BaByliss C1000E Návod k obsluze

Kategorie
Natáčky na vlasy
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

45
ČESKY
S žehličkou Curl Secret de BaByliss snadno vytvoříte krásné a
dlouhotrvající lokny. ky důmyslnému automatickému systému
žehličky Curl Secret vytvoříte lokny bez provádění nudné
manipulace a pohybů.
Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.
VLASTNOSTI VÝROBKU
1. Keramický povrch
2. Rychlé zahřátí (max. 230 ºC)
3. Přepínač teploty 0-I-II: 2 teplotní stupně – 210 °C (I) – 230 °C (II)
4. 3 nastavení délky ohřevu (8, 10 a 12 sekund) se zvukovým signálem
pro vytření různých druhů loken
5. Světelná kontrolka zapnutí (LED)
6. Automatické vypnutí
7. Otočná šňůra
8. Nástroj na čištění
POUŽÍNÍ
Přístroj zapojte do sítě, zapněte ho a přepínačem 0-I-II nastavte
požadovanou teplotu (viz níže uvedená tabulka):
• Rozsvítí se červená kontrolka a bliká.
Jakmile je zvolené teploty dosaženo, světelná kontrolka přestane
blikat. Přístroj je nyní připraven k použití, kontrolka svítí.
Nastavte lku ohřevu podle padovaného efektu. Pro volné
lokny zvolte minimální dobu ohřevu, pro pevnější lokny zvolte
maximální dobu ohřevu (viz níže uvedená tabulka):
Teplota Typ vlasů
(I) : 210°C Vlasy jemné, odbarvené a/nebo citlivé
(II) : 230°C
Vlasy normální, husté,
vlnité, kadeřavé a/nebo barve
C1000E IB-leaflet.indd 45 6/27/13 2:18 PM
46
47
• Zkontrolujte, zda máte vlasy čisté, suché a dobře rozčesané.
Vlasy na horní části hlavy zvedněte a sepněte, abyste mohla začít
pracovat na vlasech ve spodní části.
Oddělte pramen vlasů o maximální šířce 3 cm. Rozčešte ho
hřebenem.
Umístěte přístroj na pramen vlasů, lec je otočen směrem k hlavě
(OBR. 1, 2).
Pramen vlasů musí t dobře napnutý a umístě uprostřed
přístroje mezi oběma čelistmi.
Jakmile je přístroj správně umístěn, zavřete čelisti přístroje, aby
mohl pramen automaticky uchopit.
Pozor: Budete-li po uzavření čelistí stále držet koneček pramene
rukou, přístroj se vypne a zazní zvukový signál (pípnutí), který
vás upozorní na nutnost uvolnění tahu ruky (OBR. 3, 4).
Pokud je oddělený pramen vlasů příliš široký (více než 3
cm) nebo není správně umístěn uprostřed přístroje, přístroj
se vypne a zazní zvukový signál (pípnutí) udávající nějaký
problém. Tento systém zajistí, že se vlasy nezamotají.
Držte ístroj ve stejné poloze, dokud nezazní signál (3, 4 nebo 5
po sonásledujících pnutí podle zvoleného nastavení, viz výše
uvedená tabulka).
Poté přístroj otevřete uvolněním čelistí a loknu lehce uvolněte.
Pramen neuvolňujte tahem za přístroj, protože by se lokna natáhla
(OBR. 5).
Před vytvářením účesu nebo česáním loken nechte vlasy
vychladnout.
Postup opakujte ve zbývající části hlavy, dokud nezískáte
požadovaný počet loken.
Pozn.: Přístroj je vybaven automatickým sysmem tvořícím
střídavě lokny v jednom směru a poté v opačném sru, čímž
se dolí přirozenější výsledný efekt (OBR. 6).
Po použití přístroj vypněte a vypojte ze sítě. Před uložením ho
Doba Zvukový signál Požadovaný efekt
8 8 sekund 3 pípnutí Vlny
10 10 sekund 4 pípnutí Volné lokny
12 12 sekund 5 pípnutí Pevné lokny
C1000E IB-leaflet.indd 46 6/27/13 2:18 PM
47
nechte vychladnout.
Pohotovostní režim
Není-li přístroj používán le než 20 minut, teplota přístroje
automaticky klesne na 50 °C. Chcete-li po uplynutí této doby přístroj
znovu používat, stačí pouze stisknout a pak uvolnit čelisti přístroje,
tak bude přístroj připraven na vámi nastavené teplotě.
Automatické vypnutí
Je-li přístroj nepřetržitě zapnutý le než 60 minut, automaticky se
vypne. Chcete-li po uplynutí to doby přístroj používat, umístěte
přepínač 0-I-II na požadovaný stupeň a přístroj se znovu zapne.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Aby se zabránilo hromadění přípravků pro úpravu účesů, které by
mohly narušit správné fungování přístroje, je důležité provádět
pravidelné čištění přístroje pomocí dodaného nástroje.
• Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.
• Nástroj na čištění lehce ponořte do teplé vody s jemným mýdlem.
• Vložte nástroj do otvoru mezi přístrojem a válcem (OBR. 7).
Otočte několikrát nástrojem kolem válce, abyste odstranila stopy
přípravků na úpravu účesů (OBR. 8).
• Poté nástroj na čištění z otvoru vysuňte.
• Před dalším použitím musí být přístroj zcela suchý.
Nástroj na čištění lze používat opakovaně. Stačí pouze sejmout
plstěnou podložku, omýt ji mýdlovou vodou a před dalším
použitím ji nechat uschnout.
Po vychladnutí a odpojení přístroje lze otřít kryt vlhkým hadříkem.
Než přístroj znovu zapojíte do sítě, zkontrolujte, zda je zcela suchý.
C1000E IB-leaflet.indd 47 6/27/13 2:18 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

BaByliss C1000E Návod k obsluze

Kategorie
Natáčky na vlasy
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro