Technaxx TX–37 Uživatelský manuál

Kategorie
Sledovače aktivity
Typ
Uživatelský manuál
Technaxx
®
Fitness náramek Classic TX–37
Návod k obsluze
Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (na spodní liště
„Konformitätserklärung“). Před použitím zařízení poprvé, přečtěte návod k obsluze pečlivě.
Náramek na zápěstí, který monitoruje vaši kondici, spánek i aktivy
Vlastnosti
Zobrazí krok skutečné aktivity, ušlou vzdálenost a spálené kalorie
Zobrazí hodiny a datum, funkce alarmu/budíku pomocí vibrací
Funkce proti ztrátě
Připojení prostřednictvím Bluetooth 4.0, ovládaném aplikací APP
APP iOS a Android zdarma
Sleduje váš rytmiku spánku a vzbudí vás tiše pomocí vibrací.
(Inteligentní aktivita a kvalita spánku)
Nepřetržitý přístup minutu po minutě prostřednictvím displeje OLED
Motivuje k dosažení vytyčených cílů a připomíná, abyste byli aktivní
(odolný škrábancům, oděrkám a nárazům)
Spotřeba kalorií a měřitelná a synchronizovatelná data o spánku
Prostřednictvím Facebooku & Twitteru lze sdílet váš úspěch s přáteli a soutěžit s nimi
Ideální pro přátelení se se sportovci
FACEBOOK & TWITTER SPOJENÍ: Stisknĕte ikonu a zobrazí se symbol v
pravém horním rohu vašeho mobilního zařízení. Stisknĕte tento symbol. Vyberte možnost
Facebook nebo Twitter (viz obrázek), pak můžete sdílet nebo publikovat své aktivity s
přáteli prostřednictvím sociálních sítí Facebook nebo Twitter. Pokud jste již přihlášení do
Facebook nebo Twitter, můžete vidĕt na pravé stranĕ vašeho mobilního zařízení obraz “My
Fitness Aktivity”. Nyní můžete upravovat text a poté zvolte, sdílet
nebo publikovat.
POZOR: Před použitím je Facebook nebo Twitter s “My Fitness”,
musíte se přihlásit k účtu Facebook nebo Twitter. Jak používat
Facebook nebo Twitter, přečtĕte si návod k obsluze z každého
dopravce, a postupujte podle pokynů.
1. Management spotřeby a nabíjení
Nabijte baterii náramku před prvním použitím.
1.1. Pro zapnutí náramku stiskněte a podržte tlačítko ON na 5 sekund až se na něm
zobrazí ikona . Jestliže v jakémkoli režimu stisknete a podržíte tlačítko na 5 sekund,
náramek ukáže a vypne se. Chcete-li zapnout znovu náramek, stiskněte a podržte
tlačítko ON na 5 sekund a náramek zobrazí a znovu se zapne.
1.2. Náramek má vestavěnou baterii, která ho napájí (nelze ji demontovat). Nabijte baterii
náramku před prvním použitím. Potom ho synchronizujte s vaším mobilním zařízením.
Při nabíjení displej náramku indikuje symbol nabíjení. Tlačítko náramku nebude během
nabíjení reagovat.
POZNÁMKA: Náramek potřebuje nejméně 3 hodiny, aby byl plně nabitý. Po 3 hodinách
nabíjení budete moci náramek používat cca 5 – 6 dnů.
1.3. Důležitá poznámka Fitness Náramek Elegance TX-39: Při nabíjení tohoto náramku
musíte kompletně vysunout displej ze silikonového pouzdra. Když je jednotka plně nabitá,
musíte ji vložit zpět do silikonového pouzdra. Zde je nutné VAT POZOR: vložit jednotku
zpět ve správném směru. To znamená, že madůlek pro tlačítko na displeji musí být na
stejné straně, jako malý výstupek tlačítka silikonového pásku.
2. Instalace APP
1) Apple iPhone (iOS verze 7.0 nebo vyšší), stáhněte
sportovní software Technaxx My Fitness na stránce
APP, poté ho instalujte do svého chytrého telefonu.
2) Telefon Android, stáhněte sportovní software
TechnaxxMy Fitness” z Google Play, poté ho instalujte
do svého chytrého telefonu.
Jestliže se stahování nepodaří, prosím zkuste znovu a
znovu instalujte.
Když dokončíte instalaci, uvidíte obrázek MY FITNESS a
za obrázkem vpravo upravte všechny požadavky svým
potřebám v “My Profile”, “Workout Goal” a “Smart
Alarm”. Potom spusťte synchronizaci s vaším
náramkem.
3. Přizpůsobení náramku vašim potřebám – 3.1. Začněte s “My Profile”
Klikněte na “Setting” a vložte své informace. Nejprve je v “My Profile” důležité
zaznamenat přesné informace, abyste zajistili, že čtení a výstup budou pro uživatele
prospěšné. Zde lze zaznamenat informace jako je vaše jméno, výška a hmotnost.
3.2. Pracovní cíl - Nastavte váš denní pracovní cíl
Klikněte na “Workout Goal” pro nastavení pracovních
denních cílů. Vyberte denní cíl ze seznamu a klikněte na
“Save” a Sync.
Set Goals = Nastavit cíle
Steps = Kroky
Sleep = Snek
Keep your focused on improving every day =
Soustřeďte se na zlepšení každý den
Back = Zpět
Workout Goal = Pracovní cíl
Save = Uložit
My Profile =
Můj profil
Workout Goal =
Pracovní cíl
Smart Alarm =
Chytrý alarm
About Us = O nás
SETTINGS =
NASTAVENÍ
Name = Jméno
Male / Female =
Muž/Žena
Height (kg) =
Výška (cm)
Weight (kg) =
Hmotnost (kg)
Back = Zpět
Save = Uložit
3.3. Chytrý alarm/budík
Důležitá poznámka: Po jakékoli změně nastavení položek Chytrý alarm/budík, Pracovní
cíl apod. musíte znovu náramek synchronizovat, abyste uložili všechna nastavení. Pouze
po SYNC se uloží všechna nová nastavení ve vaší APP “My Fitness” a na náramku.
Budík: zde musí být na “ON”, když je zapotřebí připomínka cvičení, jinak ho vypněte na
“OFF”. Čas buzení: když je zapnutý budík na “ON”, musíte nastavit čas buzení, kd
chcete, aby si ho zapamatoval. Interval monitorování: toto je čas monitorování budíku
Lze ho nastavit mezi 1 60 minutami. Budík, čas buzení a interval monitorovánílze
rovněž nastavit pro blíže určený den a čas.
4. Nastavení Připomínky
Klikněte na “Smart Alarm” pro vložení rozhraní
nastavení alarmu. Po nastavení alarmu bude náramek
vás tiše připomenout (vibruje) dĕlat nĕjaké cvičení.
Monitoring Period je interval, náramek stále vibruje,
aby vám připomnĕl, že je aktivní. Můžete nastavit v
rozmezí 1 – 60 minut, aby náramek vibroval nepřetržitě.
Klikněte na Připomínky” pro nastavit několik
připomenutí aktivity. Náramek bude vibrovat, aby vám
připoměl, že máte cvičit a být aktivní.
Tuto funkci lze ZAPÍNAT nebo VYPÍNAT.
Čaz začátku a Čaz konce je nastavitelná od 00 na 24
hodin.
Interval je nastavitelná od 1 na 60 minuty.
Toto nastavení může být stanovena pro každý den.
5. SYNC
POZNÁMKA: Náramek je nutné synchronizovat s APP každé tři dny, aby se předešlo
ztrátě dat v náramku.
Existují dva způsoby, jak synchronizovat data v náramku s vaším mobilním zařízením. Je to
buď prostřednictvím Bluetooth nebo pomocí konektoru 3,5mm vašeho mobilního zařízení.
POZNÁMKA: Synchronizace konektorem 3,5mm funguje pouze se zařízeními typu
Android!
Spustit náramek: podržte tlačítko na náramku na 5 sekund, abyste ho zapnuli. Jestliže
synchronizujete prostřednictvím Bluetooth, ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení
aktivováno připojení Bluetooth.
OBECNÉ INFORMACE: Pro každé nastavení musí t náramek spojen
prostřednictvím Bluetooth s vaším mobilním zařízením.
5.1. Sync pomocí Bluetooth
5.1.1. Klikněte 1x na tlačítko pro osvětlení displeje. Ted’ tam jsou tři možnosti:
(a) Máte pravdu na BT-úrovni; a to bud’ přímo v režimu BT nebo můžete
vidět ikonu 3,5mm jack kabel (v tomto případě stiskněte tlačítko 1x pro
přechod na ikonu BT).
(b) Nejste přímo na BT-úrovni; můžete vidět postel icona stiskněte tlačítko 2x
rychle pak jste na BT-úrovni stiskněte tlačítko, dokund se nezobrazí ikona BT.
(c) Nejste přímo na BT-úrovni; vidíte jiný symbol, nap. čaz nebo nohou stiskněte
tlačítko 2x rychle a přímo znovu stiskněte tlačítko 2x rychle pak jste na BT-úrovni
stiskněte tlačítko, dokund se nezobrazí ikona BT.
5.1.2. Ihned poté klikněte na ikonu APP SYNC , abyste spárovali náramek
bezdrátově. Na APP se potom zobrazí “Připojeni přez Bluetooth……”. APP bude
vyhledávat asi 15 sekund. Bezdrátové připojení je úspěšné, když se zobrazí
“Synchronizace dokončena se objeví na vašem mobilním zařízení.
Je-li synchronizace úspěšná, na displeji svého mobilního zařízení v APP “My Fitness”
uvidíte, že ikona klíče je uzamknutá . To znamená, že se uložilo připojení Bluetooth s
náramkem. Pro jakoukoli další změnu v nastavení APP My Fitness lze synchronizovat,
dokonce i když je ikona klí
če uzamknutá.
POZOR: V případě, kdy je k dispozici NOVÁ verze MY FITNESS, před instalací nové verze
na vaše mobilní zařízení MUSÍTE (!) odinstalovat starou verzi!
Abyste šetřili baterii, spojení Bluetooth mezi náramkem a mobilním zařízením se
automaticky vypne po každé synchronizaci.
POZOR: Pokud se připojení Bluetooth nebyl úspĕšnĕ s vaším mobilním telefonem,
musíte použít 3,5mm jack kabelu pro synchronizaci! Jednoduše jej připojte pomocí
náramkem. Pak znovu synchronizovat.
5.2. Sync pomocí konektoru 3,5mm (pouze pro verzi Android, ne pro
verzi iOS)
(a) Poklepte krátce plynule dvakrát tlačítko, abyste vstoupili do výběrového režimu SYNC.
Vyberte 3.5mm SYNC.
(b) Vložte dodaný konektor 3,5mm do vstupu sluchátek na vašem telefonu. APP bude
indikovat “Audio jack is connected, begin to sync” (konektor audio je připojen, začněte
synchronizaci) a “sync finished” (synchronizace dokončena). Během synchronizace
nevytahujte konektor.
(c) Po dokončení synchronizace vytáhněte konektor 3,5mm.
POZOR: Pokud se po nĕkolika pokusech synchronizace, ikona klíče stále je
odemčený, musíte opakovat kroky 5.1 a 5.2 !
6. Funkce proti ztrátě („Anti-loss mode“)
6.1 Přepněte náramek do režimu Bluetooth.
6.2. V APP poklepte na ikonu “Anti-loss mode”.
6.3. Krátce se zobrazí slovo “SEARCH” (Hledání); 10–15 sekundách jste připojeni k
režimu proti ztrátě “Anit-loss mode”.
V případě, kdy si zapomenete vzít své mobilní zařízení (např. chytrý telefon) s sebou a
jdete pryč, ve vzdálenosti cca 5m se spojení Bluetooth mezi vaším mobilním zařízením a
náramkem vytrácí; ve vzdálenosti asi 20m váš náramek začne vibrovat; to indikuje, že
NEMÁTE s sebou své mobilní zařízení.
Režim “Anti-loss mode” vás pouze upozorňuje vibracemi na ZTRÁTU vašeho mobilního
zařízení. Neřekne vám, kde jste je ztratili.
6.4. V APP poklepte na ikonu “Back” (zpět), abyste opustili režim “Anti-loss mode”
náramek krátce vibruje.
7. Sledování vaší aktivity & spánku
Náramek tři hlavní režimy. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF dvakrát nepřerušovaně,
abyste měnili tři režimy.
7.1. Režim Sync: Zde máte dvě metody synchronizace buď pomocí Bluetooth nebo
kabelem s konektorrem 3,5mm.
a .
7.2. Režim Sport: Toto je režim aktivity . Když chcete cvičit, musíte vybrat tento režim.
Z režimu spánku na režim aktivity se změní automaticky, když jste 5 minut vzhůru.
7.3. Režim Spánek: Když chcete jít spát, musíte vybrat tento režim.
a) Když jste v režimu aktivity, stiskněte dvakrát krátce tlačítko, abyste vstoupili do režimu
spánku . Náramek bude vibrovat a ukáže symbol režimu spánku.
b) Když jste v režimu spánku, stiskněte krátce tlačítko, abyste zkontrolovali aktuální čas
(měsíc, datum, čas, úroven nabití).
c) Po zapnutí do režim spánek a nehýbej se, bude náramek zůstane v režim
spánek. Pokud se pohybujete, zatímco v režim spánek, a váš pohyb je méně než 5 minut,
budé ramek posuzovat kvalitu vašeho spánek jako "hlubokého spánek", "lehkého
spánek" nebo "špatný spánek", podle frekvence pohybu.
Pokud se pohybujete po dobu delší než 5 minut, náramek změz režim spánek do režim
aktivity .
d) Pokud jste v režim spánek a chcete ručně přepnout do režim aktivity (nap.
ráno po probuzení) stiskněte tlačítko 1x vidíte čaz stiskněte tlačítko 2x rychle a
přímo znovu stiskněte tlačítko 2x rychle pak jste nyní v režim aktivity.
V režimu aktivity: stiskněte tlačítko 1x
5 druhů dat
Čas / Datum / Baterie
Krok
Vzdálenost
kalorie
cíl
e) Synchronizujte náramek, abyste si prohlédli přehled kvality vašeho spánku minulou noc;
lze rovněž prohlížet kvalitu předcházejícího spánku (po dnech / jeden týden / jeden měsíc /
jeden rok).
Po synchronizaci vašich dat lze prohlížet situaci vaší denní aktivity, rovněž její historii (po
dnech / jeden týden / jeden měsíc / jeden rok).
Technické údaje
Verze Bluetooth 4.0 Verze vašeho hardware musí podporovat BT 4.0
Displej Displej 0,91" OLED (2,3cm)
Baterie
Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 60mAh
(dobíjí se přes port USB)
Doba nabíjení / pohotovostní režim
~ 2 hodiny / pohotovostní režim ~ 120 hodin
Hmotnost / rozměry 15,5 g / (D) 28,5 x (Š) 2,0 x (V) 0,95 cm
Obsah balení
Fitness náramek Classic TX-37, Nabíjecí kabel USB,
Kabel s koncovkou 3,5mm, Návod k obsluze
Zařízení Apple iOS: iPhone 4S / 5 / 5S / 5C, iPod touch 5,
iPad 4, iPad mini / iPad mini s displejem retina / iPad Air
(Apple iPhone iOS verze 7.0 nebo vyšší)
Zařízení Android: Samsung S3 / S4 / S5 / Galaxy Note 2 / Galaxy Note 3
(Android verze 4.3 nebo vyšší; potvrďte, kterou verzi Android používá váš chytrý telefon)
Pokyny k ochraně životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět
použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu!
Odborně se musejí zlikvidovat i sta přístroje a baterie! Čištění: Chránit přístroj před
znečištěním. Skříňka přístroje se čistí měkkou utěrkou, nepoužívat drsné nebo hrubozrnné
materiály. Nepoužívat rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Po vyčiště
přístroj dobře vysušit. Upozornění: Pokud došlo k vytečení kapaliny obsažené v bateriích,
je zapotřebí vytřít dosucha přihrádku na baterie měkkou utěrkou. Distributor: Technaxx
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Technaxx TX–37 Uživatelský manuál

Kategorie
Sledovače aktivity
Typ
Uživatelský manuál