Joie Brisk Stroller Uživatelský manuál

Kategorie
Kočárky
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

83
84
CZ
Vítejte v Joie
Gratulujeme, právě jste se stali součástí rodiny Joie! Jsme nadšeni, že jsme se stali částí vašeho života.
Při cestování s kočárkem Joie Brisk, budete využívat vysoce kvalitního, plně certifikovaného kočárku,
schváleného dle ČSN EN 1888-2:2018. Tento produkt je vhodný pro dítě vážící méně než 22kg. Prosím
přečtěte si pečlivě tento manuál a postupujte přesně dle zde uvedených kroků, pro zajištění komfortního
cestování a maximálního bezpečí pro vaše dítě.
Důležité - Uschovejte tento návod pro pozdější nahlédnutí.
Čtěte pozorně!
Pro informace o záruce navštivte naše internetové stránky na www.joiebaby.com
Obsah
Obrázky 1-9
VAROVÁNÍ 85
Sestavení kočárku 86
Rozložení kočárku 86
Montáž předních koleček 86
Montáž zadních koleček 86
Montáž boudy 87
Obsluha kočárku 87
Nastavení sklonu zádové opěrky 87
Použití spony 87
Použití ramenních a bočních pásů 87
Nastavení opěrky nohou 88
Použití aretace předních kol 88
Použití brzdy 88
Použití boudy 88
Skládání kočárku 88
Použití přepravního popruhu 88
Doplňky 88
Sejmutí látkových částí 90
Péče a údržba 90
Stav nouze
V případě ohrožení, nebo úrazu, je nejdůležitější poskytnout vašemu dítěti okamžité ošetření a
následnou lékařskou pomoc.
Informace o produktu
Před zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál. Máte-li nějaké
doplňující dotazy, konzultujte je s prodejcem. Některé funkce mohou nebo nemusí být dostupné, v závislosti na
modelu.
Výrobek: Kočárek Brisk
Vhodná pro: Výrobek používejte pouze pro děti do váhy 22 kg (od narození - 48 měsíců)
Materiály:
kov, plasty, látky
Patent number: Patentováno
Vyrobeno: v Číně
Značka: Joie
Stránky: www.joiebaby.com
Výrobce: Allison Baby UK Ltd.
1 Konstrukce kočárku
2 Bouda
3 Přední kolo (x2)
4 Soustava zadních
koleček
5 Rukojeť
6 Pojistka proti
rozložení
7 Přepravní popruh
8 Zadní kolo
9 Přední kolo
10 Opěrka chodidel
11 Opěrka nohou
12 Spona
13 Bezpečnostní postroj
14 Bouda
15 Uchycení boudy
16 Košík
17 Pedál brzdy
18 Pedál pro rozkládání
19 Páčka skládání
20 Tlačítko skládání
Seznam dílů
Před zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál. Máte-li
nějaké doplňující dotazy, konzultujte je s prodejcem. Pro montáž není požadované žádné nářadí.
5
6
7
8
9
10
x2
1
2
3
4
11
12
17
19
20
18
16
13
14
15
Doplňky
(nejsou součástí)
1 Pláštěnka
2 Nánožník
3 Potah madla
4 Opěrka hlavy
1B
2
3
4
or
1A
85
86
VAROVÁNÍ
! Před použitím si ověřte, zda jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
! Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby vaše dítě nebylo
poblíž a nemohlo dojít k jeho poranění.
! Tento výrobek není hračka. Nedovolte vašemu dítěti, aby si s tímto
výrobkem hrálo.
! Vždy používejte zádržný systém.
! Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo
sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
!
Kočárek je určen pro převoz jednoho dítěte od narození do hmotnosti 22 kg.
! Na rukojeť kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené do maximální
hmotnosti 1 kg.
! Pamatujte, že jakékoliv břemeno zavěšené na rukojeti ovlivňuje stabilitu
kočárku.
! Do košíku vkládejte pouze drobné, lehké předměty s maximální hmot-
ností 4,5 kg.
! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, a proto by veškerou manipulaci s
ním měla provádět pouze dospělá osoba.
! Nejezděte s kočárkem po schodech, eskalátorech a zvláštní pozornost
dávejte ve výtahu.
! Kočárek není vhodný pro jízdu na nezpevněných komunikacích, v terénu
či kamenné dlažbě.
! Při jízdě s kočárkem neběhejte ani nejezděte na kolečkových bruslích.
! Při opravách užívejte pouze originální výměnné části.
! Nikdy kočárek nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů, tekutin a elek-
troniky.
! Před použitím kočárku se vždy ujistěte, že je kočárek správně rozložen
a všechna zajišťovací a připevňovací zařízení jsou správně zapojená a
funkční.
! Kočárek nevystavujte nadměrně slunečnímu záření a nesušte jej na
přímém slunci. Může dojít ke změně barvy potahové látky.
! Při skládání a rozkládání kočárku zajistěte, aby vaše dítě nebylo poblíž a
nemohlo dojít k poranění.
! Kočárek vždy používejte pouze shodně s jeho určením.
!
Vyhýbejte se jízdě v písku. Písek působí jako brusivo a poškodí středy kol.
! Kočárek splňuje normu ČSN EN 1888-2:2018.
! Kočárek přenášejte pouze v nutných případech uchopením za postranní
trubky konstrukce kočárku.
! Kočárek nikdy nepřenášejte za madlo nebo rukojeť.
! Nedovolte vašemu dítěti, aby si s kočárkem hrálo / lezlo na něj.
Převrácení kočárku na dítě může způsobit vážnou újmu na zdraví.
! Předejděte úrazu dítěte tím, že jej při skládání a rozkládání kočárku
ponecháte v bezpečné vzdálenosti.
! Ujistěte se, že Vaše dítě nemá ruce tam, kde by se mohly zaklesnout
nebo být přiskřípnuty, např. když se montují / demontují takové díly jako
bouda, madélko nebo se provádí jiná manipulace.
! Nenechávejte dítě stát na kočárku.
! Neumisťujte kolem krku dítěte žádné provázky k uchycení například
hraček, může dojít k uškrcení dítěte.
! Nikdy nezvedejte kočárek s dítětem.
! Nepoužívejte košík k přepravě dítěte.
! Při ukládání / zvedání dítěte (dětí) do / z kočárku by tento kočárek měl
být zabrzděný parkovací brzdou.
! Kočárek může být používán pouze při rychlosti chůze, není vhodný pro
Joging.
! Nikdy nepoužívejte výrobek, je-li jeho část opotřebená nebo poškozená.
! Kočárek nenahrazuje korbu ani postýlku. V případě potřeby delšího
spánku by mělo být dítě umístěno do korby, nebo postýlky.
! Tento výrobek není vhodný pro běhání, nebo jízdu na bruslích.
! Při použití kočárku od narození dítěte napolohujte zádovou opěrku co
nejvíce do lehu.
! Jakékoliv zatížení rukojeti, zádové opěrky nebo boků kočárku ovlivní
jeho stabilitu.
! Nikdy nepoužívejte doplňky a součástky, které nejsou vyrobené, nebo
schválené výrobcem.
! Nikdy neuchycujte žádné předměty na rukojeť, zádovou opěrku, ani
boky kočárku. Jakákoliv dodatečná zátěž ovlivní stabilitu kočárku a
může způsobit překlopení.
! Při používání v pohybujících se dopravních prostředcích věnujte
zvýšenou pozornost. Nenechávejte dítě bez dozoru, i když je kočárek
zabrzděný.
Sestavení kočárku
Před sestavením a zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál.
Rozložení kočárku
Odjistěte pojistku proti rozložení
2
- 1, a poté zvedněte rukojeť směrem vzhůru
2
- 2, Sešlápněte pedál pro
rozkládání
2
- 3 dokud neuslyšíte charakteristické kliknutí, které označuje úplné rozložení kočárku.
! Než budete pokračovat, ujistěte se, že je kočárek správně rozložen a zajištěn.
Montáž předních kol
Namontujte přední kola do uchycení. Zkontrolujte, že jsou kola pevně uchycena tím, že za ně zatáhnete.
3
Přední kola odejmete tak, že zatáhnete za pojistku ve směru šipky a kola vysunete.
4
Montáž zadních kol
Namontujte zadní kola do uchycení.
5
Zkontrolujte, že jsou kola pevně uchycena tím, že za ně zatáhnete.
Přichyťte brzdová lanka do úchytek na spodní straně rámu kočárku, abyste je zafixovali.
6
87
88
Montáž boudy
Nasaďte upínání boudy do příslušných uchycení na konstrukci
7
, a připněte suché zipy pro upevnění boudy
k zadní straně kočárku.
8
Kompletně smontovaný kočárek je vyobrazen na straně
9
.
Ovládání Kočárku
Nastavení sklonu zádové opěrky
Zádová opěrka má 5 pozic.
! Ujistěte se, že je poloha zádové opěrky správně nastavena pro používání.
Sklopení zádové opěrky
Stlačte tlačítko nastavení sklonu
10
- 1, a nastavte zádovou opěrku do požadovaného úhlu.
10
- 2
Zvednutí zádové opěrky
Pouze vytlačte zádovou opěrku směrem vzhůru.
Použití spony
Odepnutí spony
Stlačte centrální tlačítko pro rozepnutí spony.
11
Zapnutí spony
Spojte sponu ramenního pásu se sponou bočního pásu
12
- 1,a zacvakněte je do centrální spony.
12
- 2
Pokud je spona správně zapnuta, uslyšíte charakteristické kliknutí.
12
- 3
! Abyste zabránili vážnému zranění nebo vypadnutí dítěte z kočárku, vždy jej zajistěte pomocí postroje.
! Ujistěte se, že je vaše dítě bezpečně a pohodlně zajištěno. Prostor mezi dítětem a pásy by měl být co
nejmenší, maximálně pro prostrčení jedné ruky.
! Nepřekřižujte pásy. To může způsobit tlak na krk dítěte.
Použití ramenních a bočních pásů
! Abyste ochránili své dítě před vypadnutím z kočárku, ujistěte se, že jsou ramenní i boční pásy správně
nastaveny, hned po usazení dítěte do kočárku.
13
- 1 Kotva ramenního pásu A
13
- 2 Kotva ramenního pásu B
13
- 3 Posuvné nastavení
Pro větší dítě použijte kotvy ramenních pásů A v nejvyšších slotech. Pro menší dítě použijte kotvy ramenních
pásů B do dolních slotů.
Vždy používejte slot nejblíže výšce ramen dítěte.
14
Použijte posuvné nastavení pro zajištění správné délky pásů.
15
- 1
Stiskněte tlačítko
15
- 2, a zároveň tahejte za boční pás pro nastavení jeho správné délky.
15
- 3.
Nastavení opěrky Nohou
Zvednutí opěrky nohou
Pro zvednutí opěrky nohou, ji prostě jen vytáhněte směrem vzhůru.
Položení opěrky nohou
Stiskněte zároveň obě tlačítka nastavení výšky nožní opěrky
16
- 1, a otočte opěrku nohou směrem dolů.
16
- 2
Použití aretace předních kol
Zdvihněte tlačítka aretace pro zajištění směru pohybu.
17
Tip
Doporučujeme používat zaaretovaná kolečka při přejezdu nerovného terénu.
Použití brzdy
Pro zabrždění sešlápněte brzdový pedál směrem dolů.
18
Pro odbrždění kočárku zdvihněte brzdový pedál směrem vzhůru.
Tip
Kočárek musí být zabržděn při usazování, nebo vyjímání dítěte.
Tip
Vždy používejte brzdu, pokud necháváte kočárek zastavený. Pro ujištění, že je brzda správně
zajištěna, zkuste posunout kočárek směrem dozadu a dopředu.
Tip
Brzdový systém pravidelně čistěte, aby byla zachována jeho plná funkčnost. Přečtěte si část
věnovanou péči a údržbě.
Použití boudy
Pro sklopení boudy posuňte boudu směrem dolů a napněte boční plasty na obou stranách.
19
Pro složení boudy povolte boční plasty na obou stranách
19
- 1 a posuňte boudu směrem dozadu.
Složení kočárku
Stiskněte skládací tlačítko
20
- 1 a otočte páčkou skládání směrem vzhůru
20
- 2, stlačte kočárek směrem
dopředu pro jeho složení
20
- 3. Zajistěte kočárek nasazením pojistky proti rozložení na příslušný díl
21
- 1
,poté je kočárek zcela složen a zajištěn
21
Použití přepravního popruhu
Kočárek můžete snadno přenášet po zvednutí za přepravní popruh.
22
Doplňky
Doplňky mohou být prodávány zvlášť, případně nemusí být dostupné v závislosti na regionu.
89
90
Použití s Joie autosedačkou
U některých modelů nemusí být součástí všechny doplňky. Při používání dětské autosedačky Gemm, i-Snug se
řiďte následujícími instrukcemi.
! Nastavte zádovou opěrku do nejnižší polohy.
! Máte-li jakékoliv potíže s používáním autosedačky, prtěte pozorně její návod k použití.
! Neskládejte kočárek je li na něm upevněna autosedačka.
Modely kompatibilní
s autosedačkou Gemm, i-Snug
S1102Axxxx000 V
S1102Dxxxx000 V
S1102Gxxxx000 V
S1102Cxxxx000 X
S1102Exxxx000 X
S1102Fxxxx000 X
S1102Hxxxx000 X
Použití pláštěnky
Pro nasazení pláštěnky A
23
, ji položte přes kočárek a poté zapněte 4 háčky a smyčky na pláštěnce.
24
Pro nasazení pláštěnky B
25
, ji položte přes kočárek a poté zapněte 10 háčků a smyček na pláštěnce.
26
! Před používáním pláštěnky se ujistěte, že je zádová opěrka nastavena do nejnižší pozice a postroj dítěte je
zapnut.
26
! Při používání pláštěnky vždy nejprve zkontrolujte ventilaci.
! Pokud pláštěnku nepoužíváte, zkontrolujte, že byla očištěna a vysušena před složením.
! Neskládejte kočárek s nasazenou pláštěnkou.
! Nepoužívejte kočárek s dítětem a nasazenou pláštěnkou v horkém počasí.
Použití fusaku
Příjemný fusak zajistí vašemu dítěti teplé a komfortní prostředí.
27
Nasaďte fusak dle následujících instrukcí.
1. Po rozepnutí fusaku jej nasaďte na kočárek, provlékněte ramenní popruhy, boční popruhy a rozkrokový
popruh skrz příslušné otvory.
28
2. Stick the hook and loop fasteners.
29
3. Usaďte dítě do fusaku, zapněte bezpečnostní přezku a poté zapněte fusak. Nasazený fusak je vyobrazen na
obrázku
30
!
Pro správné používání postroje si přečtěte příslušnou sekci v tomto manuálu.
Použití madla
Viz obrázky
31
-
34
Použití hlavové opěrky
Viz obrázky
35
-
36
Sejmutí látkových částí
Viz obrázky
37
-
45
1. Postupujte dle obrázků
37
-
45
pro sejmutí látkových částí.
2. Pro znovu nasazení látkových částí opakujte předchozí postup v obráceném pořadí
! Sundané části uchovávehte tak aby nedošlo k jejich poškození pro správné pozdější použití.
Péče a údržba
! Odnímatelná část potahu může být umyta ve studené vodě a usušena, nelze ji žehlit. Nepoužívejte bělidlo.
! K čištění konstrukce kočárku používejte pouze domácí mýdlo a teplou vodu. Nepoužívejte bělidlo ani
saponáty.
! Pravidelně kontrolujte, zda některé šrouby nejsou povoleny, některé díly opotřebeny, nebo zda materiál nebo
šití není roztrženo. Vyměňte nebo opravte poškozené díly dle potřeby.
! Nadměrné vystavování slunečnímu záření, nebo teplu může způsobit blednutí, nebo deformaci některých
dílů.
! Pokud je kočárek mokrý, otevřete boudu a nechte jej zcela vyschnout před uskladněním.
! Pokud kolečka začnou vrzat, použijte olej (např. silikonový olej, olej proti korozy, olej na šicí stroje). Je
důležité dostat olej na nápravu a do uchycení kol
1
! Pokud se brzdový pedál zasekává nebo jej nelze zcela sešlápnout, před promazáním vypláchněte nečistoty z
brzdového systému čistou vodou.
! Používáte-li kočárek na pláži nebo v prostředí s vysokou koncentrací prachu/písku, po použití jej důkladně
očistěte a odstraňte písek a sůl z brzdového mechanizmu a ze sestav kol.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59

Joie Brisk Stroller Uživatelský manuál

Kategorie
Kočárky
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro