HQ SEC-SA301RF Specifikace

Značka
HQ
Kategorie
detektory kouře
Modelka
SEC-SA301RF
Typ
Specifikace
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
29
ČESKY
Fotoelektrický bezdrátový detektor kouře KD-101LF lze propojit jako systém. Jeho komunikace je velmi
snadná, pouze pomocí tlačítka LEARN-IN. V propojeném systému bezdrátových detektorů kouře zazní
najednou i další detektory, když jeden detektor kouře detekuje kouř a hluk. Takto se spustí poplach.
Výrobek je určen k použití v rodinných domech a v nekuřáckých prostorách.
• TESTOVÁNÍ
1. Vložte 9V baterii a 3 1,5V baterie (podle obrázku).
2. ČERVENÁ LED kontrolka poplachu bliká v pracovním režimu každých 40 sekund (viz obrázek).
3. Na několik sekund stiskněte tlačítko TEST, červená LED kontrolka a LED kontrolka LEARN-IN
(červená a zelená) budou blikat, pak zazní houkačka poplachu. Toto potvrdí, že detektor kouře je v
provozním stavu (viz obrázek).
9V baterie
1,5V 3
baterie
Houkačka
LED kontrolka
LEARN-IN (červená
nebo zelená)
LED poplachu
(červená)
Tlačítko test Tlačítko
LEARN-IN
• PŘIHLÁŠENÍ
NASTAVENÍ HLAVNÍHO detektoru/pomocného detektoru
1. Po TESTOVÁNÍ proveďte PŘIHLÁŠENÍ bezdrátového detektoru kouře do systému. Pokaždé
stiskněte tlačítko LEARN-IN, LED kontrolka LEARN-IN se změní z červené na zelenou.
2. HLAVNÍ detektor: Zkontrolujte, zda je LED kontrolka (hlavní detektor) tlačítka LEARN-IN ZELENÁ.
3. POMOCNÝ detektor: Zkontrolujte, zda jsou LED kontrolky ostatních (pomocných detektorů)
ČERVENÉ.
4. PŘIHLÁŠENÍ: Na několik sekund stiskněte tlačítko test HLAVNÍHO detektoru, aby vyslal signál do
pomocných detektorů. Když pomocné detektory přijímají najednou signál a zvuk, ČERVENÁ LED
kontrolka poplachu bliká a zní poplašný tón. Pak na několik sekund stiskněte tlačítko test na každém
z pomocných detektorů, abyste vyslali signál do HLAVNÍHO detektoru. HLAVNÍ detektor přijme signál
a tón poplachu.
• MONTÁŽ
1. Pomocí dodaných šroubů připevněte detektor kouře podle obrázku níže.
2. Pomocí dvou (dodaných) šroubů připevněte montážní desku na strop.
3. Háček montážní destičky nasaďte na otvor v detektoru a otočte proti směru chodu hodinových
ručiček.
Vložení 9V
baterie
Vložení 1,5V
baterie
Otvor pro
šroub
Otvor pro šroub
Otvor
Otvor
Háček
Háček
English
Deutsch
FrançaisNederlandsItalianoEspañolMagyarSuomiSvenskaČeskyRomânăΕλληνικά
30
• Technické údaje
Pracovní napětí: stejnosměrný proud 9 V (testování)
stejnosměrný proud 4,5 V (vysílač/přijímač: 3 ks 1,5V baterie)
Proud: stejnosměrný proud 9 V, průměrný pohotovostní proud ≤10 uA
stejnosměrný proud 9 V, průměrný proud poplachu ≤ 20 mA
stejnosměrný proud 4,5 V, průměrný pracovní proud ≤120 uA
Hlasitost poplachu: 85 dB/3 m
LED kontrolka poplachu: červená LED
LED kontrolka LEARN-IN: červená/zelená LED
Frekvence: 433,92 MHz
Dosah vysílače/přijímače: ≤60 m
Provozní teplota: -10 °C~40 °C
• Upozornění:
1. Uvnitř nejsou části určené k výměně. Vyměnit lze pouze baterii.
2. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém, prašném a zakouřeném prostředí.
3. Jakmile je baterie téměř vybitá, detektor bude znít každých cca 45 sekund, čímž indikuje nutnost
výměny baterie.
4. Detektor kouře každý týden testujte.
• Záruka kvality:
1. Na tento výrobek poskytuje výrobce dva roky záruku.
2. Opravy třetí stranou nebo nesprávné používání výrobku záruku ruší.
Prohlášení o shodě
Společnost
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC ’s-Hertogenbosch, Nizozemí
Tel.: 0031 73 599 1055, E-mail: [email protected]
prohlašuje, že výrobek:
Značka: HQ / SEC-SA301RF
Model: KD-101LD
Popis: Optický bezdrátový detektor kouře
splňuje následující normy
EN 14604: 2005, EN 300 220-2 V2.1.2, EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-03 V1.4.1
A splňuje požadavky směrnice Evropské unice 89/106/EHS a RF věnované 1999/5/ES.
‘s-Hertogenbosch, 01-09-2009
Paní J. Gilad
obchodní ředitelka
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
31
Bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek
otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě,
že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiniých zařízení. Výrobek
nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
Tento návod uchovejte pro budoucí použití.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet
jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro lidkvidaci těchto výrobků existují zvláštní
sběrná střediska.
Copyright ©
/