Garmin Montana Montana 600 Uživatelský manuál

Značka
Garmin Montana
Modelka
Montana 600
Typ
Uživatelský manuál
74 PokynykdržákupronámořníinstalaciMontanařady600

Než začnete instalovat držák pro námořní instalaci, přečtěte si leták Důležité
bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem
Montana.

Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné brýle a použijte
ochranu uší a protiprachovou masku.
poznámka
Nesprávné zapojení napájecího kabelu nebo audio kabelu pomocí neizolovaných
vodičů může způsobit poškození lodi nebo baterie. Společnost Garmin důrazně
doporučuje, aby držák pro námořní instalaci instalovala zkušená osoba kvalikovaná
v oboru elektrických systémů.
Kovové kontakty na zařízení Montana a držák musejí být suché, aby se předešlo
poškození vybavení. Když není přístroj vložen do držáku, vždy držák chraňte
ochranným krytem, aby kovové kontakty zůstaly v suchu.

Vrtačka
Prvky pro otočný držák: 3 šrouby s maticí nebo 3 šrouby (nejsou součástí balení)
strojní šrouby č. 8 (4mm) s čočkovitou hlavou a příslušné matice a
podložky, dále spirálový vrták 5mm (5/32palce)
samovrtné šrouby č. 8 (4mm) s čočkovitou hlavou a dále spirálový vrták
1,5mm (1/16palce) pro vrtání počátečních otvorů
PokynykdržákupronámořníinstalaciMontanařady600 75
9,5mm (3/8palce) klíč nebo nástrčka
šroubovák Phillips nebo plochý šroubovák

poznámka
Otočný držák neumisťujte do oblasti, která je vystavena extrémním teplotám
nebo podmínkám. Teplotní rozsah pro zařízení Montana je od -15°C do 70°C
(od 5°F do 158°F). Delší vystavení působení teplot mimo uvedený rozsah (ať při
skladování nebo za provozu) může způsobit poruchu displeje LCD.
Pro uchycení otočné základny použijte strojní šrouby nebo samovrtné šrouby
s čočkovitou hlavou. Pokud použijete šrouby se zapuštěnou hlavou, můžete poškodit
montážní konzolu.
Vyberte místo pro instalaci držáku.
Toto místo by mělo poskytovat nezastíněný výhled na displej a volný přístup
k zařízení Montana.
Místo by mělo dostatečně pevné, aby udrželo zařízení Montana i držák.
Na místě by měl být dostatek prostoru pro vedení a připojení kabelů. Za
pouzdrem by měla zůstat mezera nejméně 8cm (3palce).

poznámka
Šrouby s maticí či šrouby příliš neutahujte. Mohli byste poškodit otočnou základnu.
76 PokynykdržákupronámořníinstalaciMontanařady600
1. Oddělte otočnou základnu
od držáku.
2. Otočnou základnu využijte jako šablonu a označte umístění
hlavních otvorů
.
3. Vytvrtejte montážní otvory.
Pokud základnu upevníte strojními šrouby, vyvrtejte na
označených místech tři 5mm (5/32palcové) otvory.
Pokud základnu upevníte samovrtnými šrouby,
vyvrtejte na označených místech tři 1,5mm
(1/16palcové) počáteční otvory. Nevrtejte hlubší
počáteční otvory, než je poloviční délka šroubu.
4. Upevněte otočnou základnu třemi šrouby nebo třemi
šrouby s maticí
(nejsou součástí balení).
5. Umístěte konzolu otočného držáku
nad otočnou
základnu a upevněte ji krátkým knoíkem
.

1. Zarovnejte slot
na zadní části kolébky s dlouhým
upevňovacím knoíkem
a zasuňte kolébku na místo
na tyčce.
V případě potřeby můžete upravit nastavení knoíku
a roztáhnout ramena držáku. Chcete-li ramena držáku
roztáhnout, otočte knoíkem proti směru hodinových
ručiček; chcete-li je stáhnout, otočte knoíkem ve
směru hodinových ručiček.
PokynykdržákupronámořníinstalaciMontanařady600 77
2. Nastavte úhel kolébky a utahujte dlouhý montážní knoík, dokud
kolébka
pevně nedrží.
3. Konzolu otočného držáku
můžete otočit přetočením doleva nebo
doprava.
Konzola při otáčení klapne. Vyberte si dobrý úhel zobrazení a
utáhněte oba knoíky.

poznámka
Jestliže některý vodič zůstane nepřipojený, opatřete ho izolací a bezpečně připevněte
k lodi.
1. Připojte červený
a černý kabel
k hlavnímu zdroji napájení v lodi
(10 až 50 voltů).
2. V případě potřeby připojte k lodi sériové datové kabely.
Žlutý kabel
je vstupní sériový datový kabel.
Modrý kabel
je výstupní sériový datový kabel.
Zelený kabel
je uzemňovací sériový kabel.
3. V případě potřeby připojte stereofonní konektor
.
78 PokynykdržákupronámořníinstalaciMontanařady600

poznámka
Než zařízení umístíte do držáku, zkontrolujte, zda jsou kovové kontakty na zařízení a
na držáku suché. Předejdete tak poškození zařízení. Kolébku držáku udržujte v suchu
pomocí ochranného krytu.
1. Ochranný kryt
položte do úložného prostoru na držáku.
2. Spodní část zařízení upevněte do kolébky
.
3. Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
4. Chcete-li zabezpečit zařízení a předejít krádeži, použijte nástroj na bezpečnostní
šrouby
a utáhněte jím bezpečnostní šroub
na horní straně držáku.
POZNÁMKA: Pokud je displej zařízení špatně čitelný kvůli odraženému světlu nebo
oslnění, použijte chránič displeje s úpravou proti oslnění.
PokynykdržákupronámořníinstalaciMontanařady600 79

1. Povolte bezpečnostní šroub.
2. Uvolněte zařízení stisknutím tlačítka
na boční straně
držáku.
3. Vyjměte zařízení.
4. Na kovové kontakty na kolébce nasaďte ochranný
kryt
.

Na toto příslušenství se vztahuje standardní omezená záruka společnosti Garmin. Další
informace naleznete v letáku Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vloženém v obalu s produktem.
/