König 3.5" IDE Specifikace

Značka
König
Kategorie
Skříně HDD / SSD
Modelka
3.5" IDE
Typ
Specifikace
23
ČESKY
Instalace 3,5’ HDD do externího boxu CMP-MOBSTOR22
• Pevný disk vložte celý až na doraz do boxu, disk směřuje stranou s konektory ven z boxu.
• Místa pro šrouby zarovnejte s otvory a přišroubujte čtyřmi dodanými šrouby.
• Krycí lišty přetáhněte přes šrouby.
24
• Kpevnému disku správně připevněte konektory.
• Pak pomocí dodaných dlouhých šroubů přišroubujte vrchní díl a externí box je připraven k použití.
Používání externího boxu
1. USB port
2. Vypínač
3. Připojení napájecího kabelu
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek otevřen POUZE
autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek
ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost
záruční smlouvy.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
25
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným
domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
ROMÂNĂ
Modul de instalare a unui HDD de 3,5’ în CMP-MOBSTOR22
• Introduceţi hard diskul până la capăt în incintă cu orientarea spre conexiune, către deschizătură.
• Culisaţi poziţiile pentru şuruburi peste deschizătură şi înfiletaţi cele 4 şuruburi incluse.
/