HQ EL-ES03HQ Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
English
Deutsch
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
29
ČESKY
Úvod:
Tento chytrý TV spořič energie je určen ke snížení spotřeby vašeho televizoru a tedy
i nančních nákladů na provoz. Jakmile televizor uvedete do pohotovostního režimu,
spořič automaticky odpojí přívod energie. Obsluha EL-ESO3HQ je velmi jednoduchá,
přístroj spolupracuje s dálkovým ovladačem vašeho televizoru, satelitu, hi- nebo DVD
přehrávače.
Provoz:
Napájecí kabel
Ovládané napájecí
zásuvky
Vypínač On//Off Reset
Infračervené čidlo
1) Zapojte elektrické spotřebiče např. TV, DVD přehrávač a výkonový zesilovač do
dostupných zásuvek v EL-ES03HQ.
2) Infračervené čidlo umístěte před elektrické zařízení, tak abyste mohli k ovládání
EL-ES03HQ použít dálkový ovladač daného spotřebiče.
3) EL-ES03HQ se ovládá prostřednictvím dálkového ovladače různých spotřebičů.
Přístroje musí být v přímé viditelnosti bez překážek které by znemožnily IR
přenos.
4) Zapojte EL-ES03HQ do nástěnné zásuvky, vyčkejte několik vteřin a stiskněte
vypínač ON/OFF, čímž elektrické spotřebiče zapnete a kontrolka se rozsvítí.
5) Vypnutí: všechny zapojené elektrické spotřebiče musí být v pohotovostním
režimu, před stisknutím vypínače ON/OFF vyčkejte alespoň 30 sekund než
kontrolka zhasne.
6) Pro změnu počtu zapojených spotřebičů stiskněte tlačítko Reset na EL-ES03HQ
po dobu 4 sekund (nepřetržitě), dokud kontrolka nezabliká, poté opakujte postup
uvedený v bodech 4) a 5).
EL-ES03HQ_A5.indd 29 2009.6.30 2:15:48 PM
English
Deutsch
FrançaisNederlandsItalianoEspañolMagyarSuomiSvenskaČeskyRomânăΕλληνικά
30
Popis:
Napětí: 230~240VAC
Frekvence: 50Hz
Max. proud: 16A
Max. příkon: 3680W
Spínání: IR signálem
Vstupní zástrčka: Schuko
Počet zásuvek: 4
Příkon v pohotovostním režimu: <0,25W
Délka kabelu: 1,5 m
Prohlášení o shodě
Společnost,
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC ’s-Hertogenbosch, Nizozemí
Tel.: 0031 73 599 1055, E-mail: [email protected]
prohlašuje, že výrobek:
Značka: HQ
Model: EL-ES03HQ
Popis: Chytrý spořič energie pro TV
splňuje následující normy:
EN 61058-2-1:1993+A1:96+A11:02, EN 61058-1:2002+A2:08, EN 55014-1: 2006,
EN 55014-2:1997/+A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3(1995)/+A1:2001/+A2
:2005.
A splňuje požadavky směrnic Evropské unie: 2006/95/EC a 2004/108/EC.
‘s-Hertogenbosch, 20-05-2009
Paní J. Gilad
obchodní ředitelka
EL-ES03HQ_A5.indd 30 2009.6.30 2:15:48 PM
English
Deutsch
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
31
Bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
Při použití chytrého spořiče energie pro TV vždy
dodržujte bezpečnostní opatření, aby se tím snížilo riziko
požáru, úrazu elektrickým proudem, a to následovně:
Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití tohoto přístroje.
Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem měl by tento výrobek v případě
potřeby otevřít POUZE autorizovaný technik. Pokud došlo k problému, odpojte
zařízení od elektrické sítě a ostatních přístrojů.
Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Tento přístroj lze použít pouze v typu napájecího zdroje uvedeného na etiketě. Jestliže
si nejste jistí tím typem napájecího zdroje, který máte doma, obraťte se pro další
informace na vašeho prodejce.
Nepřetěžujte zásuvku, vzniká tak riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Do tohoto přístroje nikdy nezasunujte cizí předměty, neboť by se mohly dotknout
nebezpečného vysokého napětí nebo zařízení zkratovat a to by mohlo vest k
nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani
abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného
zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných
vlastníků a jsou chráněny zákonem.
Tento návod uchovejte pro budoucí použití.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem
musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem
a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem.
Pro lidkvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
Copyright ©
EL-ES03HQ_A5.indd 31 2009.6.30 2:15:48 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

HQ EL-ES03HQ Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál