König KN-HDMISPL10 Uživatelský manuál

Značka
König
Kategorie
rozdělovače videa
Modelka
KN-HDMISPL10
Typ
Uživatelský manuál
47
ČESKY
Úvod:
Zesilovač a rozbovač HDMI signálu se dvěma nebo čtmi výstupy. Rozděluje vstupní signál
HDMI současně do několika stejných výstupů. Modely této řady jsou vybaveny buferem a
zesilovačem. Každý zesilovač je schopen přijímat HDMI signál na vzdálenost přes 15 metrů.
Pokud jsou zapojeny dva přístroje za sebou, můžete vytvořit širší distribuční síť a na větší
vzdálenost.
Zesilovač a rozbovač HDMI signálu lze použít na konferencích, při prezentacích, ve školách
i výuce atd.
Funkce a popis:
Podporuje frekvenční rozsah a rychlost přenosu video signálu až do 1.65 GBps/165 MHz.
Zapojení za sebou: Rozšiřuje distribuční síť zapojením více přístrojů za sebou.
• Podporuje HDCP.
Technické údaje:
Vstup/výstup signálu
Vstup video siglu 0.5-1.0 V p-p
Vstup DDC siglu 5 V p-p (TTL)
Maximální rozsah rozliše 1920X1200, 1080p
Video výstup HDMI
Podporované video formáty
VGA 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200
DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
Digitální signál I/O
HDMI Kompatibilní HDMI 1.3
Operační frekvence
Frekvence až 165 MHz
Rozlišení (HDTV)
Interlaced (50&60Hz) 480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz) 480p, 576p, 720p,1080p
Provozní podmínky
Provozní teplota 0 °C až +70 °C
Provozní vlhkost 10 % až 85 % RH (bez kondenzace)
Skladovací teplota -10 °C až +80 °C
Skladovací vlhkost 5 % až 90 % RH (bez kondenzace)
Napájení
Venkovní napáje 5 V [email protected]2A, except 1*4(2.5A)1*8(3A)
Kompatibilita a shoda s příslušnými
standardy
Konvektorová jednotka FCC, CE, UL
Napájení FCC, CE, UL
48
Zapojení:
Pohled zepředu:
Pohled zezadu:
1) Hlavní vypínač Power
2) Indikace napájení LED diodou
3) Indikační LED dioda pro příjem infračerveného signálu
4) Vstup HDMI
5) Výstup HDMI
6) Konektor pro připojení síťového adaptéru
Zapojení a obsluha:
Před zapojením vypněte všechna zařízení, která budete zapojovat.
Zapojte zdroj vstupního signálu a výstupní zařízení do zesilovače a rozbočovače. (HDMI
kabely pro propojení nejsou dodávány s přístrojem)
Zapojte napájecí adaptér (5 V) do rozbočovače a napájecí kabel adaptéru do síťové
zásuvky.
Zapněte všechna zdrojová a výstupní zařízení
49
HDMI DVD
HDMI rozbočovač
HDMI monitor
HDMI monitor
Upozornění: Pokud zařízení DVI nepracuje, ujistěte se, že je kompatibilní s HDCP. DVI zařízení,
které není kompatibilní s HDCP nebude pracovat se signály, které jsou kódovány systémem
HDCP.
50
Prohlášení o shodě
Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizoze
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com
prohlašuje, že výrobek:
zev výrobku: HDMI rozbovač se 2 a 4 porty
Model: KN-HDMISPL10 & KN-HDMISPL20
Popis: HDMI rozbočovač s jedním vstupem a dvěma nebo čtmi výstupy
splňuje následující normy:
Elektromagnetická kompatibilita: EN 55022: 2006
EN 55024: 1998+A2: 2003
Elektronická zařízení napájená ze sítě: EN 55022: 2006
EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
a odpovídá ustanovením směrnice 2004/108/EEC.
‘s-Hertogenbosch, z 2. února 2008
Mrs. J. Gilad
Vedoucí nákupního odle
51
Bezpečnostní opatření:
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
svěřte opravu zařízení POUZE kvali kovanému servisnímu
technikovi/středisku. Před prováděním opravy vždy odpojte
zařízení od přívodu elektrické energie a od dalších zařízení, která mohou být s vaším zařízením
propojená. Nevystavujte výrobek působení vody nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní materiály.
Záruka:
Jakékoli změny, modi kace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se
zařízením, ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design, provedení a parametry výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění uživatele
robcem.
Všechna loga a názvy výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
příslušných vlastníků a jsou chráněny příslušnými zákony.
Upozornění:
Tento výrobek je označen následujícím symbolem. To znamená, že s výrobkem je
nutné zaczet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze
jej po skončení životnosti vhazovat do běžného domácího odpadu. Výrobek je nutné
odevzdat sběrným surovinám nebo recyklačnímu středisku, zabývajícím se zpracováním
nebezpečných odpadů.
Copyright © (Autorská práva)
/

Tato příručka je také vhodná pro