König SEC-SA200 Specifikace

Značka
König
Kategorie
detektory kouře
Modelka
SEC-SA200
Typ
Specifikace
2013-12-12
SEC-SA200
MANUAL (p. 2)
Interconnectable Optical Smoke Alarm
ANLEITUNG (S. 8)
Vernetzbare optische Rauchmelder
MODE D’EMPLOI (p. 14)
Détecteur de fumée optique interconnectable
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 20)
Koppelbare optische rookmelder
MANUALE (p. 26)
Allarme ottico di Fumo con possibilità di
interconnessione
MANUAL DE USO (p. 32)
Alarma de humo óptica interconectable
MANUAL (p. 38)
Detector de Fumos Óptico Interconectável
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 44.)
Hálózatba fűzhető optikai füstérzékelő
riasztó
KÄYTTÖOHJE (s. 50)
Toisiinsa yhdistettävä optinen palovaroitin
BRUKSANVISNING (s. 56)
Sammankopplingsbar optisk rökdetektor
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 62)
Optický kouřový alarm propojitelný do
větších celků
MANUAL DE UTILIZARE (p. 68)
Alarmă de fum optică interconectabilă
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 74)
Διασυνδέσιμος Οπτικός Συναγερμός
Καπνού
BRUGERVEJLEDNING (s. 80)
Sammenkoblelig optisk røgalarm
VEILEDNING (s. 86)
Optisk røykvarsler som kan sammenkobles
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 92)
Связующий оптический сигнализатор
дыма
KILAVUZ (s. 98)
Birbirine bağlanabilen Optik Duman Alarmı
62
ČESKY
Optický kouřový alarm propojitelný do větších celků
Obsah:
• Úvod (s. 62)
• Bezpečnostní opatření (s. 62)
• Obsah balení (s. 62)
• Technické údaje (s. 62)
• Výrobek a jeho popis pro uživatele (s. 63)
• Pokyny k instalaci (s. 65)
• Údržba (s. 67)
• Záruka (s. 67)
• Odmítnutí odpovědnosti (s. 67)
• Likvidace (s. 67)
Úvod:
Bateriově napájený optický kouřový alarm. Bezdrátově propojitelný s dalšími nainstalovanými SEC-SA200
pro společnou výstrahu při detekci kouře. Při instalaci více SEC-SA200 do společného celku spustí při
detekci kouře některého z čidel všechny alarmy poplach. Tím získáte čas navíc k opuštění domu. Je
vybaven tlačítkem učení a pro pravidelné testování funkčnosti.
Kouřový alarm má omezenou životnost a měl by být vždy vyměněn nejdéle po 10 letech od data zakoupení.
Poznamenejte si datum zakoupení do tohoto manuálu k pozdějšímu nahlédnutí.
Tento kouřový alarm vyhovuje normě EN14604 autonomní hlásiče kouře (EU).
• Před instalací kouřového alarmu si pozorně prostudujte tento manuál
Uložte si tento manuál na bezpečné místo k pozdějšímu nahlédnutí
Bezpečnostní opatření:
Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti
Kouřový alarm nenatírejte
Obsah balení:
• 1x Kouřový alarm
• 1x 9 V baterie
• 3x 1.5 V AA baterie
• 1x Montážní materiál
• 1x Návod
Technické specifikace:
• Rádiová frekvence: 433.92 MHz
• Baterie: 1x 9 V DC, 3x 1.5 V AA
Alarm: >85 dB (3m)
• Maximální počet připojení: Neomezený
• Maximální rozsah: 40 metres
• Testovací tlačítko: Ano
• Tlačítko učení „Learn“: Ano
• Upozornění na nízkou kapacitu baterií: Ano
• Rozsah provozních teplot: -10 °C ~ + 40 °C
63
Výrobek a jeho popis pro uživatele:
1. ALARM indikátor
2. TESTOVACÍ tlačítko
Testování kouřového alarmu
Jako ostatní elektronická zařízení kouřové alarmy nejsou bezchybné. Kouřové alarmy obsahují elektronické
komponenty, které mohou kdykoliv selhat nebo se opotřebovat.
Proto je pro ověření správné funkce doporučeno testovat kouřový alarm každý týden.
Přidržte stisknuto testovací tlačítko dokud alarm na několik sekund nezazní. (Červený) indikátor alarmu (1)
a (zelený) learn indikátor (4) budou na chvíli blikat. Jestliže alarm nezazní, zkontrolujte jestli indikátor stavu
baterie bliká každých 45 sekund. Jestliže nebliká a testování selhalo ihned vyměňte baterie.
Indikátor stavu baterie
Pro kontrolu funkčnosti alarmu blikne indikátor stavu baterie blikne každých 45 sekund. Jestliže indikátor
stavu baterie bliká a vydává krátký pípající zvuk znamená to, že baterie má nízkou energii a měla by být
ihned vyměněna.
3. LEARN tlačítko
K nastavení HLAVNÍHO kouřového alarmu a PODRUŽNÉHO kouřového alarmu(ů) vytvořte vzájemně
propojený systém 2 nebo více kouřových alarmů SEC-SA200.
1. Stiskněte dvakrát tlačítko LEARN, indikátor LEARN se změní z červené na zelenou. Tento kouřový
alarm bude HLAVNÍ kouřový alarm. Před pokračováním se ujistěte, že indikátor LEARN svítí zeleně.
2. Stiskněte jednou tlačítko LEARN na PODRUŽNÉM kouřovém alarmu(alarmech). Indikátor(y) ALARM
zčervenají. Před pokračováním se ujistěte, že inikátor(y) ALARM svítí červeně.
3. Stiskněte tlačítko TEST na HLAVNÍM kouřovém alarmu na několik sekund aby došlo k vyslání learn
signálu k PODRUŽNÉMU kouřovému alarmu(alarmům). Indikátor ALARM bliká a kouřový alarm vydává
zvukovou výstrahu. PODRUŽNÝ kouřový alarm(y) přijme signál a vydává zvukovou výstrahu.
4. Stiskněte tlačítko TEST na každém PODRUŽNÉM kouřovém alarmu(alarmech) na několik sekund aby
došlo k vyslání learn signálu k HLAVNÍMU kouřovému alarmu. HLAVNÍ kouřový alarm přijme signál a
vydává zvukovou výstrahu.
Poznámka: Počet kouřových alarmů je neomezený. Maximální vzdálenost pro bezdrátovou komunikaci
mezi 2 kouřovými alarmy je 40 metrů.
64
5. Montážní deska a otvory
Použijte přiložený montážní materiál k upevnění základny na strop.
6. Odejmutí základny
Pro přístup do bateriového prostoru alarmu otočte základnou
kouřového alarmu v protisměru hodinových ručiček.
7. Prostor pro 9 V baterii
8. Prostor pro 1.5 V AA baterie
9. Bezpečnostní západka
Bezpečnostní západka zabraňuje instalaci kouřového alarmu
na montážní desku bez vložení baterií. Poznámka: Při
vkládání 1.5V AA baterií do bateriového prostoru zatlačte
bezpečnostní západku.
10. Vložení 9 V baterie
Sejměte plastikovou pečeť z 9 V baterie a vložte ji do
bateriového prostoru. Baterii vložte tak, aby byla v souladu
s vyznačenou polaritou uvnitř bateriového prostoru.
65
11. Vložení 1.5 V AA baterií
Sejměte plastikovou pečeť z 1.5 V AA baterií a vložte je do
bateriového prostoru. 1.5 V AA baterie vložte tak, aby byly v
souladu s vyznačenou polaritou uvnitř bateriového prostoru.
Po vložení baterií použijte test tlačítko pro kontrolu funkčnosti alarmu.
(Viz Testování kouřového alarmu.)
Je-li základnová deska upevněna na strop a kouřový alarm bude po vložení baterií testován, upevněte
kouřový alarm k základně otočením ve směru hodinových ručiček.
V následující části se dozvíte, kde upevnit kouřový alarm(y).
Instalační pokyny:
Instalace kouřového alarmu v každé místnosti nebo v každém poschodí vašeho obydlí.
Kouř nemusí být detekován kouřovým alarmem jestliže je instalován v pouze jedné místnosti nebo oblasti.
Jestliže dojde k požáru v jiné místnosti nebo v jiném prostoru než kde je alarm instalován, kouřový alarm
nebude detekovat kouř a bude příliš pozdě na výstrahu pro další členy domácnosti. Kouřový alarm ihned
nezjistí požár vyjma místnosti nebo oblasti, kde je instalován.
Instalujte přinejmenším jeden kouřový alarm v každé místnosti/prostoru mezi ložnicí a východem z domu.
Doporučujeme, abyste v případě nebezpečí měli připraven únikový plán a sdíleli jej s ostatními členy
domácnosti.
Požadavky na instalaci kouřového alarmu se mohou mírně lišit podle regionu. Pro doplňkové informace
kontaktujte prosím vaše místní úřady.
66
Příklad instalace kouřových alarmů:
Připevnění na strop
Instalujte kouřové alarmy co možná nejblíže středu stropu.
Není-li to možné, instalujte kouřový alarm přinejmenším 30 až
50 cm od zdi.
(Kvůli nehybnému vzduchu)
Pokoje se štítovým stropem
Instalujte kouřový alarm 90 cm od nejvyššího bodu (Kvůli
nehybnému vzduchu).
Poznámka: Při instalaci kouřového alarmu v chodbě, která je 7.5 metru dlouhá nebo delší je doporučeno,
abyste kouřový alarm instalovali na začátku a na konci chodby.
Kde kouřový alarm neinstalovat
- Ve vlhkém, prašném a zakouřeném prostředí
- V místnostech nebo oblastech, kde jsou teploty pod 4°C nebo nad 38°C
- V kuchyni, koupelně nebo v garáži
- Na místech s velkým průvanem
- V blízkosti ventilátoru nebo větracího otvoru
- Nad topení
Obývací pokoj
Ložnice
Ložnice
Kuchyně
Sklep
Chodba
Chodba
Chodba
Chodba
Podkroví
při upevnění na
strop minimálně
30/50 cm
minimálně 90 cm
67
Poznámka: Při instalaci kouřového alarmu v chodbě, která je 7.5 metru dlouhá nebo delší je doporučeno,
abyste kouřový alarm instalovali na začátku a na konci chodby.
Údržba:
Doporučujeme kouřový alarm čistit jednou za měsíc. Jemně vysajte povrch kouřového alarmu pomocí
vysavače s jemným kartáčem. Nepoužívejte vodu, čisticí nebo abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Vyloučení zodpovědnosti:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní
názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
Likvidace:
Likvidaci tohoto produktu provádějte v tříděném odpadu v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento
výrobek s komunálním odpadem.
Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.
Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými
ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi
prodeje.
Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu),
materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.
V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:
Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO
13
Model: LM-101LG
DoP: 201308060001
0832-CPR-FR0033
EN 14604:2005/AC:2008
Hlásiče kouře
Určeno pro požární bezpečnost a instalaci v budovách
Nezbytné požadavky 1: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 2: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 3: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 4: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 5: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 6: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 7: Vyhovuje
/