Stanley TLM50 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Obsah


Nastavení (vkládání baterií)

Technické údaje
Záruka
 chyb
Uschovejte všechny části tohoto návodu pro
budoucí použití.
Bezpečnost uživatele
VAROVÁNÍ:





VAROVÁNÍ:









VAROVÁNÍ:





Nedívejte se do tohoto paprsku pomocí

VAROVÁNÍ: 



pro baterie.
Shoda s předpisy FCC












Stanley Black & Decker.
Bezpečnostní pokyny pro
baterie
VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat



VŽDY

ZABRAŇTE
NENABÍJEJTE
NEKOMBINUJTE


a typem.
NEKOMBINUJTE
NESPALUJTE vybité baterie.
VŽDY
VŽDY

55
POZNÁMKA:

POZNÁMKA:


Nastavení (vkládání baterií)
1.


2.


3.

se, zda jsou kontakty - a +

(obr. C 2).
4.





bude zobrazena na displeji (obr. E 1).
Použití
1.


(obr. D 1).
2.





3.




4.




Změna jednotek měření


zlomkové stopy (6'02"
9/16), zlomkové stopy na metry
(1.894 m), metry na palce (74
9/16 in) nebo palce na
desetinné stopy.







Opětovné měření

.




.
Vypnutí přístroje


po dobu 4 sekund
(dokud na displeji nebude nic zobrazeno).

180 sekund, dojde k jeho automatickému vypnutí.
CZ
56
Technické údaje
STHT1-77409
Dosah 
Přesnost měření* 
Rozlišení 1 mm (1/16“)
Třída laseru: 
Vlnová délka laseru 
Automatické vypnutí Po 180 s
Životnost baterií (2 x AAA) 
Rozměry (V x H x Š) 115 x 44 x 25 mm
Hmotnost (včetně baterií)
100 g
Teplota pro uložení
-10 °C ~ +60 °C
Provozní teplota
0 °C ~ +40 °C
*
Přesnost měření závisí na aktuálních provozních podmínkách:
V příznivých
V nepříznivých

Záruka









a proto se tato omezení nemusí vztahovat na vás. Tato OMEZENÁ ZÁRUKA vám poskytuje specifická zákonná



a bude vám vrácena jeho kupní cena.



57
Kódy chyb
Kód Popis Postup pro nápravu
--- 


---  
povrch cíle.
---  
---  

---  
301  
Rozsahu provozní teploty.
 
Rozsahu provozní teploty.
401 Chyba hardwaru 

autorizovanému servisu nebo prodejci.
CZ
58
1 / 1

Stanley TLM50 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál