Joie AIRE TWIN ROSY/SEA Uživatelský manuál

Kategorie
Kočárky
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

73
74
CZ
Vítejte v Joie™
Gratulujeme, právě jste se stali součástí rodiny Joie! Jsme nadšeni, že jsme se stali částí vašeho života. Při cestování
s kočárkem Joie AIRE TWIN budete využívat vysoce kvalitního, plně certifikovaného kočárku, schváleného dle ev-
ropských standardů EN 1888:2012. Tento produkt je vhodný pro dítě vážící méně než 15kg. Přečtěte si pečlivě tento
manuál a postupujte přesně dle zde uvedených kroků, pro zajištění komfortního cestování a maximálního bezpečí
pro vaše dítě.
USCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!
OBSAH
Obrázky 1-7
VAROVÁNÍ 75
Sestavení kočárku 76
Rozložení kočárku 76
Montáž předních koleček 76
Montáž zadních koleček 76
Zajištění opěrky nohou 76
Montáž boudy 77
Montáž madla 77
Montáž košíku 77
Obsluha kočárku 77
Nastavení sklonu zádové opěrky 77
Použití spony 77
Použití ramenních a bočních pásů 77
Nastavení opěrky nohou 77
Použití aretace předních kol 78
Použití brzdy 78
Použití boudy 78
Skládání kočárku 78
Použití doplňků 78
Péče a údržba 79
Stav nouze
AcilV případě ohrožení, nebo úrazu, je nejdůležitější poskytnout vašemu dítěti okamžité ošetření a následnou lékařskou
pomoc.
Informace o produktu
Před zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál. Máte-li nějaké doplňující
dotazy, konzultujte je s prodejcem. Některé funkce mohou, nebo nemusí být dostupné, v závislosti na modelu.
Výrobek: Kočárek Aire Twin
Vhodná pro: Výrobek používejte pouze pro děti do váhy 15kg (narození – cca 36měsíců)
Materiály: kov, plasty, látky
Patent number: Patentováno
Vyrobeno: v Číně
Značka: Joie
Výrobce: Allison Baby UK Ltd
1 Konstrukce kočárku
2 Přední kolo (x2)
3 Zadní kolo
4 Madlo
5 Bouda
6 Polstrování sezení
7 Opěrka chodidel
8 Aretace předních kol
9 Zadní kolo
10 3/5 bodová spona
11 Polstrování ramenních
pásů
12 Pojistka skládání
13 Rukojeť s jednoručním
skládáním
14 Košík
15 Pedál brzdy
16 Rukojeť
Seznam dílů
Před zahájením používání tohoto produktu zkontrolujte, že všechny součásti jsou k dispoz ici. Pokud některá součástka
chybí, kontaktujte svého prodejce. Pro montáž není požadované žádné nářadí.
1
2
3
1
2
x2
4
15
14
16
5
7
6
8
11
9
10
12
13
Doplňky
(nemusí být součástí)
1 Pláštěnka
2 Otočné polstrování sezení
3 Fusak
3
75
76
! Neumisťujte kolem krku dítěte žádné provázky k uchycení například hraček, může
dojít k uškrcení dítěte.
! Nikdy nezvedejte kočárek s dítětem.
! Nepoužívejte košík k přepravě dítěte.
! Při ukládání / zvedání dítěte (dětí) do / z kočárku by tento kočárek měl být zabrzděný
parkovací brzdou.
! Kočárek může být používán pouze při rychlosti chůze, není vhodný pro Joging.
! Nikdy nepoužívejte výrobek, je-li jeho část opotřebená nebo poškozená.
! Kočárek nenahrazuje korbu ani postýlku. V případě potřeby delšího spánku by mělo
být dítě umístěno do korby, nebo postýlky.
! Při použití kočárku od narození dítěte napolohujte zádovou opěrku co nejvíce do lehu.
! Nikdy nepoužívejte doplňky, nebo díly, které nejsou vyrobené, nebo schválené výrob
-
cem.
! Na rukojeť kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené do maximální hmotnosti
jeden kilogram. Pamatujte, že jakékoliv břemeno zavěšené na rukojeti ovlivňuje sta
-
bilitu kočárku.
! Vždy používejte pouze náhradní díly dodané, nebo doporučené výrobcem/distribu
-
torem.
! Nikdy nepoužívejte doplňky, které nejsou schválené výrobcem.
! Vždy používejte zádržný systém.
!
Při používání v pohybujících se dopravních prostředcích věnujte zvýšenou
pozornost. Nenechávejte dítě bez dozoru, i když je kočárek zabrzděný.
Sestavení kočárku
Před sestavením a zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál.
Rozložení kočárku
Viz. obrázek
1
Stiskněte pojistku
1
- 1 a stlačte tlačítko skládání na rukojeti
1
- 2 Mezitím tlačte kočárek směrem dozadu pro jeho
rozložení, dokud se nezajistí.
! Před dalším postupem se ujistěte, že je kočárek zcela rozložen.
Montáž předních kol
Viz. obrázek
2
-
3
Montáž zadních kol
Viz. obrázek
4
-
6
Přichyťte brzdová lanka do úchytů na spodní straně konstrukce, abyste je zafixovali.
5
Zajištění opěrky chodidel
Viz. obrázek
7
Nasaďte opěrku chodidel směrem dolů dokud se nezajistí.
VAROVÁNÍ
! Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem, se nesmějí používat.
! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
! Odstraňte plastový obal, v němž byl kočárek zabalen, z dosahu dětí, hrozí nebezpečí
udušení.
! Každá ze dvou sportovních sedaček je určena pro převoz dítěte od narození do hmot
-
nosti 15 kg.
! Vždy používejte zádržný systém (postroj).
! Při nepříznivém počasí /déšť, sníh/ vždy používejte originální pláštěnku.
! Není-li kočárek v pohybu, vždy jej zabrzděte.
! Neponechávejte kočárek odstavený ve svahu, na silnici, nebo na nebezpečném místě.
!
Na rukojeť kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené do maximální hmotnosti 1 kg.
! Pamatujte, že jakékoliv břemeno zavěšené na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku.
! Do košíku vkládejte pouze drobné, lehké předměty s maximální hmotností 4,5 kg.
! Kočárek není hračka pro Vaše dítě, a proto by veškerou manipulaci s ním měla
provádět pouze dospělá osoba.
! Nejezděte s kočárkem po schodech, eskalátorech a zvláštní pozornost dávejte ve výta
-
hu.
! Kočárek není vhodný pro jízdu na nezpevněných komunikacích, v terénu či kamenné
dlažbě.
! Při jízdě s kočárkem neběhejte ani nejezděte na kolečkových bruslích.
! Při opravách užívejte pouze originální výměnné části.
! Nikdy kočárek nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů, tekutin a elektroniky.
! Před použitím kočárku se vždy ujistěte, že je kočárek správně rozložen a všechna
zajišťovací a připevňovací zařízení jsou správně zapojená a funkční.
! Kočárek nevystavujte nadměrně slunečnímu záření a nesušte jej na přímém slunci.
Může dojít ke změně barvy potahové látky.
! Při skládání a rozkládání kočárku zajistěte, aby vaše dítě nebylo poblíž a nemohlo dojít
k poranění.
! Kočárek vždy používejte pouze shodně s jeho určením.
! Vyhýbejte se jízdě v písku. Písek působí jako brusivo a poškodí středy kol.
! Kočárek splňuje normu ČSN EN 1888:2012.
! Kočárek přenášejte pouze v nutných případech uchopením za postranní trubky kon
-
strukce kočárku.
! Kočárek nikdy nepřenášejte za madlo nebo rukojeť.
! Nedovolte vašemu dítěti, aby si s kočárkem hrálo / lezlo na něj. Převrácení kočárku na
dítě může způsobit vážnou újmu na zdraví.
! Předejděte úrazu dítěte tím, že jej při skládání a rozkládání kočárku ponecháte v bez
-
pečné vzdálenosti.
! Ujistěte se, že Vaše dítě nemá ruce tam, kde by se mohly zaklesnout nebo být
přiskřípnuty, např. když se montují / demontují takové díly jako bouda, madélko nebo
se provádí jiná manipulace.
! Nenechávejte dítě stát na kočárku.
77
78
Pro položení opěrky nohou stiskněte zároveň obě tlačítka nastavení výšky nožní opěrky
23
- 1, a otočte opěrku nohou
směrem dolů.
23
- 2
Použití aretace předních kol
Viz. obrázek
24
Zdvihněte tlačítka aretace pro zajištění směru pohybu.
24
Tip
Doporučujeme používat zaaretovaná kolečka při přejezdu nerovného terénu.
Použití brzdy
Viz. obrázek
25
-
26
Pro zabrzdění sešlápněte brzdový pedál směrem dolů.
25
Pro odbrzdění kočárku sešlápněte brzdový pedál směrem dopředu.
26
Tip
Vždy používejte brzdu, pokud s kočárkem zastavíte.
Tip
Brzdový systém pravidelně čistěte, aby byla zachována jeho plná funkčnost. Přečtěte si část věnovanou péči
a údržbě.
Tip
Abyste měli jistotu, že je kočárek plně zabrzděný, před uvolněním rukojeti mírně zhoupněte kočárek
dozadu a dopředu.
Použití boudy
Viz. obrázek
27
-
28
Srolujte zadní panel směrem nahoru a přichiťte jej pomocí háčku a smyčky.
28
Nyní můžete zkontrolovat své dítě.
Skládání kočárku
Viz. obrázek
29
-
30
! Před skládáním kočárku nejprve složte boudu.
Stiskněte pojistku skládání
29
-1 a poté stlačte tlačítko skládání
29
-2. Táhněte kočárkem směrem dozadu pro jeho
složení. Kočárek po složení samovolně stojí.
30
Použití doplňků
Doplňky mohou být prodávány zvlášť, případně nemusí být dostupné v závislosti na regionu.
Použití pláštěnky
Viz. obrázek
32
Pro nasazení pláštěnky ji položte přes kočárek a poté zapněte 8 háčků a smyček na pláštěnce.
32
! Při používání pláštěnky, vždy nejprve zkontrolujte ventilaci.
! Pokud pláštěnku nepoužíváte, zkontrolujte, že byla očištěna a vysušena před složením.
! Neskládejte kočárek s nasazenou pláštěnkou.
! Nepoužívejte kočárek s dítětem a nasazenou pláštěnkou v horkém počasí.
Použití otočného polstrování sezení
Viz. obrázek
33
-
34
Montáž boudy
Viz. obrázek
8
-
9
Zajistěte 4 smyčky a háčky pro uchycení boudy na zadní straně.
9
Montáž madla
Viz. obrázek
10
-
11
Montáž košíku
Viz. obrázek
12
Ovládání Kočárku
Nastavení sklonu zádové opěrky
Viz. obrázek
14
-
15
Použití spony
Viz. obrázek
16
-
17
! Abyste zabránili vážnému zranění nebo vypadnutí dítěte z kočárku, vždy jej zajistěte pomocí postroje.
! Ujistěte se, že je vaše dítě bezpečně a pohodlně zajištěno. Prostor mezi dítětem a pásy by měl být co nejmenší,
maximálně pro prostrčení jedné ruky.
! Nepřekřižujte pásy. To může způsobit tlak na krk dítěte.
Použití ramenních a bočních pásů
Viz. obrázek
18
-
21
! Abyste ochránili své dítě před vypadnutím z kočárku, ujistěte se, že jsou ramenní i boční pásy správně nastaveny,
hned po usazení dítěte do kočárku.
18
- 1 Kotva ramenního pásu A
18
- 2 Kotva ramenního pásu B
18
- 3 posuvné nastavení
Pro větší dítě, použijte kotvy ramenních pásů A v nejvyšších slotech.
Pro menší dítě, použijte kotvy ramenních pásů B do dolních slotů.
Pro nastavení pozice ramenních pásů, otočte kotvu tak aby byla na úrovni strany směřující dopředu.
Provlékněte ji slotem zezadu dopředu
19
Provlékněte jej nyní slotem, který je nejblíže výšce ramen dítěte.
20
Použijte posuvné nastavení pro zajištění správné délky pásů.
21
-1
Stiskněte tlačítko
21
- 2, a zároveň tahejte za boční pás pro nastavení jeho správné délky
21
- 3
Nastavení opěrky nohou
Viz. obrázek
22
-
23
Opěrka nohou má 2 pozice nastavení.
Opěrku nohou zvednete tak, že ji jen zdvihnete směrem vzhůru.
79
80
Poznámky
Použití fusaku
Příjemný fusak zajistí vašemu dítěti teplé a komfortní prostředí. Nasaďte fusak dle následujících instrukcí.
1. Po rozepnutí fusaku jej nasaďte na kočárek, provlékněte ramenní popruhy, boční popruhy a rozkrokový popruh skrz
příslušné otvory.
35
2. Protáhněte úchytku na horní straně fusaku skrz a uchyťte ji zde.
36
3. Usaďte dítě do fusaku, zapněte bezpečnostní přezku a poté zapněte fusak
Nasazený fusak je vyobrazen na obrázku.
37
Péče a údržba
! Odnímatelná část potahu může být umyta ve studené vodě a usušena, nelze ji žehlit. Nepoužívejte bělidlo.
! K čištění konstrukce kočárku používejte pouze domácí mýdlo a teplou vodu. Nepoužívejte bělidlo ani saponáty.
! Pravidelně kontrolujte, zda některé šrouby nejsou povoleny, některé díly opotřebeny, nebo zda materiál nebo šití
není roztrženo. Vyměňte nebo opravte poškozené díly dle potřeby.
! Nadměrné vystavování slunečnímu záření, nebo teplu může způsobit blednutí, nebo deformaci některých dílů.
! Pokud je kočárek mokrý, otevřete boudu a nechte jej zcela vyschnout před uskladněním.
! Pokud kolečka začnou vrzat, použijte olej (např. silikonový olej, olej proti korozy, olej na šicí stroje). Je důležité dostat
olej na nápravu a do uchycení kol.
31
! Pokud se brzdový pedál zasekává nebo jej nelze zcela sešlápnout, před promazáním vypláchněte nečistoty z
brzdového systému čistou vodou.
! Používáte-li kočárek na pláži nebo v prostředí s vysokou koncentrací prachu/písku, po použití jej důkladně očistěte a
odstraňte písek a sůl z brzdového mechanizmu a ze sestav kol.
1 / 1

Joie AIRE TWIN ROSY/SEA Uživatelský manuál

Kategorie
Kočárky
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro