Xavax Picta Uživatelský manuál

Kategorie
Osobní váhy
Typ
Uživatelský manuál
33
4. Provozní prostředí
Tlačítko na spodní straně: volba jednotky
hmotnosti: kilogram (kg), libra (lb) a Stone (St)
čas – zobrazení
5. Uvedení do provozu
5.1 Vložení baterie:
Použijte baterii typu CR2032.
Otevřete prostor pro baterie na spodní straně
váhy a vložte baterii typu CR2032 kladným pólem
+ nahoru. Prostor uzavřete.
Poznámka
Před prvním použitím nebo po změně
umístění se musí váha vždy restartovat. Pokud
váhu nerestartujete, může při následném
vážení dojít k odchylkám při vážení.
6. Provoz
Postavte váhu na čistý arovný povrch.
Ujistěte se, že je váha stabilní poloze.
Vážení:
Vstupem na váhu se váha automaticky zapne.
Údaj o vaší hmotnosti bude na displeji po dobu
vážení blikat
Počkejte, dokud údaj o hmotnosti nepřestane
blikat. Pak se zobrazí na displeji na 15 sekund
vaše hmotnost
Následně se váha sama vypne.
Chybová hlášení
Pokud se na displeji objeví „Err“, je váha
přetížená
Pokud je baterie slabá, na displeji se zobrazí
„LO“, je nutné ihned vyměnit baterii
Poznámka
Pro dosažení přesnějších výsledků vám
doporučujeme vážit se přibližně vtom
stejném čase (např. ráno hned po probuzení)
Poznámka
Pokud budete mít dojem, že zobrazené
výsledky vážení nejsou přesné, zkontrolujte
kontakty mezi baterií a místy dotyku. Pokud
jste váhu delší dobu nepoužívali, vyměňte
baterie a opět opakujte postup.
7. Údržba a čištění
Chcete-li nastavit čas, je potřeba na chvíli
vyjmout baterii a pak ji opět vložit. Po vložení
baterie začne na displeji blikat čas „12:00“.
Pomocí tlačítka „kg/lb/st“ na zadní straně
váhy můžete nastavit aktuální čas. Opětovným
tisknutím tlačítka nastavíte hodnotu hodin.
Po nastavení požadované hodnoty hodin
podržte tlačítko cca 5 sekund. Tím nastavení
potvrdíte. Následně začne blikat hodnota minut.
Opětovným tisknutím tlačítka nastavíte hodnotu
minut. Po nastavení požadované hodnoty minut
podržte tlačítko cca 5 sekund. Tím nastavení
potvrdíte.
V režimu Standby je na displeji zobrazený čas.
8. Vyloučení záruky
Na vážící ploše váhy je integrovaný foto rámeček,
do kterého můžete vložit obrázky, fotografie,
kresby, koláže atd. podle vlastního výběru. Otevřete
plastový kryt na zadní straně váhy a obrázek
velikosti max. 24.5 x 19.5 cm vyměňte. Kryt opět
uzavřete.
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 33 21.10.13 10:43
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Xavax Picta Uživatelský manuál

Kategorie
Osobní váhy
Typ
Uživatelský manuál