König 2.5"/3.5" Uživatelský manuál

Značka
König
Kategorie
Dokovací stanice HDD / SSD
Modelka
2.5"/3.5"
Typ
Uživatelský manuál
38
ČESKY
PŘIPOJOVACÍ STANICE PRO SATA HDD
SATA k USB 2.0 a eSATA / Jednodotykové zálohování
1. Úvod
Jednotka CMP-MOBDOCK10 je kompaktní externí připojovací stanice pro diskové mechaniky
2,5” nebo 3,5” s rychlým sériovým rozhraním SATA. Pro montáž HDD do skříňky připojovací
stanice nejsou potřebné žádné pomůcky. Usazení HDD v připojovací stanici („docking“) je
pohodlnější a bezpečnější než mít HDD mechaniku položenou na stole s adaptérem SATA-
do-USB. Při shodě speci kací USB 2.0 a SATAII poskytuje ME601J rychlý a snadný způsob
rozšíření paměti PC a NB pomocí rychlého moderního rozhraní SATA II nebo USB/USB 2.0.
2. Hlavní vlastnosti
1. Podpora 2.5”/3.5” SATA I/II HDD.
2. „Hot-Swappable (Připojení za chodu)“, rychlá výměna HDD.
3. Praktická stolní připojovací stanice s estetickým vzhledem.
4. USB 2.0 až do 480 Mb/s, eSATA až do 3 Gb/s.
5. Uživatelsky přívětivá funkce zálohování jedním stiskem tlačítka.
3. Přehled o výrobku
3.1 Součásti produktu
CMP-MOBDOCK10 x 1, USB Kabel x 1, eSATA Kabel x 1, Síťový adaptér x 1,
Instalační software na CD x 1
3.2 Minimální požadavky na váš systém
Mód USB
Windows® 2000 / XP / Vista / 7(32bit)
Mac OS
Mac OX 9 nebo vyšší
Mód eSATA
Windows® 2000 / XP / Vista / 7(32bit)
3.3 Pohled na stanici CMP-MOBDOCK10
1. Uložení pevného disku ve stanici
(Docking)
2. Tlačítko jednodotykového zálohování
3. LED indikátor napájení
4. LED indikátor přístupu
5. Konektor USB 2.0
6. Konektor eSATA
7. Konektor pro stejnosměrné napájení DC
8. Síťový vypínač
Poznámka: Popis LED indikátorů:
1. LED indikátor napájení POWER se rozsvítí po
připojení napětí ke stanici.
2. LED indikátor přístupu ACCESS začne blikat po
zahájení přenosu čtení/zápisu dat.
39
3.4 Začínáme
1. Připojovací stanice umožňuje zasunutí pevného disku 2.5” nebo 3.5” SATA HDD přímo do
konektoru SATA, jak je znázorněno na fotografi ích 1 a 2 níže.
2. HDD můžete snadno rychle vyměnit za chodu pouhým vytažením ze stanice, jak je
znázorněno na fotografi ích 3 a 4 níže.
4. Využití připojovací stanice
4.1 Pod systémy Windows 7(32bit), Vista, XP, 2000 a Mac OS
Připojovací stanice může pracovat pod systémem Windows 7(32bit)/Vista/XP/2000 a Mac
OS bez zvláštního ovladače.
Poznámka:
1. Jestliže se ikona USB objeví, ale nový disk se ve vašem PC neobjeví, zkontrolujte, zda
není připojený disk rozdělený.
2. Pokud byl HDD rozdělen, ujistěte se, že je pevný disk HDD ve formátu FAT32.
OS Windows 98 nepodporuje formát pevných disků NTFS.
40
5. Funkce OTB
Jednodotykové zálohování (OTB) je funkce zálohování souborů mezi externí mechanikou
a PC. Můžete si zálohovat soubor ve vašem PC na HDD v připojovací stanici. Funkce OTB
vytvoří pro uložení vašeho souboru novou složku „FilesBackup“ („Zálohování souborů“).
Než začnete funkci OTB používat, je třeba nejprve nainstalovat softwarový nástroj OTB
z instalačního CD. Po úspěšné instalaci OTB naleznete ve složce programu návod na použití
funkce jednodotykového zálohování OTB.
Poznámka: Funkce OTB je podporována pouze v módu USB!
Prohlášení o sho
Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizoze
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: [email protected]nedis.com
prohlašuje, že výrobek:
Značka: König Computer
Model: CMP-MOBDOCK10
Popis: PŘIPOJOVACÍ STANICE PRO SATA HDD 2.5”/3.5”
splňuje následující normy;
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 5502:2006 Třída B
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006 Třída A
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2:2005
a odpovídá ustanovením směrnice EMC 2004/108/EC
‘s-Hertogenbosch, 27. června 2008
Mrs. J. Gilad
Obchodní ředitel
41
Bezpečnostní opatření:
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
svěřte opravu zařízení POUZE kvali kovanému
servisnímu technikovi/středisku. Při výskytu jakéhokoliv
problému odpojte výrobek od síťového napětí a dalších zařízení. Nevystavujte výrobek
sobení vody nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní materiály.
Záruka:
Jakékoli změny, úpravy nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se
zařízením ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design, provedení a parametry výrobku se mohou měnit, a to bez předchozího upozornění
uživatele výrobcem.
Všechna loga a názvy výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
příslušných vlastníků a jsou chráněny příslušnými zákony.
Upozornění:
Tento výrobek je označen následujícím symbolem. To znamená, že s výrobkem je
nutné zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze
jej po skončení životnosti vhazovat do běžného domácího odpadu. Vyřazený výrobek
je nutné odevzdat sběrným surovinám nebo recyklačnímu středisku, zabývajícímu
se zpracováním nebezpečných odpadů.
Copyright ©
/