Acer Aspire M3-580G Rychlý návod

Značka
Acer
Modelka
Aspire M3-580G
Typ
Rychlý návod
Aspire M3
Stručné pokyny
Registrace produktu
Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup
k některým užitečným výhodám, například:
Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se
průzkumů mezi zákazníky.
Aktuální informace od společnosti Acer.
Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!
Postup registrace
Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese
www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a
postupujte podle jednoduchých pokynů.
O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat
na ikonu Registrace na ploše.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které
byste měli uchovávat na bezpečném místě.
Získání příslušenství Acer
S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k
notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co
potřebujete na adrese store.acer.com.
Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech.
Pravidelně prosím zjišt’ujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny pro počítače Aspire M3
Tato revize: 08/2012
3
Čeština
Stručné pokyny
Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných
počítačů vybrali notebook Acer.
Uživatelské příručky
Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás
sadu příruček:
Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Tyto Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi
nového počítače.
Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou
produktivitu, naleznete v Uživatelská příručka pro Aspire M3.
Uživatelská příručka pro Aspire M3 obsahuje užitečné informace, které
se týkají vašeho nového počítače. Obsahuje základní témata, např.
používání klávesnice a zvuku atd.
Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například
systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování
potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se
všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.
Zobrazíte ji následujícím postupem:
1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky Start.
2 Klikněte/klepněte na Uživatelská p
říručka Acer.
4
Čeština
Seznámení s notebookem Acer
Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku
vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
Zobrazení klávesnice
# Položka Popis
1 Klávesnice
Slouží k zadávání údajů do počítače.
Upozornění: Nepoužívejte ochranu klávesnice ani
jiný podobný kryt, protože v klávesnici jsou větrací
otvory kvůli chlazení.
2 Touchpad
Polohovací zařízení citlivé na dotek.
Touchpad a tlačítka výběru tvoří jeden povrch.
Pevným stisknutím na povrchu touchpadu
provedete levé klepnutí.
Pevným stisknutím na spodním pravém rohu
provedete pravé klepnutí.
1
2
5
Čeština
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke
zpřístupnění věiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a
hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve,
než stisknete druhou klávesu této kombinace.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
<Fn> + <F3> Komunikace
Povoluje/zakazuje komunikač
zařízení počítače.
<Fn> + <F4> Režim spánku
Slouží k přepnutí počítače do režimu
spánku.
<Fn> + <F5> Přepnutí displeje
Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.
<Fn> + <F6>
Prázdná
obrazovka
Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se ušetří
energie. Podsvícení obnovíte
stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>
Přepnutí zařízení
touchpad
Slouží k zapnutí a vypnutí interního
zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>
Přepnutí
reproduktoru
Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.
<Fn> + < >
Zvýšení jasu Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Snížení jasu Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšit hlasitost Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + < >
Snížení hlasitosti Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <Home>
Přehrávat/
Pozastavit
Přehrát nebo pozastavit vybraný
mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit
Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.
6
Čeština
Obrazovka
<Fn> + <Pg Dn> Předchozí
Návrat na předchozí mediální
soubor.
<Fn> + <End> Další Přeskočit na další mediální soubor.
# Položka Popis
1 Webcam
Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je
webová kamera aktivní.
2 Mikrofon Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
3 Dotyková obrazovka
Zobrazí výstup počítače, podporuje vícenásobné
zadávání.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
2
3
1
7
Čeština
Pohled zepředu
Pohled zezadu
# Ikona Položka Popis
1Tlačítko napájení Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
2
Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače.
Indikátor baterie
Indikuje stav baterie.
Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor
jantarově.
Plné nabití: Světlo je modré.
# Ikona Položka Popis
1 Ventilace a ventilátor
Umožňují chlazení počítače.
Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
2
Konektor pro připojení
sluchátek/reproduktorů
Slouží k připojení zvukových zařízení
(například reproduktorů nebo sluchátek)
nebo sluchátka s mikrofonem.
3 Porty USB
Umožňuje připojení zařízení s rozhraním
USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0 (viz níže).
4
Port USB s nabíjením
při vypnutí
5Port HDMI
Podporuje připojení digitálního videa ve
vysokém rozlišení.
6 Port Ethernet (RJ-45)
Slouží k připojení počítače k síti Ethernet
10/100/1000.
7 Napájecí konektor Zajišt’uje připojení k sít’ovému adaptéru.
1 2
8
Čeština
Informace na USB 3.0
Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 a dřívějšími.
Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
Pohled zleva
Pohled zprava
# Ikona Položka Popis
1 Optická jednotka Interní optická jednotka, přijímá disky CD a DVD.
2
Indikátor přístupu k
optickému disku
Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
3
Tlačítko vysunutí
optické jednotky
Vysouvá optický disk z jednotky.
4
Otvor pro nouzové
vysunutí
Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky,
pokud je počítač vypnutý.
Pro vysunutí přihrádky optické jednotky opatrně
vložte narovnanou kancelářskou sponku.
5 Čtečka karet 2 v 1
Podporuje jednu kartu Secure Digital (SD nebo
SDHC) nebo MultiMediaCard (MMC).
Poznámka: Chcete-li kartu vyjmout, jednoduše ji
vytáhněte z patice.
# Ikona Položka Popis
1
Drážka pro zámek
Kensington
Umožňuje připojení počítačového
bezpečnostního zámku kompatibilního s
typem Kensington.
Připevněte bezpečnostní kabel k
nehybnému předmětu, například ke stolu
nebo rukojeti uzamčené zásuvky.
Vložte zámek do drážky a otočením klíče
zámek zamkněte.
K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.
321 4 5
1
9
Čeština
Pohled zespodu
Životní prostředí
# Ikona Položka Popis
1 Ventilace a ventilátor
Umožňují chlazení počítače.
Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
2
Pozice pro pevný disk Zde je uložen pevný disk počítače.
Pozice pro pamět’ Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.
3 Reproduktory Zajišt’ují stereofonní zvukový výstup.
4
Otvor pro resetování
baterie
Tento krok simuluje vyjmutí a opětné vložení
baterie.
Pro resetování počítače vložte do otvoru
kancelářskou sponu a stiskněte po dobu čtyř
sekund.
Teplota:
Provozní: 5°C až 35°C
Neprovozní: -20°C až 65°C
Vlhkost (nekondenzující):
Provozní: 20% až 80%
Neprovozní: 20% až 80%
1
2
3
4
10
Čeština
Připojení k Internetu
Bezdrátové připojení počítače je ve výchozím nastavení zapnuto.
Během instalace systém Windows zjistí dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam. Vyberte sít’ a zadejte heslo, pokud je vyžadováno.
Jinak otevřete aplikaci Internet Explorer a postupujte podle pokynů.
Obrat’te se také na poskytovatele internetových služeb nebo viz
dokumentaci ke směrovači.
Acer Instant Connect
Instant Connect zajistí rychlejší připojení k jakékoli síti, ke které se počítač
připojuje nejčastěji.
Řízení spotřeby
Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který
trvale sleduje aktivitu systému, například aktivitu související s některým z
následujících zařízení: klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k
počítači a obrazová pamět’. Pokud není po určitou dobu zjištěna žád
aktivita, počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.
Acer Green Instant On
Poznámka: Pouze u vybraných modelů.
Acer Green Instant On může váš počítač probudit z režimu spánku za
kratší dobu, než počítač otevřete. Když počítač zavřete nebo jej necháte
chvíli v nečinnosti, počítač vstoupí do režimu spánku. Když je počítač v
režimu spánku, indikátor LED napájení bude blikat oranžově.
Otevřete počítač nebo stiskněte libovolnou klávesu pro probuzení počítače
z režimu spánku.
Po určité době v režimu spánku počítač automaticky vstoupí do režimu
hlubokého spánku pro šetření kapacity baterie. Když je počítač v režimu
hlubokého spánku, indikátor LED napájení bude vypnutý. V tomto stavu
zůstane baterie připravena k použití po mnoho týdnů.
Pro probuzení z režimu hlubokého spánku stiskněte tlačítko napájení.
11
Čeština
Poznámka: V režimu hlubokého spánku počítač spotřebovává
výrazně méně energie než v režimu spánku, ale probuzení z režimu
hlubokého spánku trvá o něco déle.
Režim hlubokého spánku a režim spánku společně pracují na tom, aby váš
počítač šetřil co nejvíce energie, a přitom umožňoval rychlý, okamžitý
přístup.
Pro větší úsporu energie váš počítač obvykle vstoupí do režimu hlubokého
spánku a zůstane ve něm v době, kdy není často používán, například
uprostřed noci. Pro zajištění rychlejšího přístupu počítač vstoupí do režimu
spánku a zůstane ve něm v době, kdy je častěji používán, například
v pracovní době.
Part no.: NC.M3J11.00Q
Ver.: 01.01.01
/

Tato příručka je také vhodná pro