Panasonic RPHTX90NE Operativní instrukce

Značka
Panasonic
Kategorie
videohry
Modelka
RPHTX90NE
Typ
Operativní instrukce
Prosimy o sprawdzenie i zidentyfikowanie dostarczonych akcesoriów.
1xPrzewód ładujący USB
1 x Odłączany przewód
Zkontrolujte přítomnost a stav dodaného příslušenství.
1xKabel nabíjení přes rozhraní USB
1 x Odpojitelný kabel
Skontrolujte a identifikujte dodané príslušenstvo.
1xNabíjací USB kábel
1 x Odpájací kábel
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie
są dostępne na stronie www.panasonic.pl
lub pod numerami telefonów:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz
komórkowej
Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Skrócona instrukcja obsługi
Základní Návod k použití
Základný návod na obsluhu
Bezprzewodowe cyfrowe słuchawki nagłowne stereo
Digitální bezdrátová stereofonní sluchátka
Digitálne bezdrôtové stereo slúchadlá
RP-HTX90N
Dziêkujemy za zakup opisywanego produktu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować
instrukcję obsługi do wglądu.
Blahopøejeme vám ke koupi tohoto produktu.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.
Prosím, pred používaním tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a tento návod uschovajte pre možnú potrebu v
budúcnosti.
E
Model Nr. / Model č. /
Č. Modelu
EU
Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
TQBM0326
F1118QK0
Polski
Bardziej szczegółowe instrukcje
dostępne są w “Instrukcja obsługi
(format PDF)”.
Aby z niej skorzystać, pobierz ją ze
strony.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
accessories/oi/rp_htx90n/
Kliknij żądany język.
Česky
Podrobnější pokyny k obsluze naleznete v “Návod k obsluze (ve
formátu PDF)”.
Návod si můžete stáhnout z webu.
http://panasonic.jp/support/global/cs/accessories/oi/rp_htx90n/
Klikněte na požadovaný jazyk.
Slovensky
Podrobnejší návod na obsluhu je k dispozícii v “Návode na
obsluhu (formát PDF)”.
Prečítať si ich môžete po prevzatí z webových stránok.
http://panasonic.jp/support/global/cs/accessories/oi/rp_htx90n/
Kliknite na požadovaný jazyk.
Polski
Akcesoria
Česky
Příslušenství
Slovensky
Príslušenstvo
Polski
Wyrażenia użyte w tym dokumencie
Ilustracje produktu mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Česky
Výrazy použité v tomto dokumentu
Ilustrace produktu se mohou od skutečného produktu lišit.
Slovensky
Výrazy používané v tomto dokumente
Zobrazenia výrobku sa môžu líšiť od samotného výrobku.
Infolinia (Polska):
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27
- numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Urządzenie
Unikać używania niniejszego urządzenia lub umieszczania go w pobliżu
źródeł ciepła.
Nie słuchać bardzo głośno muzyki na niniejszym urządzeniu w
miejscach, w których konieczne jest usłyszenie dźwięków pochodzących
z otoczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa, takich jak przejazdy
kolejowe i place budowy.
Napięcie szerokopasmowe jest równe lub większe od 75 mV.
Alergie
Zaprzestać użytkowania niniejszego urządzenia w przypadku
odczuwania dyskomfortu związanego z muszlami słuchawkowymi lub
innymi częściami, które mają bezpośredni kontakt ze skórą.
Kontynuowanie użytkowania niniejszego urządzenia może spowodow
wysypkę lub wywołać inne reakcje alergiczne.
Środki ostrożności dotyczące słuchania muzyki przez
słuchawki
Nadmierne ciśnienie dźwięku emitowanego ze słuchawek może
powodować uszkodzenie słuchu.
Nie słuchać bardzo głośnej muzyki przez słuchawki. Eksperci ds. słuchu
odradzają słuchania muzyki przez dłuższy czas przez słuchawki.
W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć
poziom głośności lub zaprzestać użytkowania słuchawek.
Nie korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów
zmotoryzowanych. Może to spowodować zagrożenie w ruchu i jest
niezgodne z prawem na wielu obszarach.
Należy zachować szczególną ostrożność lub tymczasowo zaprzestać
korzystania ze słuchawek w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
Deklaracja Zgodności (DoC)
Niniejszym, “Panasonic Corporation” deklaruje, iż niniejszy produkt jest
zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odnośnymi postanowieniami
Dyrektywy 2014/53/UE.
Klienci mogą skopiować oryginał Deklaracji Zgodności (DoC) dla naszych
produktów radiowych i końcowych urządzeń teletransmisyjnych (RE) z
naszego serwera DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Niniejsze urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
Nie używać rozpuszczalników, w tym benzyny, rozcieńczalników,
alkoholu, detergentów kuchennych, chemicznych środków do
czyszczenia itd. Takie postępowanie może spowodować deformację
zewnętrznej obudowy lub uszkodzenia powłoki.
Utrzymywanie dobrego stanu baterii
Podczas długiego okresu nieużywania raz na sześć miesięcy naładować
w pełni urządzenie, aby bateria zachowała swoje właściwości.
Ogólne
Sekcja Bluetooth
®
Sekcja słuchawek
*1 Może wynosić mniej w zależności od warunków pracy.
*2 Czas potrzebny na naładowanie wyczerpanej baterii do pełna.
Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy sprawdzić następujące
pozycje. W przypadku wątpliwości dotyczących niektórych punktów
kontroli lub gdy zalecane czynności naprawcze nie rozwiązały problemu,
skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszych zaleceń.
Brak dźwięku.
Upewnij się, że niniejsze urządzenie i urządzenie z funkcją Bluetooth
®
zostały prawidłowo połączone. (l Tylna strona, )
Sprawdź, czy muzyka jest odtwarzana w urządzeniu z funkc
Bluetooth
®
.
Upewnij się, że niniejsze urządzenie zostało włączone oraz że głośność
nie jest ustawiona na niski poziom.
Ponownie sparuj i podłącz urządzenie z funkcją Bluetooth
®
z niniejszym
urządzeniem. (l Tylna strona, )
Sprawdź, czy kompatybilne urządzenie z funkcją Bluetooth
®
obsługuje
profil “A2DP”. Szczegółowe informacje o profilach znajdują się w sekcji
“Słuchanie muzyki” w “Instrukcja obsługi (format PDF)”. Zapoznaj się
także z instrukcją obsługi urządzenia kompatybilnego z funkcją
Bluetooth
®
.
Mała głośność.
Zwiększ poziom głośności niniejszego urządzenia.
(l Tylna strona, )
Zwiększ poziom głośności urządzenia z funkcją Bluetooth
®
.
Dźwięk z urządzenia zostprzerwany. / Zbyt wiele szumów. / Jakość
dźwięku jest niska.
Mogą wystąpić zakłócenia dźwięku w przypadku zablokowanych
sygnałów. Nie zasłaniaj całkowicie niniejszego urządzenia dłonią itp.
Urządzenie może znajdować się poza zakresem komunikacji
wynoszącym 10 m. Umieść urządzenie bezprzewodowe bliżej
niniejszego urządzenia.
Usuń wszelkie przeszkody występujące pomiędzy niniejszym
urządzeniem a urządzeniem bezprzewodowym.
Wyłącz wszelkie nieużywane bezprzewodowe urządzenia LAN.
Nie można podłączyć urządzenia.
Usuń dane parowania dot. niniejszego urządzenia z urządzenia z
funkcją Bluetooth
®
, a następnie sparuj je ponownie.
(l Tylna strona, )
Nie słychać drugiej osoby.
Upewnij się, że niniejsze urządzenie i telefon z włączoną funkcją
Bluetooth
®
są włączone.
Upewnij się, że niniejsze urządzenie i telefon z włączoną funkcją
Bluetooth
®
zostały połączone. (l Tylna strona, )
Sprawdź ustawienia audio w telefonie z włączoną funkcją Bluetooth
®
.
Przełącz urządzenie do obsługi połączeń na niniejsze urządzenie, jeśli
jest ustawione na telefon z włączoną funkcją Bluetooth
®
. (l Tylna
strona, )
Jeśli poziom głośności głosu drugiej osoby jest zbyt niski, zwiększ
poziom głośności zarówno w niniejszym urządzeniu, jak i w telefonie z
włączoną funkcją Bluetooth
®
.
Nie można nawiązać połączenia telefonicznego.
Sprawdź, czy kompatybilne urządzenie z funkcją Bluetooth
®
obsługuje
profil “HSP” lub “HFP”. Szczegółowe informacje o profilach zawierają
sekcje “Słuchanie muzyki” oraz “Wykonywanie połączenia
telefonicznego” w “Instrukcja obsługi (format PDF)”. Zapoznaj się tae z
instrukcją obsługi urządzenia telefonu z funkcją Bluetooth
®
.
Niniejsze urządzenie nie reaguje.
Niniejsze urządzenie można zresetować w przypadku odrzucenia
wszystkich operacji. Aby zresetować niniejsze urządzenie, należy
nacisnąć przycisk [Í/I ( )] i przytrzymać przez co najmniej 10 sekund.
(Informacje dotyczące parowania nie zostaną usunięte.)
Nie można włączyć zasilania, gdy podłączony jest odłączany przewód
(w zestawie). (l Tylna strona, )
Brak możliwości naładowania niniejszego urządzenia.
Czy port USB obecnie używany działa prawidłowo? Jeśli komputer
został wyposażony w inne porty USB, wyjmij wtyczkę z aktualnie
używanego portu i podłącz ją do innego portu.
Jeśli powyższe czynności nie są możliwe do wykonania, odłącz wtyczkę
przewodu ładującego USB i podłącz ją ponownie.
Jeśli czas ładowania i czas pracy ulegną skróceniu, może to oznaczać,
że bateria wyczerpała się. (Liczba ładowań wbudowanej baterii: około
300)
Dioda LED zasilania/parowania nie pali się podczas ładowania. /
Ładowanie trwa dłużej.
Czy przewód ładujący USB został prawidłowo podłączony do wejścia
USB w komputerze? (l Tylna strona, )
Niniejsze urządzenie należy ładować w pomieszczeniu o temperaturze
od 10 oC do 35 oC.
Zasilanie nie włącza się.
Czy niniejsze urządzenie zostało naładowane? Nie można włączyć
zasilania podczas ładowania. (l Tylna strona, )
Nie można włączyć zasilania, gdy podłączony jest odłączany przewód
(w zestawie). (l Tylna strona, )
Można aktywować funkcję redukcji szumów, ale zasilanie nie włącza
się.
Naładuj niniejsze urządzenie. (l Tylna strona, )
Język komunikatów informacyjnych został zmieniony.
Można zmienić język komunikatów informacyjnych. (Naciśnij i
przytrzymaj [j (:)] oraz [Í/I ( )] przez co najmniej 5 sekund.)
Możliwe jest przełączanie komunikatów informacyjnych między językiem
angielskim i francuskim.
Polski
Zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem
elektrycznym lub uszkodzenia produktu:
Nie wystawiać niniejszego urządzenia na działanie deszczu,
wilgoci, cieknących lub rozpryskiwanych płynów.
Nie stawiać na niniejszym urządzeniu przedmiotów
napełnionych cieczą, takich jak wazony.
Stosować zalecane akcesoria.
Nie usuwać żadnych osłon.
Nie naprawiać niniejszego urządzenia we własnym zakresie.
Przekazać niniejsze urządzenie do naprawy wykwalifikowanemu
personelowi serwisowemu.
Unikać następujących sytuacji
Wyjątkowo wysokiej lub niskiej temperatury podczas użytkowania,
przechowywania lub transportu.
Nie wrzucać baterii do ognia lub pieca, a także nie miażdżyć oraz nie
przecinać, gdyż może to doprowadzić do wybuchu.
Wyjątkowo wysokiej temperatury i/lub wyjątkowo niskiego ciśnienia,
które mogą doprowadzić do eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy
lub gazu.
Niniejsze urządzenie może być podatne na interferencje radiowe
powodowane przez używane telefony komórkowe. W przypadku
wystąpienia interferencji należy zwiększyć odległość pomiędzy
niniejszym urządzeniem a telefonem komórkowym.
Podczas podłączania urządzenia do komputera stosuj wyłącznie
dołączony do zestawu przewód ładujący USB.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do używania w klimacie
umiarkowanym i tropikalnym.
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów
posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Te symbole oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych lub baterii z innymi odpadami
domowymi.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie “Instrukcja obsługi
(format PDF)”.
Typ łączności
bezprzewodowej
Pasmo częstotliwości Maksymalna moc
Bluetooth
®
2402 - 2480 MHz 4 dBm
Konserwacja
Dane techniczne
Zasilanie DC 5 V, 300 mA
(Bateria wewnętrzna: 3,7 V
(litowo-polimerowa 800 mAh))
Czas pracy
*1
Około 24 godzin (Redukcja
szumów: ON, SBC)
Czas ładowania
*2
(25 oC) Około 4 godzin
Zakres temperatur ładowania 10 oC do 35 oC
Zakres temperatur pracy 0 oC do 40 oC
Zakres wilgotności roboczej 35 %RH do 80 %RH
(bez kondensacji)
Masa Około 208 g (bez przewodu)
Pasmo częstotliwości 2402 MHz do 2480 MHz
Obsługiwane profile A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Obsługiwane kodowanie SBC
Impedancja
35 Ω (Zasilanie wyłączone, z kablem)
Rozwiązywanie problemów
Nazwa marki Bluetooth
®
i logotypy są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich użycie przez firmę
Panasonic Corporation jest objęte licencją.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich
posiadaczy.
Siri to znak towarowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w USA i innych
krajach.
QR Code to zastrzeżony znak towarowy firmy DENSO WAVE
INCORPORATED.
Nazwy pozostałych systemów oraz produktów występujące w tym
dokumencie są ogólnie zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi właściwych firm.
Należy zauważyć, że znaki
TM
oraz
®
nie pojawiają się w tym
dokumencie.
Zdejmij prawą nakładkę słuchawkową, aby odsłonić informacje
dotyczące autentyczności. (1)
Informacje dotyczące autentyczności (a) znajdują się na talerzu
słuchawki (b), który staje się widoczny po zdjęciu nakładki
słuchawkowej (strona R). (2)
Aby nasadzić nakładkę słuchawkową, załóż część d nakładki
słuchawkowej na część c. (3)
Nie należy mocno ciągnąć za nakładkę słuchawkową przy mocowaniu.
D
D
E
D
D
D
F
B
B
F
B
1
3
2
Jednotka
Neumisťujte toto zařízení poblíž zdrojů tepla.
V místech, kde z bezpečnostních důvodů musíte slyšet zvuky z okolí,
jako jsou železniční křižovatky a staveniště, neposlouchejte toto zařízení
s nastaveným silným zvukem.
Širokopásmové charakteristické napětí: rovno nebo větší než 75 mV.
Alergie
Přestaňte zařízení používat, pokud máte problémy se sluchátky nebo
jinými součástmi, které se dotýkají vaší pokožky.
Pokračování v používání může vést k vyrážkám nebo jiným alergickým
reakcím.
Opatření pro poslouchání ze sluchátek
Příliš vysoký akustický tlak pocházející z běžných vnějších sluchátek
nebo ze sluchátek do uší může způsobit ztrátu sluchu.
Nenastavuje hlasitost zvuku ve sluchátkách na příliš silnou. Odborníci
na nemoci sluchu varují před dlouhodobým souvislým používáním.
Pokud vám zvoní v uších, snižte hlasitost nebo přerušte používání.
Nepoužívejte, pokud řídíte motorové vozidlo. Mohlo by to znamenat
riziko a v mnoha oblastech je to zakázané.
V potenciálně nebezpečných situacích musíte být velmi obezřetní, nebo
na čas přerušit používání zařízení.
Deklarace shody (DoC)
Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje
základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 2014/53/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody (DoC) pro
naše výrobky RE z našeho serveru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
K čištění tohoto zařízení používejte suchý jemný hadřík.
Nepoužívejte rozpouštědla, včetně benzínu, rozpouštědla, alkoholu,
mycího prostředku na kuchyně, chemických utěrek atd. Mohlo by dojít ke
zdeformování povrchu nebo poškození povrchové úpravy.
Udržení výkonu baterie
Aby byla udržena výkonnost baterie, pokud toto zařízení po dlouhou
dobu nepoužíváte, každých 6 měsíců ji nabijte.
Obecné
Sekce Bluetooth
®
Náhlavní část
*1 Může bát kratší, v závislosti na provozních podmínkách.
*2 Čas nutný pro úplné nabití zcela vybité baterie.
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Dříve, než se obrátíte na servisní službu, proveďte následující kontroly.
Když pochybujete o některých kontrolních bodech nebo když navržené
řešení neodstraní problém, obraťte se na svého prodejce s žádostí o
pokyny.
Žádný zvuk.
Zkontrolujte, že je toto zařízení a zařízení Bluetooth
®
řádně připojeno.
(l Zadní strana, )
Zkontrolujte, že se hudba přehrává na zařízení Bluetooth
®
.
Zkontrolujte, že je zařízení zapnuto a že není nastavená příliš nízká
hlasitost.
Spárujte zařízení Bluetooth
®
a toto zařízení znovu.
(l Zadní strana, )
Zkontrolujte, že zařízení kompatibilní s Bluetooth
®
podporuje profil
“A2DP”. Podrobné informace o profilech jsou uvedeny v části
“Poslouchání hudby” v “Návod k obsluze (ve formátu PDF)”. Informace
také naleznete v návodu k obsluze zařízení kompatibilního s Bluetooth
®
.
Nízká hlasitost.
Zvyšte hlasitost zařízení. (l Zadní strana, )
Zvyšte hlasitost zařízení Bluetooth
®
.
Zvuk ze zařízení je přerušen. / Příliš mnoho šumu. / Špatná kvalita
zvuku.
Pokud jsou signály blokovány, může být zvuk rušen. Nezakrývejte toto
zařízení dlaní atd.
Zařízení může být mimo rozsah komunikace 10 m. Přibližte zařízení k
tomuto zařízení.
Odstraňte všechny překážky mezi tímto zařízením a druhým zařízením.
Pokud nepoužíváte bezdrátová zařízení LAN, vypněte je.
Zařízení nelze připojit.
Ze zařízení Bluetooth
®
odstraňte informace o párování tohoto zařízení a
poté zařízení spárujte znovu. (l Zadní strana, )
Neslyšíte druhou osobu.
Zkontrolujte, že je toto zařízení a telefon s povolenou funkcí Bluetooth
®
zapnuto.
Zkontrolujte, že je toto zařízení a telefon s povolenou funkcí Bluetooth
®
připojeno. (l Zadní strana, )
Na telefonu s povolenou funkcí Bluetooth
®
zkontrolujte nastavení zvuku.
Pokud je volající zařízení nastaveno na telefon s povolenou funkcí
Bluetooth
®
, přepněte jej na toto zařízení. (l Zadní strana, )
Pokud je hlas volajícího příliš slabý, zvyšte nastavení hlasitosti na tomto
zařízení a telefonu s povolenou funkcí Bluetooth
®
.
Nelze provést telefonní hovor.
Zkontrolujte, zda zařízení kompatibilní s Bluetooth
®
podporuje profil
“HSP” nebo profil “HFP”. Podrobnosti o profilech jsou uvedeny v
“Poslouchání hudby” a “Volání” v “Návod k obsluze (ve formátu PDF)”.
Informace naleznete také v návodu k obsluze telefonu s povolenou
funkcí Bluetooth
®
.
Toto zařízení nereaguje.
Toto zařízení může být resetováno, když jsou všechny operace
odmítnuty. Pokud chcete jednotku resetovat, stiskněte a přidržte
[Í/I ( )] na 10 sekund nebo déle. (Informace o párování zařízení
nebudou odstraněny.)
Napájení nelze vypnout, když je odpojitelný kabel (je součástí dodávky)
připojen. (l Zadní strana, )
Zařízení nelze nabít.
Funguje správně port USB, který používáte? Pokud je počítač vybaven
dalšími porty USB, vytáhněte konektor z portu, který používáte a
zasuňte jej do jednoho z dalších portů.
Pokud nelze výše uvedené činnosti provést, vytáhněte kabel napájení
přes rozhraní USB a znovu jej zasuňte.
Pokud se doba nabíjení a doba provozu zkracuje, možná se zhroutila
baterie. (Počet nabití instalované baterie: přibližně 300.)
V průběhu nabíjení se nerozsvítí kontrolka napájení/párován. /
Nabíjení trvá déle.
Je kabel nabíjení přes rozhraní USB správně zasunut do portu USB
počítače? (l Zadní strana, )
Zkontrolujte, že nabíjíte při teplotě v místnosti mezi 10 oC a 35 oC.
Napájení se nezapne.
Nabíjí se zařízení? V průběhu nabíjení není možné zapnout napájení.
(l Zadní strana, )
Napájení nelze vypnout, když je odpojitelný kabel (je součástí dodávky)
připojen. (l Zadní strana, )
Lze aktivovat rušení šumu, ale nezapne se napájení.
Nabijte zařízení. (l Zadní strana, )
Byl změněn jazyk hlasového návodu.
Jazyk hlasového návodu lze přepnout. (Stiskněte a přidržte [j (:)]
a [Í/I ( )] alespoň po dobu 5 sekund.) Je možné přepínat hlasový
návod mezi angličtinou a francouzštinou.
Česky
Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ:
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající
vodou
Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např.
vázy
Používejte doporučené příslušenství.
Nesundávejte kryty.
Neopravujte toto zařízení vlastními silami. Opravy musí provádět
kvalifikovaní pracovníci servisu.
Nepoužívejte Nepoužívejte v následujících podmínkách:
Mimořádně vysoké nebo nízké teploty při používání, skladování nebo
přepravě.
Likvidace baterie v ohni nebo horké peci nebo mechanické drcení a
řezání baterie, které by mohlo vést k výbuchu.
Mimořádně vysoké teploty a/nebo mimořádně nízký atmosférický
tlak, který by mohl vést k výbuchu nebo prosakování hořlavé kapaliny
nebo plynu.
Toto zařízení může přijímat rádiové rušení způsobené při používání
mobilních telefonů. Pokud k takovému rušení dojde, zvětšete
vzdálenost mezi tímto zařízením a mobilním telefonem.
Pokud se připojujete k počítači, používejte pouze dodaný kabel
nabíjení přes rozhraní USB.
Toto zařízení je zamýšleno pro používání v mírném a tropickém
podnebí.
Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem
recyklace a zpracování odpadu.
Tyto symboly označují samostatný sběr odpadních elektrických a
elektronických zařízení nebo baterií.
Další informace naleznete v dokumentu “Návod k obsluze (ve formátu
PDF)”.
Typ bezdrátového
připojení
Frekvenční pásmo Maximální výkon
Bluetooth
®
2402 - 2480 MHz 4 dBm
Údržba
Technické údaje
Zdroj napájení DC 5 V, 300 mA
(Interní baterie: 3,7 V (Li-polymer
800 mAh))
Doba provozu
*1
Přibl. 24 hodin (Rušení šumu:
ZAPNUTO, SBC)
Doba nabíjení
*2
(25 oC) Přibl. 4 hodin
Rozsah teplot při nabíjení 10 oC až 35 oC
Rozsah provozních teplot 0 oC až 40 oC
Provozní vlhkost 35 %RH až 80 %RH
(bez kondenzace)
Hmotnost Přibl. 208 g (bez kabelu)
Frekvenční pásmo 2402 MHz až 2480 MHz
Podporované profily A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Podporovaný kodek SBC
Impedance 35 Ω (vypnuté, s kabelem)
Odstraňování závad
Slovní označení a loga Bluetooth
®
jsou registrovanými obchodními
značkami a majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich
používání společností Panasonic Corporation se řídí licenčními
podmínkami.
Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných majitelů.
Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a v
jiných zemích.
Kód QR je registrovanou ochrannou známkou společnosti DENSO WAVE
INCORPORATED.
Další názvy systémů a produktů, které se vyskytují v tomto dokumentu,
jsou všeobecně registrované ochranné známky nebo ochranné známky
příslušných společností.
Upozorňujeme, že v tomto dokumentu nepoužíváme značky
TM
a
®
.
Odstraňte pravý náušník s údaji o autentifikaci. (1)
Údaje o autentifikaci (a) jsou uvedeny na štítku reproduktoru (b),
který je vidět po odstranění pravého náušníku (strana R). (2)
Pro připevnění náušníku, nasaďte část d náušníku do části c. (3)
Při upevňování netahejte za náušník silou.
D
D
D
D
D
F
B
B
F
B
1
3
2
Jednotka
Nepoužívajte ani neumiestňujte túto jednotku v blízkosti zdrojov tepla.
Nepoužívajte jednotku pri vysokej hlasitosti na miestach, kde z
bezpečnostných dôvodov musíte počuť zvuky z okolitého prostredia,
napríklad na železničných priecestiach a staveniskách.
Charakteristický prúd širokého pásma sa rovná alebo je väčší ako
75 mV.
Alergie
Ak vám slúchadlá alebo ktorékoľvek iné časti prichádzajúce do styku
s pokožkou spôsobujú nepríjemný pocit, prestaňte jednotku používať.
Pretrvávajúce používanie môže spôsobiť vyrážky alebo iné alergické
reakcie.
Preventívne opatrenia týkajúce sa počúvania so
slúchadlami
Nadmerný zvukový tlak zo slúchadiel a naslúchadiel môže spôsobiť
stratu sluchu.
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Odborníci na sluch
neodporúčajú nepretržité nadmerné prehrávanie.
Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo prerušte
používanie.
Nepoužívajte pri vedení motorového vozidla. Môže to viesť k dopravnej
nehode a v mnohých oblastiach je to zakázané.
V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť mimoriadne
opatrní alebo by ste jednotku mali dočasne prestať používať.
Vyhlásenie o zhode (DoC)
Panasonic Corporation” týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice
2014/53/EÚ.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše RE výrobky z
nášho servera DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na splnomocneného zástupcu:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Jednotku čistite mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzín, riedidlo, alkohol,
kuchynské čistiace prostriedky, utierky s chemikáliami atď. Môže to
spôsobiť deformáciu vonkajšieho puzdra alebo odlúpenie povrchovej
vrstvy.
Zachovanie výkonu batérie
V prípade dlhých období nepoužívania túto jednotku úplne nabite
každých 6 mesiacov, aby zostal zachovaný výkon batérie.
Všeobecné
Časť týkajúca sa Bluetooth
®
Časť týkajúca sa naslúchadiel
*1 Môže byť kratšia v závislosti od prevádzkových podmienok.
*2 Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie.
Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pred vyžiadaním servisu vykonajte nasledujúce kontroly. V prípade
pochybností týkajúcich sa niektorých kontrolných bodov, prípadne
nevyriešenia problému naznačenými opatreniami, sa obráťte na predajcu,
ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.
Nie je počuť zvuk.
Uistite sa, že jednotka a zariadenie Bluetooth
®
sú správne pripojené.
(l Zadná strana, )
Skontrolujte, či na zariadení Bluetooth
®
hrá hudba.
Skontrolujte, či je jednotka zapnutá a hlasitosť nie je nastavená príliš
nízko.
Znova spárujte a pripojte zariadenie Bluetooth
®
a jednotku. (l Zadná
strana, )
Skontrolujte, či zariadenie kompatibilné s funkciou Bluetooth
®
podporuje
profil “A2DP”. Podrobnosti o profiloch nájdete v časti “Počúvanie hudby”
v “Návode na obsluhu (formát PDF)”. Pozrite si aj návod na používanie
zariadenia kompatibilného s funkciou Bluetooth
®
.
Nízka hlasitosť.
Zvýšte hlasitosť jednotky. (l Zadná strana, )
Zvýšte hlasitosť na zariadení Bluetooth
®
.
Zvuk zo zariadenia je prerušovaný. / Prílišný hluk. / Kvalita zvuku je
zlá.
V prípade blokovania signálov môže byť zvuk prerušovaný.
Nezakrývajte úplne túto jednotku svojou dlaňou a pod.
Zariadenie sa môže nachádzať mimo komunikačného dosahu 10 m.
Posuňte zariadenie bližšie k tejto jednotke.
Odstráňte akékoľvek prekážky medzi touto jednotkou a zariadením.
Keď sa akékoľvek bezdrôtové zariadenie LAN nepoužíva, vypnite ho.
Zariadenie sa nedá pripojiť.
Odstráňte informácie o spárovaní tejto jednotky zo zariadenia
Bluetooth
®
a potom ich znova spárujte. (l Zadná strana, )
Nepočujete druhú osobu.
Uistite sa, že jednotka a telefón s funkciou Bluetooth
®
sú zapnuté.
Skontrolujte, či sú jednotka a telefón s funkciou Bluetooth
®
spojené.
(l Zadná strana, )
Skontrolujte nastavenia zvuku na telefóne s funkciou Bluetooth
®
.
Prepnite volacie zariadenie na jednotku, ak je nastavené na telefón s
funkciou Bluetooth
®
. (l Zadná strana, )
Ak je hlasitosť hlasu druhej osoby príliš nízka, zvýšte hlasitosť jednotky
aj telefónu s funkciou Bluetooth
®
.
Nemožno uskutočniť telefonát.
Skontrolujte, či zariadenie kompatibilné s funkciou Bluetooth
®
podporuje
profil “HSP” alebo “HFP”. Pre podrobnosti i profiloch pozrite “Počúvanie
hudby” a “Uskutočnenie telefonického hovoru” v “Návode na obsluhu
(formát PDF)”. Pozrite si aj návod na používanie telefónu s funkciou
Bluetooth
®
.
Jednotka nereaguje.
Keď nereagujú žiadne funkcie jednotky, môžete ju resetovať. Ak chcete
resetovať jednotku, podržte stlačené tlačidlo [Í/I ( )] na aspoň 10
sekúnd. (Informácie o spárovaných zariadeniach sa neodstránia.)
Napájanie sa nebude dať zapnúť, pokiaľ je pripojený odpájací kábel
(dodaný). (l Zadná strana, )
Jednotka sa nedá nabiť.
Funguje port USB, ktorý momentálne používate, správne? Ak má váš
počítač ďalšie porty USB, odpojte konektor z portu, v ktorom je
momentálne zapojený, a zapojte ho do jedného z ďalších portov.
Ak sa vyššie uvedené opatrenia nedajú použiť, odpojte nabíjací USB
kábel a znova ho zapojte.
Ak sa skráti čas nabíjania a čas používania jednotky, mohlo dôjsť k
skončeniu životnosti batérie. (Počet možných nabíjaní vloženej batérie:
približne 300)
LED kontrolka napájania/párovania počas nabíjania nesvieti. /
Nabíjanie trvá dlhšie.
Je nabíjací USB kábel pevne zapojený do portu USB počítača?
(l Zadná strana, )
Dbajte na to, aby nabíjanie prebiehalo pri izbovej teplote v rozsahu
10 oC až 35 oC.
Napájanie sa nezapne.
Nabíja sa v tejto chvíli jednotka? Jednotka sa počas nabíjania nedá
zapnúť. (l Zadná strana, )
Napájanie sa nebude dať zapnúť, pokiaľ je pripojený odpájací kábel
(dodaný). (l Zadná strana, )
Rušenie šumu sa dá aktivovať, napájanie sa však nezapne.
Nabite jednotku. (l Zadná strana, )
Jazyk zvukového navádzania sa zmenil.
Jazyk zvukového navádzania môžete prepnúť. (Stlačte a minimálne 5
sekúnd podržte [j (:)] a [Í/I ( )].) Zvukové navádzanie môžete
prepínať medzi anglickým a francúzskym jazykom.
Slovensky
Bezpečnostné opatrenia
VÝSTRAHA:
S cieľom zníženia rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom
alebo poškodenia výrobku:
Nevystavujte jednotku pôsobeniu dažďa, vlhkosti, postriekaniu
alebo poliatiu.
Neumiestňujte na jednotku predmety naplnené tekutinami, ako
sú napríklad vázy.
Používajte odporúčané príslušenstvo.
Neodstraňujte kryty.
Neopravujte prístroj sami. Opravy prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu.
Vyhnite sa používaniu za nasledovných podmienok
Vysoké či nízke teploty v priebehu používania, uskladnenia či
prepravy.
Vyhadzovanie batérií do ohňa či horúcej pece, či ich mechanickým
rozdrvením či rozrezaním batérie, čo môže spôsobiť výbuch.
Mimoriadne vysoké teploty a/alebo mimoriadne nízky tlak vzduchu,
ktoré môžu spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
Jednotka môže byť rušená rádiovými vlnami vysielanými mobilnými
telefónmi počas ich používania. Ak sa takéto rušenie vyskytne,
zväčšite vzdialenosť medzi jednotkou a mobilným telefónom.
Pri pripájaní jednotky k počítaču používajte len dodaný nabíjací USB
kábel.
Táto jednotka je určená na používanie v miernom a tropickom
klimatickom pásme.
Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie
Tieto symboly označujú oddelené likvidáciu odpadu z elektrických a
elektronických zariadení či odpadu z batérií.
Podrobnejšie informácie nájdete v “Návode na obsluhu (formát PDF)”.
Typ bezdrôtového
pripojenia
Frekvenčné pásmo Maximálny výkon
Bluetooth
®
2402 - 2480 MHz 4 dBm
Údržba
Technické údaje
Napájanie DC 5 V, 300 mA
(Interná batéria: 3,7 V
(lítium-polymérová 800 mAh))
Čas prevádzky
*1
Približne 24 hod. (Rušenie šumu:
ZAPNUTÉ, SBC)
Čas nabíjania
*2
(25 oC) Približne 4 hod.
Rozsah teplôt nabíjania 10 oC až 35 oC
Rozsah prevádzkových teplôt 0 oC až 40 oC
Rozsah prevádzkovej vlhkosti 35 % až 80 % rel. vlhkosť
(bez kondenzácie)
Hmotnosť Približne 208 g (bez kábla)
Frekvenčné smo 2402 MHz až 2480 MHz
Podporované profily A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Podporovaný kodek SBC
Impedancia 35 ohmov (vypnuté napájanie,
skáblom)
Riešenie problémov
Slovná značka a logá Bluetooth
®
sú registrované ochranné známky, ktoré
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto
značiek spoločnosťou Panasonic Corporation je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných
vlastníkov.
Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a
iných štátoch.
QR Code je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE
INCORPORATED.
Ostatné názvy systémov a názvy produktov, ktoré sa vyskytujú v tomto
dokumente, sú vo všeobecnosti registrované ochranné známky alebo
ochranné známky príslušných vývojárskych spoločností.
Majte na pamäti, že značky
TM
a
®
sa v tomto dokumente nepoužívajú.
Ak si chcete pozrieť overujúce informácie, odmontujte pravý náušník.
(1)
Overujúce informácie (a) sa nachádzajú v časti krytu reproduktora (b)
a uvidíte ich po odstránení pravého náušníka (strana R). (2)
Náušník nasadíte späť tak, že pripevníte časť náušníka d k časti c.
(3)
Počas pripevňovania neťahajte náušník silou.
D
D
E
D
D
D
F
B
B
F
B
1
3
2
until
2018/12/10
a Wypukła kropka wskazuje lewą stronę
b Umożliwia regulację położenia pałąka słuchawek.
1 Złącze wejściowe audio
2 Przycisk [j (:)]
3 Przycisk [1/;/]
4 Przycisk [i (9)]
5 Przycisk [BASS]
6 Przełącznik [NC] (Redukcja szumów)
7 Dioda LED redukcji szumów
8 Poduszki słuchawkowe
9 Wejście ładowania (DC IN)
: Dioda LED zasilania/parowania
; Przycisk [Í/I ( )]*
< Mikrofon
* Í/I: Tryb gotowości/WŁ.
Bateria wielokrotnego ładowania (zamontowana w niniejszym
urządzeniu) nie została wstępnie naładowana. Naładuj baterię przed
użyciem niniejszego urządzenia.
Podłącz niniejsze urządzenie do komputera (a) przy użyciu
przewodu ładującego USB (w zestawie) (b).
Podczas ładowania dioda LED zasilania/parowania (c) będzie świeciła
się na czerwono. Po zakończeniu ładowania dioda LED zasilania/
parowania zgaśnie.
Całkowite naładowanie wyładowanej baterii zajmuje ok. 4 godziny.
Sprawdź ułożenie gniazd i włóż/wyjmij prosto trzymając wtyczkę.
(Podłączenie ukośne lub odwrotne może doprowadzić do
nieprawidłowego działania poprzez odkształcenie gniazda.)
Podczas ładowania nie można włączyć zasilania ani nawiązać
połączenia z urządzeniami Bluetooth
®
. Ponadto niedostępna jest
funkcja redukcji szumów.
Upewnij się, że komputer jest włączony i nie znajduje się w trybie
czuwania ani uśpienia.
Należy używać wyłącznie przewodu ładującego USB dołączonego do
urządzenia.
Jeśli w czasie korzystania z urządzenia znacząco spadnie poziom
baterii, migająca na niebiesko dioda LED zasilania/parowania zmieni
kolor na czerwony. Co 1 minutę będzie emitowany sygnał dźwiękowy.*
Jeśli akumulator będzie bliski wyczerpaniu, odtworzony zostanie
komunikat ostrzegawczy w języku angielskim, a zasilanie zostanie
wyłączone.
* Po dwukrotnym, szybkim naciśnięciu [Í/I ( )] odtworzony
zostanie komunikat w języku angielskim i możliwe będzie
sprawdzenie poziomu naładowania baterii.
Ustawienie redukcji szumów na WŁ zmienia głośność i jakość dźwięku.
1 Ustaw przełącznik [NC] w pozycję ON.
Gdy funkcja redukcji szumów ustawiona jest na ON, dioda LED
redukcji szumów (zielona) świeci się.
2 Dostosuj głośność urządzenia odtwarzającego.
Możliwe jest korzystanie z funkcji redukcji szumów nawet przy
wyłączonym urządzeniu.
Urządzenie korzysta z akumulatora nawet gdy jest wyłączone, jeśli
przełącznik [NC] jest ustawiony na ON. Gdy funkcja redukcji szumów
nie jest wykorzystywana, zalecane jest ustawienie przełącznika [NC] na
OFF.
Podczas korzystania z funkcji redukcji szumów słyszalny może b
cichy dźwięk generowany przez obwód redukcji szumów, co jest
normalne i nie oznacza żadnego problemu. (Dźwięk o niskim poziomie
może być słyszalny w cichych miejscach lub w przerwach pomiędzy
ścieżkami.)
Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk [Í/I ( )] (a) na
niniejszym urządzeniu aż dioda LED zasilania/parowania (niebieska)
(b) zacznie migać.
Zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a dioda LED zasilania/
parowania (niebieska) będzie migać powoli.
Nie można włączyć zasilania, gdy podłączony jest odłączany przewód
(w zestawie).
Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj [Í/I ( )] przez ok. 3 sekundy. Zostanie
odtworzony komunikat w języku angielskim, a zasilanie zostanie
wyłączone.
Jeśli niniejsze urządzenie nie jest podłączone do urządzenia z funkcją
Bluetooth
®
, urządzenie odtworzy komunikat w języku angielskim i
wyłączy się automatycznie około 5 minut po zakończeniu jego
użytkowania. (Automatyczne wyłączanie zasilania)
Parowanie Bluetooth
®
1 W stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Í/I ( )] na
niniejszym urządzeniu, aż dioda LED zasilania/parowania zacznie
migać.
Podczas parowania z urządzeniem po raz pierwszy:
przez ok. 3 sekundy
Podczas parowania z drugim lub kolejnym urządzeniem:
przez ok. 5 sekund
Niniejsze urządzenie rozpocznie wyszukiwanie urządzenia z funkcją
Bluetooth
®
, aby się z nim połączyć, a dioda LED zasilania/parowania
będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono.
2 Włącz zasilanie urządzenia z funkcją Bluetooth
®
, a następnie
włącz funkcję Bluetooth
®
.
3 Wybierz pozycję “RP-HTX90N” (a) w menu urządzenia
Bluetooth
®
.
W przypadku poproszenia o podanie kodu wprowadź kod “0000
(cztery zera)” niniejszego urządzenia.
Kiedy dioda LED zasilania/parowania (niebieska) zamiga dwukrotnie
co ok. 2 sekundy, parowanie (rejestracja) zostało zakończone.
(Nawiązano połączenie)
Jeśli połączenie z urządzeniem bezprzewodowym nie zostanie
ustanowione w ciągu około 5 minut, niniejsze urządzenie zostanie
wyłączone. Wykonaj ponownie parowanie.
Podłączanie sparowanego urządzenia Bluetooth
®
1 Włącz to urządzenie.
2 Wykonaj kroki 2 i 3 procedury “Parowanie Bluetooth
®
”.
(l powyżej)
Kiedy dioda LED zasilania/parowania (niebieska) zamiga dwukrotnie
co ok. 2 sekundy, parowanie (rejestracja) zostało zakończone.
(Nawiązano połączenie)
A


B
C
Bluetooth
Bluetooth ON
RP-HTX90N
D
E
1
3
2
G
F
Polski
A Nazwy części
B Ładowanie
Korzystanie z funkcji redukcji szumów
Korzystanie z Bluetooth
®
C Włączanie/wyłączanie zasilania
D Podłączanie urządzenia Bluetooth
®
Słuchanie muzyki
Wybierz i odtwórz muzykę na urządzeniu z funkcją Bluetooth
®
.
Słuchawki urządzenia będą odtwarzać muzykę lub dźwięk
odtwarzanego wideo.
Zdalne sterowanie (Dostępne tylko w przypadku, gdy urządzenie
Bluetooth
®
obsługuje profile “AVRCP” Bluetooth
®
)
(Przykład operacji)
Głośność można regulować w zakresie 16 poziomów. Po ustawieniu
maksymalnej lub minimalnej głośności rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Wzmacnianie basów (Bass enhancer)
Możesz cieszyć się muzyką ze wzmocnionym basem.
Naciśnij [BASS] (d).
Aby wyłączyć funkcję wzbogacania basów
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku [BASS] słyszalny będzie sygnał
dźwiękowy, a funkcja wzmocnienia basów zostanie wyłączona.
Nawet po wyłączeniu zasilania ustawienie wybrane przed wyłączeniem
urządzenia zostanie zapisane w pamięci.
Po włączeniu/wyłączeniu funkcji [BASS] rozlegnie się sygnał dźwiękowy
powiadomienia.
Efekt może nie być wyraźny, w zależności od słuchanej muzyki.
Wykonywanie połączenia telefonicznego
1 Naciśnij [1/;/] (a) na niniejszym urządzeniu i odbierz
rozmowę.
(Tylko HFP) Aby odrzucić połączenie przychodzące, dwukrotnie
naciśnij szybko przycisk [1/;/].
2 Rozpocznij rozmowę.
3 Naciśnij [1/;/ ], aby zakończyć połączenie telefoniczne.
(Tylko HFP) Prowadzenie rozmów telefonicznych może być trudne, gdy
urządzenie jest używane w miejscach o dużym natężeniu hałasu
otoczenia lub na zewnątrz w miejscach narażonych na silne wiatry. W
takim przypadku należy zmienić lokalizację lub przełączyć się na telefon
Bluetooth
®
, aby kontynuować rozmowę. (Naciśnij szybko dwukrotnie
[1/;/ ], aby dokonać zmiany.)
Istnieje możliwość wykonywania połączeń telefonicznych za pomo
telefonu z funkcją Bluetooth
®
z wykorzystaniem mikrofonu niniejszego
urządzenia oraz aplikacji telefonu z funkcją Bluetooth
®
.
(l poniżej, “Aktywowanie funkcji głosowych”)
Aktywowanie funkcji głosowych
Siri lub inne funkcje głosowe można aktywować za pomocą przycisków na
urządzeniu.
Naciśnij i przytrzymaj [1/;/] (a) na tym urządzeniu, aż funkcja
głosowa zostanie aktywowana.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Naładuj baterię przed przywróceniem ustawień.
1 Gdy niniejsze urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj
[Í/I ( )] przez co najmniej 5 sekund, aż dioda LED zasilania/
parowania zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono.
2 Gdy dioda LED zasilania/parowania miga na przemian na
niebiesko i czerwono, naciśnij i przytrzymaj [i (9)] (b) oraz
[j (:)] (c) w tym samym czasie przez co najmniej 5 sekund.
Ustawienia domyślne zostaną przywrócone, gdy dioda LED zasilania/
parowania (niebieska) będzie migać szybko, a niniejsze urządzenie
wyłączy się.
Podczas ponownego parowania urządzenia usuń informacje dotyczące
rejestracji (urządzenie: “RP-HTX90N”) z menu urządzenia Bluetooth
®
, a
następnie ponownie zarejestruj niniejsze urządzenie na urządzeniu z
funkcją Bluetooth
®
. (l )
Gdy urządzenie jest wyłączone, może być używane jako normalne
słuchawki przez podłączenie odłączanego przewodu (w zestawie). (a)
Podłączenie odłączanego przewodu (w zestawie) w czasie trwania
połączenia Bluetooth
®
spowoduje wyłączenie zasilania.
Elementy sterujące inne niż przełącznik [NC] nie działają, gdy odłączany
przewód (w zestawie) jest podłączony.
Należy używać wyłącznie odłączanego przewodu dostarczonego wraz z
urządzeniem.
Zdemontować po wyczerpaniu się baterii.
Zdemontowane części przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Obchodzenie się ze zużytymi bateriami
Zaizoluj wejścia za pomocą taśmy przylepnej lub podobnego materiału.
Nie demontuj.
Baterie
Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
Nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w samochodzie z
zamkniętymi drzwiami i oknami wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nieprawidłowe obchodzenie się z baterią może prowadzić do wycieku
elektrolitu, który może spowodować uszkodzenie elementów, z którymi
ciecz miała kontakt. W przypadku wycieku elektrolitu z baterii należy
skontaktować się ze sprzedawcą. Przemyj dokładnie wodą części ciała,
które miały kontakt z elektrolitem.
W przypadku utylizacji baterii, należy się skontaktować z lokalnymi
władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym
sposobie postępowania.
1 Zdejmij lewą nakładkę słuchawek.
2 Odkręć 4 śruby, a następnie unieś i zdejmij część a.
3 Przetnij kolejno przewody nożyczkami i wyjmij baterię.
a Výstupek označující levou stranu
b To umožňuje nastavit polohu pouzder sluchátek.
1 Zásuvka vstupu zvuku
2 Tlačítko [j (:)]
3 Tlačítko [1/;/]
4 Tlačítko [i (9)]
5 Tlačítko [BASS]
6 Spínač [NC] (Rušení šumu)
7 Kontrolka rušení šumu
8 Náušníky
9 Konektor napájení (DC IN)
: Kontrolka napájení/párování
; Tlačítko [Í/I ( )]*
< Mikrofon
* Í/I: Pohotovostní režim/ZAPNUTO
Dobíjecí baterie (instalovaná v zařízení) není při dodání nabita. Před
použitím tohoto zařízení nabijte baterii.
Připojte toto zařízení k počítači (a) pomocí kabel nabíjení přes
rozhraní USB (je součástí dodávky) (b).
Kontrolka napájení/párování (c) při nabíjení svítí červeně. Po
dokončení nabíjení kontrolka nabíjení/párování zhasne.
Zcela vybitá baterie se naplno nabije přibl. za 4 hodiny.
Zkontrolujte směry konektorů a držte zástrčku rovně a zasuňte ji dovnitř/
ven. (Pokud bude zastrčena nerovně nebo v nesprávném směru, může
dojít k poruše.)
Není možné zařízení Bluetooth
®
během nabíjení zapnout nebo se k nim
připojit. Dále není možné využít funkci rušení šumu.
Zkontrolujte, že je počítač zapnutý a není v pohotovostním režimu nebo
režimu spánku.
Nepoužívejte žádný jiný kabel nabíjení přes rozhraní USB s výjimkou
dodaného.
Pokud není baterie dostatečně nabitá v průběhu používání zařízení,
modře blikající kontrolka napájení/párování změní barvu na červenou.
Každou 1 minutu se ozve pípnutí.* Pokud se baterie vybije, je slyšet
zpráva v angličtině a napájení se vypne.
* Pokud rychle dvakrát stisknete [Í/I ( )], zazní anglická zpráva
nápovědy a můžete zkontrolovat nabití baterie.
Nastavení rušení šumu na ZAPNUTO změní hlasitost a kvalitu zvuku.
1 Nastavte spínač [NC] na ZAPNUTO.
Pokud je rušení šumu nastaveno na ZAPNUTO, kontrolka rušení
šumu (zelená) se rozsvítí.
2 Nastavte hlasitost zařízení pro přehrávání.
Je možné použít rušení šumu, i když je zařízení vypnuto.
Pokud je spínač [NC] nastaven na ZAPNUTO, spotřebovává se energie
z baterie, i když je zařízení vypnuto. Pokud funkci rušení šumu
nepoužíváte, doporučujeme nastavit spínač [NC] do polohy VYPNUTO.
Pokud používáte funkci rušení šumu, může být slyšet malý šum
způsobený obvodem snížení šumu. Toto je normální a neznamená to
poruchu. (Tento velmi slabý šum může být slyšet v tichých místech nebo
v prázdných místech mezi stopami.)
Stiskněte a přidržte na tomto zařízení [Í/I ( )] (a) přibl. na
3 sekundy, až začne kontrolka napájení/párování (modrá) (b) blikat.
Uslyšíte pípnutí a kontrolka napájení/párování bude pomalu (modře)
blikat.
Napájení nelze vypnout, když je odpojitelný kabel (je součástí dodávky)
připojen.
Vypnutí napájení
Stiskněte a přidržte [Í/I ( )] asi na 3 sekundy. Zazní anglická zpráva
nápovědy a napájení se vypne.
Pokud není jednotka připojena k zařízení Bluetooth
®
, zazní anglická
zpráva nápovědy a dojde k vypnutí jednotky přibl. 5 minut poté, co jste ji
přestali používat. (Automatické vypnutí)
Párování Bluetooth
®
1 Při vypnutém zařízení stiskněte a přidržte [Í/I ( )] tohoto
zařízení, dokud se nerozbliká kontrolka napájení/párování.
Při prvním párování zařízení:
přibl. 3 sekundy
Při druhém a dalším párování:
přibl. 5 sekundy
Jednotka začne vyhledávat zařízení Bluetooth
®
pro připojení a
kontrolka napájení/párování bude blikat modře a červeně.
2 Zapněte napájení jednotky Bluetooth
®
a povolte funkci
Bluetooth
®
.
3 Zvolte “RP-HTX90N” (a) z menu Bluetooth
®
zařízení.
Pokud budete vyzváni k zadání hesla, zadejte pro toto zařízení “0000
(čtyři nuly)”.
Když kontrolka napájení/párování každé přibl. 2 sekundy zabliká
modře (dvakrát), párování (registrace) je dokončeno. (Připojení
dokončeno)
Pokud není připojení zařízení dokončeno po dobu asi 5 minut, zaříze
se automaticky vypne. Zkuste párování znovu.
Připojení párovaného zařízení Bluetooth
®
1 Zapněte toto zařízení.
2 Proveďte kroky 2 a 3 “Párování Bluetooth
®
”. (l výše)
Když kontrolka napájení/párování každé přibl. 2 sekundy zabliká
modře (dvakrát), párování (registrace) je dokončeno. (Připojení
dokončeno)
E Użytkowanie słuchawek
Odtwórz / Pauza: Naciśnij [1/;/ ] (a).
Zwiększ głośność: Naciśnij [i (9)] (b).
Zmniejsz głośność: Naciśnij [j (:)] (c).
Przesuń do początku
następnej ścieżki
dźwiękowej: Naciśnij i przytrzymaj [i (9)] przez ok.
2 sekundy.
Powróć do początku
aktualnie odtwarzanej
ścieżki dźwiękowej: Naciśnij i przytrzymaj [j (:)] przez ok.
2 sekundy.
F Korzystanie z odłączanego przewodu (w
zestawie)
G Usunięcie baterii w celu utylizacji
niniejszego urządzenia
Poniższe zalecenia nie odnoszą się do czynności naprawczych, a
jedynie są związane z usuwaniem niniejszego urządzenia.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do ponownego
montażu po jego zdemontowaniu.
W przypadku utylizacji niniejszego urządzenia wyjąć
zainstalowaną w nim baterię i oddać ją do recyklingu.
Rozwiązywanie problemów (l Przednia strona)
D
Česky
A Názvy dílů
B Nabíje
Použití rušení šumu
Použití Bluetooth
®
C Zapnutí/vypnutí napáje
D Připojení zařízení Bluetooth
®
Poslouchání hudby
Na zařízení Bluetooth
®
vyberte a přehrajte hudbu.
Ve sluchátkách jednotky bude znít hudba nebo zvuk přehrávaného
videa.
Dálkové ovládání (dostupné pouze když vaše zařízení
Bluetooth
®
podporuje profily “AVRCP” Bluetooth
®
)
(Příklad funkce)
Hlasitost lze nastavit v 16 stupních. Při dosažení minimální nebo
maximální hlasitosti se ozve pípnutí.
Zesílení hlubokých tónů (Zesilovač hlubokých tónů)
Můžete poslouchat hudbu se zesílenými hlubokými tóny.
Stiskněte [BASS] (d).
Vypnutí funkce zvýraznění basů
Při stisknutí a přidržení tlačítka [BASS] je slyšet pípnutí a funkce
zvýraznění basů se vypne.
I při vypnutí napájení bude do paměti uloženo nastavení před vypnutím.
Když je stisknuto tlačítko [BASS], uslyšíte pípnutí.
Efekt nemusí být čistý. Záleží na hudbě, kterou posloucháte.
Volání
1 Na jednotce stiskněte [1/;/] (a) a odpovězte na příchozí
hovor.
(Pouze HFP) Pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte rychle
dvakrát [1/;/].
2 Začněte hovořit.
3 Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte [1/;/].
(Pouze HFP) Může být obtížné slyšet telefonní rozhovory, pokud je
jednotka používána v prostředí s velkým okolním hlukem nebo venku
nebo v prostředí, kde je silný vítr. V takovém případě změňte místo
volání nebo přepněte zařízení na aktivní telefon Bluetooth
®
a pokračujte
v hovoru. (Přepněte rychlým dvojím stisknutím [1/;/ ] na jednotce.)
Pokud máte telefon s povolenou funkcí Bluetooth
®
, telefonujte pomocí
mikrofonu zařízení a aplikace telefonu s povolenou funkcí Bluetooth
®
.
(l níže, “Aktivace funkcí ovládání hlasem”)
Aktivace funkcí ovládání hlasem
Tlačítkem na jednotce můžete aktivovat Siri nebo jiné hlasové funkce.
Stiskněte a přidržte [1/;/] (a) na tomto zařízení, dokud se
neaktivuje hlasová funkce.
Obnovení hodnot přednastavených ve výrobním závodě
Před obnovením nastavení nabijte baterii.
1 Když je zařízení vypnuto, stiskněte a přidržte [Í/I ( )] alespoň na
5 sekund, dokud nezačne kontrolka napájení/párování střídavě
blikat modře a červeně.
2 Když kontrolka napájení/párování bliká střídavě modře a červeně,
stiskněte a přidržte současně [i (9)] (b) a [j (:)] (c) po
dobu alespoň 5 sekund.
Hodnoty přednastavené u výrobce se obnoví poté, co začne kontrolka
napájení/párování blikat (modře) a zařízení se vypne.
Když párujete zařízení znovu, odstraňte informace registrace (Zařízení:
“RP-HTX90N”) z nabídky Bluetooth
®
zařízení a registrujte toto zařízení
se zařízením Bluetooth
®
znovu. (l )
Když je jednotka vypnutá, může být po připojení odpojitelného kabelu (je
součástí dodávky) použita jako běžná sluchátka. (a)
Pokud připojíte odpojitelný kabel (je součástí dodávky), když je připojeno
rozhraní Bluetooth
®
, napájení se vypne.
Jiné ovladače než spínač [NC] nefungují, když je odpojitelný kabel (je
součástí dodávky) připojen.
Nepoužívejte jiný odpojitelný kabel než ten, který byl dodán.
Rozeberte poté, co se zhroutí baterie.
Rozebrané součásti ukládejte mimo dosah dětí.
Manipulace s použitými bateriemi
Izolujte póly lepicí páskou nebo podobným materiálem.
Nerozebírejte.
Baterie
Nezahřívejte je ani je nevhazujte do ohně.
Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu vystaveném
přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
Nesprávná manipulace s baterií může vést k prosakování elektrolytu,
který poškodí předměty, které se s ním dostanou do kontaktu. Pokud z
baterie prosakuje elektrolyt, poraďte se se svým prodejcem. Pokud se
jakákoliv část vašeho těla dostane do styku s elektrolytem, pečlivě ji
omyjte.
Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a zeptejte
se na správný způsob likvidace.
1 Odstraňte levý náušník.
2 Odstraňte 4 šrouby a zvedněte a odstraňte díl a.
3 Nůžkami postupně přestřihněte vodiče a odstraňte baterii.
a Vyvýšená bodka označujúca ľavú stranu
b To vám umožňuje upraviť polohu puzdra naslúchadiel.
1 Konektor zvukového vstupu
2 Tlačidlo [j (:)]
3 Tlačidlo [1/;/]
4 Tlačidlo [i (9)]
5 Tlačidlo [BASS]
6 Prepínač [NC] (Rušenie šumu)
7 LED rušenia šumu
8 Náušníky
9 Nabíjací konektor (DC IN)
: LED napájania/párovania
; Tlačidlo [Í/I ( )]*
< Mikrofón
* Í/I: Pohotovostný režim/ZAP
Nabíjateľná batéria (nainštalovaná v jednotke) nie je zo začiatku nabitá.
Pred používaním jednotky batériu nabite.
Pripojte jednotku na počítač (a) a pomocou nabíjacieho USB kábla
(súčasť balenia) (b).
LED napájania/párovania (c) svieti červeno, pokiaľ prebieha nabíjanie.
Po skončení nabíjania LED napájania/párovania zhasne.
Keď je batéria vybitá, úplné nabitie trvá približne 4 hodiny.
Skontrolujte smer konektorov a vkladajte/vyberajte rovno a držte za
zástrčku. (Pri vkladaní pod uhlom alebo v nesprávnom smere môže
dôjsť k poruche deformáciou konektora.)
Počas nabíjania sa zariadenie nedá zapnúť ani pripojiť k Bluetooth
®
zariadeniam. Okrem toho sa nebude dať použiť funkcia rušenia šumu.
Uistite sa, že počítač je zapnutý a nie je v úspornom režime alebo v
režime spánku.
Okrem dodaného nabíjacieho kábla nepoužívajte žiaden iný nabíjací
USB kábel.
Ak začne dochádzať energia batérie v priebehu používania jednotky,
blikajúca LED napájania/párovania sa zmení z modrej na červenú.
Každú 1 minútu sa ozve pípnutie.* Keď sa batéria vybije, začujete
informačné hlásenie v anglickom jazyku a vypne sa napájanie.
* Pokiaľ dvakrát rýchlo stlačíte [Í/I ( )], ozve sa informačné
hlásenie v anglickom jazyku a budete môcť skontrolovať nabitie
batérie.
Nastavenie rušenia šumu ba ZAPNUTÉ zmenu hlasnosť a kvalitu zvuku.
1 Prepnite prepínač [NC] do polohy ON.
Keď je zapnutá funkcia rušenia šumu, LED kontrolka (zelená) rušenia
šumu svieti.
2 Upravte hlasnosť prehrávacieho zariadenia.
Funkciu rušenia šumu môžete používať aj pri vypnutej jednotke.
Keď je prepínač [NC] v polohe ON, batéria sa spotrebúva, aj keď je
jednotka vypnutá. Odporúčame vám, aby ste prepínač [NC] prepli do
polohy OFF, keď nebudete používať rušenie šumu.
Pokiaľ používate funkciu rušenia šumu, je možné počuť veľmi ma
množstvo šumu môže spôsobovať obvod, ktorý obmedzuje šum. To je
však normálne a neznamená to žiadne problémy. (Tento veľmi slabý
šum je počuť iba na tichých miestach či v priebehu tichých prechodov
medzi skladbami.)
Na približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo [Í/I ( )] (a) tejto
jednotky, kým LED kontrolka napájania/párovania (modrý) (b)
nezačne blikať.
Ozve sa pípnutie a LED kontrolka napájania/párovania (modrá) bude
pomaly blikať.
Napájanie sa nebude dať zapnúť, pokiaľ je pripojený odpájací kábel
(dodaný).
Vypnutie napájania
Podržte stlačené tlačidlo [Í/I ( )] na približne 3 sekundy. Ozve sa
informačné hlásenie v anglickom jazyku a napájanie sa vypne.
Pokiaľ jednotka nie je pripojená na zariadenie s funkciou Bluetooth
®
ozve sa informačné hlásenie v anglickom jazyku a jednotka sa
automaticky vypne približne 5 minút od okamihu, keď ju prestanete
používať. (Automatické vypnutie)
Párovanie Bluetooth
®
1 Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo [Í/I ( )] tejto
jednotky, kým LED napájania/párovania nezačne blikať.
Pri prvom párovaní zariadenia:
približne 3 sekundy
Pri párovaní druhého a ďalších zariadení:
približne 5 sekundy
Jednotka začne vyhľadávať zariadenie s rozhraním Bluetooth
®
na
pripojenie a LED napájania/párovania bude striedavo blikať namodro
a načerveno.
2 Zapnite jednotku s rozhraním Bluetooth
®
a zapnite funkciu
Bluetooth
®
.
3 V ponuke Bluetooth
®
zariadenia vyberte položku “RP-HTX90N”
(a).
Po výzve na zadanie prístupového kódu zadajte prístupový kód tejto
jednotky “0000 (štyri nuly)”.
Keď LED napájania/párovania (modrá) bliká dvakrát za približne
2 sekundy, párovanie (registrácia) sa skončilo. (Spojenie nadviazané)
Ak sa spojenie so zariadením nenadviaže približne do 5 minút, jednotka
sa vypne. Vykonajte párovanie znova.
Pripojenie spárovaného zariadenia Bluetooth
®
1 Zapnite túto jednotku.
2 Vykonajte krok 2 a 3 podľa časti “Párovanie Bluetooth
®
”.
(l vyššie)
Keď LED napájania/párovania (modrá) bliká dvakrát za približne
2 sekundy, párovanie (registrácia) sa skončilo. (Spojenie nadviazané)
E Používání sluchátek
Přehrávání / Přerušení: Stiskněte [1/;/ ] (a).
Zvýšení hlasitosti: Stiskněte [i (9)] (b).
Snížení hlasitosti: Stiskněte [j (:)] (c).
Přechod na začátek
další stopy: Stiskněte a přidržte [i (9)] po dobu asi
2 sekund.
Přechod na začátek
aktuální stopy: Stiskněte a přidržte [j (:)] po dobu asi
2 sekund.
F Použití odpojitelného kabelu (je součástí
dodávky)
G Opatření při vyjmutí baterie při likvidaci
tohoto zařízení
Následující pokyny nejsou určeny pro opravy, ale pro likvidaci
tohoto zařízení. Po rozebrání tohoto zařízení nelze toto zaříze
opravit.
Při likvidaci tohoto zařízení vyjměte baterii instalovanou v tomto
zařízení a recyklujte ji.
Odstraňování závad (l Přední strana)
D
Slovensky
A Názvy súčastí
B Nabíjanie
Používanie odstránenia šumu
Používanie Bluetooth
®
C Zapnutie a vypnutie
D Pripojenie zariadenia Bluetooth
®
Počúvanie hudby
Zvoľte a spustite hudbu na zariadení Bluetooth
®
.
Do naslúchadiel jednotky sa bude vysielať hudba či zvuk z
prehrávaného videa.
Diaľkové ovládanie (dostupné iba v prípade, že vaše
zariadenie Bluetooth
®
podporuje profily Bluetooth
®
“AVRCP”)
(Príklad prevádzky)
Nastavenie hlasitosti má 16 úrovní. Po dosiahnutí maximálnej alebo
minimálnej hlasitosti sa ozve pípnutie.
Zosilnenie basov (zosilňovač basov)
Môžete si vychutnávať hudbu so zosilnenými basmi.
Stlačte [BASS] (d).
Vypnutie funkcie zosilňovača basov
Po stlačení a podržaní tlačidla [BASS] začujete zvuk pípnutia a funkcia
zosilňovača basov sa vypne.
Posledné nastavenie pred vypnutím sa uloží do pamäte, aj keď je
vypnuté napájanie.
Pri zapnutí/vypnutí [BASS] zaznie zvukové oznámenie.
Efekt nemusí znieť čisto, záleží od hudby, ktorú počúvate.
Uskutočnenie telefonického hovoru
1 Na jednotke stlačte tlačidlo [1/;/] (a) a prijmite hovor.
(Iba HFP) Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru dvakrát rýchlo
stlačte tlačidlo [1/;/].
2 Začnite hovoriť.
3 Ak chcete telefonát ukončiť, stlačte tlačidlo [1/;/].
(Iba HFP) Počúvanie telefónneho rozhovoru môže byť zložité, pokiaľ sa
jednotka používa na miestach s hlučným prostredím alebo vonku či na
miestach vystaveným silnému vetru. V takom prípade zmeňte miesto
volania alebo prepnite volajúce zariadenie na telefón s funkciou
Bluetooth
®
, aby ste mohli v telefonáte pokračovať. (Na rýchle prepnutie
stlačte na jednotke dvakrát rýchlo [1/;/ ].)
Telefón s funkciou Bluetooth
®
môžete používať na volanie s pomocou
mikrofónu jednotky a aplikácie telefónu s funkciou Bluetooth
®
.
(l nižšie, “Aktivácia funkcií ovládania hlasom”)
Aktivácia funkcií ovládania hlasom
Pomocou tlačidla na jednotke môžete aktivovať funkciu Siri alebo iné
funkcie ovládania hlasom.
Stlačte a podržte [1/;/] (a) na tejto jednotke, až kým sa
neaktivuje hlasová funkcia.
Obnovenie výrobných nastavení
Pred obnovením jednotky nabite batériu.
1 Keď je jednotka vypnutá, podržte stlačené tlačidlo [Í/I ( )] na
aspoň 5 sekúnd, kým LED napájania/párovania nezačne
striedavo blikať namodro a načerveno.
2 Keď LED kontrolka napájania/párovania striedavo bliká namodro
a načerveno, stlačte a podržte [i (9)] (b) a [j (:)] (c)
súčasne na minimálne 5 sekúnd.
Predvolené nastavenia sa obnovia, keď LED napájania/párovania
(modrá) rýchlo zabliká, a jednotka sa vypne.
Pri opätovnom párovaní zariadenia odstráňte informácie o
zaregistrovaní (zariadenie: “RP-HTX90N”) z ponuky Bluetooth
®
zariadenia a znova zaregistrujte túto jednotku so zariadením s funkciou
Bluetooth
®
. (l )
Keď je jednotka vypnutá, dá sa použiť ako bežné naslúchadlá pripojením
odpájacieho kábla (dodaný). (a)
Pokiaľ pripájate odpájací kábel (dodaný) počas pripojenia Bluetooth
®
,
napájanie sa vypne.
Keď je pripojený odpájací kábel (dodaný), nefungujú ovládacie prvky
okrem prepínača [NC].
Nepoužívajte iný odpájací kábel, ako ten dodaný v balení.
Jednotku demontujte po skončení životnosti batérie.
Demontované časti udržiavajte mimo dosahu detí.
Informácie týkajúce sa zaobchádzania s použitými
batériami
Izolujte koncovky lepiacouskou alebo podobným materiálom.
Batérie nerozoberajte.
Batérie
Nevystavujte teplu ani ohňu.
Nenechávajte batérii(e) v aute so zatvorenými dverami a oknami dlho
na priamom slnečnom svetle.
Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť vytekanie elektrolytu, ktorý
môže poškodiť predmety prichádzajúce do kontaktu s vytekajúcim
elektrolytom. Ak z batérie vyteká elektrolyt, obráťte sa na predajcu. Ak
elektrolyt príde do kontaktu s ktoroukoľvek časťou vášho tela, umyte ju
dôkladne vodou.
Pri likvidácii batérií sa obráťte na miestne úrady alebo predajcu so
žiadosťou o informácie o správnom spôsobe likvidácie.
1 Demontujte ľavý náušník.
2 Vyskrutkujte 4 skrutky a zdvihnite a posuňte diel a.
3 Nožničkami postupne odstrihnite drôty a vyberte batériu.
E Použitie naslúchadiel
Prehrať / Pozastaviť: Stlačte [1/;/ ] (a).
Zvýšenie hlasitosti: Stlačte [i (9)] (b).
Zníženie hlasitosti: Stlačte [j (:)] (c).
Prechod na začiatok
nasledujúcej skladby: Podržte stlačené tlačidlo [i (9)] na
približne 2 sekundy.
Návrat na začiatok
aktuálnej skladby: Podržte stlačené tlačidlo [j (:)] na
približne 2 sekundy.
F Používanie odpájacieho kábla (dodaný)
G Vybratie batérie pri likvidácii tejto jednotky
Nasledujúce pokyny nie sú určené na účely opráv, ale na
likvidáciu tejto jednotky. Po demontovaní nie je táto jednotka
obnoviteľná.
Pri likvidácii tejto jednotky z nej vyberte nainštalovanú batériu a
odovzdajte ju na recykláciu.
Riešenie problémov (l Predná strana)
D
/