Wacom CS-710B Uživatelský manuál

Značka
Wacom
Modelka
CS-710B
Typ
Uživatelský manuál
Než začnete s dotykovým perem Bamboo Tip pracovat, musíte
jej nabít.
Otevřete krytku na konci pera a připojte jej k počítači nebo USB
nabíječce pomocí dodaného kabelu.
Obr. 1
- Pero se nabíjí asi 2 hodiny. Kontrolka během nabíjení žlutě svítí.
Obr. 2
Když kontrolka zhasne, pero je připraveno k použití a lze jej odpojit.
Není třeba spárovat!
Zapněte Bamboo Tip stisknutím tlačítka na peru.
Obr. 3
Začněte jej používat se zařízeními iOS a Android.
Stisknutím a podržením tlačítka pero vypnete.
Kontrolka dvakrát zabliká poté, co pero zapnete nebo vypnete.
1
2
3
2 hodiny
CS
Zjistěte něco o funkcích vašeho pera.
Pokud jsou vaše tahy zubaté nebo přeskakují, vyřešíte problém
přepnutím tlačítka na konci pera do druhé polohy.
Obr. 4
Když pero několik minut nepoužíváte, vypne se.
- Opětovným stisknutím tlačítka pero zapnete.
Pokud kontrolka svítí žlutě a bliká, je slabá baterie.
- Připojte pero k počítači nebo USB nabíječce pomocí dodaného USB
kabelu. Když kontrolka zhasne, je baterie nabitá.
Více informac.í naleznete na www.wacom.com.
Pokud se vám hrot dotykového pera opotřebuje nebo jej potřebujete
upravit, kliknutím na tlačítko „Store“ si pro pero Bamboo můžete
objednat hroty ACK23016.
Zaregistrujte si svůj produkt a kliknutím na tlačítko „Support“ si nechte
se svým perem poradit.
Kliknutím na tlačítko „Marketplace“ si ke svému dotykovému peru
stáhněte aplikace, jako například Bamboo Paper a Inkspace.
4
Kontrolka LED
Slabá
baterie
Nabíjení
Vypnuto Zapnuto
2 sekundy
2 sekundy
/