Huawei Color Band A2 Uživatelský manuál

Značka
Huawei
Kategorie
monitory srdečního tepu
Modelka
Color Band A2
Typ
Uživatelský manuál
Czech
12
1. Začínáme
Seznámení s náramkem
Zkontrolujte, zda je obsah krabice kompletní. Krabička musí obsahovat 1 náramek, 1 nabíjecí kolébku, 1 nabíjecí kabel
a 1 uživatelskou příručku.
Aktivace náramku
Náramek aktivujete připojením nabíjecí kolébky k telefonní nabíječce, inteligentní zásuvce
nebo USB portu v počítači. Náramek připevněte pevně ke kovovým kontaktům nabíje
kolébky, dokud se neobjeví následující ikona.
Náramek nemusíte zapínat nebo vypínat. Při prvním použití náramku nabijte baterii.
Ikona baterie bude blikat, pokud je úroveň nabití baterie nízká. Neprodleně svůj
náramek nabijte.
Nošení náramku
Chcete-li dosáhnout přesnějších hodnot srdečního tepu, připevněte náramek
pevně ke svému zápěstí ve vzdálenosti 2 až 3 cm od kosti zápěstí.
Czech
13
Stažení aplikace Huawei Wear
1. Ověřte, zda je váš telefon připojen k internetu pomocí mobilního datového připojení nebo sítě Wi-Fi.
2. Použijte telefon k naskenování následujícího QR kódu nebo vyhledejte službu Huawei Wear v obchodě Google
Play Store nebo Apple App Store. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Huawei Wear a připojte svůj náramek ke svému
telefonu.
3. Podrobnější informace naleznete v aplikaci Huawei Wear.
Připojování náramku k telefonu
1. První párování náramku s telefonem
Chcete-li spárovat náramek s telefonem, otevřete aplikaci Huawei Wear,
klepněte na tlačítko Pair, pak vyberte možnost
HUAWEI Color Band A2
>
HUAWEI band A2-XXX
.
Klepněte na položku na náramku a potvrďte
připojení. Váš náramek je teď spárován s telefonem.
2. Zrušení spárování náramku s telefonem
Chcete-li zrušit spárování náramku s telefonem, otevřete aplikaci Huawei Wear, klepněte na položku Device
managerment, vyberte možnost HUAWEI band A2-XXX, pak potáhněte doleva a klepněte na položku
.
Váš telefon musí obsahovat systém Android 4.4 nebo novější nebo iOS 8.0 nebo novější. Spárujte svůj
náramek s telefonem prostřednictvím aplikace Huawei Wear. Ujistěte se, že je ve vašem telefonu aktivován
Bluetooth. Nehledejte náramek přímo na obrazovce Bluetooth ve vašem telefonu. Nenabíjejte náramek během
připojení.
Czech
14
Gesta
Klepnutí a potažení po obrazovce na vašem náramku po výzvě na obrazovce.
Potažení nahoru nebo dolů: Přepnutí obrazovek.
Klepnutí na obrazovku: Potvrzení.
Klepnutí
: Návrat na předchozí obrazovku.
Klepnutí a podržení obrazovky: Zavřete obrazovku zprávy a vraťte se na
domovskou obrazovku.
2. Údaje o kondici a spánku
Váš náramek sleduje vaši kondici a údaje o spánku ve skutečném čase. Klepnutím na domovskou obrazovku
zobrazíte denní počet kroků, počet spálených kalorií a údaje o spánku.
Údaje o spánku se ukládají od 20:00 aktuálního dne do 20:00 dalšího dne.
3. Sledování kondice
Cvičení můžete na svém náramku spustit, pozastavit a ukončit. Můžete si také
zobrazit statistiky cvičení na náramku i v aplikaci Huawei Wear (po synchronizaci).
Vášramek bude sledovat váš srdeční tep v průběhu dne, pokud povolíte režim
sledování kondice. Po dokončení cvičení zakažte sledování kondice. Podrobnější
informace naleznete v aplikaci Huawei Wear.
Gesta
Domovská
obrazovka
Počítání kroků Spále kalorie Údaje o spánku
Czech
15
4. Sledovač tepové frekvence
Na obrazovce sledování srdečního tepu klepněte na položku a spusťte
nepřetržité sledování srdečního tepu. Dalším klepnutím ukončete nepřetržité
sledování srdečního tepu.
Během nepřetržitého sledování srdečního tepu se na vašem náramku zobrazí
stav srdečního tepu v intervalech nastavených v aplikaci Huawei Wear.
Přesnost údajů o srdečním tepu je ovlivněna několika faktory, například
pevností utažení náramku, tělesnou teplotou a taokolní teplotou. Data tepové
frekvence nelze použít pro lékařské účely.
Můžete nastavit maximáltepovou frekvenci a zkontrolovat podrobné statistiky jednotlivých intervalů srdečho
tepu v aplikaci Huawei Wear.
Podrobnější informace naleznete v aplikaci Huawei Wear
.
5. Oznámení
Příchozí hovory
Váš náramek bude při příchozím hovoru vibrovat.
Chcete-li zastavit vibrace náramku, klepněte na obrazovku.
Chcete-li odmítnout hovor, potáhněte nahoru na obrazovce.
Pokud povolíte možnost
Do not disturb
v aplikaci Huawei Wear, náramek vás neupozorní
v případě příchozího hovoru.
Zpvy
Váš náramek bude vibrovat, když obdržíte novou zprávu ve svém telefonu.
Chcete-li zobrazit zprávu, klepněte na obrazovku naramku.
SMS Jiné zprávy
Czech
16
Chcete-li povolit oznámení zpráv, budete muset povolit funkci oznámení ve svém telefonu a zapnout
Notifications management
v aplikaci Huawei Wear pro telefony se systémem Android a
Message alerts
pro
zařízení iPhone.
Klepnutím a podržením obrazovky opustíte obrazovku zpráv a vrátíte se na výchozí obrazovku.
Pokud povolíte možnost
Do not disturb
v aplikaci Huawei Wear, náramek vás neupozorní v případě příchozí zprávy.
Další oznámení
Klepnutím na položku vás náramek znovu upozorní za 10 minut.
Připomenutí vzdálenosti cvičení je dostupné pouze v režimu cvičení.
Podrobnější informace naleznete v aplikaci Huawei Wear
.
6. Další
Lokalizace telefonu
Chcete-li vyhledat svůj telefon, potáhte nahoru nebo dolů po obrazovce náramku, dokud se
nezobrazí ikona napravo.
Klepněte na položku
. Váš telefon bude reagovat na váš náramek.
Chcete-li používat tuto funkci, ověřte, zda je náramek připojen k vašemu telefonu pomocí Bluetooth.
Připomenutí aktivity
Oznámení o dosažení
cvičebních cílů
Alarm
Připomenutí
vzdálenosti cvičení
Czech
17
7. Vodotěsnost
Váš náramek podporuje odolnost vůči vodě a prachu na úrovni IP67. Náramek můžete nosit, když si myjete ruce,
v dešti, ve studené sprše nebo při mytí svého auta.
Nepoužívejte náramek při plavání, v teplé sprše, potápění a potápění s přístrojem.
Odolnost vůči vodě a prachu může být ovlivněna, pokud dojde k upuštění vašeho náramku nebo vystave
silným nárazům.
Váš náramek je vyroben z materiálů přívětivých pro pokožku, které nejsou tělu škodlivé. Pokud vám noše
náramku dráždí kůži, sundejte ho a poraďte se s lékařem.
8. Bezpečnostní informace
Nepoužívejte toto zařízení v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno. Mohlo by dojít k ruše
jiných zařízení nebo způsobit jiná nebezpečí.
Vyhovuje všem předpisům v nemocnicích a zdravotnických zařízech. Zařízení vypněte v místech, kde je používání
bezdrátových zařízení zakáno.
Někte bezdrátové zaříze mohou působit rušení implantabilních zdravotnických prostředků a další zdravotnické
techniky, jako jsou například kardiostimulátory, kochleární implantáty a naslouchátka. Další informace získáte od
výrobce lékařského vybavení.
Czech
18
Udržujte toto zařízení v minimální vzdálenosti 15 cm od implantabilních zdravotnických prostřed (jako jsou
kardiostimulátory a ušní implantáty).
Nepoužívejte toto zařízení na čerpacích stanicích nebo v oblastech, kte obsahují hořlavé nebo výbuš látky.
Vždy dodržujte všechny výstražné značky a pokyny. Při použití tohoto zařízení nebo v blízkosti oblastí, ve ktech se
nachází olej, chemikálie a další hořlaa výbušné látky může zařízení způsobit výbuch nebo požár.
Zařízení a příslušenství neskladujte ani nepřepravujte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.
Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny místní dopravní zákony a předpisy. Nepoužívejte zařízení při řízení.
Věnujte se řízení. Vaší odpovědností je řídit bezpečně.
Bezdtové signály se mohou rušit s elektrickými systémy vozidla. Bližší podrobnosti si ověřte u výrobce vozidla.
Bezdtová zařízení mohou způsobovat rušení systé řízení letu. Dodržujte všechny letecedpisy
a nepoužívejte toto zařízení, pokud je použití bezdrátových zařízení zakázáno.
Náramek používejte a skladujte při teplotě od −20 °C do +50 °C. Relativní vlhkost by neměla překročit 85 %.
Nepokládejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně, jako jsou elektricohřívače, mikrovlntrouby,
sporáky, kotle, kamna a svíčky.
Někteří lidé mohou být alergičtí na plast, kůži, syntetická vlákna nebo jiné materiály. Pokud po dlouhodobém
kontaktu se zařízením zaznamenáte vyrážky nebo zánět, přestaňte zařízení používat a konzultujte to s lékařem.
Nedovolte dětem ani domácím zvířatům kousat nebo žvýkat zařízení nebo jeho příslušenství. Mohlo by dojít k
poškození nebo explozi zařízení.
Toto zařízení a jeho příslušenství může obsahovat drobné součástky, které představují nebezpečí zadušení. Udržujte
zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí, aby se zabránilo zranění nebo náhodnému poškození.
Toto zařízení není hračka. Děti smí používat zařízení pouze pod dohledem dospělé osoby.
Použití nestandardního nebo nekompatibilního napájecího zdroje, nabíječky, nebo baterie může způsobit riziko
požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí.
Zařízení integrovanou baterii, kterou nelze vyjmout. Nepokoušejte se vyměnit baterii sami, jinak může dojít
k poškození baterie nebo zařízení. Výměnu baterie v přístroji přenechejte autorizovanému servisnímu středisku.
Pokud je baterie vybitá, je jí potřeba nabít do 30 dnů. V opačném případě může dojít k selhání baterie.
Zařízení i příslušenství udržujte suché. Nepokoušejte se je sušit vnějším zdrojem tepla, na. vysoušečem vlasů nebo
v mikrovlnné troubě.
Nevystavujte zařízení nebo jeho příslušenství silným nárazům nebo vibracím.
Před čištěním a servisem zařízení zavřete všechny aplikace a odpojte všechny kabely.
Czech
19
Nepoužívejte silné chemikálie, čisticí prostředky ani jiné chemické látky. Zařízení i příslušenství očistěte čism,
měkkým a suchým hadříkem.
Nepokoušejte se rozmontovat zařízení ani jeho příslušenství. Došlo by tím ke zrušení záruky. V případě poškození
kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc.
Náramek má krytí proti vodě IP67. Může být na krátkou dobu vystaven studené vodě, ale nesmí být do vody
ponen (zejména do teplé) dlouhou dobu, nebo použit při koupání nebo sprchování.
Pokud má zařízení světlý řemínek, zabraňte jeho kontaktu s tmavě zbarveným oblečením, aby se zabránilo
zabarvení.
Pokud se náramek dostane do kontaktu s vodou nebo potem, vysušte jej.
Náramek pravidel čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte organická rozpoušdla.
Před nabíjenímramku zajistěte, aby byly náramek a nabíjecí kolébka čisté a suché.
Tento produkt je dodáván s integrovanou baterií. Pokud náramek nebudete delší dobu používat, uskladněte jej na
chladném a suchém místě.
V případě, že náramek nelze nabít, otřete nabíjecí kontakty měkkým hadříkem, a potom umístěte náramek zpět do
nabíjecí kolébky.
9. Informace o likvidaci a recyklaci
Symbol přeškrtnutého kontejneru na produktu, baterii, příručkách a na obalu připomíná, že na konci
životnosti musí být všechna elektronická zařízení a baterie odevzdány do odděleného sběru odpadů;
nesmí být likvidovány v běžm odpadu s odpady z domácnosti. Je odpovědností uživatele zlikvidovat
zařízení odevzdáním na určeném sběrném místě nebo využitím služby pro oddělenou recyklaci
elektrických a elektronických zaříze(OEEZ) a baterií na konci životnosti v souladu s místními zákony.
Řádný sběr a recyklace zařízení pomáhá zajistit recyklaci odpadu EEZ (elektrického a elektronického
zařízení) způsobem, který šetří cenné materiály a chrání zdraví lidí i životní prostředí. Nesprávná manipulace, náhodné
rozbití, poškoze nebo nesprávrecyklace na konci životnosti zařízení může mít škodlivé následky pro zdraví i životní
prostředí. Další informacekající se místa a způsobu odevzdání odpadu EEZ získáte od místních úřadů,
maloobchodníka, služby svozu komunálního odpadu nebo na naší webové stránce http://consumer.huawei.com/en/.
Czech
20
10. Omezení nebezpečných látek
Toto zařízení a veškeré elektronické příslušenství je v souladu s místními zákony aedpisy o omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a bateriích (jsou-li součástí zařízení), například
s nařízeními EU REACH, RoHS atd. Další informace týkající se shody s nařízeními REACH a RoHS získáte na našem webu
http://consumer.huawei.com/certification.
11. Prohlášení o shodě s předpisy EU
Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje hlavní požadavky a všechna
relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Nejnovější platnou verzi DoC (prohlášení o shodě) naleznete na http://consumer.huawei.com/certification.
Toto zařízení může být provozováno ve všech členských státech Evropské unie.
Dodržujterodní a místníedpisy v místě, kde je zařízení používáno.
V závislosti na lokální síti může být používání tohoto zařízení omezeno.
Informace o certifikátech (SAR)
Toto zařízení splňuje směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
Toto zařízení je nízkonaťový diový přijímač a vysílač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystave
rádiovým vlnám, které jsou dány mezinárodními předpisy. Tyto předpisy vyvinula nezávislá vědecká organizace
Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a obsahují bezpečnostní opatření navržená
k zajištění bezpečnosti pro všechny uživatele bez ohledu na jejich věk či zdraví.
Jednotkou měřepro mnství energiediové frekvence absorbované tělem při používání zařízení je specifická míra
absorpce (SAR). Hodnota SAR je určena při nejvyšší certifikova hladině energie v laboratorních podmínkách,
ale skutečná hladina SAR při provozu může být výrazně pod touto hodnotou. Důvodem je to, že zaříze je nastaveno
na používání minimální energie potřebné k dosažení sítě.
Limit SAR, který byl rovněž přijat v Evropě, je 2,0 W/kg průměrně na 10 gra tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro toto
zařízení je v souladu s tímto limitem.
12. Frekvenční pásma a výkon
(a) Frekvenční pásma, ve kterých rádiové zařízení pracuje: Některá pásma mohou být nedostupná v některých zemích
a oblastech. Pro více informací kontaktujte mobilního operátora.(b) Maximální radiofrekvenční výkonenesený ve
frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje: Maximální výkon u všech pásem je nižší než nejvyšší mezní
Czech
21
hodnota specifikovaná v souvisejících Harmonizovaných standardech.
Nominální omezení frekvenčních pásem a vysílacího výkonu (vyzařovaného nebo prováděného) aplikovatelné pro toto
rádiové zařízení jsou následující:
Bluetooth: 20 dBm.
13. Informace o příslušenství a softwaru
Doporučujeme využití následujícího příslušenství:
Baterie: SP281428SE
Softwarová verze produktu je 1.0.17. Po vydání produktu budou výrobcem uvolněny aktualizace softwaru.
Cílem těchto aktualizací je oprava chyb a vylepšení funkcí. Všechny verze softwaru vydané výrobcem jsou ověřeny
a jsou i nadále v souladu se souvisejícími předpisy.
Žádné parametry rádiové frekvence (například frekvení rozsah a výstupní výkon) nejsou přístupné uživateli
a nemohou být uživatelem změněny.
Nejaktuálnější informace o příslušenství a softwaru naleznete v prohlášení o shodě na webové stránce
http://consumer.huawei.com/certification.
14. Prohlášení FCC
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 Pravidel
FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obydlených oblastech. Da
zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvení energii. Pokud není nainstalováno a využíváno v souladu
s pokyny, může způsobit škodlivé rušenídiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrét
instalaci nedojde. Pokud tento přístroj ruší rozhlasový nebo televizní příjem což lze určit vypnutím a zapnutím
přístroje uživatel se může pokusit odstranit rušení některou zsledujících metod:
-- Změna orientace přijímající antény nebo její přemístění.
-- Zvýšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
-- Zapojení přístroje do zásuvky jiného okruhu, než do kterého je zapojenijímač.
-- Pádání o radu prodejce nebo zkušeného technika v oblasti rozhlasu a televize.
Toto zařízení splňuje nařízení FCC, část 15. Při provozu musí být splněny následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení
nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakýmkoli rušením včetně toho, které může
způsobit nežádoucí činnost.
Upozorně:
Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které společnost Huawei Technologies Co., Ltd. výslovně
a písemně neschválí, mohou rušit právo uživatele dané zařízení provozovat.
Czech
22
Informace o certifikátech (SAR)
Tento přístroj je také navržen tak, aby splňoval požadavky na vystave vysokofrekvenčnímu záření stanovené Federální
komisí pro komunikaci (FCC) (USA).
Ve Spojených státech je limit SAR stanoven na 1,6 W/kg zprůrováno na gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR u tohoto
typu přístroje nahlášená Federální komisi pro komunikaci uvedený limit splňovala.
15. Prohlášení orgánu IC
Toto zařízení splňuje normu CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Toto zařízení je v souladu se standardy RSS orgánu Industry Canada týkající se bezlicenčního použití. Při provozu musí
být splněny následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat
jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo způsobit jeho nesprávnou funkci.
Informace o certifikátech (SAR)
Toto zařízení je tanavrženo tak, aby splňovalo požadavky pro vystavení rádiovým vlnám stanovené orgánem Industry
Canada.
V Kanadě je limit SAR stanoven na 1,6 W/kg zprůměrováno na gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR u tohoto typu
zařízení nahlášená orgánu IC uvedený limit splňovala.
16. Právní prohlášení
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Všechna práva vyhrazena.
Tento dokument slouží pouze pro informaci. Žádná část této příručky needstavuje jakoukoli záruku, výslovnou ani
naznačenou.
Ochrana soukromí
Chcete-li porozumět tomu, jak pečujeme o ochranu vašich osobních informací, navštivte webovou stránku
http://consumer.huawei.com/privacy-policy a přtěte si zásady ochrany soukromí.
Slovní značka a loga Bluetooth
®
jsou registrovaochranné známky vlastněné společnosBluetooth SIG, Inc.
A jakékoliv použití těchto značek společností Huawei Technologies Co, Ltd je na základě licence.
Všechny obrázky a ilustrace uvedené v této příručce, mimo jiné včetně barvy a velikosti telefonu a obsahu obrazovky,
jsou pouze pro ukázku. Skutečný produkt se může lišit. Žádná část této příručky nepředstavuje jakoukoli záruku,
výslovnou ani naznačenou.
Navštivte webovou stránku http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm, kde je uvedena
nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.
/