Trust Jukebar instalační příručka

Značka
Trust
Kategorie
Přenosné reproduktory
Modelka
Jukebar
Typ
instalační příručka
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
50
Obsah balení
A Hlasitost -
B Přehrát, Pozastavit/Přijmout hovor/Bluetooth párová
(pouze Bluetooth)
C Hlasitost +
D Kontrolka LED:
Modré/červené světlo bliká Režim spárování
Stálá modrá Režim Bluetooth
Vyp Režim vstupu zvuku
Stálá červená Nabíjení
E Vypínač
F Vstup USB
G 3,5mm vstup zvuku
H 3,5mm výstup sluchátek
I Nabíjecí USB kabel
J USB adaptér mini na mikro
K 3,5mm audio kabel
Příprava
- Přístroj zapojte do nabíječky. Může to být nabíječka telefonu/tabletu nebo počítač.
- Pokud má nabíječka mikro USB konektor, použijte položku uvedenou pod písmenem „J“.
- Baterii nabíjejte po dobu 3 hodin.
- Reproduktor zapněte spínačem „E“, který se nachází vzadu na reproduktoru
- LED kontrolka „D“ začne blikat modře (režim spárování).
Pokud LED kontrolka nebliká modře. Stiskněte a přidržte tlačítko přehrát/pozastavit po dobu 5 sekund.
3
1
2
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
51
Standardní konfigurace
iPad/iPhone
- Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“].
- Přejděte na „General“ [„Obecné“] nastavení.
- Přejděte na „Bluetooth“ [„Bluetooth“].
- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.
- V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust SPK-02“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu
spárování)
Jakmile je zařízení ve stavu „paired“ [„spárováno“], je připraveno k použití.
Android
Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“]
U systému Android 4.0 se tlačítko Settings [Nastavení] nalézá pod hodinami.
Přejděte na „Wireless and network“ [„Bezdrátové a jiné sítě“]
Přejděte na „Bluetooth settings” [„Nastavení Bluetooth“] a v případě potřeby stiskněte „find nearby
devices” [„Vyhledat zařízení v blízkosti“].
V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust SPK-02“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu
spárování)
10
Stisknutím „Trust SPK-02“ a přidržením přejděte na možnosti nabídky bezdrátového audio zařízení.
11 Ujistěte se, že je zařízení „Connected“ [„Připojeno“] a že je zvolen profil „Media“ [„Médium“].
Zařízení je připraveno k použití.
Windows 7 / Vista / XP
12 A. Otevřete ikonu hlavního panelu.
B. Klikněte na ikonu Bluetooth.
C. Klikněte na „Add a device“ [„Přidat zařízení“].
13 - V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust SPK-02“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu
spárování)
Po úspěšném přidání zařízení je přístroj připraven k použití.
14 - Pravým tlačítkem klikněte v hlavním panelu na ikonu reproduktoru.
- Otevřete „Playback devices“ [„Zařízení pro přehrávání“].
15
- „Trust SPK-02“ nastavte jako výchozí zařízení.
9
7
6
4
5
8
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
52
Windows 8
16 A. Otevřete lištu nastavení a klikněte na „Settings“ [„Nastavení“].
(Přejděte na pravý horní roh obrazovky nebo vyvolejte lištu nastavení stisknutím „klávesa Windows +
C“.)
B. Klikněte na „Change PC settings“ [„Změnit nastavení počítače“].
C. Klikněte na „Devices“ [„Zařízení“].
D. Klikněte na „Add a device“ [„Přidat zařízení“].
E. Vyberte „Trust SPK-02“.
F. Vyčkejte na úplnou instalaci Jukebar.
Konfigurace na Apple Mac systému
- V hlavním panel klikněte na ikonu Bluetooth.
- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.
- Přejděte na „set up Bluetooth device“ [„Nastavit Bluetooth zařízení“].
- V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust SPK-02“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu spárování)
- Klikněte na „Continue“ [„Pokračovat“].
-
Toto zařízení je nyní připraveno k použití.
Rozšířené ovládací prvky
Přehrát/Pozastavit/Přijmout hovor, Bluetooth párování (B)
Stiskněte tlačítko přehrát / pozastavit. Pozastaví se nebo se přehraje hudba.
Příchozí hovor přijmete stisknutím tohoto tlačítka.
Ovládání hlasitosti (A,C)
Hlasitost ovládáte stisknutím +/-.
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
53
Odstraňování problémů
Problém Řešení
BT reproduktor se nemůže připojit k
zařízení
- Zkontrolujte, zda je BT reproduktor v režimu spárování. Stisknutím
tlačítka přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund aktivujete
režim spárování. (modrá LED bliká každou sekundu)
- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný vstup.
- V případě, že je vyžadováno heslo, Zadejte „0000“
- Přisuňte BT reproduktor blíže ke zvukovému zdroji. (maximální
vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m)
- Vymažte vnitřní paměť reproduktoru. (stisknutím tlačítka
přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund) Opakujte
standardní konfigurační kroky tohoto zařízení. (iPad/iPhone, Android,
Windows, Mac)
- Reproduktor je možné spárovat vždy pouze s jedním zařízením.
- Zkontrolujte, zda je BT reproduktor zapnutý a zda není v
pohotovostním režimu. Viz krok 3.
Žádný zvuk
- Zkontrolujte, zda je na zařízení aktivováno Bluetooth.
- Při použití Bluetooth se ujistěte, že žádné zvukové kabely nejsou
připojeny k 3,5mm zvukovému vstupu.
- Opakujte standardní konfigurační kroky tohoto zařízení.
(iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
- Tento BT reproduktor se nachází příliš daleko od zařízení.
(maximální vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m)
- Pokud používáte výrobek v blízkosti velkých kovových povrchů,
odstraňte kovový povrch nebo výrobek přemístěte co nejdále od něj.
- Stěny a podlahy znatelně snižují rozsah výrobku. Přisuňte BT
reproduktor blíže ke zvukovému zdroji.
- BT reproduktor přesuňte dále od dalších bezdrátových zařízení.
(např. bezdrátový síťový router, myš a klávesnice)
Deformovaný zvuk
Hlasitost zvuku je nízká - Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení. (Tablet, Smartphone, PC)
Pokud se nedaří problém vyřešit, obraťte se na náš helpdesk na adrese www.trust.com/19275/faq
/