorul cu uşa deschisă şi nu
deterioraţi încuietorile de siguranţă. Nu puneţi în
funiune cuptorul dacă între garniturile de etanşare ale
uşii sau suprafeţele de etanşare există elemente străine.
Nu permiteţi acumularea de
grăsime sau murdărie pe
garniturile de etanşare ale uşii
şi componentele adiacente.
Respectaţi instrucţiunile
privind Întreţinere &
curăţare. Dacă nu menţineţi
cuptorul într-o stare curată,
suprafaţa se poate deteriora şi
astfel durata de viaţă a
cuptorului poate fi afectată,
respectiv se pot produce
situaţii de pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie se consulte cu
medicul lor sau cu producătorul pacemaker-ului
privind surile de precauţie la utilizarea cuptorului.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndertaţi apărătoarea exterioară.
Niciodată nu turnaţi lichide şi nu introduci obiecte
în oriciile închizătorilor de ă sau în oriciile de
ventilare. În cazul în care în cuptor pătrunde lichid,
decuplaţi-l imediat şi scoateţi ştecherul din priză, iar
apoi contacti ELECTROLUX serviciu agent local.
Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul în
apă sau în alte lichide. Nu permiti trecerea cablului
de alimentare peste suprafeţe ioase, cum ar de
exemplu zona de evacuare a aerului cald aa pe
partea de sus spate a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului
din cuptor şi nu permiteţi
înlocuirea acestuia de către
persoane neautorizate de
ELECTROLUX serviciu agent.
Dacă becul se arde, vă rugăm
contactaţi furnizorul dvs. sau
ELECTROLUX serviciu agent
local.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se
deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu
corespunzător. Înlocuirea cablului trebuie să se facă de
tehnicianul autorizat al ELECTROLUX serviciu agent.
Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau
fierberea instantanee
AVERTIZARE! Lichidele şi
alimentele nu trebuie
încălzite în recipiente
etanşe, deoarece
recipientele pot exploda.
Niciodată nu folosiţi recipiente etanşe. Înaintea
utilirii scoati elementele de etaare şi capacele.
Recipientele etanşate pot exploda din cauza
acumurii de presiune, chiar dacă cuptorul a fost
deconectat. Aveţi grila încălzirea lichidelor în
cuptorul cu microunde. Pentru a permite evacuarea
bulelor, folosi recipiente cu gură lată.
ROMÂNĂ
5
La încălzirea băuturilor în
cuptorul cu microunde poate
avea loc fierbere vulcanică
întârziată, din acest motiv
procedaţi cu grijă când
manipulaţi recipientul.
Pentru a preveni izbucnirea brus în timpul
erberii a unui lichid si posibila opărire:
1. Agitaţi lichidul înaintea înlzirii/rncălzirii.
2. Vă recomandăm ca la înlzire introduceţi o
ti din sticlă sau un obiect similar.
3. Pentru a preveni erberea vulcani înrziată,
du scurgerea timpului deerbere lăsaţi
lichidul cel puţin 20 de secunde în cuptor.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi
evitaţi încălzirea acestora în
cuptoarele cu microunde,
deoarece ele pot exploda
chiar după ce perioada de
gătire s-a terminat. Pentru
gătirea sau reîncălzirea
ouălor care nu au fost bătute
sau amestecate, sfărâmaţi
albuşul şi gălbenuşul, în caz
contrar ouăle pot exploda.
Înaintea reîncălzirii în
cuptorul cu microunde,
decojiţi şi mărunţiţi ouăle.
Înaintea gătirii decojiţi alimentele precum cartoi,
rnaţii şi fructele, în caz contrar ele pot exploda.
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, când scoateţi alimentele din
cuptor folosi mijloace de prindere a vaselor sau
mănuşi de bucărie. Pentru evitarea arsurilor
provocate de vaporii erbii, întotdeauna deschideţi
la distanţă mare de fă şi mâini recipientele, pungile
de popcorn, pungile de gătit, etc.
Pentru evitarea arsurilor,
întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor,
agitaţi alimentele înainte de
servire şi acordaţi atenţie
temperaturii alimentelor şi
băuturilor, dacă ele sunt
servite bebeluşilor, copiilor
mici şi vârstnicilor.
Temperatura recipientului nu indică temperatura
reală a alimentului sau a băuturilor; întotdeauna
verici temperatura alimentelor. La deschiderea
ii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor, pentru a
evita producerea de arsuri de la aburul şi ldura
excesi elibera. După încălzire tăiaţi în felii
alimentele umplute prăjite, pentru a permite
eliberarea aburilor şi a evita arsurile. Ţineţi copiii
departe de a cuptorului, pentru a nu se arde.
Pentru a evita folosirea
necorespunzătoare a
cuptorului de către copii
AVERTIZARE! Aparatul şi
componentele expuse ale
acestuia se încălzesc în
timpul utilizării. Trebuie
acordată atenţie pentru a
evita contactul cu
elementele fierbinţi. Copiii
cu vârste sub 8 ani trebuie
să fie ţinuţi la distanţă dacă
nu sunt supravegheaţi
permanent.
Acest aparat poate fi utilizat
de copii cu vârste de cel puţin
8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau lipsite
de experienţă şi cunoştinţe
numai cu condiţia
supravegherii sau instruirii lor
cu privire la utilizarea
www.electrolux.com
6
aparatului întrun mod sigur
şi numai dacă înţeleg riscurile
implicate. Copiii trebuie
supravegheaţi, pentru a se
asigura că nu se joacă cu
aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea ce cade în sarcina
utilizatorului nu trebuie să fie
efectuate de copii dacă
aceştia nu au cel puţin 8 ani şi
dacă nu sunt supravegheaţi.
Nu vă sprijini şi nu balansi uşa cuptorului. Nu vă
jucaţi cu cuptorul şi nu-l folosi ca jurie. Copiii
trebuie instruiţi cu privire la măsurile de siguranţă
importante: folosirea mijloacelor de prindere a
vaselor, îndertarea cu gria capacelor de pe
vasele cu ncare; acordaţi ateie ambalajelor
(de exemplu materiale care se autncălzesc)
concepute pentru rumenirea mâncărurilor,
deoarece ele se pot supraînlzi.
Alte avertizări
Niciodată nu modici cuptorul. Cuptorul este
conceput pentru prepararea ncărurilor şi poate
folosit doar în acest scop. Nu este potrivit pentru
scopuri comerciale sau folosirii în laborator.
Pentru o utilizare fără probleme şi evitarea
defecţiunilor
Niciodată nu folosiţi cuptorul nd acesta este gol.
Când folosiţi o farfurie smălţuită sau un material
care se autncălzte, întotdeauna ezaţi un
material izolator -cum ar o farfurie de poelan-
sub această farfurie, cu scopul de a evita
deteriorarea platoului rotativ şi a suportului
platoului rotativ sub inuenţa ldurii. Timpul de
prncălzire specicat pentruecare fel de
ncare nu trebuie deşit. Nu folosi ustensile
de metal, care reectă microundele şi pot cauza
arc electric. Nu puneţi cutii de conserve în cuptor.
Folosiţi doar platoul rotativ şi suportul platoului
rotativ. Nu puneţi în funionare cuptorul
platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
a) Înaintea curăţării platoului rotativ cu a, saţi-l
se răceas.
b) Nuezaţi alimente sau ustensileerbii pe
platoul rotativ rece.
c) Nu aşezi alimente sau ustensile reci pe platoul
rotativerbinte.
În timpul funcţiorii nu acoperiţi atoarea
exterioară.
Important!
Da nu sunteţi sigur de modul de conectare al
cuptorului, va rugăm consultaţi un electrician
calicat autorizat.
Nici produtorul şi nici furnizorul nu îşi asumă
răspunderea pentru deteriorarea cuptorului sau
pentru accidentările apărute ca urmare a
nerespectării procedurilor corecte de racordare
electrică.
Ocazional pot area vapori de a şi picături pe
pereţii cuptorului sau în jurul garniturii de etanşare
a ii şi pe suprafele de etanşare. Acesta este un
proces normal şi nu este un semn de scurgere sau
defecţiune la cuptorul cu microunde.
ROMÂNĂ
7
PREZENTAREA APARATULUI
CUPTORUL CU MICROUNDE & ACCESORII
Verificaţi fie livrate toate accesoriile:
Platou rotativ
Suport platou rotativ
4 şuruburi de fixare (nu apar în poză)
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura aa pe
fundul cuptorului.
Apoi ezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-vă ca vasele
sau recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului
atunci nd le scoateti din cuptor.
Când comandaţi accesorii, vă rugăm menţionaţi do aspecte: comunicaţi furnizorului local sau
Centrului Service local denumirea componentei şi a modelului.
1
2
3
1
1
2
2
3
4
5678
9
10
11
12
13
Margine frontală
Bec cuptor
Panou de control
Buton deschidere u
Pcuţă de proteie a ghidului de unde
Cavitate cuptor
Garnitură de etanşare
Garnituri de etanşare uşă şi suprafeţe
de etanşare
Puncte de xare (4 puncte)
Oricii de ventilare
Carca exterioa
Atoare spate
Cablu de alimentare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
www.electrolux.com
8
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
PANOU DE CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
Indicatoare DIGITALE
Cuptor cu microunde
Ceas
Stadii de tire
Plus/Minus
Indicatoare GĂTIRE AUTOMATĂ
Buton GĂTIRE AUTOMATĂ
Buton DECONGELARE AUTOMATĂ
Buton NIVEL PUTERE
Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
Buton START/+30
Buton STOP
Buton DESCHIDERE USĂ
Auto decongelare ine
Decongelare automa
Greutate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
9
REGIMUL ECON
Cuptorul este setat în regim de ECONOMISIRE
ENERGIE’ (Econ’).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Pe aşaj începe numărătoarea inver de la 3:00
la zero.
4. nd s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în
regim ‘Econ şi aşajul dispare de pe ecran.
Pentru dezactivarea regimului Econ, setaţi
ceasul.
SETAREA CEASULUI
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu 12 ore).
1. Deschidi uşa.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Apăsi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
4. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
5. Apăsi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsi butonul START/+30.
7. Vericaţi aşajul:
8. Închidi uşa.
Puti roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar sau antiorar.
Da apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul: ‘Econ.
ROMÂNĂ
9
Exemplu:Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu 24 ore).
1. Deschidi uşa.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Apăsi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
4. Asaţi butonul START/+30.
Apare aşajul:
5. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
5. Apăsi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsi butonul START/+30.
7. Vericaţi aşajul:
8. Închidi uşa.
Puti roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar sau antiorar.
Da apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul: ‘Econ.
AJUSTAREA TIMPULUI CÂND CEASUL
ESTE SETAT
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:45 (ceas cu 12 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Asaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
(dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsi
din nou butonul START/+30.)
3. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
4. Apăsi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsi butonul START/+30.
6. Vericaţi aşajul:
PENTRU A ANULA CEAS ŞI A SETA
MODUL ECON
1. Deschideţi uşa.
2. Asaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
(dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsi
din nou butonul START/+30.)
3. Asaţi butonul STOP.
4. Apare aşajul: ‘Econ.
5. Închideţi uşa.
6. Pe aşaj începe numărătoarea inversă de la 3:00
la zero.
7. nd s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în
regim ‘Econ şi aşajul dispare de pe ecran.
FOLOSIREA BUTONULUI STOP
Folosi butonul STOP pentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin apăsarea o da, oprirea temporară a
cuptorului în timpul tirii.
3. Prin apăsare de două ori, anularea unui program
în timpul tirii.
FUNCŢIA DE PROTECŢIE COPII
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care previne
punerea în funiune a cuptorului de către copii.
Da aceas funcţie este activată, nicio
componen a cuptorului nu va funcţiona până ce
funcţia de blocare nu este dezactivată.
Exemplu:Pentru a seta funcţia de protecţie copii.
1. Asaţi butonul STOP pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite două sunete scurte şi pe aşaj
apare LOC’:
Pentru a dezactiva funcţia de proteie copii
apăsaţi timp de 5 sec butonul STOP, atunci
cuptorul va emite do sunete scurte şi se
aşea timpul.
Funcţia de protecţie copii nu poate seta
da ora nu este seta.
www.electrolux.com
10
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
SFATURI PRIVIND GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
Pentru a găti/decongela ncare în cuptorul cu
microunde, energia microundelor trebuie să
trea prin recipient, pentru a penetra alimentul.
Din acest motiv, trebuie ales un vas de gătit
potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor
dreptunghiulare/lungi, deoarece alimentele din
colţuri tind să se pjească.
Pentru a asigura o încălzire uniformă, este
important să amestecaţi mâncarea.
Du gătire este important să lăsi alimentul
tva timp, astfel căldura se va dispersa în mod
uniform.
Caracteristicile alimentelor
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte
cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Avi gri, deoarece în urma
supraînlzirii se pot produce incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectea timpul de tire necesar. Alimentele uşor poroase,
cum ar prăjiturile sau pâinea, se coc mai repede det alimentele dense precum cele
prăjite şi ghiveciul.
Cantitate Timpul de gătire crte odată cu cantitatea de mâncare din cuptor. De exemplu patru
carto se vor coace într-un timp mai lung det doi.
rime Buţile de alimente mici sunt tite mai repede det cele mari, deoarece microundele
pot penetra din toate părţile către centru. Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile
trebuie aibă aceei mărime.
Formă Alimentele care nu au o for regulată, cum ar pieptul de pui şi pulpa de pasăre, se
tesc într-un timp mai lung în zonele mai groase. În cuptorul cu microunde formele
rotunde se tesc mai uniform decât formele dreptunghiulare.
Temperatura
alimentelor
Temperatura inială a alimentelor afectează timpul de tire necesar. Alimentele
congelate se vor ti mai rziu decât cele la temperatura camerei. Tăiaţi alimentele cu
umplutu-de exemplu gogoele-pentru a elimina căldura sau aburii.
Tehnici de gătire
Aranjare Aşezaţi partea mai groa a alimentului către exteriorul farfuriei, de exemplu pulpa de
pare.
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pielă sau membrană trebuie iate în mai multe locuri înaintea
tirii sau încălzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate exploda. Astfel de
alimente sunt: carto, peşte, pui, cârni.
Important! Ouăle nu trebuie înlzite sau erte folosind microundele, deoarece
pot exploda şi după ce procesul de gătire a luat sfâit.
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Pentru o gătire uniformă este esenţia agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în
timpul tirii. Întotdeauna agitaţi şi rearanji alimentele din exterior către centru.
Perioada de
repaus
Du gătire este important să lăsi alimentul tva timp, astfel căldura se va dispersa în
mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot suprncălzite. Zonele predispuse
supraînlzirii -de exemplu picioarele şi aripile puilor- pot acoperite cu bucăţi mici de
folie ce reectă microundele.
ROMÂNĂ
11
VASE DE GĂTIT SIGURE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE
TIREA FOLOSIND CUPTORUL CU
MICROUNDE
Vase de tit Siguranţă
sub aiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
/
Pentru a preveni suprncălzirea alimentului, pot folosite bucăţi
mici de folie de aluminiu. Ţineţi folia la o distaă de cel puţin 2 cm
faţă de perii cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric.
Nu sunt recomandate recipientele din folie, da folosirea în
cuptoare cu microunde nu este specica de produtori precum.
Respectaţi întocmai instrucţiunile.
Farfurii smălţuite
Întotdeauna respecti instrucţiunile produtorilor. Nu deşiţi
timpul de gătire specicat. Procedaţi cu gri, deoarece aceste
farfurii se pot suprnlzi.
Porţelan şi ceramice
/
Porţelanul, oria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic sunt
potrivite de obicei, exceptând cele cu decoraţii metalice.
Produse din sticlă,
de exemplu Pyrex ®
Aveţi gri, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi sparge, da
sunt înlzite brusc.
Metal
Nu se recoman folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece
microundele pot produce arc electric şi astfel incendiu.
Plastic/polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
Aveţi gri deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau
se decolorează la temperaturi înalte.
Folie adezivă
Nu trebuie să atingă mâncarea şi trebuie iată pentru a se permite
evacuarea aburului.
Pungi de congelare/
de prăjire
Trebuie iate pentru a se permite evacuarea aburului. Asiguraţi-
pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde.
Nu folosi elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se
pot aprinde sub aiunea arcului.
Tăvi de rtie,
pahare şi rtie de
butărie
Se folosesc doar pentru înlzire sau absorbirea umezelii. Aveţi gri,
deoarece în urma suprncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie
şi lemn
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosi aceste materiale,
deoarece prin supraîncălzire se pot produce incendii.
rtie reciclată
şi ziare
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot
produce incendii.
Cuptorul poate programat până la 90 de minute.
Valoarea introdu pentru timpul de gătire varia
între 15 secunde la cinci minute. Aceasta depinde
de durata totală al timpului de gătit aşa cum se
prezin în tabel.
Perioadă de tire Unitate de rire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
DECONGELARE MANUALĂ
Pentru decongelare manuală ( activarea
funcţiei de decongelare automa) folosi 240 W.
Simbolul de decongelare apare în fereastra
aşajului, întotdeauna când se selectează nivelul
de putere.
www.electrolux.com
12
NIVELURILE DE PUTERE ALE
CUPTORULUI
Cuptorul are 6 niveluri de putere.
Setări
putere
Mod de utilizare sugerat
800 W/
PUTERE MARE
Utilizat pentru tire rapi sau reînlzire ex. supă, caserole, conserve,uturi calde,
legume, peste, etc.
560 W Regim folosit pentru gătire pentru o perioadă mai lun a alimentelor dense cum ar
articulaţii pjite, felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai sensibile
cum ar sosurile de brân şi pandişpan. La această setare cu valori reduse sosul nu va
clocoti şi alimentele vor  gătite uniform ră se prăjească în rţile laterale.
400 W În cazul nrurilor dense, care necesi o perioa de tire mai lungă, de exemplu
carne de vită, se recomandă acest nivel de putere pentru a se asigura fgezimea cărnii.
240 W/
DECONGELARE
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigu o decongelare unifor
a alimentelor. Această setare este idea şi pentruerberea oa a orezului, a pastelor, a
luştelor şi gătirea cremei de o.
80 W Pentru decongelarea uşoară de exemplu a cremelor pentru prăjituri sau a prăjiturilor.
0 W Pentru regim de aşteptare/temporizator burie.
W = WATT
Exemplu: Pentru înlzirea supelor pentru 2
minute şi 30 de secunde la o putere a
microundelor de 560 W.
1. Apăsaţi de două ori butonul de selectare a
NIVEL PUTERE.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului pînă
nd este asavaloarea 2.30.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Important!
Dacă nivelul de putere nu este selectat, se va
seta automat 800 W/PUTERE MARE.
Da a este deschi în timpul procesului de
tire, contorizarea timpul de gătire aşat
digital se întrerupe automat. Contorizarea
timpului de gătire este reluată din nou da uşa
s-a închis şi s-a apăsat butonul START/+30.
Da vri să aaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de tire, apăsaţi butonul de NIVEL
PUTERE o da.
În timpul gătirii puteţi creşte sau micşora timpul
de gătire prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Puti modicaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de tire, apăsând butonul de NIVEL
PUTERE o da.
Pentru a anula un program în timpul gătirii,
apăsaţi butonul STOP de do ori.
x1
x2
ROMÂNĂ
13
TEMPORIZATORUL DE BUCĂTĂRIE
Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de
butărie la 7 minute.
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE de 7 ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Pentru pauza temporizatorului apăsi butonul
STOP. Pentru a reporni temporizatorul asaţi
START/+30, iar pentru a ieşi apăsaţi din nou STOP.
ADĂUGAŢI 30 DE SECUNDE
Butonul START/+30 vă permite activarea
urtoarelor două funcţii.
1. Start Direct
Puti porni direct tirea la nivelul de putere
800 W/PUTERE MARE pentru 30 de secunde,
da apăsaţi butonul START/+30.
2. rirea timpului de gătire
Puti ri timpul de tire cu perioade de 30
de secunde, dacă butonul este asat în timp
ce cuptorul funionea.
Nu puti folosi aceas funcţie împreună cu
funcţiile GĂTIRE AUTOMATĂ sau DECONGELARE
AUTOMATĂ.
PLUS & MINUS
Funcţiile PLUS şi MINUS permit
creşterea sau micşorarea perioadei de gătire
când folosiţi programele automate.
Dacă preferaţi cartoi erţi dar tari, folosiţi
MINUS .
La fel, dacă preferaţi cartoi erţi dar moi,
folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a ti 0,3 kg de carto ei.
1. Selecti meniul dorit prin asarea de do ori
a butonului TIRE AUTOMATĂ.
2. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
nd apare 0.3.
3. Apăsi butonul NIVEL PUTERE o da pentru a
selecta PLUS .
4. Asaţi butonul START/+30.
5. Vericaţi aşajul:
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsaţi butonul
NIVEL PUTERE de 3 ori.
Da selectaţi PLUS, pe aşaj va area .
Da selectaţi MINUS, pe aşaj va apărea .
x1
x2
x1
x7
x1
www.electrolux.com
14
TIRE MULTISECVENŢIALĂ
O secvenţă cu 3 stadii (maxime) poate fi
programată folosind MICROUNDELE.
Exemplu: Pentru a găti:
5 minute la o putere de 800 W (stadiul 1)
16 minute la o putere de 240 W (stadiul 2)
Stadiul 1
1. Apăsi butonul NIVEL PUTERE o da
2. Introduceţi timpul dorit prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sens orar pâ
nd apare 5.00.
3. Vericaţi aşajul:
Stadiul 2
1. Apăsi butonul de NIVEL PUTERE de 4 ori.
2. Introduci timpul dorit de gătire prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE în sens
orar când apare 16.00.
3. Apăsi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Cuptorul va începe să gătească pentru 5 minute
la 800 W, apoi pentru 16 minute la 240 W.
FUNCŢIA DE GĂTIRE & DECONGELARE
AUTOMATĂ
Modurile TIRE AUTOMATĂ si DECONGELARE
AUTOMATĂ vor funcţiona automat la modul si
timpul de gătire corect. Puti alege dintre 6
meniuriTIRE AUTOMATĂ şi 2 meniuri
DECONGELARE AUTOMATĂ.
Gătire Automată
Exemplu: Pentru a ti 0,3 kg de carto ei.
1. Selecti meniul dorit prin asarea de do ori
a butonului TIRE AUTOMATĂ.
2. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
nd pe aşaj apare 0.3.
3. Apăsi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Când e necesa o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de clopel,
timpul mas si un indicator vor clipi pe asaj.
Pentru continuarea gătirii apăsi butonul
START/+30. La sfâitul timpului de GĂTIRE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se
declaea alarma şi simbolul pentru tire
lpâie. După 1 minut se va declaa sunetul de
atenţionare şi se aşea ora zilei.
x2
x1
x1
Aliment Simbol
uturi
Carto erţi/carto copţi
Legume congelate
Legume proaspete
ncăruri pregătite înghate
Fileu de pte cu sos
x1
x4
ROMÂNĂ
15
Decongelarea Automată
Exemplu: Pentru a decongela 0,2 kg de pâine.
1. Selecti meniul dorit prin asarea de do ori
a butonului DECONGELARE AUTOMATĂ.
2. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
nd pe aşaj apare 0.2.
3. Apăsi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Când e necesa o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de clopel,
timpul mas si un indicator vor clipi pe asaj.
Pentru continuarea gătirii apăsi butonul
START/+30. La sfâitul timpului de DECONGELARE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se
declaea alarma şi simbolul pentru tire
lpâie. După 1 minut se va declaa sunetul de
atenţionare şi se aşea ora zilei.
Aliment Simbol
Carne/pte/carne de pare
Pâine
x2
x1
www.electrolux.com
16
DIAGRAME DE PROGRAME
DIAGRAME DE GĂTIRE AUTOMATĂ & DECONGELARE AUTOMATĂ
tire automa Greutate (uniţi
de creştere)/
ustensile
Buton Procedură
uturi
(ceai/cafea)
1-4 ceşti
1 ceaşcă=200 ml
Aşezaţi ceaşca la marginea platoului rotativ.
Carto erţi si
carto copţi
0,1-0,8 kg (100 g)
Vas şi capac
Carto erţi: Decojiţi cartoi şi tăiaţi-i în felii egale.
Carto copţi: Alegi carto de mărimi similare şi
spălaţi-i.
Puneţi cartoi erţi sau copţi într-un vas.
Adăugaţi cantitatea necesară de a (la 100 g),
aprox. 2 linguri şi puţină sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşea sunetul de alar agitaţi vasul
şi puneţi din nou capacul.
Du gătire si vasul aprox. 2 minute.
Legume
congelate
0,1-0,6 kg (100 g)
Vas şi capac
Adăugaţi 1 lingu de a la 100 g şi sare du
dorinţă. (Pentru ciuperci nu este necesa apa.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşea sunetul de alar agitaţi vasul
şi puneţi din nou capacul.
Du gătire si vasul aprox. 2 min.
Da legumele congelate sunt lipite, tiţi cu
regim manual.
Legume
proaspete
0,1-0,6 kg (100 g)
Vas şi capac
Tăii în buţi mici, de exemplu în şii, cuburi sau
felii.
Adăugaţi 1 lingu de a la 100 g şi sare, du
nevoi. (Pentru ciuperci nu este necesară apa.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşea sunetul de alar agitaţi vasul
şi puneţi din nou capacul.
Du gătire si vasul aprox. 2 minute.
ncăruri
pregătite
îngheţate (care se
pot agita)
0,3-1,0 kg (100 g)
Vas şi capac
Puneţi alimentul într-o farfurie destinată folosirii în
cuptorul cu microunde.
Adăugaţi lichid în cantitatea necesară.
Acoperiţi vasul cu un capac.
tiţi fără capac, da produtorul aşa recomandă.
Când se declanşea sunetul de alar agitaţi vasul
şi puneţi din nou capacul.
Du gătire agitaţi vasul lăsaţi-l aprox. 2 minute.
Fileu de pte cu
sos
0,4 -1,2 kg* (100 g)
Farfurie de copt şi
folie adezivă
Vezi retele pentru Fileu de pte cu sos” de pe
pagina 18.
* Greutatea totală a ingredientelor.
Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
x3
x4
x5
x6
ROMÂNĂ
17
Decongelare
automa
Greutate (uniţi
de creştere)/
ustensile
Buton Procedură
Carne/pte/carne
de pare
(peşte întreg, steak-uri de
peşte, leuri de pte,
picioare de pui, piept de
pui, carne toca, steak,
cotlet, burger, cârnaţi)
0,2-0,8 kg (100 g)
Farfurioară
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi ezi
farfurioara în centrul platoului rotativ.
Când se declanşea sunetul de alar,
întoarceţi alimentul, rearanjaţi sau separi
ingredientele. Proteji părţile mai suiri şi
locurile care se pot suprncălzi cu folie de
aluminiu.
Du decongelare, pentru 15-45 min. înveliţi
alimentul într-o folie de aluminiu, când
are loc decongelarea comple.
Carne tocată: Când se declaea sunetul de
alar, întoarceţi alimentul. Dacă este posibil,
îndepărti părţile decongelate.
Procedura nu este valabilă pentru carnea de
pare întreagă.
Pâine 0,1-1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Distribui alimentul într-o farfurioară şi
ezaţi farfurioara în centrul platoului rotativ.
Pentru 1,0 kg aşezaţi alimentul direct pe
platoul rotativ.
Când se declanşea sunetul de alar,
întoarceţi alimentul, rearanjaţi şi îndertaţi
feliile decongelate.
Du decongelare înveliţi alimentul într-o
folie de aluminiu, şi pentru 5-15 min. lăsi-l
nd are loc decongelarea comple.
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu
includeţi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor care ntăresc mai mult sau
mai pin decât greutăţile/cantităţile date în
diagramele pentru gătire automată &
decongelare, folosiţi regimul manual.
Temperatura nală varia conform
temperaturii iniale. Vericaţi ca alimentul să nu
eerbinte după tire.
Când se impune o acţiune (de exemplu
întoarcerea alimentului), cuptorul se oprte şi
se declanşează alarma, iar timpul de tire
rămas şi indicatorul se vor aprinde intermitent
pe aşaj. Pentru continuareatirii asaţi
butonul START/+30.
Du regimul de gătire cu microunde poate
porni ventilatorul de cire.
Decongelare automată
Steak-urile şi cotletele pot congelate unitar.
Carnea toca trebuie congelată sub o for
suire.
Du pornirea cuptorului protejaţirţile
decongelate cu bucăţi mici de folie de aluminiu.
Carnea de pui trebuie procesată imediat du
decongelare.
Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
www.electrolux.com
18
REŢETE PENTRU GĂTIRE AUTOMATĂ
1. Amestecaţi ingredientele pentru sos.
2. ezi leul de pte pe farfuria rotundă, cu
partea mai subţire către centru, şi presări
sare peste el.
3. Stropiţi sosul pe leul de peşte.
4. Acoperiţi leul cu folie adezi de protecţie
împotriva microundelor şi găti cu AUTO
COOK, „Fileu de peşte cu sos.
5. După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
1. ezi leul de pte pe farfuria rotundă, cu
partea mai subţire către centru, şi presări
sare peste el.
2. Presăraţi banana şi sosul de curry pe leul de
peşte.
3. Acoperiţi leul cu folie adezi de protecţie
împotriva microundelor şi găti cu AUTO
COOK, „Fileu de peşte cu sos.
4. După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Fileu de peşte cu sos picant
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
140 g 280 g 420 g roşii conservate
(uscate)
40 g 80 g 120 g porumb
4 g 8 g 12 g sos de chili
12 g 24 g 36 g cea (tocată runt)
1
linguriţă
1-2
linguriţă
2-3
linguriţă
et din vin roşu
muştar, cimbru şi boia
de ardei
200 g 400 g 600 g leu de pte
sare
Fileu de peşte cu sos de curry
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
200 g 400 g 600 g leu de pte
sare
40 g 80 g 120 g banană (felii)
160 g 320 g 480 g sos de curry pretit
Important!
Da tiţi ncarea peste perioada standard la o
putere de doar 800 W, puterea cuptorului va
scădea automat, pentru a se evita supraînlzirea.
(Nivelul de putere al cuptorului cu microunde se va
reduce la 560 W.) După o pau de 90 de secunde
poate resetată puterea de 800 W.
Regim de tire Perioadă standard Nivel de putere redus
Microunde 800 W 20 minute Microunde 560 W
NIVEL DE PUTERE REDUS
ROMÂNĂ
19
* dacă au fost congelate
Decongelare
Perioadele prezentate în tabel sunt valori estimative care pot varia în funcţie de temperatura de
congelare, calitatea şi greutatea alimentelor.
Aliment Cantitate
-g-
Putere
Nivel
Timp
-Min-
Meto Timp de
repaus
-Min-
Gulaş 500 240 W 8-12 agiti la jumătatea perioadei de
decongelare
10-15
Pjitură, 1 felie 150 80 W 2-5 ezaţi într-o farfurioară 5
Fructe ca de exemplu
cireşe, căpşuni,
zmeură, prune
250 240 W 4-5 întindeţi uniform şi întoarceţi la
jutatea perioadei de
decongelare
5
Abrevieri folosite
ceaşcă = cu o ce g = gram ml = mililitru min = minute
kg = kilogram l = litru cm = centimetru
DIAGRAME DE GĂTIRE
Încălzirea alimentelor & băuturilor
Alimente/uturi Cantitate
-g/ml-
Putere
Nivel
Timp
-Min-
Meto
Lapte, 1 ceaşcă 150 800 W aprox. 1 nu acoperiţi
A, 1 cană
6 ni
1 vas
150
900
1000
800 W
800 W
800 W
1-2
10-12
11-13
nu acoperiţi
nu acoperiţi
nu acoperiţi
Platou (legume, carne şi
garnitură)
400 800 W 3-6 se stropeşte cu puţină apă pe sos, se pune
capacul, se întorc alimentele când sunt pe
jutate gata preparate
Su/tocană 200 800 W 1-2 acoperi şi agitaţi du înlzire
Legume 200
500
800 W
800 W
2-3
4-5
da este necesar, augaţi nişte a,
acoperiţi şi agiti la jumătatea perioadei
de înlzire
Carne, 1 felie* 200 800 W 3-4 stropi un strat suire de sos deasupra,
apoi acoperiţi
Fileu de pte* 200 800 W 2-3 acoperi
Pjitură, 1 felie 150 400 W ½ ezaţi într-o farfurioară
Alimente pentru copii, 1
borcan
190 400 W aprox. 1 puneţi într-un recipient destinat folosirii în
cuptorul cu microunde, iar după încălzire
agiti şi testaţi temperatura
Topire de margarină sau unt* 50 800 W ½ acoperiţi
Topire ciocola 100 400 W 2-3 agiti ocazional
www.electrolux.com
20
Decongelare & gătire
Gătire carne & peşte
Aliment Cantitate
-g-
Putere
Nivel
Timp
-Min-
Meto Timp de
repaus
-Min-
Fripturi (porc, vitel, miel) 1000
1500
800 W
400 W
800 W
400 W
19-21*
11-14
33-36*
13-17
asezonaţi du gust, ezaţi ncarea
pe o farfurioară pla şi întoarci-o
du*
10
10
Carne de vită prăjită
(mediu)
1000 800 W
400 W
9-11*
5-7
asezonaţi du gust, ezaţi ncarea
pe o farfurioară şi întoarceţi-o du*
10
Fileu de pte 200 800 W 3-4 asezonaţi du gust, aşezaţincarea
pe o farfurioară şi acoperiţi-o
3
Aliment Cantitate
-g-
Putere
Nivel
Timp
-Min-
Meto Timp de
repaus
-Min-
Fileu de pte 300 800 W 10-12 acoperiţi 2
Un platou de mâncare 400 800 W 9-11 acoperiţi şi agiti du 6 minute 2
REŢETE
Supă de ciuperci
1. ezaţi legumele şi ciorba în vas, acoperi şi
inii procesul de tire.
8-9 min. 800 W
2. Amestecaţi toate ingredientele cu mixerul.
3. Faci o pas din unt şi ină, apoi turnaţi pasta
în su. Asezonaţi cu sare, piper şi apoi
acoperiţi şi tiţi ncarea. Agitaţi du gătire.
4-6 min. 800 W
4. Amestecaţi lbenuşul de ou cu sntâ şi
apoi turnaţi încet în su. Încălzi pentru o
perioa scurtă, dar nu lăsaţi săar!
1-2 min. 800 W
Du gătire si vasul aprox. 5 minute.
Ustensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
200 g ciuperci, felii
50 g cea, tăia mărunt
300 ml cior de carne
300 ml smântână
25 g ină
25 g unt sau margarină
sare şi piper
1 o
150 ml smânnă
Toate retele din această carte sunt calculate
pentru 4 porţii cu exceia cazului în care se
prevede altfel.
Adaptarea reţetelor pentru cuptorul cu
microunde
Da doriţi să adaptaţi reţetele dvs. preferate
pentru cuptorul cu microunde, trebuie aveţi în
vedere urtoarele: Scurti perioadele de tire
cu o treime sau cu o jumătate de perioadă. Urmaţi
exemplele din reţetele acestui manual.
Alimentele care au un conţinut ridicat de apă
precum carnea, ptele, carnea de pare,
legumele, fructele, tocănele şi supele pot fi
preparate în cuptorul cu microunde ră dificulţi.
Suprafa alimentelor care conţin o cantitate redusă
de a- cum ar fi platourile de ncare- trebuie
umezită înainte de încălzire sau gătire.
Cantitatea de lichid de augat la ncărurile crude
care trebuie fierte trebuie redusă la do treimi din
cantitatea de pe reţeta origina. Da este necesar,
adăugaţi mai mult lichid în timpul tirii.
Cantitatea de gsime care trebuie adăuga
trebuie redusă considerabil. O cantitate mică de
unt, margari sau ulei este suficientă pentru a da
savoare ncării. Din acest motiv cuptorul cu
microunde este excelent pentru prepararea
alimentelor dietetice cu coinut scăzut de
grăsime.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136

Electrolux EMS17006OX Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál