One For All URC-3720 Uživatelský manuál

Kategorie
LCD televizory
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

130 WWW.ONEFORALL.COM
I
NSTALACE BATERIÍ
1
31
KLÁVESNICE
131
NASTAVENÍ
PŘÍMÉ NASTAVENÍ KÓDU
134
METODA VYHLEDÁVÁNÍ
135
NASTAVOVACÍ KÓDY
TV : Televizor / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor . . . 144
SAT : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview
(Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemsko) /
SAT/HDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
CBL : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
VAC : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV /
voliče AV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
ZJIŠTĚNÍ KÓDU
(postup zjištění aktuálně naprogramovaného kódu)
136
DALŠÍ FUNKCE
Změna přiřazení režimu (změna režimu zařízení)
137
Zámek hlasitosti
138
Makra (posloupnosti příkazů)
139
Key Magic® (programování chybějících funkcí z původního
ztraceného nebo poškozeného dálkového ovládání)
141
Key Move (
Přesunutí funkce na jiné tlačítko v rámci
režimu zařízení nebo do režimu jiného zařízení)
142
PROBMY A ŘEN
143
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
143
Rychlé nastaveníObsah
Č
es
k
y
WWW.ONEFORALL.COM 131
Do dálkového ovládání ONE FOR ALL 2 se vkládají 4 nové alkalické baterie AAA/LR6.
1
Stisknutím tlačítka pro otevření krytu uvolněte kryt
b
aterií na ovládání ONE FOR ALL 2.
2 Nasměrujte baterie podle značek + a – v přihrádce pro baterie a vložte je do
p
řihrádky.
3 Vraťte kryt baterií zpět na místo.
1
Vypnutí zařízení
2 Nastavení ovládání ONE FOR ALL 2
Tlačítko MAGIC lze navíc použít jako tlačítko SHIFT.
3 Zapnutí zařízení
4 Tlačítka zařízení s vyznačením režimu
hem používálkoho ovládání ONE FOR ALL se všechny
červená LED diody pod tlítkem zařízení rozsvíi každém
stisknutí tlačítka, aby byl označen právě poívarežim zařízení.
Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
Satelitní přijímač, DVB-T, kabelový převaděč, DSS / doplněk
videoobsahu (například mediální centrum), osobní videorekordér,
rekordér s pevným diskem
5 Tlačítka s čísly
Pokud původní dálkové ovládání má tlačítko 20, najdete tuto
funkci pod tlačítkem AV.
Pokud původní dálkové ovládání má tlačítko 10 nebo -/--,
najdete tuto funkci pod tlačítkem -/--.
6 V režimu TV: AV/Input nebo 20 nebo C/P
V režimu SAT: TV/SAT nebo TV/DTV
7 Tlačítka ovládání hlasitosti a ztlumení
Pokud u programovaného zařízení není funkce ovládání
hlasitosti, získáte funkce pro ovládání hlasitosti a ztlumení
z televizoru.
V režimu TV: = Barva +/-
8 Tlačítko NABÍDKA (MENU)
Instalace baterií
Klávesnice
132 WWW.ONEFORALL.COM
9
Ukončení práce s nabídkou
1
0 Tlačítka KANÁL (CH) + / -
V režimu TV: = Jas +/-
11 pohyb v nabídce a potvrzení volby stisknutím tlačítka OK
1
2 V režimu TV nebo SAT: Průvodce
13 V režimu TV nebo SAT: Zpět
V režimu SAT: = Dozadu
14 V režimu TV: = 16:9
V režimu SAT: = Možnosti
V režimu SAT: = Přehrát
15 V režimu TV nebo SAT: Info nebo OSD
V režimu SAT: = Pozastavit
16 V režimu TV nebo SAT: PIP
V režimu SAT: = Dopředu
17 V režimu TV nebo SAT: Teletext
V režimu TV: = DTV
V režimu SAT: = Přeskočit dozadu
18 V režimu TV a SAT: Přidržet/Zastavit
V režimu SAT: = Nahrát
19 V režimu TV nebo SAT: Rozbalit text
V režimu SAT: = Zastavit
RECALL
16:9
INFO
PIP
WWW.ONEFORALL.COM 133
2
0 V režimu TV nebo SAT: Vypnout teletext
V
režimu SAT: = Přeskočit dopředu
21 V režimu TV a SAT: Červená (fastext)
V
režimu SAT: = Oblíbené
22 V režimu TV a SAT: Zelená (fastext)
V
režimu SAT: = TV/Rádio nebo
O
tevřít/Zavřít
23 V režimu TV a SAT: Žlutá (fastext)
V režimu SAT: = Audio nebo Jazyk
24 V režimu TV a SAT: Modrá (fastext)
V režimu SAT: = PVR, Seznam nebo
Titulky
- Některé funkce lze jednoduše vyvolat stisknutím tlačítka MAGIC a potom tlačítka odpoví-
dající funkce (tlačítko MAGIC zůstane v sekundárním režimu po dobu 10 sekund).
F
AV
OPEN
AUDIO
PVR/LIST
134 WWW.ONEFORALL.COM
íklad: Postup nastave dálkoho ovní ONE FOR ALL 2 pro televizní přimač:
1
Vyhledejte kód zařízení (např. TV Bennett) v seznamu kódů
(
str. 144 - 155). Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a
názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako první.
Přesvědčte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v
p
ohotovostním režimu).
2
Stiskněte tlačítko TV na dálkovém ovládání ONE FOR ALL 2
(
vyberte zařízení, které chcete nastavit).
3 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC
(
přibližně na 3 sekundy), dokud dvakrát
neblikne červená LED dioda (v tomto příkladu
pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne
nejprve jednou, pak dvakrát.
4 Pomocí tlačítek s čísly zadejte čtyřmístný kód zařízení
(např. kód Bennett 0556). Červená LED dioda dvakrát blik-
ne, čímž je potvrzeno uložení kódu.
5 Nyní namiřte dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 na zařízení a
stiskněte OFF. Pokud se zařízení vypne, je dálkové
ovládání ONE FOR ALL 2 připravené pro ovládání
zařízení.
6. Potom zařízení znovu zapněte (stisknutím tlačítka ON,
číselného tlačítka nebo CH+) a vyzkoušejte všechny funkce
dálkového ovládání.
Pokud funkce nefungují, opakujte kroky 1 – 5 a použijte jiný
kód uvedený pod stejnou značkou.
- Pokud zařízení nereaguje, proveďte kroky 1 až 5 s každým kódem uvedeným u dané zna-
čky. Pokud pro vaše zařízení nefunguje žádný z kódů uvedených u příslušné značky NEBO
pokud značka
zařízení není v seznamu vůbec uvedená, použijte metodu vyhledávání popsanou na straně
135.
- Některé kódy si jsou poměrně podobné. Pokud zařízení při použití jednoho z kódů nerea-
guje nebo nefunguje správně, zkuste jiný uvedený u příslušné značky.
- Uvědomte si, že před použitím určitého zařízení musíte stisknout správné tlačítko pro toto
zařízení. K určitému režimu zařízení lze přiřadit pouze jedno zařízení. Pokud původní dál-
kové ovládání ovládá více než jedno zařízení, je třeba každé zařízení nastavit samostatně.
Přímé nastavení kódu
_ _ _ _
x2
W
WW.ONEFORALL.COM
45
T
elevisions
F
ernseher
T
éléviseurs
T
elevisores
T
elevisões
T
elevisori
Televisies
A
.R. Systems 0037 0352
Abex 0032
Accent 0037
A
cec 0012
Admiral 0087 0093 0363 0418
0305 0213 0264
Adyson 0068 0217 0216 0032
Agashi 0216 0264
AGB 0516
Agef 0087
Aiko 0216 0009 0037 0371
0035 0072 0361 0191
0264 0217
Aim 0037 0274
A
kai 0361 0208 0371 0037
0191 0035 0009 0072
0
218 0163 0546 0516
0
556 0548 0581 0480
0217 0631 0216 0264
0
448 0377 0606
Akiba 0218 0282 0455 0037
Akito 0272 0037
A
kura 0218 0359 0282 0276
0
009 0412 0264 0037
0493
Alaron 0179 0216
A
lba 0218 0235 0009 0418
0370 0355 0371 0037
0216 0247 0431 0163
0
581 0487 0036 0579
A
lcyon 0076
Allorgan 0206 0294 0217
A
llstar 0037
Amplivision 0217 0400 0320 0370
Amstrad 0177 0009 0516 0264
0
354 0218 0371 0362
0
412 0037
Anam 0037 0009 0068
Anam National 0037
A
nglo 0009 0264
Anitech 0009 0068 0076 0264
0037
Ansonic 0370 0292 0102 0009
0037 0374 0163 0323
0
411 0259 0247 0012
0428
Apollo 0473
Arc en Ciel 0399 0501 0109 0196
0568 0333 0198
Arcam 0216 0399 0217
Ardem 0486
Aristona 0037 0556 0012
Arthur Martin 0163 0400
ASA 0105 0346 0070 0104
0087
A
sberg 0037 0076
Asora 0009
Asuka 0218 0264 0216 0282
0
217
Atlantic 0037 0216 0206 0259
0320
A
tori 0009
Auchan 0163 0400
Audiosonic 0037 0109 0217 0370
0337 0264 0218 0486
0
428
Audioton 0217 0486 0370 0264
A
usind 0076
A
utovox 0087 0206 0237 0076
0
349 0217 0247 0336
A
WA 0011 0036 0009 0157
0374 0412 0037 0216
0606
A
yomi 0238
A
YR 0535
B
aird 0109 0193 0343 0190
0192 0072 0073 0217
0208
Bang & Olufsen 0565 0087 0620
Barco 0380 0163
Basic Line 0218 0009 0374 0037
0163 0282
Bastide 0217
Baur 0146 0303 0535 0195
0512 0037 0554 0191
0361 0349 0505 0010
Bazin 0217
B
eko 0370 0486 0037 0606
Bennett 0556 0037
Beon 0037 0418 0032
B
est 0337 0370 0421
Bestar 0037 0370 0374
B
inatone 0217
B
lack Star 0247
Blacktron 0282
B
lackway 0282
B
laupunkt 0554 0191 0535 0195
0200 0213 0327 0328
0
318 0448
B
lue Sky 0218 0282 0455 0037
0487
Blue Star 0282
Bondstec 0247
Boots 0272 0217
BPL 0282 0373 0037
B
randt 0501 0109 0399 0237
0333 0196 0198 0287
0335 0568 0625
Braun 0366
B
rinkmann 0418 0037 0519
Brionvega 0037 0087 0362
Britannia 0216 0217
B
rother 0264
Bruns 0087
BSR 0163 0294
B
TC 0218
Bush 0218 0235 0163 0349
0009 0036 0282 0037
0272 0355 0371 0363
0374 0519 0264 0361
0487 0208 0581 0294
0217
Capsonic 0264
Carad 0610 0037
Carena 0455 0037
Carrefour 0036 0070
Carver 0170
Cascade 0009 0037
Casio 0037
Cathay 0037
C
CE 0037 0217
Centurion 0037
Century 0087 0213 0247 0238
C
GE 0074 0084 0306 0076
0247 0252 0163 0276
0418 0370
C
imline 0009 0235 0218
Citizen 0535
City 0009
C
larivox 0418 0070
Clatronic 0218 0264 0370 0371
0217 0076 0247 0037
0009 0102 0320 0579
Clayton 0385
C
MS hightec 0217
Concorde 0009
Condor 0216 0247 0282 0320
0037 0370 0009 0102
0411 0418
Conic 0032
C
ontec 0216 0009 0157 0011
WWW.ONEFORALL.COM 135
-
-> Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a
zařízení stále na dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 nereaguje.
--> Metodu vyhledávání můžete také použít, pokud vaše značka není v
s
eznamu vůbec uvedena.
Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení prohledáním všech kódů
obsažených v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL 2.
Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:
1
Zapněte televizní přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a namiřte na něj
d
álkové ovládání ONE FOR ALL.
2 Na dálkovém ovládání ONE FOR ALL 2 stiskněte tlačítko TV.
3 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC
(přibližně na 3 sekundy), dokud dvakrát
neblikne červená LED dioda (v tomto příkladu
pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne
nejprve jednou, pak dvakrát.
4 Stiskněte tlačítka 9 9 1. Červená LED dioda dvakrát blikne.
5 Potom stiskněte tlačítko OFF.
- Kód můžete vyhledat také pomocí jiné funkce než OFF. Jednoduše
místo toho zvolte 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP nebo MUTE.
6 Namiřte dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 na zařízení. Dále
opakovaně stiskněte tlačítko CH+, dokud se např. televizor
nevypne.
- Při každém stisknutí tlačítka CH+ vyšle dálkové ovládání ONE FOR
ALL 2 signál zapnutí/vypnutí (funkci, kterou jste zvolili v kroku 5)
z dalšího kódu uloženého v paměti. Tlačítko možná budete muset
stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.
- Pokud některý kód vynecháte, můžete přejít na předchozí kód
stisknutím tlačítka CH-.
- Při tisknutí tohoto tlačítka musíte mít dálkové ovládání ONE FOR
ALL 2 neustále namířené na zařízení.
7 Jakmile se zařízení vypne, uložte kód stisknutím tlačítka
MAGIC.
- Pokud se zařízení stisknutím tlačítka ON nevypne, jednoduše např. televizor zapněte stisk-
nutím tlačítka ON, číselného tlačítka nebo tlačítka CH+.
- Chcete-li vyhledat kód pro jiné zařízení, postupujte podle výše uvedených pokynů s tím
rozdílem, že v kroku 2 stisknete místo tlačítka TV tlačítko příslušného zařízení.
- Pokud původní dálkové ovládání videopřehrávače není vybavené tlačítkem napájení
(POWER), stiskněte v kroku 5 místo tlačítka OFF tlačítko PLAY.
Metoda vyhledávání
x2
136 WWW.ONEFORALL.COM
J
akmile jste dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 nastavili, můžete zjistit nastavený
kód a poznamenat si jej pro budoucí použití.
Příklad: Postup zjištění kódu televizního přijímače:
1 Jednou stiskněte tlačítko TV.
2
Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC
(
přibližně na 3 sekundy), dokud dvakrát
neblikne červená LED dioda (v tomto
příkladu pod tlačítkem TV).
Červená LED dioda blikne nejprve jednou,
p
ak dvakrát.
3 Stiskněte tlačítka 9 9 0. Červená LED dioda pod tlačítkem TV
dvakrát blikne.
4 Chcete-li zjistit první číslici čtyřciferného kódu, stiskněte
tlačítko 1 a spočítejte bliknutí červené kontrolky.
5 Chcete-li zjistit druhou číslici, stiskněte tlačítko 2 a spočítejte
červená bliknutí.
6 Chcete-li zjistit třetí číslici, stiskněte tlačítko 3 a spočítejte
červená bliknutí.
7 Chcete-li zjistit čtvrtou číslici, stiskněte tlačítko 4 a spočítejte
červená bliknutí.
Nyní jste zjistili čtyřciferný kód.
- Pokud kontrolka neblikne, jedná se o číslici 0.
- Pokud si nejste jisti, kolikrát kontrolka blikla, jednoduše stiskněte příslušnou číslici znovu a
spočítejte bliknutí.
Zjištění kódu
(Postup zjištění aktuálně naprogramovaného kódu)
Stručpřehled kódů
Typ zařízení Kód
1.__________________________________
2.__________________________________
x2
WWW.ONEFORALL.COM 137
R
ežim libovolného tlačítka zařízení lze změnit. To je užitečné v případě, že chcete na
d
álkovém ovládání ONE FOR ALL 2 nastavit dvě stejná zařízení. Kód můžete nastavit
přímo (viz strana 134) nebo pomocí metody vyhledávání (viz str. 135). Postup změny
tlačítka zařízení najdete v následujících třech příkladech.
P
říklad: Naprogramování druhého televizního přijímače na tlačítko SAT.
P
říklad:
C
hcete-li naprogramovat druhý televizní přijímač (například) na tlačítko SAT, je
třeba tlačítko SAT změnit na tlačítko TV, stiskněte proto tato tlačítka:
(*) (**)
Tlačítko SAT se nyní stalo druhým tlačítkem TV.
Stisknum následujících tlačítek nyní zadejte nastavovací kód pro dru televizijímač:
(*) (kód televizního přijímače) (**)
Obnova tlačítka zařízení
Příklad: Chcete-li obnovit původní režim tlačítka SAT, stiskněte tato tlačítka:
(*) (**)
(*) Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED
dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.
(**) Červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení dvakrát
blikne.
Další funkce
Změna přiřazení režimu
(
Změna režimu zařízení)
_ _ _ _
Typ zařízení Kód
1.__________________________________
2.__________________________________
138 WWW.ONEFORALL.COM
Zámek hlasitosti
Tato funkce umožňuje ovládat hlasitost určitého zařízení, aniž byste museli měnit
režim na toto zařízení (např. ovládat z libovolného režimu hlasitost TV).
P
ostup přeprogramování hlasitosti zařízení TV do režimu SAT:
1. Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne čer-
v
ená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.
Č
ervená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
2. Stiskněte tlačítka 9 9 3.
3. Pak stiskněte tlačítko TV a červená kontrolka dvakrát blikne.
Výsledek: V každém režimu bude nyní signál stisknutí tlačítek VOL+/- nebo MUTE
vyslán z režimu TV.
Zrušení přeprogramování hlasitosti pro určitý režim:
Příklad: Postup zrušení přeprogramování hlasitosti pro režim SAT.
1. Jednou stiskněte tlačítko SAT.
2 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne čer-
vená LED dioda pod tlačítkem SAT. Červená LED dioda blikne nej-
prve jednou, pak dvakrát.
3. Stiskněte tlačítka 9 9 3.
4. Pak stiskněte tlačítko Volume (-) a červená LED dioda blikne čtyři-
krát.
Výsledek: V režimu SAT budete moci ovládat funkce HLASITOST (VOL) +/- a ztlumení
svého přehrávače SAT (za předpokladu, že je vybaven ovládáním hlasitosti).
Zrušení přeprogramování hlasitosti pro všechny režimy:
1 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne čer-
vená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.
Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
2. Stiskněte tlačítka 9 9 3.
3. Stiskněte tlačítko Volume (+) a červená LED dioda blikne čtyři
krát.
Výsledek: V každém režimu zařízení budete opět ovládat hlasitost a ztlumení dané-
ho režimu.
Další funkce
WWW.ONEFORALL.COM 139
Makra (posloupnosti příkazů)
Další funkce
Makra (přímá)
D
álkové ovládání ONE FOR ALL 2 můžete naprogramovat tak, aby po stisknutí
jednoho tlačítka vyslalo posloupnost příkazů. Libovolnou často používanou
posloupnost příkazů můžete zkrátit na jedno, pohodlné stisknutí tlačítka.
Příklad: Vypnutí televizoru a satelitního přijímače stisknutím jednoho tlačítka
(např. červeného):
1 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED
dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne
nejprve jednou, pak dvakrát.
2 Stiskněte tlačítka 9 9 5.
3 Pak stiskněte červené tlačítko, kterému bude makro přiřazeno.
4 Pak stiskněte tlačítka TV, OFF, SAT, OFF.
5 Chcete-li uložit makro, stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát
neblikne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.
Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
6 Kdykoli stisknete červené tlačítko, vypne dálkové ovládání ONE FOR ALL 2
televizní přijímač a satelitní přijímač.
- Makro naprogramujte na neobsazené tlačítko, které nepoužíváte v žádném režimu.
- Naprogramujete-li na určité tlačítko makro, bude posloupnost příkazů fungovat bez ohle-
du na používaný režim (TV a SAT).
- Každé makro se může skládat maximálně z 35 stisknutí tlačítek.
- Funkce, která se na původním dálkovém ovládání spouštěla přidržením tlačítka po něko-
lik sekund, možná nebude v makru dálkového ovládání ONE FOR ALL fungovat.
- Aby se zabránilo náhodnému spuštění nahrávání pomocí dálkového ovládání ONE FOR
ALL 2, je třeba nahrávání zahájit dvojím stisknutím tlačítka nahrávání. Z tohoto důvodu
nedoporučujeme na tlačítko nahrávání nastavovat makro nebo sekundární makro.
- Pokud na určité tlačítko naprogramujete makro, stane se původní funkce sekundární
funkcí kromě tlačítek REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, červené,
zelené, žluté a modré). Přístup k ní získáte tak, že stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné
tlačítko.
S
AT/CBLSAT/CBL
D
VDDVD
A
MP/TUNERAMP/TUNER
140 WWW.ONEFORALL.COM
Chcete-li odstranit makro z červeného tlačítka, postupujte takto:
1
. Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED
d
ioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne
nejprve jednou, pak dvakrát.
2
. Stiskněte tlačítka 9 9 5.
3. Potom stiskněte červené tlačítko.
4. Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED
d
ioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne
n
ejprve jednou, pak dvakrát.
Sekundární makra
Pokud nechcete „obětovat“ žádné tlačítko, můžete vytvořit sekundární makro.
Chcete-li sekundární makro například naprogramovat na tlačítko OFF,
jednoduše v kroku 3 jednou stiskněte tlačítko MAGIC a pak tlačítko OFF.
Příklad: Vypnutí televizoru a satelitního přijímače stisknutím jednoho tlačítka
(např. tlačítka MAGIC a potom OFF):
1 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED
dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve
jednou, pak dvakrát.
2 Stiskněte tlačítka 9 9 5.
3 Pak stiskněte tlačítko OFF, kterému bude makro přiřazeno.
4 Pak stiskněte tlačítka TV, OFF, SAT, OFF.
5 Chcete-li uložit makro, stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát
neblikne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená
LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
Výsledek: Kdykoli nyní stiskněte tlačítko MAGIC a potom tlačítko OFF, vypne dálkové
ovládání ONE FOR ALL televizní přijímač a satelitní přijímač.
Chcete-li odstranit sekundární makro z tlačítka OFF, stiskněte tato tlačítka:
MAGIC* 9 9 5 MAGIC tlačítko OFF MAGIC*
Chcete-li odstranit všechna makra a sekundární makra, stiskněte:
MAGIC* 9 9 5 MAGIC*
* Zde stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda
(v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak
dvakrát.
- Pokud umístíte sekundární makro na tlačítko s číslem, získáte přístup k původní funkci tak,
že dvakrát stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko s číslem.
Další funkce
WWW.ONEFORALL.COM 141
Key Magic
®
p
rogramování chybějících funkcí
Key Magic® je speciální funkcí dálkového ovládání ONE FOR ALL, která zajišťuje,
ž
e lze ovládat mnoho funkcí původního dálkového ovládání včetně funkcí, které na
dálkovém ovládání ONE FOR ALL nemají vlastní tlačítko. Pomocí funkce Key Magic
dálkového ovládání ONE FOR ALL lze často používané funkce přiřadit tlačítku dle
vašeho výběru.
C
hcete-li naprogramovat určitou funkci pomocí funkce Key Magic, musíte znát
odpovídající kód funkce. Tyto kódy funkcí se u jednotlivých typů zařízení liší, proto
nejsou v této příručce uvedeny. Kódy funkcí můžete zjistit zavoláním na naší linku
zákaznického servisu nebo zasláním e-mailu či faxu.
U
veďte, prosím, tyto údaje:
• Nastavovací kód o 4 číslicích, se kterým vaše zařízení pracuje.
• Jak byla funkce označena na původním dálkovém ovládání.
Jakmile získáte kódy funkcí od zákaznického servisu, je jejich naprogramování
jednoduché:
1 Stiskněte tlačítko zařízení (TV nebo SAT).
2 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED
dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve
jednou, pak dvakrát.
3 Stiskněte tlačítka 9 9 4. Červená LED dioda dvakrát blikne.
4 Jednou stiskněte tlačítko MAGIC.
5 Zadejte 5ciferný kód funkce (který jste získali od zákaznického servisu).
6 Stiskněte tlačítko, na které chcete funkci přiřadit.
Červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení dvakrát blik
ne.
PŘEHLED ROZŠÍŘENÝCH FUNKCÍ
(první položka je příklad)
ZAŘÍZENÍ: NASTAVOVACÍ KÓD: FUNKCE: KÓD FUNKCE:
TV 0556 Formát 16:9 00234
- Chcete-li získat přístup k naprogramované funkci, stiskněte nejprve tlačítko příslušného
zařízení.
- Poznamenejte si všechny kódy rozšířených funkcí získané od zákaznického servisu, abyste
je příště snadno našli.
Další funkce
142 WWW.ONEFORALL.COM
Další funkce
Přesunutí tlačítka
P
ostup zkopírování funkce na jiné tlačítko v rámci režimu
zařízení nebo do režimu jiného zařízení
Funkce Přesunutí tlačítka umožňuje nakonfigurovat klávesnici dle potřeby.
Příklad: přesunutí tlačítka pro přehrávání z režimu SAT do režimu TV.
1 Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED
dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.
Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
2 Stiskněte tlačítka 9 9 4. Červená LED dioda pod tlačítkem režimu naposledy
zvoleného zařízení dvakrát blikne.
3 Stiskněte režim zdrojového zařízení (např. tlačítko SAT).
4 Stiskněte tlačítko, které chcete přesunout (např. tlačítko PLAY).
5 Vyberte režim zařízení, kterému bude funkce přiřazena (např. tlačítko TV).
6 Stiskněte tlačítko, kterému chcete funkci přiřadit (např. tlačítko PLAY).
Červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení dvakrát blik-
ne.
Výsledek: Nyní budete moci přehrávat SAT i v režimu TV.
Pro obnovení původní funkce nynějšího tlačítka přehrávání v režimu TV stiskněte:
TV MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)
(**) Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda
pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.
- Nelze použít pro funkce zapínané prostřednictvím Key Magic.
SAT/ CBLSAT/CBL
DVDDVD
AMP/TUNERAMP/TUNER
WWW.ONEFORALL.COM 143
Problémy a řešení
P
roblém:
Z
načka není uvedena v části s kódy.
Dálkové ovládání ONE FOR ALL
n
efunguje s vaším zařízením.
Dálkové ovládání ONE FOR ALL
neprovádí příkazy správně.
Problémy při změně kanálů.
P
VR nenahrává.
Dálkové ovládání ONE FOR ALL po
stisknutí tlačítka nereaguje.
Červená LED dioda při stisknutí
tlačítka nebliká.
Ř
ešení:
Z
kuste metodu vyhledávání popsanou na
straně 135.
A) Vyzkoušejte všechny kódy uvedené u
p
říslušné značky. B) Zkuste metodu
vyhledávání popsanou na straně 135.
Pravděpodobně používáte nesprávný kód.
Zopakujte postup přímého nastavení kódu s
jiným kódem uvedeným u příslušné značky
nebo znovu použijte metodu vyhledávání a
n
ajděte správný kód.
Zadejte číslo programu přesně tak, jak byste to
udělali na původním dálkovém ovládání.
A
by se zamezilo náhodnému spuštění
nahrávání, musíte tlačítko nahrávání na
d
álkovém ovládání ONE FOR ALL stisknout
dvakrát.
Přesvědčte se, zda používáte nové baterie a
zda je dálkové ovládání ONE FOR ALL
namířené na zařízení.
Vyměňte baterie za čtyři nové alkalické baterie
AAA.
Zákaznický servis
Pokud máte otázky týkající se provozu univerzálního dálkového ovládání ONE FOR
ALL a pokud jste informace nenalezli v části Poradce při potížích, můžete se o pomoc
obrátit na oddělení zákaznického servisu.
Česky Slovakia
Fax : 0225386101 Fax : +421 55 611 8111
Tel. : 0225 386191 Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsicz.cz Web. : www.dsi.sk
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
Italiano
La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce L’ acquisto originale che questo prodotto sarà
e
sente da difetti di mano d’ opera dietro l’ utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito
gratuitamente se verrà provato che e’ diffetttoso entro l’ anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla
prova dello scontrino che assicura la data d’ acquisto. La garanzia non copre la scatola, L’ imballaggio, le pile o
o
gni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati.Per
accedere al nostro servizio al cliente durante l’ anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico
che trovate sulla pagina ”Servizio Clienti”. Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinche’ noi
p
ossiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.
Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per
favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la
v
endita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.
Nederlands
U
NIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij
van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van
aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt
g
ratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode
teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen,
gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke
a
ndere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice
tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent
dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.
I
ndien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er
dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking
tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és
m
egfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes
lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingy-
enes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVER-
SAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv
útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a
garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód,
helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti
csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeret-
ne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.
Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra
vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthat-
nak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne
wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1)
roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie
on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania
produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR
ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest
modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną
usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowa-
nie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywioło-
we, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwaran-
cyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że
mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.
Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Č
Č
e
e
s
s
k
k
y
y
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že
tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jed-
noho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bez-
platně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku
hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené
výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způso-
bené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl
výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením,
chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chyb-
ným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit
originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí,
můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato
práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166

One For All URC-3720 Uživatelský manuál

Kategorie
LCD televizory
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro