Konig Electronic CMP-CHATPACK11 Uživatelský manuál

Značka
Konig Electronic
Kategorie
webové kamery
Modelka
CMP-CHATPACK11
Typ
Uživatelský manuál
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
CMP-CHATPACK11
MANUAL (p. 2)
USB webcam with headset
MODE D’EMPLOI (p. 8)
Webcam USB avec casque
MANUALE (p. 14)
Webcam USB con cufe
BRUKSANVISNING (s. 26)
USB-webbkamera med headset
MANUAL DE UTILIZARE (p. 32)
Cameră web USB cu căşti
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 20.)
USB webkamera fejbeszélővel
KÄYTTÖOHJE (s. 23)
USB-webbikamera kuulokkeilla
ANLEITUNG (s. 5)
USB/Webcam mit Headset
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 11)
USB-webcam met headset
MANUAL DE USO (p. 17)
WEBCam USB con auriculares
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 29)
USB webkamera s náhlavní soupravou
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 35)
USB web κάμερα με σετ ακουστικών
CMP-CHATPCK11_A6-01.indd 1 2009.6.19 3:28:25 PM
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
ČESKY
1. Instalace ovladače
Do mechaniky Vašeho počítače vložte CD s ovladači a vyčkejte než
se spustí program (v případě, že se program ve vašem systému
automaticky nespustí, vyhledejte prosím ručně soubor setup.exe a
dvakrát na něj klikněte). Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
2. Instalace hardwaru
1. krok:
USB webkameru připojte k počítači a nechte Windows detekovat
nový hardware. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Zobrazí-
li se okno se zprávou, že ovladač nebyl certikován pro použití v
systémech Windows® XP nebo Vista, klikněte prosím na tlačítko
Pokračovat a v instalaci pokračujte.
2. krok:
Spusťte software, který zobrazí snímky z vaší webkamery nebo
použijte jinou aplikaci, která použití webkamery podporuje.
3. krok:
Do příslušných konektorů vaší zvukové karty zapojte sluchátka.
Pokud si nejste jisti, které konektory pro sluchátka použít,
postupujte v souladu s návodem k použití vašeho počítače nebo
zvukové karty.
CMP-CHATPCK11_A6-01.indd 29 2009.6.19 3:28:30 PM
English
Deutsch
FrançaisNederlandsItalianoEspañolMagyarSuomiSvenskaČeskyRomânăΕλληνικά
Prohlášení o shodě
Společnost
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC ’s-Hertogenbosch, Nizozemí
Tel.: 0031 73 599 1055, E-mail: [email protected]
prohlašuje, že výrobek:
Značka: König Electronic
Model: CMP-CHATPACK11
Popis: USB webkamera se sluchátky
splňuje následující normy:
EN 55022:2006
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
A splňuje požadavky směrnic EMC 2004/108/EC.
‘s-Hertogenbosch,
Paní J. Gilad
obchodní ředitelka
CMP-CHATPCK11_A6-01.indd 30 2009.6.19 3:28:30 PM
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
Bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým
šokem, měl by být tento výrobek otevřen
POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě,
že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiniých zařízení.
Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí
rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku
nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky
příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená,
že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným
elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po
skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím
odpadem. Pro lidkvidaci těchto výrobků existují zvláštní
sběrná střediska.
Copyright ©
CMP-CHATPCK11_A6-01.indd 31 2009.6.19 3:28:30 PM
/

Tato příručka je také vhodná pro