Genius MAXFIRE GRANDIAS 12V Návod k obsluze

Značka
Genius
Kategorie
ovládání her
Modelka
MAXFIRE GRANDIAS 12V
Typ
Návod k obsluze
Table of Contents
English
…………………………………………………………….. ……………………………
1
Русский
…………………………………………………………….. ……………………………..
2
Eesti
…………………………………………………………….. ……………………………..
3
LatvieŠu
…………………………………………………………….. ……………………………..
4
LietuviŠkai
…………………………………………………………….. ……………………………..
5
Deutsch
…………………………………………………………….. ……………………………
6
Français
…………………………………………………………….. ……………………………
7
Italiano
…………………………………………………………….. ……………………………
8
Español
…………………………………………………………….. ……………………………
9
Português
…………………………………………………………….. ……………………………
10
Brasil
…………………………………………………………….. ……………………………
11
Nederlands
…………………………………………………………….. ……………………………
12
Česky
…………………………………………………………….. ……………………………
13
Magyar
…………………………………………………………….. ……………………………
14
Polski
…………………………………………………………….. ……………………………
15
Srpski
…………………………………………………………….. ……………………………
16
Ελληνικά
…………………………………………………………….. ……………………………
17
Română
…………………………………………………………….. ……………………………
18
Türkçe
…………………………………………………………….. ……………………………
19
ﺮﻋ
…………………………………………………………….. ……………………………
20
Қазақ
…………………………………………………………….. ……………………………
21
EESTI
Tarkvara installeerimine (ainult MaxFire Grandias 12V jaoks)
- Installeerige tarkvara enne kui installeerite Grandias 12V.
- Kui te ei installeeri draiverit, siis Grandias 12V töötab võnke funktsioonita.
1. Sisendage Grandias 12V draiveri CD oma CD-ROM-i; oodake mõni sekund kui PC laadib ketta.
2. Kui süsteem on seadistatud automaatselt uue CD lugemiseks, siis automaatne opereerimise programm on
täide viidud ja teie ees avaneb installeerimise ekraan. Palun jälgige instruktsioone ekraanil.
3. Kui te süsteem ei käivita installimise tarkvara automaatselt, siis leidke fail oma CD draiveri kataloogis ja
klikkige sellel, siis jälgige instruktsioone ekraanil Grandias 12V tarkvara installimiseks.
4. Kui olete lõpetanud tarkvara installeerimise, taaskäivitage PC.
Riistvara installeerimine
1. Installige Grandias mängupadi arvuti USB porti või USB jaoturisse.
2. Pärast ühendamist ilmub sõnum “Find a new hardware” ja standartse USB draiveri abil saate kergesti
lõpetada installeerimise ja alustada koheselt mängude mängimist.
3. Kui mängu puutepadi on õigesti lülitatud arvutisse, ent ei tööta mänguga, minge mängu kontrolleri lehele ja
valige “Advanced “ leht et kontrollida kas USB, 2-axis 8-nupuga mängu puutepadja ID-kood on “Joystick 1”.
Märkus: kui ainult üks mängu kontroller on ühendatud arvutiga, siis see mängu puutepadi peab olema
“Joystick 1” et ta töötaks korralikult.
Turbo funktsioonid:
1. Seadke/tühjendage turbo funktsioonid: vajutage ja hoidke TURBO nuppu, siis vajutage ühele
tegevusnuppudest, et seadistada turbo funktsioon. Et avada turbo funktsioon, korrake sama tegevust uuesti.
2. Et seada turbo kiirus: vajutage jätkuvalt TURBO nupule, siis vajutage ainult STARDI nupule. Turbo kiirus
reguleeritakse tsükliliselt 2->4->8->16->2 Hz iga kord kui vajutate STARDI nupule.
Makro funktsioonid (ainult MaxFire Grandias 12V jaoks)
1. Seadke MAKRO funktsioonid: ainult makro funktsiooni võib programmeerida nuppudele 5~8 (L1/R1/L2/R2).
Vajutage MAKRO klahvile ja roheline LED plingib aeglaselt, et algatada makro funktsiooni. Vajutage ühele
tegevusnuppudest (nupp 1~4, 11, 12) või suunaklahvile aste-astmelt. Roheline LED plingib kiiremini
seadistuse ajal. Maksimaalselt 15 tegevusastet võib programmeerida Makro klahvi. Siis vajutage MAKRO
nupule uuesti seadistuse lõpetamiseks. Makro funktsiooni teave jääb programmeeritud makro nuppudesse ka
siis, kui Grandias 12 V on arvutist välja lülitatud.
2. Et tühjendada makro funktsioone: vajutage ja hoidke programmeeritud Makro nuppu, siis vajutage TURBO
nupule kaks korda, et eemaldada makro funktsioon sellest nupust.
3. Et seadistada makro kiirus: vajutage jätkuvalt MAKRO nupule, siis vajutage ainult STARDI nupule. Makro
kiirus reguleeritakse tsükliliselt 2->4->8->16->2 Hz iga kord kui vajutatakse STARDI nupule.
4. REŽIIM: vajutage REŽIIMI nupule, et lülitada analog mooduselt digitaalsele. Analoog REŽIIMI korral on LED
punane.
Tähtis ja tähelepanu
1. Olge kindel, et teie tarkvara toetab mängu kontrollerit/juhtkangi.
2. Mitte kõigiks mängudeks pole vaja kõiki funktsiooninuppe. Kui mõned nupud ei tööta, palun kontrollige mängu
seadistust uuesti.
3. Mängu puutepadja nuppude funktsioon võib olla erinev eri mängudes. Enne kui alustate mängu valikute
seadistust, lugege alati hoolega juhiseid mängu parimaks seadistuseks.
MaxFire Grandias 12V
MaxFire Grandias
Buttons 1~4
8-Way D-Pad
MODE/LED
Analoog Mini kang
Nupud 5~8
TURBO/SELECT/START
/
MACRO
Buttons 1~4
8-Way D-Pad
TURBO
Nupud 5~8
NEDERLANDS
Installeren van de software (alleen MaxFire Grandias 12V)
- Installeer de software voor u de Grandias 12V installeert.
- Indien u het stuurprogramma niet wilt installeren, zal de Grandias 12V werken zonder trilfunctie.
1. Stop de cd met het Grandias 12V stuurprogramma in uw cd rom-station; wacht enkele seconden tot uw pc de
cd geladen heeft.
2. Indien uw systeem er op is ingesteld automatisch een nieuwe cd te lezen, wordt het auto run-programma
uitgevoerd, en wordt het openingsscherm van de installatie zichtbaar. Volg de instructies op het scherm.
3. Indien uw systeem niet automatisch begint met het installeren van de software, kunt u het bestand zoeken in
de directory van uw cd-station, en er op klikken. Volg daarna de instructies op het scherm om de
Grandias12V software te installeren.
4. Start na het installeren uw pc opnieuw op.
Installatie van de hardware
1. Installeer het Grandias game-pad op een USB-poort van de pc of een USB-hub.
2. Na het inpluggen wordt er een “Nieuwe hardware aangetroffen”-bericht zichtbaar. Het standaard
USB-stuurprogramma wordt gelokaliseerd, zodat u het apparaat meteen kunt gaan gebruiken.
3. Indien het game pad correct in uw pc is geplugd, maar toch niet werkt in combinatie met uw spel, naar de
pagina Spelbesturingen gaan, en de pagina “Geavanceerd “ om na te gaan op de USB, 2-assen 8-knoppen
game pad ID i “Joystick 1” is of niet. Opmerking: indien er maar één game controller op uw pc is aangesloten,
moet dit pad “Joystick 1” zijn om correct te werken.
Turbo functies:
1. Activeer de turbo-functie, of annuleer haar: hou de TURBO-knop ingedrukt, en druk daarna op om het even
welke actie-knop om de turbo-functie daarvan te activeren. Om de turbo-functie te annuleren dezelfde
procedure herhalen.
2. De turbo-snelheid instellen: hou de TURBO-knop ingedrukt, en druk op de START-knop. De turbo-snelheid
wordt cyclisch ingesteld van 2->4->8->16->2 Hz, telkens u drukt op de START-knop.
Macro-functies (alleen MaxFire Grandias 12V)
1. Instellen van de MACRO-functies: de macro-functie kan alleen worden geprogrammeerd voor de knoppen
5~8 (L1/R1/L2/R2). Druk op de toets MACRO; de groene LED gaat traag knipperen om de macro-functie te
initialiseren. Druk stap voor stap op een van de actie-knoppen (knop 1~4, 11, 12) of het richtings-pad. De
groene LED gaat tijdens het instellen sneller knipperen. Een maximum van 15 actiestappen kan in een
macro-toets worden geprogrammeerd. Druk daarna nogmaals op de MACRO-toets om de instelling af te
ronden. De inhoud van de macro-functie blijft in de geprogrammeerde macro-toetsen, zelfs nadat de
Grandias 12 V werd losgekoppeld van de computer.
2. Macro-functies annuleren: hou de geprogrammeerde macro-knop ingedrukt, en druk twee keer op de
TURBO-knop om de macro-functie van een knop te annuleren.
3. Macro-snelheid installen: hou de MACRO-knop ingedrukt, en druk daarna op de START-knop. De
macro-snelheid wordt cyclisch ingesteld van 2->4->8->16->2 Hz, telkens er op de START-knop wordt
gedrukt.
4. MODE: druk op de MODE-knop om over te schakelen tussen de analoge en de digitale modus. In de analoge
modus licht de rode LED op.
Opmerkingen
1. Zorg er voor dat uw software de Game Controller/Joystick ondersteunt.
2. Niet elk spel vereist alle functieknoppen. Indien sommige knoppen niet binnen het spel werken, de
spelinstellingen nogmaals controleren.
3. De functie van de knoppen van het game pad kan afwijken naargelang het spel. Lees voor u de
game-instellingen verandert van uit OPTION in het game zelf, altijd de handleiding van het spel zorgvuldig,
zodat u de beste instellingen kunt uitvoeren.
MaxFire Grandias 12V
MaxFire Grandias
Buttons 1~4
8-Way D-Pad
MODE/LED
Analoge Mini Stick
Knoppen 5~8
TURBO/SELECT/START
/
MACRO
Buttons 1~4
8-Way D-Pad
TURBO
Knoppen 5~8
ČESKY
8 směrový ovladač D-Pad 8 směrový ovladač D-Pad
Instalace softwaru (pouze pro MaxFire Grandias 12V)
- Před instalací herního zařízení Grandias 12V nainstalujte software.
- Pokud se rozhodnete neinstalovat ovladač, herní zařízení Grandias 12V bude fungovat bez funkce vibrací.
1. Vložte disk CD s ovladači herního zařízení Grandias 12V do jednotky CD-ROM a několik sekund počkejte, než
počítač načte disk.
2. Pokud je v počítači nastavena funkce automatického spuštění disku CD, bude spuštěn automatický program a
zobrazí se instalační obrazovka. Postupujte podle zobrazených pokynů.
3. Pokud počítač nespustí instalační software automaticky, můžete vyhledat a klepnout na soubor v adresáři na
jednotce CD. Potom nainstalujte software Grandias12V podle zobrazených pokynů.
4. Po dokončení instalace softwaru restartuje počítač.
Instalace hardwaru
1. Připojte herní zařízení Grandias k portu USB v počítači nebo k rozbočovači USB.
2. Po připojení se na monitoru zobrazí zpráva “Byl nalezen nový hardware” a bude vyhledán standardní ovladač
USB pro dokončení jednoduché instalace, po které můžete začít herní zařízení ihned používat.
3. Pokud je herní zařízení řádně připojeno k počítači, ale nespolupracuje s vaší hrou, přejděte na stránku Herní
zařízení, dále na stránku “Upřesnit“ a zkontrolujte, zda ID 2osého 8tlačítkového herního zařízení USB je
“Pákový ovladač 1” či nikoli. Poznámka: Pokud je k počítači připojeno pouze jedno herní zařízení, aby správně
fungovalo, musí být nastaveno jako “Pákový ovladač 1”.
Funkce turbo:
1. Nastavení/vymazání funkcí Turbo: Stiskněte a podržte tlačítko TURBO a potom stisknutím libovolného akčního
tlačítka pro něho nastavte funkci Turbo. Chcete-li zrušit funkci Turbo, znovu zopakujte stejný postup.
2. Nastavení rychlosti Turbo: Stiskněte a podržte tlačítko TURBO a potom stiskněte pouze tlačítko START.
Rychlost Turbo lze nastavit cyklicky od 2->4->8->16->2 Hz opakovaným stisknutím tlačítka START.
Funkce Makro (pouze pro MaxFire Grandias 12V)
1. Nastavení funkcí MAKRO: Funkci Makro lze naprogramovat pouze pro tlačítka 5 ~ 8 (L1/R1/L2/R2). Stisknutím
tlačítka MAKRO začne pomalu blikat zelený indikátor a aktivuje se funkce Makro. Stiskněte postupně akč
tlačítka (tlačítka 1 ~ 4, 11, 12) nebo směrový ovladač. Během nastavování zelený indikátor bliká rychleji. Do
tlačítka Makro lze naprogramovat maximálně 15 akčních kroků. Potom dokončete nastavení dalším stisknutím
tlačítka MAKRO. Obsah funkce Makro zůstane naprogramován v tlačítkách Makro i po odpojení zařízení
Grandias 12 V od počítače.
2. Vymazání funkcí Makro: Stiskněte a podržte naprogramované tlačítko Makro a potom stisknutím tlačítka
TURBO dvakrát odeberete funkcí Makro z tlačítka.
3. Nastavení rychlosti Makro: Stiskněte a podržte tlačítko MAKRO a potom stiskněte pouze tlačítko START.
Rychlost Makro lze nastavit cyklicky od 2->4->8->16->2 Hz opakovaným stisknutím tlačítka START.
4. REŽIM: Stisknutím tlačítka REŽIM můžete přepínat mezi analogovým a digitálním režimem. V analogovém
režimu svítí červený indikátor.
Upozorně
1. Ověřte, zda software podporuje toto herní zařízení/pákový ovladač.
2. V některých hrách nejsou zapotřebí všechna funkční tlačítka. Pokud zjistíte, že některá tlačítka ve hře nefungují,
znovu zkontrolujte nastavení hry.
3. Funkce tlačítek herního zařízení se mohou v různých hrách lišit. Před provádění nastavení v nabídce hry
OPTION (MOŽNOSTI) vždy v návodu na používání hry vyhledejte informace o optimálním nastavení.
MaxFire Grandias 12V
MaxFire Grandias
Buttons 1~4
MODE/LED
Analogová minipáčka
Tlačítka 5~8
TURBO/SELECT/START
/
MACRO
Buttons 1~4
TURBO
Tlačítka 5~8
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
A. ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺖﻴﺒﺜﺗ )MaxFire Grandias12V ﻂﻘﻓ(
- ﺖﻴﺒﺜﺘﺑ ﻢﻗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟاًﻻ و أ ﺐﻴآﺮﺗ ﻞﺒﻗ Grandias12V.
- ﻞﻤﻌﻴﺳ ،ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻲﻓ ﺐﻏﺮﺗ ﻢﻟ اذإ Grandias12V زاﺰﺘهﻻا ﺔﻔﻴﻇو نوﺪﺑ.
1. ﺧدأﻞﻴﻐﺸﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ طﻮﻐﻀﻤﻟا صﺮﻘﻟا Grandias12V ﺔﻃﻮﻐﻀﻤﻟا صاﺮﻗﻷا كﺮﺤﻣ ﻲﻓ؛صﺮﻘﻟا ﻞﻴﻤﺤﺘﺑ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا زﺎﻬﺟ مﻮﻘﻳ ﻰﺘﺣ ناﻮﺛ ﻊﻀﺒﻟ ﺮﻈﺘﻧا
.
2. ﺎﻘﻠﺗ طﻮﻐﻀﻤﻟا صﺮﻘﻟا ةءاﺮﻘﻟ ﻩداﺪﻋإ ﻢﺗ ﺪﻗ مﺎﻈﻨﻟا نﺎآ اذإﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻢﺘﻴﺳ ﺬﺋﺪﻨﻋ ،ًﺎﻴﺋًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ﻞﻤﻌﻳ يﺬﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ءﺪﺑ ﺔﺷﺎﺷ ﺮﻬﻈﺘﺳو . ﻊﺒﺗا ﻲﺘﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
ﺔﺷﺎﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻬﻈﺗ.
3. ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻴﻐﺸﺗ ءﺪﺒﺑ ﻚﺑ صﺎﺨﻟا زﺎﻬﺠﻟا ﻢﻘﻳ ﻢﻟ اذإﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ﻊﺒﺗا ﻢﺛ ،ﻪﻗﻮﻓ ﺮﻘﻨﻟاو ﺔﻃﻮﻐﻀﻤﻟا صاﺮﻗﻷا كﺮﺤﻣ ﻞﻴﻟد
ﻲﻓ ﻒﻠﻤﻟا نﺎﻜﻣ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻚﻨﻜﻤﻴﻓ ،ﺎًﻴﺋﺎﻘﻠﺗ
ﺔﺷﺎﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻬﻈﺗ ﻲﺘﻟا تادﺎﺷرﻹاﺖﻴﺒﺜﺘﻟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ Grandias12V.
4. ﻢﻗ ،ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺖﻴﺒﺜﺗ مﺎﻤﺗإ ﺪﻌﺑﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا زﺎﻬﺟ ﻞﻴﻐﺸﺗ ةدﺎﻋﺈﺑ .
أ. زﺎﻬﺠﻟا ﺐﻴآﺮﺗ
1. بﺎﻌﻟﻷا ﺔﺣﻮﻟ ﺐﻴآﺮﺘﺑ ﻢﻗGrandias ﺬﻔﻨﻣ ﻲﻓ USB ﻰﻠﻋ وأ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا عزﻮﻣ USB.
2. ﺔﻟﺎﺳر ﺮﻬﻈﺘﺳ
،ﻞﻴﺻﻮﺘﻟا ءاﺮﺟإ ﺪﻌﺑFind a new hardware)ﺪﻳﺪﺟ زﺎﻬﺟ ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﻢﺗ ( ﻞﻴﻐﺸﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻊﻗﻮﻣ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻴﺳوUSB ءﺎﻬﻧﻹ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا
ﻟارﻮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻌﻠﻟا ءﺪﺑو ﻞﻬﺴﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘ.
3. ﺔﺤﻔﺻ ﻰﻟإ ﺐهذا ،ﺔﺒﻌﻠﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﺑ ﻢﻘﻳ ﻢﻟ زﺎﻬﺠﻟا نأ ﺮﻴﻏ ﺢﻴﺤﺻ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا زﺎﻬﺠﺑ ﺔﻠﺻﻮﻣ بﺎﻌﻟﻷا ﺔﺣﻮﻟ ﺖﻧﺎآ اذإGame Controllers) زﺎﻬﺟ
بﺎﻌﻟﻷا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا (
ﺔﺤﻔﺻ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﻢﻗو“Advanced “)مﺪﻘﺘﻣ ( نﺎآ اذإ ﺎﻤﻣ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟUSBﻟﻷا ﺔﺣﻮﻟ فﺮﻌﻣ وأ ، ﻲﻠﻋ رارزأ ﺔﻴﻧﺎﻤﺜﻟاو ﻦﻳرﻮﺤﻤﻟا تاذ بﺎﻌ
Joystick 1 مأ .
ﺔﻈﺣﻼﻣ :او زﺎﻬﺟ ﻞﻴﺻﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓﺪﺣﻰﻠﻋ بﺎﻌﻟﻷا ﺔﺣﻮﻟ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﻳ ،ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا زﺎﻬﺠﺑ بﺎﻌﻟﻷا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻠ
Joystick 1"
ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﺘﻟ .
ﺢﺴﻤﻟاو ﻮﺑﺮﻴﺘﻟا ﻒﺋﺎﻇو :
1. - ﻂﺒﺿ/ ﻒﺋﺎﻇو ﺢﺴﻣTurbo: راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﻂﻐﺿاا ﻲﻓ ﻂﻐﻀﻟ رﺰﻟا ﻰﻠﻋTURBO ﺔﻔﻴﻇو ﻂﺒﻀﻟ ءاﺮﺟإ رز يأ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿا ﻢﺛ ،turboﺎﻬﻟ . ءﺎﻐﻟﻹ
ﺔﻔﻴﻇوTurboىﺮﺧأ ةﺮﻣ ءاﺮﺟﻹا ﺲﻔﻧ رﺮآ ،.
2. ﻂﺒﺿ ﺔﻋﺮﺳTurbo: رﺰﻟا ﻰﻠﻋ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻂﻐﺿاTURBO رﺰﻟا ﻰﻠﻋ
ﻂﻐﺿا ﻢﺛ ،START) ءﺪﺑ (ﻂﻘﻓ. ﺔﻋﺮﺳ ﻂﺒﺿ ﻢﺘﻴﺳTurbo ﻦﻣ ًء ﺎًﻳرود
2-<4-<8-<16-<2 رﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﻂﻐﻀﻟا ﻢﺘﻳ ةﺮﻣ ﻞآ ﻲﻓ ،ﺰﺗﺮه START) ءﺪﺑ.(
وﺮآﺎﻤﻟا ﻒﺋﺎﻇو) ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟMaxFire Grandias 12Vﻂﻘﻓ (
1. ﻒﺋﺎﻇو ﺪﻳﺪﺤﺗMACRO: ﺔﻔﻴﻇو ﺔﺠﻣﺮﺑ ﻦﻜﻤﻳMacro رارزﻸﻟ ﻂﻘﻓ 5 ﻰﻟإ
8) L1/R1/L2/R2.( حﺎﺘﻔﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿاMACRO ﺾﻣﻮﻴﺳ ،ﺮﺷﺆﻤﻟا
ﺒﺑ ﺮﻀﺧﻷاوﺮآﺎﻤﻟا ﺔﻔﻴﻇو ءﺪﺒﻟ ءﻂ. تاءاﺮﺟﻹا رارزأ ﻦﻣ رز يأ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿا) رﺰﻟا1 ﻰﻟإ 4 ،11 ،12 (ةﻮﻄﺨﺑ ةﻮﻄﺧ ﻩﺎﺠﺗﻻا ﺔﺣﻮﻟ وأ. ﺾﻣﻮﻴﺳ
ﺮﺷﺆﻤﻟاﻂﺒﻀﻟا ءﺎﻨﺛأ عﺮﺳأ ةرﻮﺼﺑ ﺮﻀﺧﻷا . ﺔﺠﻣﺮﺑ ﻦﻜﻤﻳ15 حﺎﺘﻔﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ﻰﺼﻗأ ﺪﺤآ ءاﺮﺟإ Macro. رﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿا ﻢﺛMACRO ىﺮﺧأ ةﺮﻣ
ﻂﺒﻀﻟا مﺎﻤﺗﻹ. ﻮﺘﺤﻣ ﻰﻘﺒﺘﺳ ﻞﺼﻓ ﻢﺗ اذإ ﻰﺘﺣ ،ﺔﺠﻣﺮﺒﻤﻟا وﺮآﺎﻤﻟا رارزأ ﻰﻠﻋ وﺮآﺎﻤﻟا ﺔﻔﻴﻇو تﺎﻳGrandias 12 Vﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟا ﻦﻋ .
2. وﺮآﺎﻤﻟا ﻒﺋﺎﻇو ﺔﻟازإ: رﺰﻟا ﻰﻠﻋ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﻂﻐﺿاMacro رﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿا ﻢﺛ ،ﺞﻣﺮﺒﻤﻟا TURBOﻠﻋ ﻦﻣ وﺮآﺎﻤﻟا
ﺔﻔﻴﻇو ﺔﻟازﻹ ﻦﻴﺗﺮﻣ اﺬه
رﺰﻟا.
3. ﺔﻋﺮﺳ ﻂﺒﺿMacro: ﺰﻟا ﻰﻠﻋ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻂﻐﺿا رMACRO رﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿا ﻢﺛ ،START) ءﺪﺑ (ﻂﻘﻓ. ﺔﻋﺮﺳ ﻂﺒﺿ ﻢﺘﻴﺳMacro ﻦﻣ ًء ﺎًﻳرود
-2<-4<-8<-16<2 رﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﻂﻐﻀﻟا ﻢﺘﻳ ةﺮﻣ ﻞآ ﻲﻓ ،ﺰﺗﺮه START) ءﺪﺑ.(
4. ﻊﺿﻮﻟا MODE: رﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿاMODE ﻊﺿﻮﻟا ﻦﻴﺑ ﻞﻳﺪﺒﺘﻠﻟ Analog) يﺮﻇﺎﻨﺗ ( ﻊﺿﻮﻟاوDigital) ﻲﻤﻗر.( ءﻲﻀﻴﺳﺮﺷﺆﻤﻟاﻲﻓ ﺮﻤﺣﻷا ﻊﺿﻮﻟا
يﺮﻇﺎﻨﺘﻟاAnalog MODE
ﻲﻟﺎﺘﻟا ةﺎﻋاﺮﻣ ﻰﺟﺮﻳ:
1. ﻚﺠﻣﺎﻧﺮﺑ نأ ﻦﻣ ﺪآﺄﺗﻢﻋﺪﻳ بﺎﻌﻟﻷا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا زﺎﻬﺟ Joystick .
2. ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا رارزأ ﻞآ ماﺪﺨﺘﺳا ﺎﻬﻠﻴﻐﺸﺗ ﺐﻠﻄﺘﻳ بﺎﻌﻟﻷا ﺾﻌﺑ . ةﺮﻣ ﺔﺒﻌﻠﻟا تاداﺪﻋإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا ءﺎﺟر ،ﺔﺒﻌﻠﻟا ﻊﻣ ﻞﻤﻌﺗ رارزﻷا ﺾﻌﺑ نأ ﺖﻔﺸﺘآا اذإ
ىﺮﺧأ.
3. و ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗﺔﺒﻌﻠﻟا فﻼﺘﺧﺎﺑ بﺎﻌﻟﻷا ﺔﺣﻮﻟ رارزأ ﻒﺋﺎﻇ . ﻦﻣ ﺔﺒﻌﻠﻟا تاداﺪﻋإ ﻰﻟإ بﺎهﺬﻟا ﻞﺒﻗOPTION) تارﺎﻴﺨﻟا ( ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻞﻴﻟد ةءاﺮﻗ ءﺎﺟﺮﻟا ،ﺔﺒﻌﻠﻟا ﻞﺧاد
تاداﺪﻋﻹا ﻞﻀﻓأ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻌﻠﻟا ﻦﻴﻴﻌﺘﻟ ﺔﻳﺎﻨﻌﺑ ﺔﺒﻌﻠﻟا.
MaxFire Grandias 12V
MaxFire Grandias
Buttons 1~4
ﻩﺎﺠﺗﻻا ﻲﻧﺎﻤﺛ رز
MODE/LED
ﺎﺼﻋ ﻪﻴﺟﻮﺗ ﺔﻳﺮﻇﺎﻨﺗ
ﺮﻴﻐﺻة
5~8 رار
ز
TURBO/SELECT/START
/
MACRO
Buttons 1~4
ﻩﺎﺠﺗﻻا ﻲﻧﺎﻤﺛ رز
TURBO
رار
ز
5~8
ҚАЗАҚ
Бағдарламалық жасақтаманы орнату (тек MaxFire Grandias 12V үшін)
- Grandias 12V пернетақтасын орнатпас бұрын əуелі бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз.
- Егер драйверді орнатқыңыз келмесе, Grandias 12V пернетақтасында діріл жетесі жұмыс істемейтін болады.
1. Grandias 12V драйвері жазылған ықшам дискіні дискі ұясына салыңыз; компьютер дискіні жүктегенше бірнеше
секунд күтіңіз.
2. Егер компьютердегі жүйе жаңа ықшам дискіні өздігінен оқитын етіп орнатылған болса, өздігінен жегу
бағдарламасы
іске асырылады да, орнатуды бастау бейнебеті пайда болады. Бейнебеттегі нұсқауларға сүйеніңіз.
3. Егер сіздің компьютерлік жүйеңіз орнатудың бағдарламалық жасақтамасын өздігінен іске қоспайтын болса, ықшам
дискі каталогындағы файлды табыңыз да, оның үстінен шертіңіз, содан соң Grandias12V бағдарламалық
жасақтамасын орнату үшін бейнебеттегі нұсқауларды орындаңыз.
4. Бағдарламалық жасақтаманы орнатып болғаннан кейін компьютердің жұмысын қайта бастаңыз.
Техникалық жабдықты орнату
1. Grandias ойын пернетақтасын компьютердегі USB портына немесе USB хабына орнатыңыз.
2. Жалғағаннан кейін “Find a new hardware” (Жаңа жабдық табылды) хабары пайда болады да, стандартты USB
драйвері табылып, оңай орнату аяқталады жəне сіз дереу ойын ойнай бастауға мүмкіндік аласыз.
3. Егер ойын пернетақтасы компьютерге дұрыс жалғанып, бірақ ойын ойнағанда жұмыс істемесе, Game Controllers
(Ойын контроллерлері) бетін ашыңыз да, “Advanced” (Қосымша) бетін таңдап, USB, 2 осьті 8 батырмалы ойын
пернетақтасының жалпылауышы “Joystick 1” екенін тексеріңіз. Ескерім: Компьютеріңізге бір ғана ойын
контроллері жалғанған болса, осы ойын пернетақтасы “Joystick 1” болуға тиіс, сонда ол дұрыс жұмыс істейді.
Турбо жетелері:
1. Turbo жетелерін орнату/жою: TURBO батырмасын басыңыз да, ұстап тұрыңыз, содан соң turbo жетесін кез келген
əмір батырмасына орнату үшін оны басыңыз. Turbo жетесін ажырату үшін сол əрекеттерді тағы қайталаңыз.
2. Turbo жылдамдығын орнату: TURBO батырмасын үздіксіз басыңыз, содан соң START батырмасын бір рет
басыңыз. Turbo жылдамдығы START батырмасы əр кез басылған сайын 2->4->8->16->2 Гц айналымды түрде
бапталады.
Macro жетелері (тек MaxFire Grandias 12V үшін)
1. MACRO жетелерін орнату: Macro жетесін тек 5~8 (L1/R1/L2/R2) батырмалар үшін ғана бағдарламалауға болады.
MACRO пернесін басыңыз, сонда жасыл түсті жарық диоды macro жетесін іске қосу үшін баяу жыпылықтайды.
Əмір батырмаларының (1~4, 11, 12 батырмалары) кез келгенін немесе меңзерлі пернелерді бірінен соң бірін
басыңыз. Орнату кезінде жасыл түсті жарық диоды жылдамырақ жыпылықтайды. Macro пернесінде ең көп дегенде
15 əрекетті бағдарламалауға болады. Содан соң орнатуды аяқтау үшін MACRO батырмасын қайтадан басыңыз.
Егер тіпті Grandias 12 V компьютерден ажыратылып тасталса да, macro жетелері бағдарламаланған macro
батырмаларда қала береді.
2. Macro жетелерін жою: Macro батырмасын басыңыз да, ұстап тұрыңыз, содан соң TURBO батырмасынан macro
жетесін жойып тастау үшін осы батырманы екі рет басыңыз.
3. Macro жылдамдығын орнату: MACRO батырмасын үздіксіз басыңыз, содан соң START батырмасын бір рет
басыңыз. Macro жылдамдығы START батырмасы əр кез басылған сайын 2->4->8->16->2 Гц айналымды түрде
бапталады.
4. КҮЙ: Аналогтық күй мен сандық күй арасын кезек ауыстыру үшін MODE (күй) батырмасын басыңыз. Аналогтық
күйде қызыл түсті жарық диоды жанады
Назар аударатын маңызды жайттар
1. Бағдарламалық жасақтаманың Ойын контроллеріне/Тəртеге қолдау көрсетініне көз жеткізіңіз.
2. Кез келген ойын барлық жетелік батырмаларды қажет ете бермейді. Егер кейбір батырмалардың ойында жұмыс
істемейтінін байқасаңыз, ойын параметрлерін тағы бір рет тексеріңіз.
3. Ойын пернетақтасының жетесі əр ойында əр түрлі болуы мүмкін. Ойындағы OPTION (нұсқалар) мəзірінен ойын
параметрлерін таңдамас бұрын, ең жақсы ойын параметрлерін орнату үшін əуелі ойын туралы нұсқаулықты
жақсылап оқып шығыңыз.
MaxFire Grandias 12V MaxFire Grandias
Buttons 1~4
8- жолдық D-Pad
MODE/LED
Аналогтық мини стек
5~8 батырмалар
TURBO/SELECT/START
/
MACRO
Buttons 1~4
8- жолдық D-Pad
TURBO
5~8 батырмалар
/

Tato příručka je také vhodná pro