Casio SL-300VER Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Português
k Conversão de moeda Euro
Para ajustar uma taxa de conversão
Exemplo: Para ajustar a taxa de conversão para sua moeda local como 1 euro = 1,95583
DM (marcos alemães).
A*
1
&(RATE SET)(Até que Euro, SET e RATE apareçam.)
1.95583*
2
&(RATE SET)
• Pode verifi car a taxa actualmente defi nida premindo A*
1
e, em seguida, F(RATE).
*
1
HL-820VER: //
*
2
Para taxas de 1 ou maiores, pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores do que
1, pode introduzir até 8 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não-signifi cativos
(embora apenas seis dígitos signifi cativos, contados a partir da esquerda e começando
com o primeiro dígito não zero, possam ser especifi cados).
Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Pусский
k Пересчет евро
3адание обменного курса
Пример. Задать обменный курс для своей местной валюты в размере 1 евро = 1,95583
герм. марки.
A*
1
&(RATE SET)(пока не появится индикация «Euro», «SET»
и «RATE») 1.95583*
2
&(RATE SET)
Для проверки выставленного к настоящему моменту курса можно нажать на
клавишу A*
1
, а затем на клавишу F(RATE).
*
1
HL-820VER: //
*
2
Если курс 1 и выше, можно ввести до 6 цифр. Если курс ниже 1, можно ввести до 8
цифр, включая 0 в качестве целого и начальные ноли (но не более 6 значащих цифр,
считая слева с первой цифры, отличной от ноля).
Примеры. 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Magyar
k Euró valuta átváltása
Az átváltási árfolyam beállítása
Példa: Átváltási árfolyam helyi valutához való beállítása 1 euró = 1,95583 DM (német márka)
esetére.
A*
1
&(RATE SET)(Amíg Euro, SET és RATE meg nem jelenik.)
1.95583*
2
&(RATE SET)
• Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamot az A*
1
, majd a F(RATE) gomb
megnyomásával.
*
1
HL-820VER: //
*
2
1 vagy nagyobb árfolyamoknál legfeljebb hat számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb
értékeknél legfeljebb 8 számjegyet adhat meg, beleértve az egész számjegyhez való
0-t és a vezető nullákat (csak hat értékes jeggyel, balról számítva és az első nem nulla
számjeggyel kezdve adható meg).
Példák: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Česky
k Převod měny Euro
Nastavení kurzu
Příklad: Nastavení kurzu vaší místní měny jako 1 Euro = 1,95583 DM (Německá marka).
A*
1
&(RATE SET)(Až se objeví Euro, SET a RATE.) 1.95583*
2
&(RATE SET)
• Nastavený kurz lze zkontrolovat stisknutím A*
1
a poté F(RATE).
*
1
HL-820VER: //
*
2
Pro kurzy 1 a vyšší lze vložit až šest míst. Pro kurzy menší než 1 lze vložit až 8 míst včetně
0 na integerovém místě (před desetinnou čárkou) a nuly na čele za desetinnou čárkou (lze
specifikovat pouze šest platných míst počítáno zleva a započato na prvním nenulovém
místě).
Příklady: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Polski
k Konwersja Waluty Euro
Aby nastawiać kursy konwersji
Przykład: Aby nastawić kurs konwersji dla Twojej waluty lokalnej jako 1 euro = 1,95583 DM
(Marki niemieckie).
A*
1
&(RATE SET)(Aż do ukazania się “Euro”, “SET” i “RATE”.)
1.95583*
2
&(RATE SET)
• Możesz sprawdzić obecnie nastawiony kurs, naciskając A*
1
, a następnie F(RATE).
*
1
HL-820VER: //
*
2
Dla kursów z 1 lub większych, możesz wprowadzać do sześciu cyfr. Dla kursów mniejszych
niż 1, możesz wprowadzać do 8 cyfr, włącznie z 0 dla cyfr liczb całkowitych i pierwszych
zer (niemniej jednak może być wyszczególnione jedynie sześć cyfr znaczących, liczonych
od lewej strony i rozpoczynających się od cyfry, która nie jest zerem).
Przykłady: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
1.95583
RATEEuro
100 DM a EUR? (51.13)
(1DM = 1.95583 EUR)
110 EUR a FRF? (721.5527)
(1 FRF = 6.55957 EUR)
Conforme au règlement (CE) No. 1103/97
Le nombre de chiffres signifi catifs de ce
produit est 7.
• Des erreurs peuvent se produire lors
des calculs de conversion de devises
produisant des résultats plus grands que
les valeurs indiquées à droite.
*
3
HL-820VER: /
51.13
Euro
A*
1
100
F
51.13
Euro
A*
1
100
F
721.5527
Local
A
*
1
110
l
721.5527
Local
A
*
1
110
l
110.
Euro
F
110.
Euro
F
1,00 =
FRF
FRF
6,55957
15.244,90 99.999,99
655.957,00 100.000,00
FRF
1,00 =
FRF
FRF
6,55957
15.244,90 99.999,99
655.957,00 100.000,00
FRF
A*
1
0.
6 ÷ 3 × 5 + 2.4 – 1 = 11.4
6/3*5+2.4-1=
11.4
2 × (– 3) = – 6
(MS-8VER/MS-80VER/
SL-100VER/SL-300VER)
2*3>= – 6.
1 + 5 = 6
5++1=
K
6.
3 + 5 = 8
3=
K
8.
7 – 6 = 1
6--7=
K
1.
2 – 6 = – 4
2=
K
4.
2 × 3 = 6
2**3=
K
6.
2 × 4 = 8
4=
K
8.
15 ÷ 3 = 5
3//15=
K
5.
21 ÷ 3 = 7
21=
K
7.
100 × 5% = 5
100*5&
5.
100 + (100 × 5%) = 105
100*5&+
105.
10 – (10 × 20%) = 8
10*20&-
8.
30 = 60 × ?% ? = 50
30/60&
50.
12 = 10 + ?% ? = 20
12-10&
20.
100%
25%
$120
?($160)
?($40)
120+25&
-
160.
40.
8 × 9 = 72
MMA*
1
8*9l
M
72.
–) 5 × 6 = 30
5*6m
M
30.
2 × 3 = 6
2*3l
M
6.
48
M
M
48.
2 + 3 = 6
4
2+3C
*
3
4=
6.
2 + 7 = –5
2+-7=
– 5.
5 + 77 = 12
(MS-8VER/MS-80VER/SL-100VER/
SL-300VER)
5+77'=
12.
99999999 + 1 =
100000000
99999999+1=
A
*
1
E
1.0000000
0.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
SA0911-A Printed in China/Imprimé en Chine
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Casio SL-300VER Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze