Russel Hobbs 20920-56 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
27
Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím
odstraňte všechny obaly.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:
Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými či mentálmi schopnostmi nebo osoby, které
výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/
byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí ht
děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly
věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte
mimo dosah dětí mladších 8 let.
ístroj nepřipojujte přes časovač nebo systém dálkového ovládání.
P Povrchy přístroje budou pálit.
Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce
nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
b Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.
Přístroj nepoužívejte blízko či pod hořlavými materiály (např. záclonami).
Přístroj nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než k výrobě palačinek.
Nepoužívejte žádné kovové či ostré předměty – poškodili byste nepřilnavý povrch.
JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
KRESY
1. Roztírač
2. Lopatka
3. Grilovací plotna
4. Kontrolka připojení k síti
5. Kontrolka termostatu
6. Spínač
7. Rregulátor teploty
PŘÍPRAVA
Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
Umístěte spotřebič i kabel mimo okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
POUŽI
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Regulátor teploty nastavte na symbol 5.
3. Přesuňte spínač na 1.
4. Kontrolka připojení k síti svítí, pokud je zařízení připojeno k síti.
5. Po zahřátí přístroje na pracovní teplotu se rozsvítí kontrolka termostatu. Střídavě se bude
rozsvěcovat podle toho, jak bude spínat termostat, který udržuje nastavenou teplotu. Než se pustíte
do práce, počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka termostatu.
6. Roztírač navlhčete vodou, aby se nelepil.
7. Do středu grilovací plotny nalijte malé množství těsta.
8. Pomocí roztírače těsto krouživými pohyby rozetřete.
9. Počkejte, až povrch palačinky přestane být tekutý a s palačinkou bude možné zlehka hýbat.
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
28
10. Lopatkou palačinku pod jednou třetinou podeberte a otočte ji.
11. Zvedněte okraj, abyste zjistili, jak vypadá palačinka zespodu.
12. la by být spíše dozlatova než dohněda.
13. Palačinku přesuňte na drátěný podnos.
Pokud je palačinka příliš dohněda, u další lehce snižte teplotu.
Každá dávka těsta bude jiná.
PÉČE A ÚDRŽBA
1. Přesuňte spínač na O.
2. Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
3. Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
4. Roztírač a lopatku umyjte ručně.
NÁPADY A TIPY
Tloušťka se odvíjí od poměru vajec a mléka; tekutější těsto = tenčí palačinky, více vajec = silnější
palačinky.
Těsto můžete ochutit cukrem, bylinkami, kořením nebo kapkou piva.
Po přidání cukru se palačinky budou pravděpodobně více lepit, když budou naskládány na sobě, a
při manipulaci snáze trhat.
Vyzkoušejte jiné druhy mouky (s celozrnnou moukou docílíte hustší těsto).
NA 12 PALAČINEK
250 g jemná pšeničná mouka
500 ml mléko
3 vejce, střední (53-63 g)
1 špetka sůl
Prosejte mouku do mísy. Přidejte sůl. Vmíchejte vejce. Vmíchejte mléko. Jakmile těsto zkrémovatí,
přestaňte mléko dolévat. Těsto nechte před použitím 1-2 hodiny odležet.
RECYKLACE
W
Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným
látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů
nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické
výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na
oficiálním recyklačním/sběrném místě.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Russel Hobbs 20920-56 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál