König OSP-FX1122AX Specifikace

Značka
König
Kategorie
reproduktory
Modelka
OSP-FX1122AX
Typ
Specifikace
OSP-FX1122AX
OSP-FX1152AX
MANUAL (p. 2 )
Active speaker with USB/SD
ANLEITUNG (s. 3 )
Aktivlautsprecher mit USB/SD
MODE D’EMPLOI (p. 4 )
Haut-parleur actif avec USB/SD
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 6 )
Actieve luidspreker met USB/SD
MANUALE (p. 7 )
Cassa attiva con USB/SD
MANUAL DE USO (p. 8 )
Altavoz activo con USB/SD
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 10.)
Aktív hangszóró USB/SD csatlakozóval
KÄYTTÖOHJE (s. 11 )
Aktiivikaiutin USB/SD:llä
BRUKSANVISNING (s. 12 )
Aktiva högtalare med USB/SD
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 14 )
Aktivní reproduktor s USB/SD
MANUAL DE UTILIZARE (p. 15 )
Difuzor activ cu USB/SD
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 16 )
Ενεργό Ηχείο με USB/SD
BRUGERVEJLEDNING (p. 18 )
Aktiv højtaler med USB/SD
VEILEDNING (p. 19 )
Aktiv høyttaler med USB/SD
14
ČESKY
Aktivní reproduktor s USB/SD
Popis zadního panelu
FX1122AX FX1152AX
01. Displej obsahuje informace o USB/SD
02. Ovládací tlačítka USB/SD přehrání/pozastavení, zastavení, výběr náhodné skladby, posun vpřed,
vzad
03. Ovládací tlačítko nastavení úrovně MP3
04. Ovládací tlačítko mikrofon 1/vstupní úroveň
05. Ovládací tlačítko mikrofon 2/vstupní úroveň
06. Ovládací tlačítko úroveň signálu vedení
07. Ovládací tlačítko nastavení hlasitosti
08. Ovládací tlačítko nastavení výšek
09. Ovládací tlačítko nastavení hloubek
10. Indikátory indikátory špičkového výkonu/přetížení
11. USB vstup vstup pro USB zařízení nebo USB kabel s funkcí přímého přehrávání
12. SD vstup vstup pro SD kartu s funkcí přímého přehrávání
13. Konektor/XLR vstup vstup pro mikrofon
14. Konektor/XLR vstup vstup pro mikrofon
15. XLR/RCA vstup vedení vstupu pro externí zdroj
16. Konektor/XLR výstup vedení výstupu na externí reproduktor
17. Chladící žebra chladicí systém vnitřního zesilovače
18. Konektor vstupu napájení vstup pro napájecí AC kabel
19. Tlačítko zapnutí/vypnutí On/Off
20. Vstup stojanu reproduktoru vstup pro stojan reproduktoru s otočným knoflíkem
21. Kolečka 40 mm kolečka z umělé hmoty
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a
od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
15
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
ROMÂNĂ
Difuzor activ cu USB/SD
Descrierea panoului din spate
FX1122AX FX1152AX
01. Display Indică informaţia USB/SD
02. Butoane de control USB/SD Redare/pauză, stop, redare aleatorie, înainte, înapoi
03. Buton de control Nivel MP3
04. Buton de control Mic 1/nivel de intrare
05. Buton de control Mic 2/nivel de intrare
06. Buton de control Nivel linie
07. Buton de control Nivel volum
08. Buton de control Ajustare înălţime
09. Buton de control Ajustare bas
10. Indicatoare Vârf/lumini indicatoare
11. Intrare USB Intrare pentru stick USB sau cablu USB cu funcţie directă de redare
12. Intrare SD Intrare pentru card SD cu funcţie directă de redare
13. Jac/intrare XLR Intrare microfon 1
14. Jac/intrare XLR Intrare microfon 2
15. XLR/intrare RCA Intrare linie pentru sursă externă
/

Tato příručka je také vhodná pro