Genius TWIN WHEEL FFB Návod k obsluze

Značka
Genius
Kategorie
ovládání her
Modelka
TWIN WHEEL FFB
Typ
Návod k obsluze
Č
Č
E
E
S
S
K
K
Y
Y
1
1
0
0
1. Obsah krabice
Krabice s herním zařízením Twin Wheel FFB
obsahuje následující položky:
z volant Twin Wheel FFB *1
z pedály Twin Wheel FFB *1
z disk CD s ovladači *1
z upevňovací svorka *1 (typ Y)
z napájecí adaptér * 1
z uživatelská příručka *1
2. Požadavky na systém
Stolní počítač
z Počítač standardu IBM s procesorem Pentium 166 MHz nebo
rychlejším
z Volný port USB
z Jednotka CD/DVD-ROM pro instalaci ovladačů
z Operační systém Microsoft Windows XP/ME/2000/98
Herní konzole PlayStation
z Herní konzole PlayStation 2 / PS One / PlayStation
3. Instalace herního zařízení Twin Wheel FFB
Podle následujících pokynů nainstalujte herní zařízení Twin Wheel. Existují dva způsoby pevného upevně
herního zařízení Twin Wheel ke stolu.
1. Připevněte zařízení pevně na stůl pomocí čtyř přísavek na spodní straně volantu.
2. Pomocí upevňovací svorky typu Y, která se zasouvá do dvou skrytých otvorů na předním panelu podstavce
volantu, můžete zařízení připevnit k okraji stolu.
V případě potřeby použijte oba způsoby upevnění tak, aby se volant nemohl během hry uvolnit.
4. Instalace
Toto herní zařízení je kompatibilní se systémy PC PlayStation2 a PlayStation. Další informace najdete v části s
popisem systému.
A. Instalace pro systém PC
1. Zapněte počítač.
2. Po vložení disku s ovladači do jednotky CD-ROM se automaticky spustí instalační program. V opačném případě
spusťte instalační program ručně: klepněte na tlačítko Start/Spustit, zadejte umístění “E:\setup” (kde písmeno
“E” označuje jednotku CD-ROM v počítači) a potom stiskněte klávesu Enter.
3. Podle zobrazených pokynů nainstalujte ovladač.
4. Po dokončení instalace můžete připojit konektor USB kabelu k portu USB v počítači.
Poznámka: Připojíte-li ovladač k rozbočovači USB, po připojení jej zapněte, protože pro funkci vibrací vyžaduje
ovladač alespoň 500mA.
5. Připojte napájecí adaptér k podstavci volantu. V tomto okamžiku se bude volant v rámci regulace a testování
sám natáčet doleva a doprava - nedotýkejte se volantu.
6. Klepn
ěte na tlačítko Start / Nastavení / Ovládací panely a poklepejte na ikonu “Herní zařízení” nebo
Možnosti herního zařízení”.
7. Podstavec volantu musí být pevně připevněn a pedály musí být umístěny na podlaze v pohodlně dostupné
poloze.
Poznámka: Neumísťujte pedály na kluzký povrch.
8. Připojte konektor pedálů k volantu.
9. V části “Herní zařízení” nebo “Možnosti herního zařízení” můžete kalibrovat a testovat toto herní zařízení.
10. Po dokončení kalibrace a testování můžete začít hrát.
Důležité:
1. V počítačovém systému bude tento ovladač spolupracovat s rozhraním DirectX 7.0a nebo novější verzi.
Zkontrolujte verzi rozhraní DirectX ve vašem počítači a podle potřeby jej zaktualizujte.
2. Efekt vibrací se používá podle herního softwaru.
B. Instalace pro herní konzolu PlayStation2 a PlayStation
1. Zapněte herní zařízení.
2. Připojte kabel standardního rozhraní PlayStation k herní konzole PlayStation.
3. Po připojení můžete začít hrát.
4. Funkce herního zařízení odpovídá používanému hernímu softwaru.
Dů
ležité:
Efekt hmatové odezvy je k dispozici pouze pro počítače. Efekt odporu řízení volantu je k dispozici pro PS2 nebo PS.
5. Ovládání a funkce
A. Základní nastavení funkcí tlačítek
Počítač PlayStation
Osmisměrný ovládací kříž Osmisměrný ovládací kříž
Tlačítko 1, 2, 3, 4 ×,,,
Tlačítko 5, 6, 7, 8, 11, 12 L1, L2, L3, R1, R2, R3
Tlačítko 9, 10 Select (Vybrat), Start
Tlačítko Program
Přepínač režimů analogový/digitální/auto (pouze PS2)
Indikátor LED červený (analogový režim) / zelený (digitální režim) / oranžový (režim auto)
B. Nastavení programování
V některých hrách nebude nožní pedál aktivován automaticky. Chcete-li místo analogových funkčních tlačítek na
herním ovladači Twin Wheel FFB používat pedál, postupujte podle následujících pokynů:
1. Po stisknutí tlačítka Program se rozsvítí indikátor LED.
2. Sešlápněte jeden z pedálů (nahoru nebo dolů o více než 10 stupňů) a současně stiskněte jedno z analogových
tlačítek, jehož nastavení chcete změnit. (Χ, , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3)
3. Dalším stisknutím tlačítka Program dokončete nastavení.
4. Podle výše uvedených pokynů nastavte druhý pedál stejně, jako volant.
5. Chcete-li ukončit naprogramované funkce, odpojte kabel volantu a znovu jej připojte k herní konzole PS2;
naprogramovaná funkce bude vymazána.
Poznámka: Funkci Program lze aktivovat pouze v digitálním a analogovém režimu. V režimu auto nebude funkce
Program aktivována.
/