König OSP-SX110TA Specifikace

Značka
König
Kategorie
reproduktory
Modelka
OSP-SX110TA
Typ
Specifikace
OSP-SX110ta/OSP-SX112ta
OSP-SX115sa/OSP-SX118sa
MANUAL (p. 2 )
Active Speaker System 15” + 12”
ANLEITUNG (S. 6 )
Aktives Lautsprechersystem 15” + 12”
MODE D’EMPLOI (p. 10 )
Système de Haut-parleurs Actif 15” + 12”
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14 )
Actief luidsprekersysteem 38 en 30,5 cm (15
en 12 inch)
MANUALE (p. 18 )
Sistema casse attive 15” + 12”
MANUAL DE USO (p. 22 )
Sistema de altavoces activo 15” + 12”
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 26. )
15” + 12”-os aktív hangszórórendszer
KÄYTTÖOHJE (s. 30 )
Aktiivikaiutinjärjestelmä 15” + 12”
BRUKSANVISNING (s. 34 )
Aktivt högtalarsystem 15” + 12”
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 38 )
Systém aktivních reproduktorů 15” + 12”
MANUAL DE UTILIZARE (p. 42 )
Sistem activ de difuzoare 15” + 12”
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 46 )
Ενεργό Σύστημα Ηχείων 15” + 12”
BRUGERVEJLEDNING (p. 50 )
Aktivt højttalersystem 15” + 12”
VEILEDNING (p. 54 )
Aktivt høyttalersystem 15” + 12”
38
ČESKY
Systém aktivních reproduktorů 15” + 12”
Popis zadního panelu – výškový reproduktor
01. Vstup mikrofonu/kabelu XLR/1/4 TRS vstupní zdířka typu jack.
02. Zisk mikrofonu Nastavení hladiny snímání mikrofonu.
03. Regulace ekvalizéru
vysoká frekvence
Nastavení ekvalizéru pro vysoké frekvence.
04. Indikátor špiček Indikátor špiček zabraňuje výstupům zesilovače v přebuzení reproduktorů.
Rozsvítí se, je-li aktivován limitér. Není na závadu, když indikátor špiček
příležitostně bliká, avšak bliká-li často nebo svítí-li trvale, nastavte
regulátorem nižší úroveň.
05. Hlavní regulace hlasitosti Nastavuje všechny signálové vstupy nebo úroveň mikrofonu.
06. Regulace ekvalizéru nízká
frekvence
Nastavení ekvalizéru pro nízké frekvence.
07. Přepínač filtru low cut/plný
rozsah
Je-li tento přepínač vypnutý, lze horní reproduktor použít jako
širokopásmový.
08. Výstup s plným rozsahem Zástrčka XLR, která poskytuje identický signál se signálem připojeným k
jacku hlavního vstupu. Použijte ji k sériovému spojení několika aktivních
systémů se stejným zdrojem signálu.
09. Hlavní vstup Zásuvka typu XLR, která připojuje symetrický linkový signál z mixážního
pultu nebo z jiného zdroje.
10. Vypínač Použijte tento vypínač k zapínání a vypínání systému. Před zapnutím se
ujistěte, že je regulátor úrovně zdroje signálu na nejnižší hodnotu.
11. Vstup napájení Zde připojíte napájecí kabel AC. Zapojte napájecí kabel AC do odpovídající
napájecí zásuvky.
12. Držák pojistky Dojde-li k závadě systému, pojistka přeruší napájení. K výměně použijte
standardizovanou pojistku.
13. Výstup napájení Výstup napájení do vrchního reprosystému nebo jiného aktivního systému
vybaveného konektorem powercon-3.
39
Popis zadního panelu – subreproduktor
01. Vstup plného rozsahu Zásuvka typu XLR, která připojuje symetrický linkový signál z mixážního pultu
nebo z jiného zdroje.
02. Regulace hladiny
zvuku subwooferu
Nastavuje úroveň subwooferu. Použijte pro nastavení vyvážení mezi
subwooferem a hlavním reproduktorem.
03. Ovládání frekvence Nastavuje basy v rozmezí od 40 Hz do 200 Hz pro vyvážení basových a
výškových reproduktorů.
04. Indikátor špiček limitů Indikátor špiček zabraňuje výstupům zesilovače v přebuzení reproduktorů.
Rozsvítí se, je-li aktivován limitér. Není na závadu, když indikátor špiček
příležitostně bliká, avšak bliká-li často nebo svítí-li trvale, nastavte regulátorem
nižší úroveň.
05. Výstup s plným
rozsahem
Zástrčka XLR, která poskytuje identický signál se signálem připojeným k jacku
hlavního vstupu. Použijte ji k sériovému spojení několika aktivních systémů se
stejným zdrojem signálu.
06. Vypínač Použijte tento vypínač k zapínání a vypínání systému. Před zapnutím se ujistěte,
že je regulátor úrovně zdroje signálu na nejnižší hodnotu.
07. Vstup napájení Zde připojíte napájecí kabel AC. Zapojte napájecí kabel AC do odpovídající
napájecí zásuvky.
08. Držák pojistky Dojde-li k závadě systému, pojistka přeruší napájení. K výměně použijte
standardizovanou pojistku.
09. Výstup napájení Výstup napájení do vrchního reprosystému nebo jiného aktivního systému
vybaveného konektorem powercon-3.
TIPY
Nevystavujte elektronické obvody vlhku!
Je-li systém umístěn venku, zajistěte jeho ochranu proti dešti. Nápoje a jiné tekutiny držte v dostateč
vzdálenosti od skříní reproduktorů, aby nedošlo ke zkratu a poškození elektroniky.
Zajistěte, aby byly kanálky na krytech zadních panelů prosté prachu a aby byl systém dostatečně odvětráván.
Nedostatečná ventilace může způsobit přehřátí a poškození systému.
40
PŘIPOJENÍ
Systém má vstupní zásuvku XLR, která připojuje symetrický linkový signál.
Pokud připojujete nesymetrický signál, se ujistěte, že je propojen v souladu se standardem AES (Audio
Engineering Society):
Je-li připojen nesymetrický signál k symetrickému vstupu systému, ujistěte se, že je živý signálový vodič (hot)
připojen k pinu 2 a nesymetrický vodič je připojen k pinu 3 - (cold) a zemnícímu pinu symetrického vstupu.
Je-li problém se zemnící smyčkou, zkuste připojit nesymetrický vodič pouze k pinu 3 - (cold) a ponechte
zemnící pin nezapojený.
Výstupní konektory umožňují připojit k systému více než jeden basový nebo jiný aktivní reproduktor.
Jednoduše zapojte vstupní konektory jack do prvního reproduktoru a propojte výstupní konektory jack do
dalšího reproduktoru jako vstupní konektory. Tímto způsobem můžete zapojit vícero reproduktorů do série.
Konektory Jack jsou zapojeny přímo ze vstupních konektorů (není mezi nimi žádný elektronický obvod) a
signál vycházející z konektoru jacku je tedy identický se vstupním.
UMÍSTĚ
Basový systém je určen k usazení na podlahu.
Nikdy se nepokoušejte systém zavěsit za držadla. Jako všechny elektronické komponenty chraňte systém
před vystavením vlhkosti.
Instalujete-li systém venku, chraňte jej před deštěm.
NAPÁJENÍ AC
Ujistěte se, že je systém připojen k zásuvce s odpovídajícím napětím. Rovněž se ujistěte, že je elektrická síť
schopna dodaávat dostatečný proud pro všechny připojené komponenty. Doporučujeme použít dostatečně
dimenzované AC napájení, protože zesilovače mají vysoké nároky na proudový odběr.
Nedostatečně dimenzované napájení zesilovačůčasto za následek chabý basový výkon. Nikdy
neodstraňujte zemnicí kolík na napájecím kabelu basového reproduktoru nebo jiných komponentů.
SPECIFIKACE
OSP-SX110ta OSP-SX112ta
TOP / 10” PLNÝ ROZSAH TOP / 12” PLNÝ ROZSAH
Skříň Střední / vysoká Střední / vysoká
Plný rozsah Plný rozsah
Konfigurace Compact 2-way Compact 2-way
Jmen. impedance 4 ohmy 4 ohmy
Jmenovitý výkon RMS 200 wattů 300 wattů
SPL 1w/1m 100 dB 101 dB
Frekvenční rozsah (-10dB) 55-20KHz 45-20KHz
Úhel pokrytí 90°×40° 90°×40°
Dělicí kmitočet 3000 Hz 2000 Hz
Ochrana kmitací cívky PTC PTC
Vysokotónový reproduktor 1” Driver 1” Driver
Středový (basový) reproduktor 1x10/200 1x12/300
10” 12”
Materiál Překližka 18 mm Překližka 18 mm
Úprava Černý lak Černý lak
Rozměry (š x v x h cm) 36x56x38 42x62x43
Čistá hmotnost (kg) 19 25
41
OSP-SX115sa OSP-SX118sa
SUB-WOOFER / 15” SUB-WOOFER / 18”
Frekvenční rozsah: 40Hz-200Hz 40Hz-200Hz
SPL 1W/1m: 102 dB 102 dB
Max. [email protected]: 124 dB 124 dB
Typ vstupu: Symetrický Symetrický
Vstupní impedance: 20 kiloohmů 20 kiloohmů
Ochrana vstupu: Úroveň kanálu Úroveň kanálu
Nízkofrekvenční měnič
Průměr: 15” (386 mm) 18” (463 mm)
Průměr kmitací cívky: 4” (99,2 mm) 4” (99,2 mm)
Nízkofrekvenční výkonový zesilovač
Jmenovitý výkon: 600 wattů RMS 600 wattů RMS
Jmen. THD: <0,03% <0,03%
US 120 V, 60 Hz 120 V, 60 Hz
Evropa 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Materiál skříně Překližka 18 mm Překližka 18 mm
Rozměry (š x v x h cm) 47x58x60 50x66x60
Čistá hmotnost (kg) 38 44
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a
od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
/

Tato příručka je také vhodná pro