Logitech Type+ Protective case instalační příručka

Značka
Logitech
Kategorie
klávesnice mobilních zařízení
Modelka
Type+ Protective case
Typ
instalační příručka
Logitech Type +
2
Contents
English. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Français . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Italiano. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Español . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Português . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . 62
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
По-русски . . . . . . . . . . . . . . . .122
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . .132
Česká verze . . . . . . . . . . . . . .142
Po polsku . . . . . . . . . . . . . . .152
Slovenčina. . . . . . . . . . . . . . .162
Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . .172
182 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logitech Type +
142  Česká verze
Popis produktu
1. Držák zařízení iPad
2. Ochranné zařízení folio
3. Klávesové zkratky
4. Klávesnice
5. Indikátor Bluetooth®
a stavu baterie
6. Tlačítko připojení
Bluetooth®
7. Nabíjecí port micro-USB
8. Nabíjecí kabel micro-USB
9. Dokumentace k výrobku
1
2
8
9
4
3
5
1.5h
®
®
Type + keyboard case
Type +
Protective case with integrated keyboard
1 2 3 4
www.logitech.com/support/type-i6
PDF
1
1
2
2
3
3
6
7
Logitech Type +
Česká verze  143
Nastavení zařízení
keyboardfolio
Začínáme
1. Otevřete zařízení folio, ujistěte se,
že okraj vašeho iPadu je zarovnán
s držákem, a zatlačte jej směrem dolů:
2. Přesuňte zařízení keyboard folio
do pozice pro psaní:
Klávesnice se automaticky zapne.
Navázání spojení s iPadem
Zařízení keyboard folio se spojí s iPadem
prostřednictvím připojení Bluetooth®.
Při prvním použití musíte zařízení keyboard
folio spárovat s iPadem.
Indikátor stavu blikne modře na znamení,
že klávesnice je zjistitelná a připravená
na spárování s iPadem.
Při prvním zapnutí bude klávesnice
zjistitelná po dobu 15 minut.
Logitech Type +
144  Česká verze
Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně,
nabijte baterii. Další informace naleznete
v části „Nabíjení baterie“.
Spárování zařízení keyboard folio
s vaším iPadem:
1. Na iPadu:
Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth® zařízení iPad zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth® >
Zapnout.
Z nabídky Zařízení vyberte „Type+
Keyboard Case“.
2. Pokud iPad požaduje kód PIN, zadejte
jej pomocí zařízení keyboard folio (ne
pomocí iPadu).
Po úspěšném propojení se indikátor
stavu krátce rozsvítí modře, a poté
zhasne.
Připojení k jinému iPadu
1. Přesuňte zařízení keyboard folio
do pozice pro psaní.
2. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth®
zařízení iPad zapnutá. Vyberte Nastavení
> Bluetooth® > Zapnuto.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení
Bluetooth®:
Klávesnice bude zjistitelná po dobu
3 minut.
4. V nabídce Zařízení vašeho iPadu vyberte
Type+ Keyboard Case“.
5. Pokud iPad požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení keyboard folio
(ne pomocí iPadu).
Po úspěšném propojení se indikátor stavu
krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.
Logitech Type +
Česká verze  145
Používání zařízení
keyboardfolio
Dvě sledovací pozice
Zařízení keyboard folio disponuje
dvěma sledovacími pozicemi – pozicí pro
psaní a pozicí pro surfování.
Chcete-li psát, přesuňte zařízení keyboard
folio do psací pozice tak, že jej zajistíte
zarovnáním s integrovaným magnetem:
Jakmile zařízení keyboard folio
přesunete do pozice pro psaní,
klávesnice se automaticky zapne.
Chcete-li surfovat, umístěte zařízení
keyboard folio do pozice pro surfování:
Jakmile zařízení keyboard folio
přesunete mimo pozici pro psaní,
klávesnice se automaticky vypne.
Logitech Type +
146  Česká verze
Odpojení iPadu
Chcete-li vyjmout váš iPad ze zařízení folio,
vyhněte jeden z rohů držáku:
Váš iPad se tak uvolní:
Uložení zařízení iPad při cestování
1. Vložte iPad do držáku.
2. Zavřete zařízení keyboard folio:
Logitech Type +
Česká verze  147
Indikátory stavu
Indikátor stavu vašeho zařízení keyboard folio poskytuje informace o stavu baterie
a připojení Bluetooth:
Indikátor Popis
Bliká zeleně Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně Baterie je plně nabitá (100%).
Svítí červeně Baterie je téměř vybitá (méně než 10%). Dobijte baterii.
Bliká modře Rychle: Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování.
Pomalu: Klávesnice se pokouší znovu připojit k iPadu.
Svítí modře Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení proběhlo úspěšně.
Logitech Type +
148  Česká verze
Klávesové zkratky
Home =
Domovská obrazovka iPadu
Přepínání aplikací
Siri
Umožňuje používat váš hlas pro
odesílání zpráv, plánování schůzek,
vytáčení hovorů a mnoho dalšího
Hledat
Spustí funkci hledání zařízení iPad
Přepnout jazyk
Přepne jazyk klávesnice
Virtuální klávesnice
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici
Snímek obrazovky
Předchozí stopa
Přehrát/Pozastavit
Další stopa
Ztlumit
Snížit hlasitost
Zvýšit hlasitost
Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne
obrazovku iPadu
Funkční klávesy
Fn + X = Vyjmout
Fn + C = Kopírovat
Fn + V = Vložit
Fn + Kurzor vlevo = Vybrat vlevo
Vybere text směrem vlevo,
slovo po slově
Fn + Kurzor vpravo = Vybrat vpravo
Vybere text směrem vpravo,
slovo po slově
Poznámka: Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu fn, a poté stiskněte některou
z kláves uvedených výše.
Logitech Type +
Česká verze  149
Nabíjení baterie
USB
Pokud se indikátor
stavu rozsvítí červeně,
je třeba dobít baterii
zařízení keyboard folio.
1. Jeden konec kabelu
micro-USB zapojte
do nabíjecího portu
a druhý konec do portu USB v počítači.
Můžete také použít nabíječku USB
s výstupním výkonem, který nepřevyšuje
hodnoty 5 V – 500 mA.
Po dobu nabíjení bliká indikátor stavu
zeleně.
2. Po dokončení nabíjení se indikátor stavu
rozsvítí zeleně.
Informace týkající se baterií
Plně nabitá baterie poskytuje energii
po dobu cca tří měsíců, používáte-li
klávesnici asi dvě hodiny denně.
Pokud se po zapnutí klávesnice
indikátor stavu krátce rozsvítí červeně,
dobijte baterii.
Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem
úspory energie ji vypněte.
Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat, automaticky
se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
Jedna minuta nabíjení umožní až
2 hodiny používání; pro úplné nabití
je zapotřebí cca 1,5 hodiny dobíjení.*
* Skutečná doba nabíjení a životnost baterie se bude lišit v závislosti na způsobu použití,
nastavení a vlastnostech prostředí.
Logitech Type +
150  Česká verze
Likvidace baterie na konci
životnosti produktu
1. Sejměte vrchní kryt klávesnice
pomocí šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky
a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu
s místními předpisy
Navštivte stránku
podporyproduktu
Naleznete zde více informací a podporu
online pro váš produkt. Udělejte si chvíli
a navštivte stránku podpory produktu,
kde se dozvíte další informace o vaší nové
klávesnici Bluetooth®.
Pročtěte si články online, ve kterých
naleznete nápovědu k nastavení,
tipy k používání nebo informace o dalších
funkcích. Pokud je pro vaši klávesnici
Bluetooth® k dispozici volitelný software,
naleznete zde informace o jeho výhodách
a jak vám může pomoci přizpůsobit
váš produkt.
Spojte se s ostatními uživateli na našich
komunitních fórech, od kterých můžete
získat rady, klást jim otázky a sdílet
řešení problémů.
Na stránce podpory produktu je k dispozici
široký výběr obsahu, mimo jiné:
Výukové programy
Odstraňování potíží
Komunitní podpora
Dokumentace online
Informace o záruce
Náhradní díly (jsou-li dostupné)
Přejděte na:
www.logitech.com/support/type-i6
3
2
1
Logitech Type +
Česká verze  151
Odstraňování potíží
Klávesnice nefunguje
Stiskem libovolného tlačítka přerušte
režim spánku klávesnice.
Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
Nabijte vnitřní baterii. Další informace
naleznete v části „Nabíjení baterie“.
Obnovte propojení Bluetooth® mezi
klávesnicí a iPadem.
Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth®
zapnutá v nastavení zařízení iPad
(Nastavení > Bluetooth® > Zapnuto).
V nabídce Zařízení iPadu vyberte
Type+ Keyboard Case“. Po navázání
připojení Bluetooth® se indikátor stavu
rozsvítí modře.
Jaký je váš názor?
Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.
Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj
názor na něj.
www.logitech.com/ithink
/

Tato příručka je také vhodná pro