Xavax Picta Uživatelský manuál

Značka
Xavax
Kategorie
osobní váhy
Modelka
Picta
Typ
Uživatelský manuál
33
4. Provozní prostředí
Tlačítko na spodní straně: volba jednotky
hmotnosti: kilogram (kg), libra (lb) a Stone (St)
čas – zobrazení
5. Uvedení do provozu
5.1 Vložení baterie:
Použijte baterii typu CR2032.
Otevřete prostor pro baterie na spodní straně
váhy a vložte baterii typu CR2032 kladným pólem
+ nahoru. Prostor uzavřete.
Poznámka
Před prvním použitím nebo po změně
umístění se musí váha vždy restartovat. Pokud
váhu nerestartujete, může při následném
vážení dojít k odchylkám při vážení.
6. Provoz
Postavte váhu na čistý arovný povrch.
Ujistěte se, že je váha stabilní poloze.
Vážení:
Vstupem na váhu se váha automaticky zapne.
Údaj o vaší hmotnosti bude na displeji po dobu
vážení blikat
Počkejte, dokud údaj o hmotnosti nepřestane
blikat. Pak se zobrazí na displeji na 15 sekund
vaše hmotnost
Následně se váha sama vypne.
Chybová hlášení
Pokud se na displeji objeví „Err“, je váha
přetížená
Pokud je baterie slabá, na displeji se zobrazí
„LO“, je nutné ihned vyměnit baterii
Poznámka
Pro dosažení přesnějších výsledků vám
doporučujeme vážit se přibližně vtom
stejném čase (např. ráno hned po probuzení)
Poznámka
Pokud budete mít dojem, že zobrazené
výsledky vážení nejsou přesné, zkontrolujte
kontakty mezi baterií a místy dotyku. Pokud
jste váhu delší dobu nepoužívali, vyměňte
baterie a opět opakujte postup.
7. Údržba a čištění
Chcete-li nastavit čas, je potřeba na chvíli
vyjmout baterii a pak ji opět vložit. Po vložení
baterie začne na displeji blikat čas „12:00“.
Pomocí tlačítka „kg/lb/st“ na zadní straně
váhy můžete nastavit aktuální čas. Opětovným
tisknutím tlačítka nastavíte hodnotu hodin.
Po nastavení požadované hodnoty hodin
podržte tlačítko cca 5 sekund. Tím nastavení
potvrdíte. Následně začne blikat hodnota minut.
Opětovným tisknutím tlačítka nastavíte hodnotu
minut. Po nastavení požadované hodnoty minut
podržte tlačítko cca 5 sekund. Tím nastavení
potvrdíte.
V režimu Standby je na displeji zobrazený čas.
8. Vyloučení záruky
Na vážící ploše váhy je integrovaný foto rámeček,
do kterého můžete vložit obrázky, fotografie,
kresby, koláže atd. podle vlastního výběru. Otevřete
plastový kryt na zadní straně váhy a obrázek
velikosti max. 24.5 x 19.5 cm vyměňte. Kryt opět
uzavřete.
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 33 21.10.13 10:43
/