Acer Aspire V5-471G Návod k obsluze

Značka
Acer
Kategorie
mixér / kuchyňský robot příslušenství
Modelka
Aspire V5-471G
Typ
Návod k obsluze
Aspire V5
Stručné pokyny
Registrace produktu
Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup
k některým užitečným výhodám, například:
Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se
průzkumů mezi zákazníky.
Aktuální informace od společnosti Acer.
Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!
Postup registrace
Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese
www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a
postupujte podle jednoduchých pokynů.
O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat
na ikonu Registrace na ploše.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které
byste měli uchovávat na bezpečném místě.
Získání příslušenství Acer
S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k
notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co
potřebujete na adrese store.acer.com.
Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech.
Pravidelně prosím zjišt’ujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny pro počítače Aspire V5
Tato revize: 12/2012
3
Čeština
Stručné pokyny
Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných
počítačů vybrali notebook Acer.
Uživatelské příručky
Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás
sadu příruček:
Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Tyto Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi
nového počítače.
Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou
produktivitu, naleznete v Uživatelská příručka pro Aspire V5.
Uživatelská příručka pro Aspire V5 obsahuje užitečné informace, které
se týkají vašeho nového počítače. Obsahuje základní témata, např.
používání klávesnice a zvuku atd.
Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například
systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování
potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se
všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.
Zobrazíte ji následujícím postupem:
1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky Start.
2Klepněte na Uživatelská příru
čka Acer.
4
Čeština
Seznámení s notebookem Acer
Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku
vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
Zobrazení klávesnice
# Ikona Položka Popis
1Tlačítko napájení Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
2 Klávesnice
Slouží k zadávání údajů do počítače.
Upozorně: Nepoužívejte ochranu klávesnice
ani jiný podobný kryt, protože v klávesnici jsou
větrací otvory kvůli chlazení.
3 Touchpad
Polohovací zařízení citlivé na dotek.
Touchpad a tlačítka výběru tvoří jeden povrch.
Pevným stisknutím na povrchu touchpadu
provedete levé klepnutí.
Pevným stisknutím na spodním pravém rohu
provedete pravé klepnutí.
1
2
3
5
Čeština
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke
zpřístupnění věiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a
hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve,
než stisknete druhou klávesu této kombinace.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
<Fn> + <F3> Režim v letadle
Zapíná / vypíná síťová zařízení
počítače.
(Síťová zařízení mají různou
konfiguraci.)
<Fn> + <F4> Režim spánku
Slouží k přepnutí počítače do
režimu spánku.
<Fn> + <F5> Přepnutí displeje
Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.
<Fn> + <F6>
Prázdná
obrazovka
Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se ušetří
energie. Podsvícení obnovíte
stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>
Přepnutí zařízení
touchpad
Slouží k zapnutí a vypnutí interního
zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>
Přepnutí
reproduktoru
Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.
<Fn> + < >
Zvýšení jasu Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Snížení jasu Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšit hlasitost Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + < >
Snížení hlasitosti Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <Home>
Přehrávat/
Pozastavit
Přehrát nebo pozastavit vybraný
mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit
Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.
6
Čeština
Obrazovka
<Fn> + <Pg Dn> Předchozí
Návrat na předchozí mediální
soubor.
<Fn> + <End> Další Přeskočit na další mediální soubor.
# Ikona Položka Popis
1 Webová kamera
Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je
webová kamera aktivní.
2 Obrazovka Zobrazuje grafický výstup počítače.
3 Mikrofon Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
4 Čtečka karet 2 v 1
Podporuje jednu kartu Secure Digital (SD nebo
SDHC) nebo MultiMediaCard (MMC).
Poznámka: Chcete-li kartu vyjmout, jednoduše
ji vytáhněte z patice.
5
Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače.
Indikátor baterie
Indikuje stav baterie.
Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor
jantarově.
Plné nabití: Světlo je modré.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
1
2
3
45
7
Čeština
Pohled zleva
Informace na USB 3.0
Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 nebo dřívějšími.
Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1 Napájecí konektor Zajišt’uje připojení k sít’ovému adaptéru.
2 Ventilace a ventilátor
Umožňují chlazení počítače.
Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
3
Kombinovaný port
LAN/VGA
Na jednom místě umožňuje snadno se
dostat online a připojit externí zobrazovací
jednotku.
Dodaný kombinovaný kabel LAN/VGA je
možné zapojit a vypojit, i když je notebook
zapnutý.
4 Port HDMI
Podporuje připojení digitálního videa ve
vysokém rozlišení.
5 Porty USB
Připojení k zařízením USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0 (viz níže).
6
Konektor pro připojení
sluchátek/reproduktorů
Slouží k připojení zvukových zařízení
(například reproduktorů nebo sluchátek)
nebo sluchátka s mikrofonem.
2
6
1 3 54
8
Čeština
Pohled zprava
# Ikona Položka Popis
1 Optická jednotka
Interní optická jednotka, přijímá disky CD a
DVD.
2
Indikátor přístupu k
optickému disku
Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
3
Tlačítko vysunutí
optické jednotky
Vysouvá optický disk z jednotky.
4
Otvor pro nouzové
vysunutí
Umožňuje vysunutí přihrádky optické
jednotky, pokud je počítač vypnutý.
Pro vysunutí přihrádky optické jednotky
opatrně vložte narovnanou kancelářskou
sponku.
5
Drážka pro zámek
Kensington
Umožňuje připojení počítačového
bezpečnostního zámku kompatibilního s
typem Kensington.
Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému
předmětu, například ke stolu nebo rukojeti
uzamčené zásuvky.
Vložte zámek do drážky a otočením klíče
zámek zamkněte.
K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.
1 32 54
9
Čeština
Pohled zespodu
Životní prostředí
# Ikona Položka Popis
1
Uvolňovací západka
baterie
Uvolňuje baterii k vyjmutí. Vložte vhodný
nástroj a posunutím ji uvolněte.
2 Pozice pro pamět Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.
3 Pozice pro baterii Zde je uložena baterie počítače.
4 Ventilace a ventilátor
Umožňují chlazení počítače.
Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
5 Reproduktory Zajišt’ují stereofonní zvukový výstup.
Teplota:
Provozní: 5°C až 35°C
Neprovozní: -20°C až 65°C
Vlhkost (nekondenzující):
Provozní: 20% až 80%
Neprovozní: 20% až 80%
3
1
2
4
5
10
Čeština
Připojení k Internetu
Bezdrátové připojení počítače je ve výchozím nastavení zapnuto.
Během instalace systém Windows zjistí dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam. Vyberte sít’ a zadejte heslo, pokud je vyžadováno.
Jinak otevřete aplikaci Internet Explorer a postupujte podle pokynů.
Obrat’te se také na poskytovatele internetových služeb nebo viz
dokumentaci ke směrovači.
Řízení spotřeby
Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který
trvale sleduje aktivitu systému, například aktivitu související s některým z
následujících zařízení: klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k
počítači a obrazová pamět’. Pokud není po určitou dobu zjištěna žád
aktivita, počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.
Part no.: NC.M1711.02H
Ver.: 02.01.02
/

Tato příručka je také vhodná pro