Acer Aspire V3-771 Rychlý návod

Značka
Acer
Modelka
Aspire V3-771
Typ
Rychlý návod
Aspire V3
Stručné pokyny
Registrace produktu
Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup
k některým užitečným výhodám, například:
Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se
průzkumů mezi zákazníky.
Aktuální informace od společnosti Acer.
Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!
Postup registrace
Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese
www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a
postupujte podle jednoduchých pokynů.
O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat
na ikonu Registrace na ploše.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které
byste měli uchovávat na bezpečném místě.
Získání příslušenství Acer
S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k
notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co
potřebujete na adrese store.acer.com.
Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech.
Pravidelně prosím zjišt’ujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny pro počítače Aspire V3
Tato revize: 08/2012
3
Čeština
Stručné pokyny
Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných
počítačů vybrali notebook Acer.
Uživatelské příručky
Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás
sadu příruček:
Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Tyto Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi
nového počítače.
Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou
produktivitu, naleznete v Uživatelská příručka pro Aspire V3.
Uživatelská příručka pro Aspire V3 obsahuje užitečné informace, které
se týkají vašeho nového počítače. Obsahuje základní témata, např.
používání klávesnice a zvuku atd.
Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například
systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování
potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se
všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.
Zobrazíte ji následujícím postupem:
1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky Start.
2Klepněte na Uživatelská příru
čka Acer.
4
Čeština
Seznámení s notebookem Acer
Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku
vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
Pohled na horní kryt
# Ikona Položka Popis
1 Mikrofon Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
2 Obrazovka
Na displeji, označovaném také displej z
tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display;
LCD), se zobrazuje grafický výstup
počítače.
3Webcam
Webová kamera pro obrazovou
komunikaci.
Kontrolka vedle webové kamery ukazuje,
že je webová kamera aktivní.
1
2
3
5
Čeština
Zobrazení klávesnice
# Ikona Položka Popis
1Tlačítko napájení Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
2 Klávesnice Slouží k zadávání údajů do počítače.
3 Touchpad
Polohovací zařízení citlivé na dotek, které
má podobnou funkci jako počítačová myš.
4
Tlačítka (levé a
pravé)
Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a
pravé tlačítko myši.
5 Reproduktory
Levý a pravý reproduktor zajišt’ují
stereofonní zvukový výstup.
1
2
3
4
5
6
Čeština
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke
zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a
hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve,
než stisknete druhou klávesu této kombinace.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
<Fn> + <F3>
Komunikač
klávesa
Povoluje/zakazuje
komunikační zařízení počítače.
(Komunikační zařízení mohou
mít různou konfiguraci.)
<Fn> + <F4> Režim spánku
Slouží k přepnutí počítače do
režimu spánku.
<Fn> + <F5>
Přepnutí
displeje
Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.
<Fn> + <F6> Vypnout displej
Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se
ušetří energie. Podsvícení
obnovíte stisknutím libovolné
klávesy.
<Fn> + <F7>
Přepnutí
zařízení
touchpad
Slouží k zapnutí a vypnutí
interního zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>
Přepnutí
reproduktoru
Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.
<Fn> + < >
Zvýšení jasu
Slouží ke zvýšení jasu
obrazovky.
<Fn> + < >
Snížení jasu
Slouží ke snížení jasu
obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšit hlasitost
Slouží ke zvýšení hlasitosti
zvuku.
<Fn> + < >
Snížení
hlasitosti
Slouží ke snížení hlasitosti
zvuku.
<Fn> + <Home>
P
řehrávat/
Pozastavit
Přehrát nebo pozastavit
vybraný mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit
Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.
7
Čeština
Pohled na zavřenou přední stranu
<Fn> + <Pg Dn> Předchozí
Návrat na předchozí mediální
soubor.
<Fn> + <End> Další
Přeskočit na další mediální
soubor.
# Ikona Položka Popis
1
Napájení Indikuje stav napájení počítače.
Baterie
Indikuje stav baterie počítače.
1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí
indikátor jantarově.
2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě
svítí indikátor modře.
HDD Svítí, pokud je aktivní pevný disk.
Indikátor komunikace
Indikuje stav zařízení pro bezdrátové
připojení počítače.
2 Čtečka karet Více v 1
Podporuje karty Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a
xD-Picture Card (xD).
Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo
vložte kartu. V jednom okamžiku lze
použít jen jednu kartu.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
1 2
8
Čeština
Pohled zleva
Informace na USB 3.0
Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 a dřívějšími.
Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1
Drážka pro zámek
Kensington
Umožňuje připojení počítačového
bezpečnostního zámku kompatibilního s
typem Kensington.
2
Port Ethernet
(RJ-45)
Slouží k připojení počítače k síti Ethernet
10/100/1000.
3
Port externího
zobrazovacího
zařízení (VGA)
Umožňuje připojení zobrazovacího
zařízení (například externího monitoru
nebo projektoru LCD).
4 Port HDMI
Podporuje připojení digitálního videa ve
vysokém rozlišení.
5Porty USB
Umožňují připojení zařízení s rozhraním
USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0.
21 3 54
9
Čeština
Pohled zprava
# Ikona Položka Popis
1
Konektor pro
připojení sluchátek,
reproduktorů nebo
zvukového výstupu
Slouží k připojení vnějších výstupních
zvukových zařízení (například
reproduktorů nebo sluchátek).
Konektor mikrofonu
Slouží k připojení vstupů z externího
mikrofonu.
2 Porty USB
Umožňují připojení zařízení s rozhraním
USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0.
3 Optická jednotka
Interní optická jednotka, přijímá disky CD
a DVD.
4
Indikátor přístupu k
optickému disku
Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
5
Tlačítko vysunutí
optické jednotky
Vysouvá optický disk z jednotky.
6
Otvor pro nouzové
vysunutí
Umožňuje vysunutí přihrádky optické
jednotky, pokud je počítač vypnutý.
Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku
optické jednotky, jestliže je počítač
vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové
vysunutí kancelářskou sponku.
7 Napájecí konektor Zajišt’uje připojení k sít’ovému adaptéru.
12 6 73 54
10
Čeština
Pohled zespodu
Poznámka: Dvoujádrové počítače nemohou používat čtyři pamět’ové
moduly. U čtyřjádrových počítačů využívajících pouze dva pamět’ové
moduly a dvoujádrových počítačů používejte spodní patici v každém
banku.
Na webu www.acer.com najděte konkrétní model a podívejte se na
podrobné specifikace, abyste zjistili, který procesor váš počítač
používá. Pokud si nejste jistí, obrat’te se na autorizované středisko
služeb zákazníkům Acer.
# Ikona Položka Popis
1
Uvolňovací západka
baterie
Uvolňuje baterii k vyjmutí.
Vložte vhodný nástroj do západky a
posunutím ji uvolněte.
2
Pozice pro pevný
disk
Zde je uložen pevný disk počítače
(zajištěný šrouby).
Pozice pro pamět’ Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.
3 Pozice pro baterii Zde je uložena baterie počítače.
1
2
3
11
Čeština
Životní prostředí
Teplota:
Provozní: 5°C až 35°C
Neprovozní: -20°C až 65°C
Vlhkost (nekondenzující):
Provozní: 20% až 80%
Neprovozní: 20% až 80%
Part no.: NC.RZQ11.02A
Ver.: 01.01.01
/

Tato příručka je také vhodná pro