König OSP-FX1122A Specifikace

Značka
König
Kategorie
reproduktory
Modelka
OSP-FX1122A
Typ
Specifikace
OSP-FX1122A
OSP-FX1152A
MANUAL (p. 2 )
Active Speaker
ANLEITUNG (s. 4 )
Aktivlautsprecher
MODE D’EMPLOI (p. 6 )
Haut-parleur actif
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8 )
Actieve luidspreker
MANUALE (p. 10 )
Cassa Attiva
MANUAL DE USO (p. 12 )
Altavoz activo
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14 .)
Aktív hangszóró
KÄYTTÖOHJE (s. 16 )
Aktiivikaiutin
BRUKSANVISNING (s. 18 )
Högtalare aktiv
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 20 )
Aktivní reproduktor
MANUAL DE UTILIZARE (p. 22 )
Difuzor activ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 24 )
Ενεργό Ηχείο
BRUGERVEJLEDNING (p. 26 )
Aktiv højtaler
VEILEDNING (p. 28 )
Aktiv høyttaler
20
ČESKY
Aktivní reproduktor
Popis zadního panelu
01. Ovládací tlačítko nastavení úrovně mikrofonu
02. Ovládací tlačítko vedení vstupu
03. Ovládací tlačítko nastavení hlasitosti
04. Ovládací tlačítko nastavení výšek
05. Ovládací tlačítko nastavení hloubek
06. Konektor/XLR vstup vstup pro mikrofon
07. RCA/XLR vstup vedení vstupu pro externí zdroj
08. Konektor/XLR výstup vedení výstupu na externí reproduktor
09. Tlačítko zapnutí/vypnutí On/Off
10. Konektor vstupu napájení vstup pro napájecí AC kabel
11. Pojistka ochrana proti přetížení
12. Chladící žebra chladicí systém vnitřního zesilovače
13. Vstup stojanu reproduktoru vstup pro stojan reproduktoru s otočným knoflíkem
14. Pojezdová kolečka 40 mm kolečka z umělé hmoty
TIPY
Nevystavujte elektronický obvod vlhkosti!
Je-li systém umístěn venku, dbejte, aby byl chráněn před deštěm. Držte z dosahu zařízení nápoje a všechny
ostatní tekutiny k ochraně jeho elektronických součástí před zkratováním.
AC NAPÁJENÍ
Ujistěte se, že je systém zapojen do síťové zásuvky splňující požadavky vašeho reproboxu na napájecí
napětí a je dostatečně proudově dimenzována.
21
TECHNICKÉ
SPECIFIKACE
OSP-FX1122A OSP-FX1152A
Skříňka Lisovaná Lisovaná
Typ Širokopásmový
Provedení 2-pásmový 2-pásmový
Jmenovitý výkon RMS 200 W 300 W
Špičkový výkon 800 W 1 200 W
Frekvenční rozsah 45 Hz - 18 kHz 40 Hz - 18 kHz
Indikátor výstrahy přetížení Ano Ano
30 cm basový reproduktor s 6 cm
kmitací cívkou
38 cm basový reproduktor se 7,6 cm
kmitací cívkou
Titanový tlakový driver,
3,5 cm kmitací cívka
Titanový tlakový driver,
4,5 cm kmitací cívka
Namontovatelný Závěsný & podstavec Závěsný & podstavec
Zapuštěná vrchní madla součástí
výlisku skříně
Zapuštěná vrchní madla součástí
výlisku skříně
Rozměry (š x v x hl. cm) 36 x 56 x 38 42 x 62 x 43
Čistá hmotnost (kg) 22 29
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a
od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
/

Tato příručka je také vhodná pro