Acer TravelMate P453-M Rychlý návod

Značka
Acer
Modelka
TravelMate P453-M
Typ
Rychlý návod
Notebook TravelMate
Stručné pokyny
Registrace produktu
Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup
k některým užitečným výhodám, například:
Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se
průzkumů mezi zákazníky.
Aktuální informace od společnosti Acer.
Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!
Postup registrace
Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese
www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a
postupujte podle jednoduchých pokynů.
O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat
na ikonu Registrace na ploše.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které
byste měli uchovávat na bezpečném místě.
Získání příslušenství Acer
S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k
notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co
potřebujete na adrese store.acer.com.
Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech.
Pravidelně prosím zjišt’ujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny k notebooku TravelMate
Tato revize: 07/2012
3
Čeština
Stručné pokyny
Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných
počítačů vybrali notebook Acer.
Uživatelské příručky
Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás
sadu příruček:
Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Tyto Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi
nového počítače.
Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou
produktivitu, naleznete v Uživatelská příručka. Uživatelská příručka
obsahuje užitečné informace, které se týkají vašeho nového počítače.
Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd.
Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například
systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování
potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se
všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.
Zobrazíte ji následujícím postupem:
1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky Start.
2Klepněte na Uživatelská příručka Acer.
4
Čeština
Seznámení s notebookem Acer
Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku
vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
Pohled na horní kryt
# Ikona Položka Popis
1 Mikrofon Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
2 Displej
Na displeji, označovaném také displej z
tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display;
LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače.
3 Webcam
Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že
je webová kamera aktivní (pouze vybrané
modely).
1
2
3
5
Čeština
Zobrazení klávesnice
# Ikona Položka Popis
1
Tlačítko a
indikátor napájení
Slouží k zapnutí a vypnutí počítače. Indikuje
stav napájení počítače.
2 Klávesnice Slouží k zadávání údajů do počítače.
3 Touchpad
Polohovací zařízení citlivé na dotek, které
má podobnou funkci jako počítačová myš.
4
Indikátor HDD Svítí, pokud je aktivní pevný disk.
Indikátor
komunikace
Indikuje stav zařízení pro bezdrátové
připojení počítače.
Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače.
Indikátor baterie
Indikuje stav baterie počítače.
1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí
indikátor jantarově.
2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě
svítí indikátor modře.
1
2
3
5
4
6
6
Čeština
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke
zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a
hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve,
než stisknete druhou klávesu této kombinace.
5
Tlačítka (levé a
pravé)
Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a
pravé tlačítko myši.
6 Reproduktory
Levý a pravý reproduktor zajišt’ují
stereofonní zvukový výstup.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
<Fn> + <F3> Komunikace
Povoluje/zakazuje komunikač
zařízení počítače.
<Fn> + <F4> Režim spánku
Slouží k přepnutí počítače do
režimu spánku.
<Fn> + <F5>
Přepnutí
displeje
Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.
<Fn> + <F6>
Prázdná
obrazovka
Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se ušetří
energie. Podsvícení obnovíte
stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>
Přepnutí
zařízení
touchpad
Slouží k zapnutí a vypnutí interního
zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>
Přepnutí
reproduktoru
Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.
<Fn> + < >
Zvýšení jasu Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Snížení jasu Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšit hlasitost Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
# Ikona Položka Popis
7
Čeština
Pohled zleva
<Fn> + < >
Snížení
hlasitosti
Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <Home>
Přehrávat/
Pozastavit
Přehrát nebo pozastavit vybraný
mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up>Zastavit
Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.
<Fn> + <Pg Dn>Předchozí
Návrat na předchozí mediální
soubor.
<Fn> + <End>DalšíPřeskočit na další mediální soubor.
# Ikona Položka Popis
1
Drážka pro zámek
Kensington
Umožňuje připojení počítačového
bezpečnostního zámku kompatibilního s
typem Kensington.
Poznámka: Připevněte bezpečnostní
kabel k nehybnému předmětu, například
ke stolu nebo rukojeti uzamčené
zásuvky. Vložte zámek do drážky a
otočením klíče zámek zamkněte. Vložte
zámek do drážky a otočením klíče zámek
zamkněte.
2
Port externího
zobrazovacího
zařízení (VGA)
Umožňuje připojení zobrazovacího
zařízení (například externího monitoru
nebo projektoru LCD).
3
Port Ethernet
(RJ-45)
Slouží k připojení počítače k síti Ethernet
10/100/1000.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
21 3 754 6
8
Čeština
Informace na USB 3.0
Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 a dřívějšími.
Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
4 Port HDMI
Podporuje připojení digitálního videa ve
vysokém rozlišení.
5Port USB
Připojení k zařízením USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0 (viz níže).
6 Slot ExpressCard/34
Umožňuje vložit jeden modul
ExpressCard/34.
Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo
vložte kartu.
7
Čtečka karet
Více v 1
Podporuje karty Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD).
Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo
vložte kartu. V jednom okamžiku lze
použít jen jednu kartu.
# Ikona Položka Popis
9
Čeština
Pohled zprava
# Ikona Položka Popis
1
Konektor
mikrofonu
Slouží k připojení vstupů z externího
mikrofonu.
Konektor pro
připojení
sluchátek nebo
reproduktorů
Slouží k připojení zvukových zařízení
(například reproduktorů nebo sluchátek).
2Port USB
Připojení k zařízením USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je kompatibilní
také s USB 3.0.
3 Optická jednotka
Interní optická jednotka, přijímá disky CD a
DVD.
4
Indikátor přístupu
k optickému disku
Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
5
Tlačítko vysunutí
optické jednotky
Vysouvá optický disk z jednotky.
6
Otvor pro
nouzové vysunutí
Umožňuje vysunutí přihrádky optické
jednotky, pokud je počítač vypnutý.
Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku
optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý,
vložte do otvoru pro nouzové vysunutí
kancelářskou sponku.
7
Napájecí
konektor
Zajišt’uje připojení k sít’ovému adaptéru.
1 543276
10
Čeština
Pohled zespodu
Životní prostředí
# Ikona Položka Popis
1
Uvolňovací
západka/zámek
baterie
Uvolňuje baterii k vyjmutí.
Vložte vhodný nástroj do západky a
posunutím ji uvolněte.
2
Pozice pro pamět’ Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.
Pozice pro pevný
disk
Zde je uložen pevný disk počítače (zajiště
šrouby).
3 Pozice pro baterii Zde je uložena baterie počítače.
Teplota:
Provozní: 5°C až 35°C
Neprovozní: -20°C až 65°C
Vlhkost (nekondenzující):
Provozní: 20% až 80%
Neprovozní: 20% až 80%
1
2
3
Part no.: NC.V6Z11.02M
Ver.: 01.01.01
/

Tato příručka je také vhodná pro