BaByliss AS120E Návod k obsluze

Kategorie
Fény
Typ
Návod k obsluze
44
ČESKY
Multistyle 1200, váš nový
pomocník pro krásu!
Váš nový foukací a vyhlazovací
kartáč je vybaven 4 nástavci nez-
bytnými k tomu, abyste mohli
sami doma pracovat stejně dobře
jako váš kadeřník.
Multistyle 1200 je ideálním
nástrojem pro velmi snad
provádění brushingu a ech
nejnovějších stylů účesů.
Je vybaven čtyřmi nástavci. Po-
mocí kartáče můžete vlasy vyhla-
dit, dodat jim objem a jednoduše
je tvarovat.
Je velmi výkonný (1200 W), bez
dalšího příslušenst vlasy rychle
vysuší a předsuší.
Technologie Ionic (modrá kon-
trolka LED) neutralizuje statickou
elektřinu a zvyšuje účinnost vlas-
ových přípravků bez oplachování.
Usnadňuje česání a dodává vlasům
lesk a hebkost. Vlasy se necuchají,
snadněji se češou a tvarují.
Umístění a sundání nástavců
Nasaďte kartáče a vyhlazující hla-
vu na přístroj tak, aby odpovída-
lo nastavení obou dvou a
zasuňte je, až uslyšíte zacvaknutí.
Při sundávání stiskněte tlačítka pro
odblokování na stranách přístroje
a jemně zatáhněte za nástavec.
POUŽITÍ
Karč 4 stupně: 0 (vypnuto),
I (menší fouká), II (normální
foukání) a III (silné foukání). Menší
foukání je ideální pro jemné vlasy,
silné foukání vyhovuje tvrdším
vlasům.
Tlačítko „studený vzduch” umožní
jednoduše spustit studený vz-
duch ke konci vyhlazování nebo
brushingu, což zpevní všechny
prameny a dodá jim efekt „deího
trvání.
Fouka a vyhlazovací kartáč
používejte na vlhké, lehce
předsušené a dokonale rozčesané
vlasy.
Pracujte po částech, vlasy
oddělujte sponkami. Začínejte
prameny vla na spod části
hlavy. Prameny by ly t max-
imální tloušťku 2 cm a měly by
t co možná nejpravidelnější.
Postupujte vždy od kořín ke
konečkům vlasů. Nechte kartáč
pomalu proklouznout po délce
kadeře vlasů, kterou tvarujete.
VYHLAZOVACÍ HLAVA BE LISS
Perfektní vyhlazení a lesk!
Pomo systému Tensio Con-
trol System® zvolte stupeň
přizpůsobený vašemu typu vlasů
(1. vlnité, 2. rně kudrnaté, 3.
kudrnaté, 4. velmi kudrnaté).
Rady kadeřníka
- Při prvním použití zvolte stupeň
1 (nejslabší napětí), abyste si lépe
osvojili práci s vyhlazovací hlavou
BE Liss.
- Potom postupně zvyšujte napětí,
najdete takové, které vám nejlépe
vyhovuje.
45
Pozor! Při každém vyhlazování
doporučujeme přidržovat druhou
rukou konečky vyhlazovaných
kadeří, aby vlasy zůstaly správ
rozložené mezi zuby vyhlazo-
vací hlavy. Při každém vyhlazo-
vacím pohybu dbejte na správné
umístění jemného pramene od
kořínku na hřeben, potom pomalu
a plynule postupujte přístrojem
d o lů a k o n ečk y p r am e n e p ř i dr ž u j te
druhou rukou.
Rovné vyhlazení nebo vyhlazení
s objemem?
Chcete-li zmenšit objem hus-
tých vlasů, umístěte vyhlazují
hřebeny nad pramen vlasů a
nechte je pomalu sklouznout po
prameni shora dolů. Začínejte od
kořínků.
Chcete-li dodat objem jemným či
rovným vlasům, umístěte vyhla-
zující hřebeny pod pramen vlasů.
Vyhladí tak, že odlepí kořínky a
vytvoří objem.
Postupujte tak na všech prame-
nech a nezapomeňte aplikovat
proud studeného vzduchu, který
zajistí dobré držení účesu.
Efekt objemu od kořínků
Oddělte pramen vlasů o šířce
asi 3 cm a umístěte vyhlazující
hřebeny co nejblíže ke kořínkům
pod pramen. Dbejte na to, aby
hřebeny co nejlépe pronikly do
vlasů.
Otočte vyhlazující hlavu BE Liss
asi o 45o a jemně ji nechte sk-
louznout ke konečkům vlasů.
Tento krouživý pohyb dodá
vašim vlasům maximální objem
od kořínků!
Pokud je to nutné, postup opaku-
jte a nezapomeňte aplikovat
proud studeného vzduchu, který
zajistí dobré držení účesu.
Tvarování účesu
Vyhlazovací hlava BE Liss se také
výborně hodí pro každodenní
„přečesání“: trápí vás nepoddajná
kad, váš účes není zajímavý
Ani ne za 2 minuty popsanými
technikami dodáte účesu lesk a
zvětšíte objem, tentokrát ta na
suchých vlasech.
Ideální pomocník na cestách!
TEPELNÝ KARTÁČ O PRŮMĚRU 38
MM S KERAMICKOU POVRCHO-
VOU ÚPRAVOU dokonale klouže
po vlasech a lépe je chrání.
Revoluční kombinace kartáč/vla-
sový vysouš” pro brushing!
Tento ideální průměr kartáče
doporučovaný rmou BaByliss je
vhodný pro vyhlazení a zvěení
objemu. Vlasy se nechumlají a
ky brushingu jsou hebké.
Teplý vzduch přístroje zahřívá ko-
vový nástavec příslušenství. Teplo
tedy působí přímo na vlasy, což vlasy
zjemňuje a vyhlazuje.
KULAKARTÁČ O PRŮMĚRU 20
MM Z CHLUPŮ DIVOČÁKA
Tento průměr je speciálně vhod-
pro konečné úpravy účesu:
karčem se zvýrazní tvary
některých pramenů, jako je miká-
do, konečky nebo kořínky.
Použití se může lišit rovněž dle dé-
46
lky vlasů:
- u krátkých vlasů se kartáč použije
ve vodorovné poloze jako tepel-
karč pro pružný a přirozený
brushing s efektem dovnitř nebo
ven.
- u dlouhých vlasů se použije svisle
pro dosažení efektu spirálových
kadeří na konečcích.
KULATÝ ČESACÍ KARTÁČ
Tento kartáč se používá na suché
nebo vlhké vlasy. Zlepšuje tvorbu
vln a dodává vlasům plný tvar!
Oddělte pramen vlasů, protáhněte
kartáčem od kořínků ke konečkům
a potom vlasy naviňte na karč.
Podržte v dané poloze po dobu
asi 15-20 vteřin, dle tloušťky
pramene. Před učesáním nechte
vlasy vychladnout.
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Před čištěním nebo uklizením
vypněte přístroj ze sítě a nechte
ho dokonale vychladnout.
Doporučujeme pravidelně čistit
vyhlazující hlavu a kartáče, aby se
na nich nehromadily vlasy, vlas-
ové ípravky atd. Pro odstraně
vlasů z kartáčů použijte hřeben.
Na očištění plastových a keram-
ických ploch použijte suchý nebo
lehce navlhčený hadřík.
Před dalším použitím ukliďte
přístroj a příslušenst do obalu,
který je dodán s přístrojem.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

BaByliss AS120E Návod k obsluze

Kategorie
Fény
Typ
Návod k obsluze