Wolfcraft LC 300 Uživatelský manuál

Značka
Wolfcraft
Modelka
LC 300
Typ
Uživatelský manuál
k
Stříhačka laminátu
Tato stříhačka laminátu je určena výhradně k ručnímu zkracování laminátu do maximální šířky 40,0 cm a
síly MDF/HDF 11 mm +podložky tlumení kročejového hluku.
Nůž laminátové stříhačky je vyroben z materiálu odolávajícímu opotřebení.
Na základě zvláštní formy nože není nutno tento brousit nebo ostřit a ani se nedoporučuje.
Šroubové spojení v uložení nože v případě potřeby dotáhněte.
Věnujte prosím pozornost ilustracím na straně 2 - 9 návodu k montáži a k obsluze přístroje.
Typ: Pokud chcete řezat silnější laminát, můžete výrobek připevnit na dřevěnou desku a tím dosáhnete jeho
větší stability.
Upozornění při obsluze:
1. Přesně nasaďte madlo na páku stříhacího nože.
2. Přiložte laminátovou desku na vodící zarážku, tím dosáhnete přesného stříhacího úhlu 90°.
Typ: podložte druhý konec laminátové desky tak aby ležela vodorovně.
3. Stejnoměrným tlakem dolů na páku stříhacího nože dosáhnete čistý střih.Dávejte pozor na to,
že optimální výsledek dosáhnete rovnoměrným tlakem.
4. Pozor: při stříhání úhlů a při podélných střizíchch (např. pro uzavírací desku) je vodící zarážka před
střihem odmontována.
Bezpečnostní pokyny:
• Přístroj obsluhujte pouze za rukojeť, v žádném případě se prsty nepřibližujte k řezací oblasti.
• Přístroj vždy obsluhujte pouze sami!
• Jestliže výrobek nepoužíváte, udržujte čepel v zavřeném stavu. Jestliže čepel otevřete, posuňte ji až na doraz
směrem vzad.
• Neprovádějte žádné modifikace ani úpravy výrobku.
• Za žádných okolností čepel neostřete!
• Stále dbejte na to, abyste měli vy i přístroj bezpečnou a stabilní pozici.
• Před zahájením práce vždy zkontrolujte správnou montáž používaných částí přístroje (např. šroubová spojení).
• Při práci mějte přiléhavé oblečení (zejména rukávy) a chraňte si zrak.
• Zabraňte přístupu dětí do díly a přístroje a nástroje uchovávejte v bezpečí.
• Nikdy nenechávejte s vašimi přístroji a nástroji pracovat nezkušené osoby bez instrukcí nebo dozoru.
• Pracujte vždy promyšleně, soustředěně a s dostatečným osvětlením.
Záruka
Vážení domácí kutilové, na zakoupený výrobek wolfcraft
®
vám poskytujeme
záruku 5 let.
Jestliže se v rámci záruční doby objeví závady, jejichž příčinou je vada materiálu, wolfcraft
®
výrobek zdarma
vymění. Záruční doba začíná datem zakoupení. Nechejte si vyplnit záruční list, příp. dobře uschovejte účtenku.
Předpokladem pro dodržení tohoto záručního příslibu je výhradní použití zakoupeného přístroje v oblasti
domácí dílny, správná obsluha a použití originálních náhradních dílů wolfcraft
®
. Nároky na záruku je možno
uplatnit pouze spolu s vyplněným záručním listem.
24
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 24
/

Tato příručka je také vhodná pro