media-tech MT6259 Uživatelský manuál

Značka
media-tech
Kategorie
napájecí adaptéry
Modelka
MT6259
Typ
Uživatelský manuál
CZ
48W NETBOOK UNIVERSAL
POWER ADAPTOR
vod k obsluze
Power Delivery for Most of Mobile Computers
MT6259
Před použitím
Děkujeme Vám za zakoupení univerzálního
napájecího adaptéru. Prosím přečtěte si tento
manuál velmi pozorně, jelikož chyby mohou
způsobit poškození Vašeho počítače.
MEDIA-TECH
Příprava k použití
1. Najděte na notebook štítek se sériovým čís-
lem kde je uvedena I hodnota napětí.
UPOZORNĚNÍ: Dříve než zapojíte napájecí
adapter k Vašemu počítači, zkontrolujte na-
pájecí speci kace počítače (napětí, proud, ..).
3. Vložte na přepínač napětí adapter ochranu
proti nechtěnému přepnutí napětí !!!
4. Nasaďte správný konektor, který vyžaduje
Váš notebook, na hlavičku napájecího adap-
téru. Zapněte adaptér do el. sítě 100~240V
50/60Hz.
UPOZORNĚNÍ: Dříve než zapojíte napájecí
adapter k Vašemu počítači, zkontrolujte na-
pájecí speci kace počítače (napětí, proud, ..).
Nastavení špatného napětí může poškodit
Váš počítač ! Media-Tech není zodpovědný za
jakákoliv poškození Vašeho počítače použi-
tím nesprávné hodnoty napájecího napětí!
2. Přepněte na napájecím adapter na správnou
hodnotu napětí uvedenou na štítku note-
book.
UPOZORNĚNÍ: Pokud by Váš notebook měl
být napájen jiným napětím než vcelých hod-
notách (např.: 18,5V), tak prosím zvolte vždy
NIŽŠÍ hodnotu napětí: 18V.
/