Acer TravelMate P643-V Rychlý návod

Značka
Acer
Modelka
TravelMate P643-V
Typ
Rychlý návod
Notebook TravelMate
Stručné pokyny
Registrace produktu
Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup
k některým užitečným výhodám, například:
Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se
průzkumů mezi zákazníky.
Aktuální informace od společnosti Acer.
Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!
Postup registrace
Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese
www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a
postupujte podle jednoduchých pokynů.
O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat
na ikonu Registrace na ploše.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které
byste měli uchovávat na bezpečném místě.
Získání příslušenství Acer
S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k
notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co
potřebujete na adrese store.acer.com.
Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech.
Pravidelně prosím zjišt’ujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny k notebooku TravelMate
Tato revize: 07/2012
3
Čeština
Stručné pokyny
Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných
počítačů vybrali notebook Acer.
Uživatelské příručky
Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás
sadu příruček:
Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Tyto Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi
nového počítače.
Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou
produktivitu, naleznete v Uživatelská příručka. Uživatelská příručka
obsahuje užitečné informace, které se týkají vašeho nového počítače.
Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd.
Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například
systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování
potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se
všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.
Zobrazíte ji následujícím postupem:
1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky Start.
2Klepněte na Uživatelská příručka Acer.
4
Čeština
Seznámení s notebookem Acer
Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku
vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
Pohled na horní kryt
# Ikona Položka Popis
1 Webová kamera
Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že
je webová kamera aktivní (pouze vybrané
modely).
2 Displej
Na displeji, označovaném také displej z
tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display;
LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače.
3
Čtečka karet
Více v 1
Podporuje karty Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick PRO
(MS PRO) a xD-Picture Card (xD).
Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte
kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu
kartu.
5
Čeština
4
Konektor
mikrofonu
Slouží k připojení vstupů z externího
mikrofonu.
Konektor pro
připojení
sluchátek nebo
reproduktorů
Slouží k připojení zvukových zařízení
(například reproduktorů nebo sluchátek).
5
Indikátor HDD Svítí, pokud je aktivní pevný disk.
Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače.
Indikátor baterie
Indikuje stav baterie počítače.
1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor
jantarově.
2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí
indikátor modře.
6
Spínač a indikátor
komunikace
Povoluje/zakazuje komunikační zařízení
počítače/indikuje stav zařízení pro bezdrátové
připojení počítače.
7 Mikrofony
Dva interní mikrofony pro stereofonní
nahrávání zvuku.
# Ikona Položka Popis
6
Čeština
Zobrazení klávesnice
# Ikona Položka Popis
1 Klávesnice Slouží k zadávání údajů do počítače.
2 Touchpad
Polohovací zařízení citlivé na dotek, které
má podobnou funkci jako počítačová myš.
3 Čtečka otisků prstů
Čtečka otisků prstů pro Acer ProShield
Security Suite.
4Tlačítka (levé a pravé)
Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a
pravé tlačítko myši.
5
Tlačítko a indikátor
napájení
Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
Indikuje stav napájení počítače.
6
P
Klávesa P Programovatelná klávesa.
Klávesa Acer email Otevře vaši výchozí e-mailovou aplikaci.
Klávesa zálohování
Slouží ke spuštění aplikace Acer Backup
Management pro vytvoření zálohy ve třech
krocích.
Ztlumit mikrofon Ztlumí mikrofon.
1
2
3
4
5
6
7
Čeština
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke
zpřístupnění věiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a
hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve,
než stisknete druhou klávesu této kombinace.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
<Fn> + <F3> Komunikace
Povoluje/zakazuje komunikač
zařízení počítače.
<Fn> + <F4> Režim spánku
Slouží k přepnutí počítače do
režimu spánku.
<Fn> + <F5>Přepnutí displeje
Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.
<Fn> + <F6>
Prázdná
obrazovka
Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se ušetří
energie. Podsvícení obnovíte
stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>
Přepnutí zařízení
touchpad
Slouží k zapnutí a vypnutí interního
zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>
Přepnutí
reproduktoru
Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.
<Fn> + < >
Zvýšení jasu Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Snížení jasu Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšit hlasitost Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + < >
Snížení hlasitosti Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <Home>
Přehrávat/
Pozastavit
Přehrát nebo pozastavit vybraný
mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up>Zastavit
Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.
8
Čeština
Pohled zleva
<Fn> + <Pg Dn>Předchozí
Návrat na předchozí mediální
soubor.
<Fn> + <End>DalšíPřeskočit na další mediální soubor.
# Ikona Položka Popis
1 Port Ethernet (RJ-45)
Slouží k připojení počítače k síti Ethernet
10/100/1000.
2
Port externího
zobrazovacího
zařízení (VGA)
Umožňuje připojení zobrazovacího
zařízení (například externího monitoru
nebo projektoru LCD).
3Port HDMI
Podporuje připojení digitálního videa ve
vysokém rozlišení.
4 Slot ExpressCard/34
Umožňuje vložit jeden modul
ExpressCard/34.
Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo
vložte kartu.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
9
Čeština
Pohled zprava
Informace na USB 3.0
Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 a dřívějšími.
Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1 Porty USB
Připojení k zařízením USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0.
2
Port USB s nabíjením
při vypnutí
3 Optická jednotka
Interní optická jednotka, přijímá disky CD a
DVD.
4
Indikátor přístupu k
optickému disku
Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
5
Tlačítko vysunutí
optické jednotky
Vysouvá optický disk z jednotky.
6
Otvor pro nouzové
vysunutí
Umožňuje vysunutí přihrádky optické
jednotky, pokud je počítač vypnutý.
Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku
optické jednotky, jestliže je počítač
vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové
vysunutí kancelářskou sponku.
7 Napájecí konektor Zajišt’uje připojení k sít’ovému adaptéru.
8
Drážka pro zámek
Kensington
Umožňuje připojení počítačového
bezpečnostního zámku kompatibilního s
typem Kensington.
Poznámka: Připevněte bezpečnostní
kabel k nehybnému předmětu, například
ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky.
Vložte zámek do drážky a otočením klíče
zámek zamkněte. Vložte zámek do drážky
a otočením klíče zámek zamkněte.
10
Čeština
Pohled zespodu
Životní prostředí
# Ikona Položka Popis
1 Pozice pro baterii Zde je uložena baterie počítače.
2 Zámek baterie Zamkne baterii na místě.
3
Konektor Acer
ProDock
Slouží k připojení volitelného zařízení Acer
ProDock.
4
Západkový systém
Acer MediaBay
Uvolňuje modul Acer MediaBay.
5
Acer DASP (Disk Anti-
Shock Protection)
Chrání pevný disk před nárazy a otřesy.
6
Pozice pro pevný disk
Zde je uložen pevný disk počítače
(zajištěný šrouby).
Pozice pro pamět’ Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.
7
Uvolňovací západka
baterie
Uvolňuje baterii k vyjmutí.
Teplota:
Provozní: 5°C až 35°C
Neprovozní: -20°C až 65°C
Vlhkost (nekondenzující):
Provozní: 20% až 80%
Neprovozní: 20% až 80%
Part no.: NC.V7K11.02M
Ver.: 01.01.01
/

Tato příručka je také vhodná pro