Acer C200 Uživatelský manuál

Značka
Acer
Kategorie
datové projektory
Modelka
C200
Typ
Uživatelský manuál
# Popis # Popis
1
Objektiv projektoru
11
Sluchátka
2

12

3
Vstup vzduchu
13
Konektor HDMI/ MHL
4


14
Konektor výstupu


5
Výstup vzduchu 15 

6
 16 
7
 17 Port zámku
Kensington™
8
 18 LED indikátor baterie
9
Zvýšit hlasitost 19 

10
NABÍDKA/Konec
 

 
baterie.
 
nabijte.
 
 
15 minutách automaticky vypne.
 


 


 



Zapnuto Vypnuto

adaptér

baterie

adaptér

baterie
VÝSTUP 5V= 5V 5V 5V 5V
MHL 5V 5V X X
HDMI X X X X
Poznámka
:

5V nefunguje.

A. HDMI-PC


(Hz)
SVGA/XGA/WXGA/1080p 60
B. HDMI-Video (MHL)


(Hz)
480i/480p/720p/1080i/1080p* 60
576i/576p/720p/1080i/1080p* 50
1080p 24
Poznámka
:
*
MHL

Indikátor LED / zpráva
Stav baterie  
LED NAPÁJENÍ  Modrá
Stav baterie BATT_LED
Zpráva
70%
~
100% Zelená
Projektor se
automaticky
vypne za
:
(sekund)
40%
~
70% 
5%
~
40% 
< 5%
#1


10 s
Chyba
ventilátoru
#2


30 s
Projektor je

#2


30 s

baterie
 --
Poznámka
:
#1
Projektor se automaticky vypne po události.
#2

Čeština
Úvod

14
11
15
16
13
17
19 18
12
6
4
5
7 8 9
1
2
3
10

Eko  
HDMI
#1
O O O

#2
(Hodina)
4,5 3 2
Poznámka
:
#1

#2
Výstup DC5V vyp.

Zapnuto 
Vypnuto

dvakrát

zap./vyp.














 
 
 
 
technika.




















Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003
du Canada.










tomto výrobku.





elektrické energie.










 


ztmavovat obraz.
 






prodejce.




Pokyny pro likvidaci







najdete na http://www.acer-
group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm
Čeština

(Podle ikony)  )



Kontrast: Upravuje kontrast obrazu.


 
Hlasitost 
Informace 
Jazyk

 
Poznámka 1
:

Poznámka 2
:



/

Tato příručka je také vhodná pro