König CMP-MOUSEBT10 Specifikace

Kategorie
Myši
Typ
Specifikace
English
Deutsch
FrançaisNederlandsItalianoEspañolMagyarSuomiSvenskaČeskyRomânăΕλληνικά
20
ČESKY
Vložení baterií
Pro vložení 2 baterií typu AAA, posuňte vrchní kryt směrem doprava (1) a pak zatáhnutím za kryt
směrem nahoru získáte přístup do prostoru pro baterie (2).
2
1
Instalace myši s technologií Bluetooth do vašeho počítače
Nejprve se ujistěte, že je vaše zařízení s technologií Bluetooth připojené k počítači a vyhledejte
zařízení s technologií Bluetooth®.
Pak stiskněte tlačítko připojení na spodní části myši s technologií Bluetooth® a světlo optického
senzoru se opakovaně zapne a vypne.
V okamžiku, kdy software technologie Bluetooth® nalezne ve vašem počítači tuto myš s Bluetooth®,
buď se na obrazovce objeví výzva k zadání hesla nebo zobrazí obrazovku pro zadání hesla nebo
možnost výběru hesla. Pokud se vám objeví možnost výběru hesla, nevybírejte žádné a pokud
musíte heslo vložit, zadejte „0000“. Myš s technologií Bluetooth® je nyní připojena a připravena k
použití.
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
21
Prohlášení o shodě
Společnost
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC ’s-Hertogenbosch, Nizozemí
Tel.: 0031 73 599 1055, E-mail: [email protected]
prohlašuje, že výrobek:
Značka: König Electronic
Model: CMP-MOUSEBT10
Popis: Optická myš s technologií bluetooth
splňuje následující normy:
EN 60950
EN 301489
EN 300328
a splňuje požadavky směrnice Evropské unie 1999/5/ES.
‘s-Hertogenbosch, 15. 5.2009
Paní J. Gilad
obchodní ředitelka
Bezpečnostní opatření:
Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti nebo vodě.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
echna loga a obchod názvy jsou registrované obchodní značky příslch vlast a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem muzacházet
jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným dom odpadem. Pro lidkvidaci chto výrobků existu zvštní
sběrná střediska.
Copyright ©
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25

König CMP-MOUSEBT10 Specifikace

Kategorie
Myši
Typ
Specifikace