GROHE Allure 19316 Uživatelský manuál

Značka
GROHE
Modelka
Allure 19316
Typ
Uživatelský manuál
14
CZ
Technické údaje
Průtok při proudovém tlaku 3 bary:
- Výtokové hrdlo cca 26 l/min
- Sprcha cca 9,4 l/min
Teplota
- Ochranu před opařením lze zajistit namontováním
omezovače teploty (viz náhradní díly, skládací strana II,
obj. č.: 46 375).
Instalace
Montáž průchodky hadice, viz skládací strana I, obr. [1] a [2].
1. Vyjměte ochranná pouzdra (A1) a krycí desku (A), viz
obr. [1].
2. Průchodku hadice (B) namontujte pomocí dílů upevňovací
atěsnicí soupravy (B1) na krycí desku (A).
3. Růžici (B2) upevněte pomocí adaptéru (B3).
4. Kartuši uzavřete a otevřete přívod studené a teplé vody.
5. Sprchovou hadici (C) smontujte s připojovací sprchovou
hadicí (C1) ze základní konstrukce, viz obr. [2].
6. Pružinu (K) nasuňte na sprchovou hadici (C) a prostrčte
přes průchodku hadice (B).
7. Kuželovou matici (D) našroubujte na sprchovou
hadici (C).
Položte krycí desku (A).
Montáž výtokového hrdla a ruční sprchy, viz obr. [3].
1. Těsnění (E1) vložte do kuželové matice (D) a ruč
sprchu (E) našroubujte na kuželovou matici (D).
2. Výtokové hrdlo (G) s těsněm (G1) nasuňte na dřík (H),
závitový kolík (J) zašroubujte klíčem na vnitř
šestihrany 3mm a nasaďte zátku (J1).
Montáž růžice a páky, viz obr. [4].
1. Našroubujte krytku (L).
2. Držák růžice (M) nasuňte na armaturu a upevněte pomocí
šroubů (M1).
3. Vnitřní O-kroužek (N1) namažte tukem a nasuňte.
4. Nasuňte růžici (N).
5. Nasuňte páku (O), volně našroubovaný závitový kolík (O1)
dotáhněte pomocí klíče na vnitřní šestihrany 3mm
anasaďte zátku (O2).
Spáru kolem krycí desky vyspárujte elastickým
materiálem.
Tím bude kdykoli zajištěn přístup k revizní šachtě!
Obsluha
- Páka (O), viz skládací strana III, obr. [5].
- Přepínání (U)
Nadzvednutím páky se otevře přívod vody.
Voda vytéká nejdříve z výtokového hrdla do vany.
Zatlačení přepínacího tlačítka = přepnutí z vtoku do vany na
výtok ze sprchy
Vytažení přepínacího tlačítka = přepnutí z výtoku ze sprchy
na vtok do vany
Zavřením armatury se přepínací jednotka automaticky přepne
z výtoku ze sprchy na vtok do vany.
Údržba
Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte, příp. vyměňte a namažte
speciálním mazivem pro armatury.
Uzavřete přívod studené a teplé vody.
I. Kartuše, viz skládací strana III, obr. [6].
1. Sejměte zátku (O2).
2. Závitový kolík (O1) uvolněte klíčem na vnitř
šestihrany 3mm a vytáhněte páku (O).
3. Vytáhněte růžici (N) a O-kroužek (N1).
4. Šrouby (M1) vyšroubujte a stáhněte držák růžice (M).
5. Odšroubujte krytku (L).
6. Uvolněte šrouby (R) a vyjměte kompletní kartuši (S).
7. Kartuši (S) kompletně vyměňte.
Montáž se provádí v obráceném pořadí.
Dodržte montážní polohu.
Při montáži dbejte na to, aby těsnění kartuše zapadla do
kruhových drážek tělesa. Zašroubujte šrouby (R) a střídavě
arovnoměrně je dotáhněte.
II. Sprchová hadice, viz obr. [7] a [8].
1. Vytáhněte sprchovou hadici (C) a ruční sprchu (E) vyjměte
z kuželové matice (D), viz obr. [7].
2. Vyšroubujte adaptér (D1), viz obr. [8].
3. Sprchovou hadici (C) vytáhněte tak daleko, aby se vysunula
připojovací sprchová hadice (C1).
4. Připojovací hadici sprchy (C1) zajistěte proti zpětnému
zasunutí.
5. Sprchovou hadici (C) vymontujte a vytáhněte pružinu (K).
Montáž se provádí v obráceném pořadí.
Náhradní díly, viz skládací strana II (* = zvláštní příslušenství).
Ošetřování
Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém
návodu k údržbě.
/