Acer C200 Uživatelský manuál

Kategorie
Datové projektory
Typ
Uživatelský manuál
# Popis # Popis
1
Objektiv projektoru
11
Sluchátka
2

12

3
Vstup vzduchu
13
Konektor HDMI/ MHL
4


14
Konektor výstupu


5
Výstup vzduchu 15 

6
 16 
7
 17 Port zámku
Kensington™
8
 18 LED indikátor baterie
9
Zvýšit hlasitost 19 

10
NABÍDKA/Konec
 

 
baterie.
 
nabijte.
 
 
15 minutách automaticky vypne.
 


 


 



Zapnuto Vypnuto

adaptér

baterie

adaptér

baterie
VÝSTUP 5V= 5V 5V 5V 5V
MHL 5V 5V X X
HDMI X X X X
Poznámka
:

5V nefunguje.

A. HDMI-PC


(Hz)
SVGA/XGA/WXGA/1080p 60
B. HDMI-Video (MHL)


(Hz)
480i/480p/720p/1080i/1080p* 60
576i/576p/720p/1080i/1080p* 50
1080p 24
Poznámka
:
*
MHL

Indikátor LED / zpráva
Stav baterie  
LED NAPÁJENÍ  Modrá
Stav baterie BATT_LED
Zpráva
70%
~
100% Zelená
Projektor se
automaticky
vypne za
:
(sekund)
40%
~
70% 
5%
~
40% 
< 5%
#1


10 s
Chyba
ventilátoru
#2


30 s
Projektor je

#2


30 s

baterie
 --
Poznámka
:
#1
Projektor se automaticky vypne po události.
#2

Čeština
Úvod

14
11
15
16
13
17
19 18
12
6
4
5
7 8 9
1
2
3
10

Eko  
HDMI
#1
O O O

#2
(Hodina)
4,5 3 2
Poznámka
:
#1

#2
Výstup DC5V vyp.

Zapnuto 
Vypnuto

dvakrát

zap./vyp.














 
 
 
 
technika.




















Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003
du Canada.










tomto výrobku.





elektrické energie.










 


ztmavovat obraz.
 






prodejce.




Pokyny pro likvidaci







najdete na http://www.acer-
group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm
Čeština

(Podle ikony)  )



Kontrast: Upravuje kontrast obrazu.


 
Hlasitost 
Informace 
Jazyk

 
Poznámka 1
:

Poznámka 2
:



 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

Acer C200 Uživatelský manuál

Kategorie
Datové projektory
Typ
Uživatelský manuál