BaByliss iPro 800 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

SVENSKA MAGYARSUOMI ČESKYNORSK POLSKIΕΛΛΗΝΙΚΑ  TÜRE
AS550E
Rådfråga först säkerhetsinformationen.
BESKRIVNING
• Rundborste i vildsvinsborst med 35 mm diameter
Rundborste i vildsvinsborst med 50 mm diameter och
keramisk ytbeläggning
• Eekt 800 W
• 2 temperaturnivåer + ”kalluftsläge”
• 2 rotationsriktningar
• Ionic-teknik
• Vridbar sladd
• Utbytbart bakre lter
BRUKSANVISNING
Efter schamponeringen torkar du ditt r med en handduk
och reder ut det noggrant med hjälp av en grovtandad kam.
Börja alltid med att reda ut ditt fuktiga hår vid topparna
och därefter gradvis uppåt. Om ret reds ut försiktigt
undviker man kluvna hårtoppar.
Använd din luftborste på fullständigt utkammat, på förhand
torkat och fortfarande lätt fuktigt hår.
Föna håret lock efter lock och lyft upp lockarna med hjälp av
en klämma Börja med de understa lockarna. Lockarna r
vara maximalt 2 cm tjocka och så regelbundna som möjligt.
Sätta på och ta bort borstarna
T en borste apparatens och lås den med hjälp av
låsknappen på borstens ovansida.
Om du vill ta bort ett borsttillbehör lossar du på låset och drar
bort den försiktigt.
Två rotationsriktningar
För att automatiskt rulla upp en hårlock runt det roterande
huvudet, tryck in knappen r rotation till höger eller
till vänster och håll knappen intryckt under läggningen.
Rotationsriktningen till höger eller till vänster korresponderar
med hur apparaten hålls i handen och den riktning som
önskas, inåt eller utåt. När man släpper trycket knappen
stannar rotationen.
Använda den roterande borsten
Man förbereder och reder ut locken genom att lyfta upp den
vid rötterna samtidigt som man håller den stckt. Därefter
låter man den varma borsten glida en eller två gånger längs
locken utan att vrida på den; (1)
Lyft locken rättupp i 9vinkel mot rbottnen så att det
underliggande håret inte trasslar till sig; (2)
Låt borsten glida utefter locken samtidigt som du vrider
den utan att locken rullas upp fullständigt; upprepa denna
handling era gånger samtidigt som du låter borsten glida
från rötterna till topparna; (3)
Avsluta med att rulla hårtopparna fullständigt runt borsten
med början från topparna ända upp till rötterna, håll borsten
i position några sekunder så att locken blir fullsndigt
uppvärmd och formad och luftig vid rötterna; (4)
Beroende din rtyp kan det vara dvändigt att
upprepa handlingen;
Glöm inte att ge locken en ”coolshotför att xera den. Du
gör detta genom att tta igång denna funktion utan att
vrida det roterande borsthuvudet.
Hur man fönar hårtopparna utåt
Placera borsten ovanpå hårtopparna och sätt igång den
automatiska vridningsfunktionen, riktning utåt. (5) + (6)
Hur man fönar hårtopparna inåt
Placera borsten under hårtopparna och sätt igång den
automatiska vridningsfunktionen, riktning inåt. (7) + (8)
UNDERHÅLL AV APPARATEN
Dra stickproppen ur vägguttaget och låt apparaten kallna
fullständigt innan du rengör den eller ställer undan den
Vi rekommenderar att du rengör borsten regelbundet för
att undvika anhopning av hår, läggningsprodukter etc.
Använd en kam r att avlägsna hår från borsten. Använd
en torr eller lätt fuktad duk för plast- och keramikytorna.
För mer komfort kan borsten tas loss fn apparaten samt
tvättas i vatten. Ta bort borsten från skaftet, skölj den under
rinnande vatten och låt den sedan torka. Se noga till att
borsten är helt torr innan du sätter tillbaka den på skaftet.
Varning! Endast borständan är tvättbar. Apparatens skaft får
inte utsättas för vatten!
Varning! Lägg inte borsten som den är på stödet när du är
färdig, eftersom risk nns att borsthåren då skadas eller js.
Placera den i etuiet avsett för detta ändamål.
AS550E
Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.
OMINAISUUDET
• Pyöreä harja halkaisijaltaan 35 mm villisian harjaksista
Pyöreä harja halkaisijaltaan 50 mm villisian harjaksista,
keraaminen pinnoite
• Teho 800 W
• 2 lämpötilatasoa + « viileäpuhallus »-tila
• 2 pyörimissuuntaa
• Ionic-teknologia
• Pyörivä johto
• Irrotettava takasuodatin
YTTÖOHJEET
Kun olet pessyt hiukset shampoolla, kuivaa ne hyvin
pyyhkeellä ja selvitä ne huolellisesti isopiikkisellä kammalla.
Aloita aina märkien hiusten selvitys latvoista, ja nouse sitten
hiljalleen hiusjuurta kohti. Hienovarainen hiusten selvitys
estää kaksihaaraisten latvojen synnyn.
Käytä puhaltavaa harjaa kevyesti kosteisiin ja selvitettyihin
esikuivattuihin hiuksiin.
Jaa hiukset osiin nostamalla ne ylös soljilla. Aloita käsittely
alemmista hiuksista. Jaa hiukset korkeintaan 2 cm paksuisiin
mahdollisimman tasaisiin osiin.
Harjojen asentaminen ja poistaminen
Pujota harja laitteen runkoon ja kiinnitä se harjan yläosassa
olevan salvan avulla.
Poista harja vapauttamalla se ja vetämällä se varovasti pois
laitteesta.
2 pyörimissuuntaa
Kun haluat pyörittää hiustupsun automaattisesti pyörivän
pään ympäri, paina painiketta oikeaan tai vasempaan
pyörimissuuntaan ja pi painiketta alhaalla hiusten
muotoilun aikana. Oikea tai vasen pyörimissuunta vastaa
kättä, jolla pidät laitetta kiinni ja joko sisään- tai ulospäin
tehtävää hiusten muotoilua. Pyörimisliike loppuu, kun
lakkaat painamasta painiketta.
Pyörivän harjan käyt
Erota ja selvitä hiustupsu aloittamalla ohuen hiustupsun
juuresta. Suorista hiustupsu kerran tai kaksi kuumenevassa
laitteessa, mutta älä käännä harjaa; (1)
Nosta hiustupsu 9 asteen kulmassa ylösin, jotta
alemmat hiukset eivät sotkeennu; (2)
Liu’uta hiustupsu harjassa kääntämällä harjaa älä kierrä
hiustupsua kokonaan harjan ympäri; toista liike useita
kertoja antamalla harjan liukua hiusten juuresta latvoihin; (3)
Päätä toiminto kiertämällä hiustupsu kerran kokonaan
harjan ympäri aloittamalla latvoista ja nousemalla juureen
asti. Pidä paikallaan muutaman sekunnin ajan niin että
hiustupsu on täysin kuumentunut ja muotoiltu, ja että juuri
on kohonnut; (4)
Toista liike tarvittaessa, riippuen hiusten laadusta;
Muista viileäpuhallus-tila hiustupsun viimeistelyä varten.
Käytä viileäpuhallus-tilaa kääntämättä pyörivää harjaa.
Hiustenkuivaus ulospäin
Aseta harja hiusten latvoihin hiustupsun yläpuolelle, ja
käynnistä automaattinen pyöritys ulospäin. (5) + (6)
Hiustenkuivaus sisäänpäin
Aseta harja hiusten latvoihin hiustupsun alapuolelle, ja
käynnistä automaattinen pyöritys sisäänpäin. (7) + (8)
LAITTEEN HUOLTO
Kytke laite irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtkunnolla
ennen puhdistusta tai säilytystä.
Puhdista harja säännöllisesti estääksesi mm. hiusten
ja hiustenhoitoaineiden kerääntymisen. Poista hiukset
harjasta kamman avulla. Käykuivaa tai hieman kostutettua
liinaa muovisten ja keraamisten pintojen puhdistukseen.
Harjan voi poistaa helposti laitteesta ja sen voi pes
vedessä. Irrota harja kahvasta, pese se juoksevassa vedes
ja anna kuivua. Varmista, etharja on täysin kuiva ennen
kuin kiinnität sen takaisin kahvaan.
Huomio: vain harjan holkin voi pes. Laitteen kahvaa ei saa
laittaa kosketuksiin veden kanssa.
Huomio! Käytön lopussa älä aseta harjaa pinnan päälle, sillä
harjakset saattavat vahingoittua ja taittua. Säilytä harja sille
tarkoitetussa suojuksessa.
AS550E
Kérjük olvassa el először a biztonsági útmutatót.
TULAJDONSÁGOK
• 35 mm átmérőjű vaddisznósörte kerek kefe
50 mm átmérőjű vaddisznósörte kerek kefe, kerámia
bevonattal
• 800W teljesítny
• 2 hőmérkletfokozat + „hideg levegő” helyzet
• 2 forgásirány
• Ionic technológia
• Forgó tápvezeték
• Kivehető hátsó szűrő
KEZELÉSI ÚTMUTA
Hajmosás után törölje alaposan szárazra haját egy
törülközővel és bontsa ki gondosan ritka fogú fésűvel.
A nedves haj kifésülését mindig a hajvégekl kezdje és
haladjon egyre feljebb a tövek felé. Az óvatos kifésüléssel
megelőzhető a hajvégek töredezése.
Használja a hajszárító ket enyhén nedves és teljesen
kifésült előszárított hajra.
A hajjal szakaszonként dolgozzon, csipesszel rögzítse a
fejtetőn. Kezdje az alsó tincsekkel. Legfeljebb 2 cm vastag és
a lehető legegyenletesebb hajtincsekkel dolgozzunk.
A kefék felhelyezése és levétele
Helyezzen egy kefét a késktestre és rögzítse a kefe
felső részén lévő zár setségével.
A kefe levételéhez oldja ki, majd óvatosan vegye le a kefét.
A 2 forsiny
A jobb vagy bal forgási inynak megfelelő gomb
lenyomásakor a hajtincs automatikusan rácsavarodik a
forfejre, majd folyamatosan tartsa lenyomva a gombot
a beszárítás alatt. A jobb vagy bal forsirány kilasztása
a megfogástól illetve atl függ, hogy belülről vagy
lről njuk a szárítást végezni. A forgást a a gomb
felengedésével állítsa le.
A forgó kefe haszlata
A hajtincs előkészítését és kifésülét kezdje egy vékony
tincsen a hajtőnél, majd simítsa egy vagy két húzással úgy,
hogy a készük meleg, de a kefe nem forog; (1)
Emelje fel a hajtincset 9 -ra, a fejtetőhöz pest
derékszögben, hogy az alsó hajtincsek ne kócolódjanak
össze; (2)
Csúsztassa végig a tincsen és forgassa a kefét úgy, hogy
a hajtincs ne tegyen teljes fordulatot; ismételje ezt a
mozdulatot többször, csúsztassa a kefét a hajtövektől a
hajvégek felé; (3)
Befejezésül csavarja a hajtincset teljesen a kefére,
tartsa rajta ny másodpercig, hogy a hajtincs teljesen
átmelegedjen és felvegye a formáját, valamint hogy a
hajtöveknél a haj fellazuljon; (4)
Ismételje meg szükség esetén ezt a műveletet hajtípusának
megfelelően;
Ne feledje el a végén a hideg levegőt a hajtincs tartós
rögzítése céljából. Ehhez kapcsolja be a hideg levegőt a
forgó fej forgatása nélkül.
Beszárítás kifelé
Helyezze a ket a haj végére, a tincs fölé és forgassa
automatikusan úgy, hogy a hajtincset kifelé csavarja fel. (5)
+ (6)
Beszárítás befelé
Helyezze a ket a haj végére, a tincs alá és forgassa
automatikusan úgy, hogy a hajtincset befelé csavarja fel. (7)
+ (8)
A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja teljesen
lehűlni, mielőtt megtisztja vagy elteszi.
Azt javasoljuk, hogy tisztítsa a kefét rendszeresen, hogy a
hajszálak, hajápoló szerek stb. ne halmozódjanak fel. A
kefében maradt hajszálakat fésűvel távolítsa el. Használjon
száraz, vagy egészen enyhén nedves rongyot a műanyag és
kerámia felületekhez.
A nagyobb kényelem érdekében a szük keje levehető
és zben mosható. Vegye le a kefét a nyélről, tegye fol
víz alá, majd hagyja megsradni. Ügyeljen arra, hogy a kefe
teljesen sraz legyen, mielőtt visszateszi a nyélre.
Figyelem: csak a kefe gzős mosható. A szülék nyele
soha nem kerülhet érintkezésbe vízzel.
Figyelem ! Használat végén ne tegye azonnal a kefét a
tartójára, mert tönkremehet és elhajlanak a szőrszálak.
Tegye bele az erre szolló tokba.
AS550E
Před použitím si přtěte bezpečnostní pokyny.
CHARAKTERISTIKA
• Kulatý kartáč o průměru 35 mm se štětinami z divočáka
Kulatý kartáč o průměru 50 mm se štětinami z divočáka a s
keramickým povrchem
• Příkon 800W
• 2 teplotní úrovně + pozice „studený vzduch“
• 2 směry otáče
• Technologie Ionic
• Otočná šňůra
• Odnímatelný zadní ltr
POKYNY K POUŽITÍ
Po umyvlasy dobře vytřete ručníkem a plivě je rozčešte
hřebenem s velkými zuby.
Při rozčesávání mokrých vlasů začínejte vždy u konečků,
potom postup po délce vlasů. Jemné rozče zabrání
tvoření chuchvalců.
Použijte váš foukací kartáč pro předem vysušené vlasy, které
jsou lehce vlhké a perfektně načechrané.
Vlasy upravte po částech s tím, že je vždy uchyte pomocí
kleští. Začněte spodními prameny. Pracujte s pramínky
širokými maximálně 2 cm, jejichž tloušťka by měla t co
nejpravidelnější.
Nasazení a sejmutí karčů
Naste kartáč na tělo přístroje a zablokujte ho pomo
padky umístěné na vrchní části karče.
Pro sejmutí kartáče ho odblokujte a opatrně ho sundejte.
Dva směry očení
Pro automatické navinutí pramene vlasů kolem rotační
hlavy stiskněte tlačítko pro levý nebo pravý směr rotace a
stlačeudržujte během brushingu. Pravý nebo levý směr
rotace odpovídá uchoperukou a padovamu účinku
brushingu směrem dovnitř nebo směrem ven. Rotaci
zastavíte uvolněním tlaku na tlačítko.
Používání otáčivého kartáče
Pro připravení pramene a jeho rozčesání začněte u kořínků
vlasů jemho pramene a vyhlaďte ho jedním nebo dvěma
tahy pomocí přístroje ve funkci za tepla, ale bez toho, aby se
otáčel kartáč; (1)
Zvedte pramen o 90o kolmo k hlavě, aby se spodní vlasy
oddělily; (2)
Nechte kartáč sklouznout na prameni tak, že kartáč otočíte,
aniž se však pramen úplně otočí; pohyb několikrát opakujte,
kartáč nechte klouzat od kořínků směrem ke konečkům; (3)
Dokončete celou otáčku pramene kolem kartáče, postupujte
od konečků až ke kořínkům, přidržte několik vteřin, aby se
celý pramen prohřál a vytvaroval a aby se kořínky zvedly; (4)
Pokud je to dle typu vlasů nezbytné, postup opakujte;
Nezapomeňte aplikovat proud studeného vzduchu, který
zajistí xaci pramene v požadovaném tvaru. Nechte působit
proud studeného vzduchu bez otáčení otočné hlavy.
Brushing pro tvarování srem ven
Kartáč umístěte ke konkům vlanad pramen a aktivujte
automatické očení s navíjením směrem ven. (5) + (6)
Brushing pro tvarování směrem dovnitř
Kartáč umíste ke konečkům vlapod pramen a aktivujte
automatické očení s navíjením směrem dovnitř. (7) + (8)
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Před čištěním či uložením vždy přístroj vypněte a nechte
vychladnout.
Doporujeme vám čistit karče pravidelně, abyste se
vyhnuli nakumulování vlasů, vlasových výrobků apod. Pro
odstranění vlasů z kartáče použijte hřeben. Povrchy z umělé
hmoty a keramické povrchy čistěte suchým nebo lehce
navlhčeným haíkem.
Pro větší pohodlí je kartáč vašeho přístroje odnímatela
omyvatelný pod vodou. Sejměte karč z rukojeti, omyjte ho
pod tekouvodou a poho nechte uschnout. Nkartáč
na rukojeť opět nasadíte, ubezpečte se, že je úplně suchý.
Varovupozornění: omyvatelný je pouze stavec kartáče.
Rukojeť přístroje nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou.
Varovupozorně! Po použinepokdejte kartáč přímo
na podložku nebo plochu, neb by se štětiny mohly
poškodit a ohnout. Uložte ho do pouzdra, které je k tomu
určeno.
AS550E
Les først sikkerhetsanvisningene.
EGENSKAPER
• Rund børste med diameter på 35 mm i villsvinhår
Rund børste med diameter på 50 mm i villsvinhår, med
keramisk belegg
• Eekt 800 W
• 2 temperaturnivåer + posisjon «frisk luf
• 2 roteringsretninger
• Ionisk teknologi
• Roterende ledning
• Avtakbart lter bak
BRUKSANVISNING
Etter vask tørkes håret med håndkle og kammes gjennom
forsiktig med en grovtinnet kam.
Start alltid å kamme tt r nedenfra og jobb deg gradvis
oppover. Skånsom kamming hindrer at hårtuppene ises.
Bruk nbørsten forhåndstørket, lett fuktig r som er
helt fritt for oker.
Del håret i seksjoner ved å fte det opp med en hårklype.
Begynn med lokkene på undersiden. Hver hårlokk bør være
maksimalt 2 cm tykk og så jevn som mulig.
Påsetting og erning av børster
Sett på en børste på apparatets hoveddel, og lås det fast ved
hjelp av låsen på børstens øvre del.
For å erne en rste, lås opp denne låsen og ern børsten
forsiktig.
De 2 roteringsretningene
For å rulle hårlokken automatisk rundt det roterende hodet,
trykk på knappen for rotering til venstre eller høyre, og hold
den inne under brushingen. Rotasjonsretningen til høyre
eller venstre tilsvarer håndgrepet samt ønsket effekt av
innover- eller utovervendt brushing. Avbryt rotasjonen ved
å slippe trykket på knappen.
Bruk av den roterende børsten
Forbered en seksjon og for å greie ut, ta en liten seksjon hår,
løft røttene og rett seksjonen med enheten satt på varm i ett
eller to drag uten å bruke børsten; (1)
Hold seksjonen av hår i 9vinkel fra hodet så ret under
ikke okes; (2)
La børsten gli over seksjonen mens du snur børsten, men
ikke fullstendig. Gjenta ere ganger mens du lar børsten gli
fra røttene til tuppene; (3)
Avslutt med en fullstendig vridning rundt børsten fra
røttene til tuppene. Hold i noen sekunder seksjonen er
fullstendig varmet og formet og at røttene er løftet; (4)
Gjenta om nødvendig, avhengig av hårtypen din;
Ikke glem litt kald luft til slutt for lengre hold. Dette gjøres
ved å bruke kald luft uten å vri det roterende hodet.
Føning utover
Plasser børsten under seksjonen ved hårtuppene og start den
automatiske roteringen for å vri utover. (5) + (6)
Føning innover
Plasser børsten under seksjonen ved hårtuppene og start den
automatiske roteringen for å vri innover. (7) + (8)
VEDLIKEHOLD AV APPARATET
Koble fra apparatet og la det kle seg helt ned før rengjøring
eller oppbevaring.
Vi anbefaler at du rengjør rste regelmessig for å unngå
opphopning av hår, hårprodukter osv. Bruk en kam for
å erne hår fra børste. Bruk en tørr eller lett fuktig klut
overatene av plast og keramikk.
For en optimal komfort er børsten på apparatet avtakbar, og
kan vaskes med vann. Fjern rsten fra håndtaket, skyll den
under rennende vann og tørk den. Pass på at børsten er helt
tørr for du setter den tilbake på håndtaket.
NB: kun børstedelen kan vaskes. Apparatets håndtak må aldri
komme i kontakt med vann.
NB! Etter bruk, ikke legg ned rsten som den er
underlaget, da du risikerer å skade og bøye hårene. Plasser
rsten i etuiet sitt.
AS550E
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Στρογγυλή βούρτσα, διαμέτρου 35 χιλ., από τρίχα χοίρου.
Στρογγυλή βούρτσα, διαμέτρου 50 χιλ., από τρίχα χοίρου, με
κεραμική επίστρωση.
• Ισχύς 800W.
• 2 βαθμίδες θερμοκρασίες + θέση «ψυχρού αέρα».
• Περιστροφή δύο κατευθύνσεων.
• Ιοντική (Ionic) τεχνολογία.
• Περιστρεφόμενο καλώδιο.
• Αποσπώμενο πίσω φίλτρο.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αφού λουστείτε, στεγνώνετε καλά τα μαλλιά σας με μια
πετσέτα και τα χτενίζετε προσεκτικά με μια χτένα με μεγάλα
δόντια.
Αρχίζετε πάντα να ξεμπερδεύετε τα βρεγμένα μαλλιά σας
από τις άκρες και κατόπιν ανεβαίνετε σταδιακά. Το απαλό
ξεμπέρδεμα των μαλλιών εμποδίζει τη δημιουργία ψαλίδας.
Χρησιμοποιείτε τη βούρτσα σας αέρος σε μαλλιά, στα οποία
έχετε κάνει ένα αρχικό στέγνωμα και είναι ελαφρώς υγρά, και
τα οποία έχετε ξεμπερδέψει πολύ καλά.
Δουλεύετε τα μαλλιά σας σε τούφες, πιάνοντάς τα με κλάμερ.
Αρχίζετε με τις τούφες από τον αυχένα. Οι τούφες πρέπει
να έχουν πάχος το πολύ 2 εκ. και να είναι όσο το δυνατό
ισομεγέθεις.
Τοποθέτηση και αφαίρεση των βουρτσών
Τοποθετήστε μια βούρτσα στο σώμα της συσκευής και κατόπιν
την ασφαλίζετε με το εξάρτημα ασφάλισης το οποίο βρίσκεται
στο επάνω μέρος της βούρτσας.
Για να βγάλετε τη βούρτσα, απασφαλίζετε και τραβάτε απαλά.
Περιστροφή δύο κατευθύνσεων
Για να τυλίξετε αυτόματα την τούφα των μαλλιών γύρω από την
περιστρεφόμενη κεφαλή, πατάτε το κουμπί για την κατεύθυνση
της δεξιάς ή της αριστερής περιστροφής και το πιέζετε συνεχώς
για όση ώρα βουρτσίζετε.
Η δεξιά ή η αριστερή κατεύθυνση περιστροφής ανταποκρίνεται
στον τρόπο λαβής της συσκευής καθώς και με το αποτέλεσμα
προς τα μέσα ή προς τα έξω που θέλετε να έχει το βούρτσισμα.
Σταματάτε την περιστροφή αφήνοντας ελεύθερο το κουμπί.
Οδηγίε χρήση τη περιστρεφόενη βούρτσα
Για να προετοιμάσετε την τούφα και να την ξεμπλέξετε,
ανασηκώνετε τις ρίζες μιας μικρής τούφας και την ισιώνετε
περνώντας μία ή δύο φορές, έχοντας τη συσκευή στη ζεστή
θερμοκρασία χωρίς όμως να γυρίζετε τη βούρτσα. (1)
Κρατάτε την τούφα σε γωνία 90° με το κεφάλι έτσι ώστε τα
μαλλιά από κάτω να μην μπερδεύονται. (2)
Γλιστράτε τη βούρτσα πάνω από την τούφα γυρίζοντας έτσι τη
βούρτσα ώστε η τούφα να μην κάνει μια πλήρη περιστροφή.
Επαναλάβετε το ίδιο πολλές φορές γλιστρώντας τη βούρτσα
από τη ρίζα προς τις άκρες. (3)
Τελειώνετε με μια πλήρη περιστροφή της τούφας γύρω από
τη βούρτσα ξεκινώντας από τις άκρες και ανεβαίνοντας
μέχρι τη ρίζα. Κρατάτε για μερικά δευτερόλεπτα, έτσι ώστε η
τούφα να ζεσταθεί εντελώς και να φορμαριστεί και η ρίζα να
ανασηκωθεί. (4)
Επαναλάβετε εάν χρειάζεται ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών
σας.
Μην ξεχάσετε το πέρασμα με ψυχρό αέρα στο τέλος για να
δώσετε διάρκεια στην τούφα. Γι’ αυτό, θέτετε σε λειτουργία τον
ψυχρό αέρα χωρίς να περιστρέψετε την περιστροφική κεφαλή.
Βούρτσισα προ τα έξω
Τοποθετείτε τη βούρτσα στην άκρη των μαλλιών, πάνω από
την τούφα και θέτετε σε λειτουργία την αυτόματη περιστροφή
τυλίγοντας προς τα έξω. (5) + (6)
Βούρτσισα προ τα έσα
Τοποθετείτε τη βούρτσα στην άκρη των μαλλιών, κάτω από
την τούφα και θέτετε σε λειτουργία την αυτόματη περιστροφή
τυλίγοντας προς τα μέσα. (7) + (8)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυώσει
εντελώς πριν την καθαρίσετε ή την τακτοποιήσετε.
Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τακτικά τις η βούρτσα ώστε
να αποφεύγεται να συγκεντρώνονται τρίχες, προϊόντα
κομμωτικής, κλπ. Με μια χτένα βγάζετε τις τρίχες από τις η
βούρτσα. Με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί καθαρίζετε τις
πλαστικές και κεραμικές επιφάνειες.
Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, η βούρτσα της συσκευής σας
είναι αποσπώμενη και πλένεται με νερό. Βγάλτε τη βούρτσα,
καθαρίστε τη κάτω από τρεχούμενο νερό και κατόπιν αφήστε
τη να στεγνώσει. Φροντίζετε ώστε η βούρτσα να έχει στεγνώσει
πολύ καλά πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.
Προσοχή: μόνον το εξάρτημα της βούρτσας είναι αυτό που
πλένεται. Το σώμα της συσκευής δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε
επαφή με το νερό.
Προσοχή! Αφού τελειώσετε, μην τοποθετείτε τη βούρτσα στη
βάση στήριξης, γιατί έτσι καταστρέφονται και λυγίζουν οι
τρίχες. Αποθηκεύστε τη μέσα στην ειδική θήκη.
AS550E
Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa.
CHARAKTERYSTYKA
• Szczotka okrągła o średnicy 35 mm z włosiem dzika
Szczotka okrągła o średnicy 50 mm z włosiem dzika, z
powłoką ceramiczną
• Moc 800W
• 2 poziomy temperatury + pozycja „zimne powietrze
• 2 kierunki obrotu
• Technologia Ionic
• Obrotowy sznur
• Zdejmowany ltr tylny
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Po umyciu, dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem i dokładnie
rozczesać grzebieniem o grubych zębach.
Zacznij rozczesywmokre włosy od końcówek i stopniowo
zblaj się do nasady włosów. Spokojne rozczesywanie
sprawi, że nie będą tworzyć się rozwidlenia.
Szczotko-suszarki należy ywać na włosach osuszonych
lekko wilgotnych i doadnie rozczesanych.
Modelować włosy sekcjami, podpinając je spinką.
Rozpocząć od dolnych kosmyków. Kosmyki powinny być
równej grubci, nie większej niż 2 cm.
Nakładanie i zdejmowanie szczotki
Nał szczotna korpus urządzenia i zablokowza
pomocą zapadki umiejscowionej na górnej części szczotki.
Aby zdjąć szczotkę, należy ją odblokować i delikatnie zdjąć.
2 kierunki obrotu
Aby automatycznie owinąć kosmyk włosów wokół obrotowej
końcówki, należy wcisnąć przycisk wybierając kierunek
obrotu w prawo lub w lewo i przytrzymać wciśnięty podczas
modelowania. Kierunek obrotów w prawo lub w lewo zależy
od trzymania rączki oraz od zamierzonego efektu czesania
do wewnątrz lub na zewnątrz. Aby przerwać obracanie się
końcówki, wystarczy zwolnić przycisk.
Użytkowanie szczotki obrotowej
Aby przygotować kosmyk i go rozczesać, rozpocznij od
nasady cienkiego kosmyka i wygładź go raz lub dwa razy
urdzeniem ustawionym na gorące powietrze, ale bez
obracania szczotki; (1)
Podnieść kosmyk o 90° pod kątem prostym wzgdem
powierzchni głowy, aby włosy poniżej się nie zmieszały; (2)
Przesunąć szczotką po kosmyku obracając nią w taki sposób,
aby kosmyk włosów nie zrobił pełnego obrotu; powrz
czynność kilka razy przesuwając szczotkę od nasady po
końcówkę; (3)
Zakończ pełnym obrotem kosmyka woł szczotki,
począwszy od końcówek po nasadę, przytrzymać kilka
sekund, aby cały kosmyk się nagrzał i ułożył, a nasada
osów nabrzmiała; (4)
W razie potrzeby powtórzyć czynność, w zależności od
rodzaju włosów;
Nie zapomnieć o zimnym powietrzu na samym końcu dla
utrwalenia kosmyka. W tym celu naly włączyć zimne
powietrze bez obracania końcówki obrotowej.
Modelowanie na zewnątrz
Ustawić szczot na końcówce osów, nad kosmykiem i
wykonać obrót automatyczny na zewnątrz. (5) + (6)
Modelowanie do wewnątrz
Ustawić szczot na końcówce włosów, pod kosmykiem i
wykonać obrót automatyczny do wewnątrz. (7) + (8)
KONSERWACJA URZĄDZENIA
Przed czyszczeniem lub schowaniem, naly wyłączyć
urdzenie z prądu i pozostawić do ckowitego ostygnięcia.
Zalecamy regularne czyszczenie szczotek, aby zapobiec
nagromadzaniu się włosów, środków do pielęgnacji itp.
grzebienia do usuwania osów ze szczotki. Do
czyszczenia powierzchni plastikowych i ceramicznych uż
lekko wilgotnego materiału.
Aby zapewnić większy komfort użytkowania, szczotkę
można zdjąć i umyć pod wodą. Zdjąć szczotz korpusu,
ustawić pod bieżąwodą i pozostawić do wyschnięcia.
Szczotka musi być ckowicie sucha przed ponownym
poączeniem jej do korpusu.
Uwaga: do mycia nadaje się wyłącznie końcówka szczotki.
Korpusu urdzania nigdy nie należy podstawiać pod wodę.
Uwaga! Po zakończeniu użytkowania szczotki nie opierać jej
ani nie pozostawiać gdziekolwiek, ponieważ istnieje ryzyko
uszkodzenia lub połamania osia. Należy schować do
przeznaczonego do tego celu etui.
AS550E
Ознакомьтесь предварительно с инструкциями по
безопасности.

• Круглая щетка диаметром 35 мм из щетины
Круглая щетка диаметром 50 мм из щетины, с керамическим
покрытием
• Мощность 800W
• 2 уровня температуры + положение «холодный воздух»
• 2 направления вращения
• Технология ионизации Ionic
• Вращающийся шнур
• Съемный задний фильтр
  
Вымыв волосы шампунем, вытрите их полотенцем и тщательно
расчешите с помощью расчески с крупными зубьями.
Всегда начинайте расчесывать ваши мокрые волосы с кончиков,
постепенно поднимаясь к корням. Бережное расчесывание
предупреждает появление посеченных волос.
Пользуйтесь щеткой-феном на предварительно подсушенных, но
слегка влажных, и тщательно расчесанных волосах.
Разделите волосы на участки, приподняв и закрепив их
зажимами. Начинайте с нижних прядей. Пряди для укладки
должны быть не толще 2 см и как можно более равномерными.
   
Насадите щетку на корпус аппарата и закрепите ее с помощью
защелки, расположенной в верхней части щетки.
Чтобы снять щетку, откройте защелку и аккуратно снимите щетку.
  
Чтобы автоматически накрутить прядь волос на вращающуюся
головку, передвиньте кнопку по направлению вращения – вправо
или влево и удерживайте ее в нажатом положении во время
укладки. Направление вращения направо или налево зависит от
того, как вы будете держать щетку, а также от желаемого эффекта
укладки волос – внутрь или наружу. Чтобы остановить вращение,
отпустите кнопку.
  
Чтобы приготовить прядь и тщательно расчесать ее, начните от
корней тонкой пряди и разгладьте ее, пройдясь по ней аппаратом
один или два раза; аппарат должен работать в горячем режиме,
но щетка не должна вращаться; (1)
Поднимите прядь под прямым углом в 90° по отношению
к поверхности головы таким образом, чтобы не запутать
находящиеся ниже волосы; (2)
Передвигайте вращающуюся щетку скользящим движением по
пряди, но не давая пряди накрутиться на нее; повторите жест
несколько раз, передвигая щетку скользящим движением от
корней до кончиков волос; (3)
Закончите операцию, накрутив прядь на щетку, начиная от
кончиков волос по направлению к корням; подождите несколько
секунд, не меняя положения, чтобы прядь хорошо прогрелась и
приняла форму, и чтобы волосы приподнялись у корней; (4)
В зависимости от вашего типа волос, при необходимости можете
повторить операцию;
Не забудьте струю холодного воздуха в самом конце, чтобы
прядь как можно дольше сохраняла приданную ей форму. Для
этого нужно только нажать на кнопку «холодный воздух», без
вращения головки.
   
Расположите щетку на кончиках волос, над прядью, и включите
автоматическое вращение щетки по направлению наружу. (5) + (6)
   
Расположите щетку на кончиках волос, под прядью, и включите
автоматическое вращение щетки по направлению внутрь. (7) + (8)
  
Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть перед
тем, как почистить его или убрать на хранение.
Мы советуем вам регулярно очищать щетку, чтобы избежать
накопления волос, остатков препаратов для ухода за волосами
и т.п. Чтобы удалить волосы со щетки, воспользуйтесь расческой.
Сухой или слегка влажной тканью протрите пластмассовые и
керамические поверхности аппарата.
Для большего комфорта щетка вашего аппарата – съемная
и моющаяся в воде. Снимите щетку с ручки, ополосните ее в
проточной воде и затем дайте высохнуть. Убедитесь в том, что
щетка полностью высохла, прежде чем надеть ее на ручку.
Внимание: моющейся является только щетка-насадка. Вода не
должна ни в коем случае попадать на ручку аппарата.
Внимание! Закончив пользоваться щеткой, не кладите ее
непосредственно на опору, вы рискуете повредить или загнуть
волоски на щетке. Уберите щетку в футляр, предусмотренный для
ее хранения.
AS550E
Kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyunuz.
ÖZELLİKLER
• Yaban domuzu kılından 35 mm çapında yuvarlak fırça
Yaban domuzu kılından 50 mm çapında yuvarlak fırça,
seramik kaplamalı
• Güç 800W
• 2 sıcaklık seviyesi + « soğuk hava » pozisyonu
• 2 dönüş yö
• İyonik Teknoloji
• Döner kablo
• Çıkarılabilir arka ltre
KULLANIM ÖNERİLERİ
Saçlarınızı yıkadıktan sonra, saçlarınızı havlu ile iyice
kurulayın ve kalın dişli bir tarakla özenle tarayın.
Taramaya her zaman ıslak saçlar üzerinde uçlardan başlayın
ve ardından yukarılara doğru çıkın. Yumuşak bir şekilde
taramak kırıkların önlenmesini sağlar.
Fön fırçanızı önceden kurutulmuş haf nemli, iyice taranmış
saçlar üzerinde kullanınız.
Bir pense ile saçlarınızı parça, parça kaldırarak çalışınız. İlk
önce aşağıdaki tutamlardan başlayınız. Üzerinde çalışılan
tutamların en fazla 2 cm kalınlıkta ve mümkün olduğunca
düzgün olması gerekir.
Fırçaların takılması ve çıkarılması
Cihan gövdesine bir fırça yerltirin ve fırçanın üst kısmında
yer alan kilidi devreye sokarak fırçayı kilitleyin.
Bir fırçayı çıkarmak için, açın ve dikkatli bir şekilde çekin.
2 dönüş yönü
Saç tutamını otomatik olarak döner başlığın etrafına sarmak
için, sağ veya sol dönme yönü için düğmeye basın ve fön
çekme esnasında basılı tutun. Sağ veya sol dönme yönü
tutuşla ve çekilen fönün içeri veya dışa doğru olma
ile ilgilidir. Düğme üzerine basmayı durdurarak dönmeyi
durdurun.
Döner fırçanın kullanımı
Saç tutamını hazırlamak ve taramak için, ince bir saç tutamı
üzerinde köklerden başlatın ve sıcakta çalışan cihazla ama
fırçayı ndürmeden stutamıbir veya iki kere geçerek
düzleştirin; (1)
Alt kısımdaki saçların dolaşmaması için saç tutamını başınıza
90° dik açı oluşturacak şekilde kaldırın; (2)
Fırçayı, saç tutamı tam bir tur dönmeden fırçayı döndürerek
saç tutaüzerinde kaydırın; fırçayı köklerden lara dru
kaydırarak hareketi birkaç kere tekrarlayın; (3)
Uçlardan başlayarak ve köklere kadar çıkarak saç tutamını
fırça çevresinde tam tur çevirerek işlemi tamamlayın, saç
tutamının tamamen ısınmave şekle girmesi ve köklerin
kabarması için birkaç saniye bu şekilde bekleyin; (4)
Saç tipine göre gerekirse işlemi tekrarlayın;
Saç tutamının şeklini koruması için soğuk hava vermeyi
unutmayın. Bunun için döner başlığı çevirmeden soğuk
hava fonksiyonunu çalıştırın.
Dışa doğru fön çekme
Fırçayı saçların ucuna, saç tutamının üzerine yerleştirin ve dışa
doğru dönme ile otomatik dönüşü harekete girin. (5) + (6)
İçe dru fön çekme
Fırçayı saçların ucuna, stutamının altına yerleştirin ve içe
doğru dönme ile otomatik dönüşü harekete girin. (7) + (8)
CİHAZIN BAKIMI
Cihazı temizlemeden veya yerleştirmeden önce, fişini
çıkarınız ve tamamen soğumasını bekleyiniz.
Saç veya şekil verici ürünlerin vs. birikmesini engellemek için
fırçalar düzenli olarak temizlemenizi öneriyoruz. Fırçalardaki
saçı çıkarmak için bir tarak kullanınız. Plastik ve seramik
zeyler için kuru veya haf nemli bir bez kullanın.
Daha fazla konfor için, cihazınızın fırçası çıkarılabilir ve suda
yıkanabilir özelle sahiptir. Fırçayı uç kısımdan çıkarın, akan
su altına tutun ve ardından kurumasını bekleyin. Yeniden
yerine takmadan önce fırçanın tamamen kurumuş olmasına
dikkat edin.
Dikkat: sadece fırça ucu kanabilir. Cihazın kolu asla su ile
temas etmemelidir.
Dikkat! Kullanım sonrasında, fırçayı olduğu gibi yuvasına
koymayın, kılların yıpranmasına ve katlanmasına sebep
olabilir. Fırçayı bu amacanelik kıfınerisine yerleştirin.
Щетка для укладки волос
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
AS550E_IB.indd 2 21/12/12 15:24
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss iPro 800 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro