Konig Electronic KN-MICW511 Uživatelský manuál

Kategorie
Mikrofony
Typ
Uživatelský manuál
47
ČESKY
Úvod:
Systém s bezdrátovým mikrofonem s 1 kanálem pro poloprofesionální použití. Ať už jej
používáte pro mluvené slovo, pěvecký debut nebo zpěv karaoke, výsledkem bude vždy
dobrý zvuk.
Popis přijímače:
2
3
4
6
5
7
6
7
1
1. ANTÉNA: Pro příjem signálů z mikrofonu.
2. INDIKÁTOR NAPÁJENÍ: Pokud je přijímač zapnutý, svítí červená kontrolka.
3. INDIKÁTOR VF SIGNÁLU: Je-li přijímán signál z mikrofonu, svítí zelená kontrolka
nepřerušovaně.
4. INDIKÁTOR ŠPIČEK: Je-li audio signál příliš hlasitý a tedy zkreslený, rozbliká se
oranžová kontrolka.
5. OVLADAČ HLASITOSTI: Pro nastavení hlasitosti výstupu přijímače do mixážního pultu
nebo zesilovače.
6. AUDIO VÝSTUP: Výstup audio signálů do mixážního pultu nebo zesilovače.
7. NAPÁJECÍ VSTUP: Pro připojení konektoru stejnosměrného napájení (DC) ze síťového
adaptéru.
48
Popis mikrofonu:
1. MŘÍŽKA: Zakrývá a chrání vnitřní mikrofonní vložku.
2. MIKROFONNÍ VLOŽKA (uvnitř): Snímá audio signál.
3. INDIKÁTOR ZAPNUTÍ/STAVU BATERIE:i zapnutí jednou blikne, pokud je baterie
vybitá, trvale svítí.
4. VYPÍNAČ NAPÁJENÍ (ON/OFF): 3 polohy: ON (zapnuto), MUTE (ztlumení zvuku - prostřední
poloha) nebo OFF (vypnuto).
5. PROSTOR PRO BATERIE: Pro 2 baterie typu AA.
6. Umožňuje přístup k prostoru pro baterie.
49
Ovládání:
1. Pro optimální příjem signálu z mikrofonu umístěte anténu tak, aby směřovala přímo
nahoru.
2. Připojte připojovací kabel s 6,35mm konektory k výstupu z přijímače a k mixážnímu
pultu nebo zesilovači.
3. Připojte konektor DC síťového adaptéru ke vstupu DC na zadní straně přijímače.
Připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
Poznámka: Přijímač se automaticky zapne.
4. Otevřete prostor pro baterie v mikrofonu a vložte do něj 2 baterie AA tak, aby byla
dodržena správná polarita.
5. Po uzavření prostoru pro baterie mikrofon pomocí vypínače napájení ON/OFF zapněte.
6. Systém je připraven k použití.
Technické údaje:
Frekvence: UHF 863 MHz
Vysílací výkon: 10 mW
Dynamický rozsah: > 90 dB
Celkové harmonické zkreslení: < 0,5 %
Frekvenční rozsah: 40 Hz - 15 kHz, ±3 dB
• Modulace: FM
Úroveň audio výstupu: 0 - ±400 mV
• Napájení:
230 ~ 240 V AC (střídavé), 17 V DC (stejnosměrné)
• Příkon: ±4 W
Poměr signál/šum: > 90 dB
Baterie: 2x AA 1,5 V
Výdrž baterie: ±4 - 6 hodin
50
Prohlášení o shodě
Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizoze
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com
prohlašuje, že výrobek:
Značka: König Electronic
Model: KN-MICW511
Popis: Systém s bezdrátovým mikrofonem
splňuje následující normy:
EN 50371
EN 60065
EN 301 489-1/-9
EN 300 422-1/-2
a vyhovuje požadavkům směrnic Evropské unie 1999/5/EC.
‘s-Hertogenbosch, 19. ledna 2009
Paní J. Gilad
Obchodní ředitelka
51
Bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT!
UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, smí opravu
zařízení provádět POUZE kvalifikovaný servisní
technik/servisní středisko. Před prováním opravy
vždy odpojte zařízení od přívodu elektrické energie a od dalších zařízení, která mohou
t s vaším zařízením propojena. Nevystavujte zařízení působení nadměrné vlhkosti
nebo vody.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte rozpoušdla ani materiály
s brusným účinkem.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo pkození zařízení v důsledku nesprávného zaczení
ruší platnost záruční smlouvy a odpovědnost výrobce.
Obecná upozornění:
Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Všechna loga a názvy výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
příslušných vlastníků a jsou chráněny příslnými zákony.
Upozornění:
Tento výrobek je označen následujícím symbolem. To zname, že s výrobkem
je nutné zaczet jako s nebezpným elektrickým a elektronickým odpadem
a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat do běžného domácího odpadu.
Výrobek je třeba odnést do příslušho sběrho dvora, kde bude provedena
jeho recyklace.
Copyright © (Autorská práva)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Konig Electronic KN-MICW511 Uživatelský manuál

Kategorie
Mikrofony
Typ
Uživatelský manuál