One For All HC-8000 Uživatelský manuál

Značka
One For All
Kategorie
dálková ovládání
Modelka
HC-8000
Typ
Uživatelský manuál
WWW.ONEFORALL.COM 2
Instruction Manual
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Bedienungsanleitung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Mode d'emploi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Guía del usario
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Manual de instrões
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Istruzioni per l'uso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Brugsanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
yttöohje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Ë
Ë
Á
Á
Â
Â
˜
˜
¯
¯
Ú
Ú
Û
Û
Â
Â
ˆ
ˆ
˜
˜
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Инструкция пользователя
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
E
nglis
h
De
uts
c
h
F
r
a
a
is
E
s
pa
ño
l
Po
r
tuguê
s
Ita
lia
no
Ne
de
rl
ands
Da
ns
k
Norsk
Sve
ri
ge
Suomi
E
E
Ï
Ï
Ï
Ï
Ë
Ë
Ó
Ó
È
È
Î
Î
¿
¿
Р
усски
й
Kullanım kılavuzu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Instrukcja obsługi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Návod k použití
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Használati útmutató
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
T
T
ü
ü
r
r
k
k
ç
ç
e
e
P
P
o
o
l
l
s
s
k
k
i
i
Č
Č
e
e
s
s
k
k
y
y
M
M
a
a
g
g
y
y
a
a
r
r
.............
76
.............
82
.............
88
.............
94
...........
100
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina c
94 WWW.ONEFORALL.COM
Děkujeme vám za zakoupení produktu ONE FOR ALL Light Control. Tato příručka
vysvětluje postup instalace a práce s následujícími produkty:
HC-8300 – Starters Kit*,
HC-8000 – rozšiřující sada vypínače,
HC-8010 – rozšiřující sada stmívací jednotky.
Chcete-li ovládat osvětlení dálkovým ovládáním, potřebujete tyto součásti:
přijímač HC (Home Control, elektrická zástrčka),
příkazové centrum HC (Home Control) – rádiový vysílač a adaptér AC/DC.
Chcete-li zahájit instalaci, otočte list.
* Sada Starters Kit je pro používání funkce ONE FOR ALL Light Control nezbytná,
proto byste ji měli zakoupit před ostatními rozšiřujícími sadami.
Bezpečnostní pravidla 95
Jak produkt funguje 95
Nastavení přijímače HC 96
Ovládání světel 97
Zónové ovládání 98
Makra 98
Technické parametry přijímače HC 99
Zákaznický servis 99
Užitečné tipy 99
Obsah
Úvod
Č
esky
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 94
WWW.ONEFORALL.COM 95
- Tento produkt nevystavujte působení vysokých teplot.
- Tento produkt nepoužívejte na vlhkých místech ani v blízkosti vody.
- Produkt HC-8300 lze připojit pouze ke zdroji střídavého napětí
220 – 240 V / 50 Hz.
- K produktu HC-8000 a HC-8300 lze připojit maximální zatížení 1000 W.
Zatížení zkontrolujte před použitím produktu.
- K produktu HC-8010 lze připojit maximální zatížení 300 W. Zatížení
zkontrolujte před použitím produktu.
- Tento produkt nezakrývejte.
- Tento produkt používejte pouze společně s dálkovými ovládáními
kompatibilními s funkcí ONE FOR ALL Light Control. Všechna kompatibilní
dálková ovládání na sobě mají zde uvedené logo…
Přijímač HC se připojuje do elektrické zásuvky mezi svítidlem a elektrickou sítí.
Lze jej zapnout nebo vypnout buď ručně vypínačem na přední straně, nebo
univerzálním dálkovým ovládáním ONE FOR ALL.
Jednotka HC-8010 umožňuje také stmívání nebo zvyšování jasu svítidel.
Přijímač HC se ovládá rádiovým signálem, takže jej lze ovládat, i když není v přímém
pohledu. K převedení infračerveného signálu dálkového ovládání na rádiový signál
je třeba příkazové centrum.
Chcete-li ovládat osvětlení, jednoduše namiřte dálkové ovládání na příkazové
centrum a stiskněte požadovanou funkci.
Bezpečnostní pravidla
Jak produkt funguje
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 95
96 WWW.ONEFORALL.COM
Chcete-li nastavit přijímač HC tak, aby spolupracoval s dálkovým ovládáním, musíte
mu přiřadit číslo. Jedná se o jednorázový proces, po němž budete moci ovládat
samostatně jednotlivá osvětlení (pokud si později zakoupíte další přijímače HC).
Chcete-li zástrčce přiřadit číslo, postupujte takto:
Zapojte osvětlení do přijímače HC a přijímač zapojte do elektrické
zásuvky. Má-li osvětlení vypínač, měl by být v poloze zapnuto.
Zapojte příkazové centrum co možná nejblíže k přijímači HC tak,
aby byly pouze 10 – 20 cm od sebe (po úvodním nastavení můžete
příkazové centrum přesunout).
Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT),
dálkové ovládání se tak přepne do režimu osvětlení.
Stiskněte číslo, které chcete přijímači HC přiřadit. Jedná-li se o
první zástrčku, doporučujeme použít číslo 1, jedná-li se o druhou,
pak číslo 2 atd. Indikátor infračerveného signálu na horní části
dálkového ovládání by měl dvakrát bliknout.
Stiskněte a přidržte tlačítko na přijímači HC, až červená kontrolka
začne blikat.
Namiřte dálkové ovládání na příkazové centrum a stiskněte tlačítko
KANÁL (CHANNEL) +. Červená kontrolka by měla přestat blikat.
Dálkové ovládání by nyní mělo být nastaveno na ovládání přijímače HC. Chcete-li je
otestovat, zkontrolujte, zda tlačítko KANÁL (CHANNEL) + osvětlení zapíná a KANÁL
(CHANNEL) – osvětlení vypíná. Pokud máte jednotku pro stmívání HC8010, zjistěte,
zda tlačítko pro zvýšení hlasitosti ( ) zvyšuje nebo snižuje jas osvětlení (změnu
jasu zastavíte opětovným stisknutím tlačítka).
Nastavení přijímače HC
1
2
3
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 96
WWW.ONEFORALL.COM 97
Přijímač, kterému bylo přiřazeno číslo, je připraven k používání.
Uvědomte si, že chcete-li ovládat osvětlení, musíte dálkové ovládání namířit na
příkazové centrum. Po nastavení přijímače HC však příkazové centrum můžete
umístit kdekoli v přímém pohledu dálkového ovládání (například na televizní
přijímač).
Chcete-li ovládat osvětlení pomocí dálkového ovládání, vyberte stisknutím tlačítka
OSVĚTLENÍ (LIGHT) režim osvětlení. Po vstupu do režimu osvětlení můžete stisknutím
tlačítka s číslem příslušné zástrčky zvolit, který přijímač HC chcete ovládat. Výběr čísla
je oznámen dvojím bliknutím indikátoru infračerveného signálu. Chcete-li ovládat
zástrčku, použijte tato tlačítka:
Zapnutí osvětlení – stiskněte tlačítko KANÁL (CHANNEL)
+
.
Vypnutí osvětlení – stiskněte tlačítko KANÁL (CHANNEL)
-
.
Zvýšení či snížení jasu osvětlení* – stiskněte tlačítko HLASITOST (VOLUME) +.
Osvětlení bude v cyklu přepínat mezi zvýšeným a sníženým (stmívání) jasem.
Chcete-li zastavit změnu jasu na požadovaném jasu, znovu stiskněte tlačítko
HLASITOST (VOLUME) +.
*(vyžaduje stmívací jednotku HC8010)
Dálkové ovládání si zapamatuje naposledy ovládané osvětlení, takže nechcete-li
přepnout na jiné osvětlení, není třeba před použitím výše uvedených tlačítek
stisknout číslo.
Ovládání světel
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 97
98 WWW.ONEFORALL.COM
Přijímačům HC lze přiřadit více než jedno číslo najednou.
Tato funkce umožňuje vytvářet zóny nebo skupiny osvětlení, které lze ovládat
současně. Kolem domácího kina například máte 3 osvětlení, kterým jste přiřadili čísla
1, 2 a 3. Provedete-li proces nastavení znovu a přiřadíte-li tentokrát všem přijímačům
číslo 0, budou si tyto 3 zástrčky pamatovat toto číslo i své původní číslo. Chcete-li pak
ovládat jednotlivá osvětlení, stiskněte tlačítko 1, 2 nebo 3 a pak tlačítko +, -, HLASI-
TOST (VOL) + nebo HLASITOST (VOL) -. Stisknete-li však tlačítko 0 a pak tlačítko +
nebo -, můžete najednou zapnout či vypnout všechna 3 osvětlení.
Pokud byste chtěli obnovit nastavení některého z přijímačů, přečtěte si část Užitečné
tipy.
Jakmile je dálkové ovládání nastavené, zachází s osvětlením jako s jakýmkoli jiným
dálkově ovládaným zařízením. Osvětlení proto můžete včlenit do makra, což je
posloupnost příkazů odeslaná stisknutím jednoho tlačítka.
Stisknutím jednoho tlačítka například můžete vypnout všechna zařízení domácího
kina a zároveň zapnout osvětlení. Nebo můžete spustit disk DVD a vypnout světla
v blízkosti televizního přijímače.
Další podrobnosti o programování maker najdete v návodu k použití univerzálního
dálkového ovládání ONE FOR ALL v části o makrech.
Zónové ovládání
Makra
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 98
WWW.ONEFORALL.COM 99
- Napětí a zatížení: ~ 230 V
- Stupeň ochrany: IP 20
- Frekvence rádiového signálu: 433,92 MHz
- Dosah rádiového signálu: za běžných podmínek 30 m v otevřeném prostoru.
- [email protected] (Pouze odešlete prázdnou zprávu, dostanete automatickou
odpověď.)
- www.oneforall.com
Chcete-li ovládat více než 10 osvětlení, můžete k ovládání osvětlení 11 – 14
použít červené, zelené, žluté a modré tlačítko na dálkovém ovládání.
Jednoduše přiřaďte tato tlačítka přijímačům HC stejně, jako byste přiřazovali
čísla.
Dojde-li k rušení, můžete mu zabránit tak, že v dálkovém ovládání změníte kód
režimu osvětlení. Výchozí kód je 1000, je možné jej však změnit na 1001, 1002
atd. až 1015. Chcete-li změnit kód, nastavte pro režim osvětlení kód 1000
1015 stejně, jako byste nastavovali normální zařízení. Podrobnosti postupu
nastavení zařízení najdete v návodu k použití univerzálního dálkového ovládání
ONE FOR ALL.
Chcete-li ovládat více než 14 osvětlení, můžete pomocí jiného kódu (v rozsahu
1000 až 1015) změnit jiný režim dálkového ovládání na režim osvětlení a získáte
dalších 14 možností.
Další informace najdete v návodu k použití v části Změna přiřazení režimu.
Chcete-li v přijímači HC obnovit nastavení od výrobce, abyste přijímači mohli
přiřadit nové číslo, stiskněte a držte tlačítko na přijímači HC, dokud nezačne
červená kontrolka blikat, uvolněte tlačítko a znovu jej stiskněte a držte, dokud
červená kontrolka nepřestane blikat.
Technické parametry přijímače HC
Zákaznický servis
Užitečné tipy
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 99
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
Gwarancja
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produk-
cie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania
przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią
wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa
w
łaściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwa-
rancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to
także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRO-
NICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nie-
p
rawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikac-
je, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z ser-
wisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam
określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać,
ż
e mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.
Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Záruka
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který
výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a
zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jed-
noho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník,
náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poško-
zení či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS /
ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž
platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRO-
NICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalo-
stí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem,
přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu
záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profe-
sí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží.
Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 112
/

Tato příručka je také vhodná pro