Genius MAXFIRE PANDORA Návod k obsluze

Značka
Genius
Kategorie
ovládání her
Modelka
MAXFIRE PANDORA
Typ
Návod k obsluze
Table of Contents
English
…………………………………………………………….. …………………………………
1
Pyccĸии
…………………………………………………………….. …………………………………..
2
Deutsch
…………………………………………………………….. …………………………………
3
Français
…………………………………………………………….. …………………………………
4
Italiano
…………………………………………………………….. …………………………………
5
Espaňol
…………………………………………………………….. …………………………………
6
Português
…………………………………………………………….. …………………………………
7
Brasil
…………………………………………………………….. …………………………………
8
Nederlands
…………………………………………………………….. …………………………………
9
Česky
…………………………………………………………….. …………………………………
10
Magyar
…………………………………………………………….. …………………………………
11
Polski
…………………………………………………………….. …………………………………
12
Srpski
…………………………………………………………….. …………………………………
13
Ελληνικά
…………………………………………………………….. …………………………………
14
Română
…………………………………………………………….. …………………………………
15
Türkçe
…………………………………………………………….. …………………………………
16
ﻲﺑﺮﻋ
…………………………………………………………….. …………………………………
17
Česky
10
1. Požadavky na systém
Procesor třídy Pentium 500 MHz nebo vyšší
Volný port USB
Operační systém Microsoft Windows® 98/2000/ME/XP
2. Přehled hardwaru
Podle následujícího obrázku se seznamte s funkcemi jednotlivých tlačítek tohoto zařízení
gamepad.
Osm stylových funkčních tlačítek
8směrný řídicí kříž pro definované digitální ovládání
Tlačítka pro zapnutí/vypnutí režimu Turbo
Kabel USB uvnitř dna zařízení gamepad
3. Instalace hardwaru
1. Řádně připojte konektor kabelu USB zařízení gamepad k portu USB nebo rozšiřovacímu
rozbočovači USB počítače.
2. Po připojení kabelu USB zařízení gamepad se zobrazí dialogové okno “Byl nalezen nový
hardware”; pokud byl nainstalován software, bude automaticky načten ovladač Windows a je
možné začít zařízení gamepad používat.
4. Nastavení v operačním systému Windows
Po připojení hardwaru operační systém Windows® automaticky rozpozná zařízení USB. Podle
následujících pokynů nakonfigurujte zařízení gamepad.
1. Klepněte na tlačítko Start \ Nastavení \ Ovládací panely \ Herní za
řízení nebo pákové ovladače.
2. V nabídce Herní zařízení vyberte správné zařízení gamepad “Zařízení gamepad s kabelem
USB“.
3. Klepněte na možnost “Vlastnosti“ a potom “Kalibrovat“.
4. Zobrazí se stránka “Kalibrace herního zařízení”, na které můžete kalibrovat funkce tlačítek
zařízení gamepad. Pokud zařízení gamepad nefunguje správně, musíte jej nakonfigurovat na
stránce ‘’Nastavení’’ podle následujících pokynů:
a. Nastavte středovou polohu zařízení gamepad...Potom stiskněte libovolné tlačítko zařízení.
b. Vyberte rozsah pohybu...Otočte minipáku o 2 nebo 3 otáčky a potom stiskněte libovolné
tlačítko zařízení gamepad.
c. Potvrďte středovou polohu…Stiskněte libovolné tlačítko zařízení gamepad.
d. Klepněte na tlačítko “Dokončit“ a přejděte zpět na stránku Vlastnosti herního zařízení.
e. Klepněte na položku “Zkušební stránka“. Otočte řídicí kříž a stisknutím každého funkčního
tlačítko na zařízení gamepad vyzkoušejte nastavení. Pokud jsou všechny funkce v pořádku,
klepněte na tlačítko “OK”.
* Pokud zařízení nefunguje správně, znamená to, že výše uvedená kalibrace nebyla provedena.
Zopakujte výše uvedenou kalibraci, dokud nebude postup kalibrace správně dokončen.
5. Přejděte zpět na stránku “Vlastnosti” herního zařízení a klepnutím na tlačítko “OK“ nebo
“Použít” dokončete kalibraci.
Nyní můžete začít používat herní software, který vám přinese mnoho hodin zábavy.
5. Důležité
1. Ověřte, zda software podporuje toto herní zařízení/pákový ovladač.
2. V některých hrách nejsou zapotřebí všechna funkční tlačítka (celkem 8 tlačítek), ale pokud
zjistíte, že některá tlačítka ve hře nefungují, znovu zkontrolujte nastavení hry.
3. Funkce tlačítek zařízení gamepad se mohou v různých hrách lišit. Před provádění nastavení v
nabídce hry OPTION (MOŽNOSTI) vždy v návodu na používání hry vyhledejte informace o
optimálním nastavení.
4. Toto zařízení gamepad USB nevyžaduje náročnou údržbu. Můžete jej pravidelně očistit
hadříkem. Nepoužívejte žádný typ abrazivních čističů a nenanášejte tekuté čisti
če přímo na
zařízení gamepad. Vniknutí jakékoli tekutiny do pákového ovladače může způsobit
neočekávané poškození.
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
17
1- مﺎﻈﻨﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ
ﺔﻳﺰآﺮﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ةﺪﺣو)CPU ( ﺔﺌﻔﻟا ﻦﻣPentium ﺎﻬﺘﻋﺮﺳ ﻎﻠﺒﺗ 500ﻰﻠﻋأ وأ ﺰﺗﺮه ﺎﻐﻴﻣ .
ﺬﻔﻨﻣUSB حﺎﺘﻣ
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأMicrosoft Windows® 98/2000/ME/XP
2- ﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧﻬﺠز
ﻟا ﺺﺤﻓاﺘﺘﻟ ﻩﺎﻧدأ ﻲﻄﻴﻄﺨﺘﻟا ﻢﺳﺮ ﻰﻠﻋ فﺮﻌ ﺔﻔﻴﻇو ﻞآ ﺔﺣﻮﻟ ﻰﻠﻋ رزبﺎﻌﻟﻷا.
ﻴﻧﺎﻤﺛﺔﻘﻴﻧأ رارزأ ﻒﺋﺎﻇﻮﻠﻟ
D-pad فﺮﻌﻤﻟا ﻲﻤﻗﺮﻟا ﻢﻜﺤﺘﻠﻟ تﺎهﺎﺠﺗﻻا ﺔﻴﻧﺎﻤﺛ
ارزﻞﻴﻐﺸﺗ /ﻞﻴﻐﺸﺗ فﺎﻘﻳإ Turbo
آﻞﺒ USB ﺔﺣﻮﻟ ﻦﻣ ﻲﻠﻔﺴﻟا ءﺰﺠﻟا ﻞﺧاد دﻮﺟﻮﻣبﺎﻌﻟﻷا
3- ﺐﻴآﺮ زﺎﻬﺠﻟا
1. ﻞﺻﻮﻣ ﻞﻴﺻﻮﺘﺑ ﻢﻗ ﺔﺣﻮﻟ بﺎﻌﻟﻷا ﻟا تاذ ﻞﺒUSB ﺬﻔﻨﻤﺑ USB وأ عزﻮﻤ USB ا ﻚﺑ صﺎﺨﻟا ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا زﺎﻬﺠﺑ ﻖﺤﻠﻤﻟ
مﺎﻜﺣﺈﺑ ﺎﻬﻠﻴﺻﻮﺗ ﻦﻣ ﺪآﺄﺗو.
2. ﻞﻴﺻﻮﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﺣﻮﻟبﺎﻌﻟﻷاﻟا تاذ ﻞﺒ USB راﻮﺤﻟا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﻬﻈﻳ ،"Find a new Hardware" ،وا اذإ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻞﻤﺘآ
ﺬﺋﺪﻨﻌﻓ ،ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻢﺗ ﺪﻗﻞﻴﻐﺸﺘﻟا
ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻴﻤﺤﺗمﺎﻈﻧ ﻊﻣ Windows ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ﺗوﺐﻌﻠﻟ ًا ه نﻮﻜ.
4- مﺎﻈﻧ ﻲﻓ داﺪﻋﻹاWindows
ﻴﺳ ،ةﺰﻬﺟﻷا داﺪﻋإ ﺪﻌﺑ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻒﺸﺘﻜWindows® زﺎﻬﺟ USBﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ . ﺔﺣﻮﻟ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟ ﻩﺎﻧدأ تادﺎﺷرﻹا ﻊﺒﺗابﺎﻌﻟﻷا.
1. دﺪﺣStart /Setting /Control Panel /Game Controllers وأ Joysticks.
2. ﺔﺣﻮﻟ دﺪﺣبﺎﻌﻟﻷا ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا "USB-cable game pad " ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻦﻣGame Controllers.
3. قﻮﻓ ﺮﻘﻧا"Properties " ﻢﺛ"Calibrate."
4. ﺔﺤﻔﺻ ﺮﻬﻈﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ"
Controller Calibration" ﺔﺣﻮﻟ رارزأ ﻒﺋﺎﻇو ةﺮﻳﺎﻌﻣ ﻚﻨﻜﻤﻳ ،بﺎﻌﻟﻷا. و ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﻢﻟ اذإ
ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻨﻳﻮﻜﺗ ﻚﻴﻠﻌﻓ ،ﺢﻴﺤﺻ"Setting page "ﻩﺎﻧدأ ﺢﺿﻮﻣ ﻮه ﺎﻤآ:
أ . ﺔﺣﻮﻟ ﺰآﺮﻣ ﻊﺿﻮﻣ ﻦﻴﻴﻌﺘﺑ ﻢﻗبﺎﻌﻟﻷا... ﺔﺣﻮﻟ رارزأ ﻦﻣ رز يأ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿا ﻢﺛبﺎﻌﻟﻷا.
ب . دﺪﺣﺔآﺮﺤﻟا قﺎﻄ... ﺔﺣﻮﻟ رارزأ ﻦﻣ رز
يأ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿا ﻢﺛ ،تارود ثﻼﺛ وأ ﻦﻴﺗرود ةﺮﻴﻐﺼﻟا ﺎﺼﻌﻟا ةرادﺈﺑ ﻢﻗ
بﺎﻌﻟﻷا.
ت . ﺰآﺮﻤﻟا ﺪﻴآﺄﺘﺑ ﻢﻗ... ﺔﺣﻮﻟ رارزأ ﻦﻣ رز يأ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿابﺎﻌﻟﻷا.
ث . قﻮﻓ ﺮﻘﻧا"Finish " ﺔﺤﻔﺻ ﻰﻟإ ﻊﺟراوGame Controller Properties.
ج . قﻮﻓ ﺮﻘﻧا"Test page." ةرادﺈﺑ ﻢﻗD-pad ﺔﺣﻮﻟ ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻣ ﻲﻔﻴﻇو رز
ﻞآ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿاو بﺎﻌﻟﻷا رﺎﺒﺘﺧﻻ
ﻂﺒﻀﻟا. قﻮﻓ ﺮﻘﻧﺎﻓ ،ﺔﺤﻴﺤﺻ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﻞآ ﺖﻧﺎآ اذإ"OK."
*ﺔﻠﻤﺘﻜﻣ ﺮﻴﻏ ﻩﻼﻋأ ةﺮﻳﺎﻌﻤﻟا نأ ﻲﻨﻌﻳ اﺬﻬﻓ ،ﺢﻴﺤﺻ ﻞﻜﺸﺑ زﺎﻬﺠﻟا ﻞﻤﻌﻳ ﻢﻟ اذإ. نأ ﻰﻟإ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻩﻼﻋأ ةﺮﻳﺎﻌﻤﻟا راﺮﻜﺗ ﻰﺟﺮُ
ﺢﻴﺤﺻ ﻞﻜﺸﺑ ةﺮﻳﺎﻌﻤﻟا ءاﺮﺟإ ﻢﺘﻳ.
5. ﺟرا ﺔﺤﻔﺻ ﻰﻟإ "Game Controller Properties
" قﻮﻓ ﺮﻘﻧاو ،"OK " وأ"Apply "ةﺮﻳﺎﻌﻤﻟا ءاﺮﺟإ لﺎﻤآﻹ.
ﺔﻌﺘﻤﻟاو حﺮﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﻋﺎﺳ ءﺎﻀﻘﻟ ﺔﺒﻌﻠﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻴﻐﺸﺗ ءﺪﺒﻟ ﺰهﺎﺟ نﻵا ﺖﻧأ.
5- مﺎه
1. ﻢﻋﺪﻳ ﻚﺠﻣﺎﻧﺮﺑ نأ ﻦﻣ ﺪآﺄﺗGame Controller/ Joystick.
2. ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟا رارزﻷا ﻞآ ماﺪﺨﺘﺳا مﺰﻠﻳ ﺔﺒﻌﻟ ﻞآ )ﻞﻜآ رارزأ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛ(ﺒﻌﻠﻟا ﻞﺧاد ﻞﻤﻌﺗ رارزﻷا ﺾﻌﺑ تﺪﺟو اذإ اﺬﻟ ، ،
ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺔﺒﻌﻠﻟا تاداﺪﻋإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﻰﺟﺮُﻴﻓ.
3. ﺔﺣﻮﻟ رارزأ ﺔﻔﻴﻇو ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗبﺎﻌﻟﻷا ىﺮﺧﻷ ﺔﺒﻌﻟ
ﻦﻣ. ﻦﻣ ﺔﺒﻌﻠﻟا تاداﺪﻋإ ﻰﻟإ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا ﻞﺒﻗOPTION ﻞﺧاد دﻮﺟﻮﻤﻟا
ﻨﻌﺑ ﺔﺒﻌﻠﻟا ﻞﻴﻟد ًﺎ و د أﺮﻗا ،ﺔﺒﻌﻠﻟاﺔﺒﻌﻠﻟ تاداﺪﻋإ ﻞﻀﻓأ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟ ﺔﻳﺎ.
4. جﺎﺘﺤﺗ ﺔﺣﻮﻟبﺎﻌﻟﻷا USBﺔﻧﺎﻴﺼﻟاو ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﻦﻣ ًﻼ . ﺮﺧﻵ نﺁ ﻦﻣ ﺔﻠﻠﺒﻣ شﺎﻤﻗ ﺔﻌﻄﻗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻔﻴﻈﻨﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ. مﺪﺨﺘﺴﺗ
ﺔﺣﻮﻟ ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻠﺋﺎﺳ ﺔﻔﻈﻨﻣ داﻮﻣ شﺮﺑ
ﻢﻘﺗ ﻻو ﺎﻬﻋﻮﻧ نﺎآ ًﺎ أ ﺔﻄﺷﺎﻜﻟا ﺔﻔﻈﻨﻤﻟا داﻮﻤﻟابﺎﻌﻟﻷا. ﺎﺴﻠﻟ بﺮﺴﺗ يأ يدﺆﻳ ﺪﻘﻓ ﻞﺋ
ﻞﺧاد ﺎﺼﻋﻪﻴﺟﻮﺘﻟاﻊﻗﻮﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﻒﻠﺗ ﻰﻟإ .
/

Tato příručka je také vhodná pro